Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Akcijska rasprodaja javne imovine

Korisnička ocjena:  / 5
LošeNajbolje 

akcijaOvih dana gradonačelnica je u tišini prodala 2.451 m2 građevinskog zemljišta u Velom Lošinju jednom od dva stalna abonenta na kupovinu gradskih nekretnina – u ovom slučaju Radniku d.d. iz Križevaca. Ni jedan vijećnik, a ni šira javnost o tome nisu informirani jer prodaja je izvedena na način kako privatni vlasnik prodaje svoju djedovinu. No to je samo zadnji primjer nezakonitog raspolaganja gradskim nekretninama koje gradonačelnica uporno nastavlja iako je više puta upozorena na posve jasne i nedvosmislene odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pa tako članak 48. utvrđuje da gradonačelnik može odlučivati o stjecanju i otuđivanju nekretnina pojedinačne vrijednosti samo do 0,5% ostvarenog proračuna prethodne godine. Odredba kaže da gradonačelnik može sam, ali i ne mora, raspolagati imovinom vrijednosti manje o cenzusa od 0,5% proračuna, ali s imovinom veće vrijednosti od 0,5% izvršenog proračuna jednostavno ne može raspolagati. Takva jasna zakonska odredba prema kojoj predstavničko tijelo odlučuje o raspolaganju, pa dakle i o prodaji nekretnina veće vrijednosti od 0,5% izvršenog proračuna ne može se razvodniti nikakvim pravnim mišljenjima kojima pravni eksperti u Gradu Malom Lošinju brane od kritika i opravdavaju gradonačelničine nezakonite postupke. Tako se pozivaju na navodno mišljenje Ministarstva uprave prema kojem gradonačelnica Malog Lošinja ima pravo s gradskim nekretninama raditi što god hoće. Pa je prije samo par dana za 4,5 milijuna kuna prodala spomenuto građevinsko zemljište u Velom Lošinju notornom kupcu – Radniku d.d. Ovom prilikom ostavimo po strani smislenost odluke gradonačelnice da proda građevinsko zemljište u situaciji kad samo za najam Gradu nedostaje više od dvije stotine stanova i sagledajmo smisao i svrhu savjetovanja s javnosti u Gradu malom Lošinju.

Nepotrebno javno savjetovanje
Gradsko vijeće, odnosno većina gradonačelnici bezrezervno odanih vijećnika, prihvatiti će i novu Odluku o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja. Za tu odluku provedeno je javno savjetovanje, ali kao da i nije. Primjedbe u sklopu javnog savjetovanja iznio je samo autor ovog članka, ali one su uglavnom odbijene ili u najboljem slučaju djelomično privaćene. Pokazalo se da javno savjetovanje u ovom Gradu svodi na formalno ispunjavanje zakonske procedure u kojoj se predložena odluka ne može mijenjati nikakvim argumentima.

Odluka o gospodarenju nekretninama koju će usvojit Vijeće za koji je dan tobože je nova odluka, ali ona je u 95 % sadržaja identična staroj, sada važećoj odluci. Obje odluke imaju isti broj članaka, 27, a po sadržaju su gotovo identične. I obje su nezakonite. I stara i tobože nova odluka o gospodarenju nekretninama predviđaju da gradonačelnica i dalje ima pravo rasprodavati gradsku imovinu kao da je njena privatna. Na u javnoj raspravi iznesena upozorenja o nepreciznosti odluke i nazakonitosti odredbi koje dozvoljavaju da gradonačelnica sama trži gradsku imovinu veće vrijednosti, a kojom prema Zakonu može raspolagati samo Gradsko vijeće, gradski pravni eksperti su samo „odmahnuli rukom" i primjedbe odbacili s prilično nesuvislim odgovorom. Primjedbu da prema Zakonu nekretninama pojedinačne vrijednosti veće od 0,5% izvršenog proračuna raspolaže Gradsko vijeće, te da zbog toga treba dodati novi stavak ili novi članak kojim će se na zakonit način regulirati raspolaganje takvom imovinom na način da nakon provedenog natječaja Vijeće odlučuje o prodaji jednostavno se ignorira. Kao da se radi o nevažnoj pravopisnoj primjedbi ili „tipfeleru". I na tvrdnju da je dosadašnja praksa da Gradsko vijeće donosi samo odluku o raspisivanju natječaja, a da gradonačelnica sama prodaje nekretnine gradski eksperti su sklepali obmanjivački odgovor zašto odbijaju primjedbu, odnosno zašto gradonačelnica prodaje ono što ne smije prodavati. Odgovor vrijedi citirati bez kraćenja:

„Odluka kojom se odlučuje o prodaji nekretnine, odluka je nadležnog tijela kojom se odlučuje o raspisivanju javnog natječaja za prodaju određene nekretnine. Na osnovi te odluke pokreće se postupak njezine prodaje, a odluka kojom gradonačelnik utvrđuje najpovoljnijeg natjecatelja odluka je kojom se samo utvrđuje najpovoljniji natjecatelj kojeg je Povjerenstvo zapisnički odredilo te je tom utvrđenju sukladna. Ista nije odluka kojom se odlučuje o prodaji nekretnine, tj. ne predstavlja raspolaganje imovinom – to je samo tehnička odluka deklaratorne naravi jer je netko drugi (povjerenstvo) izradio rang-listu."

Tko stvarno prodaje gradsku imovinu
Gradski pravni stručnjaci dakle tvrde da je odluka Gradskog vijeća o raspisivanju natječaja odluka o prodaji, a da je odluka gradonačelnice o najpovoljnijem natjecatelju u stvari obična deklaracija jer o tome je već odlučilo Povjerenstvo koje otvara ponude i da je odluka gradonačelnice tom utvrđenju sukladna. Što god ta sukladnost značila. Dakle, odluka kojom gradonačelnica odabire kupca i koja nakon toga potpisuje kupoprodajne ugovore prema gradskim ekspertima nije odluka kojom se odlučuje o prodaji, već samo deklaratorna odluka gradonačelnice koju je u stvari donio netko drugi. A taj netko drugi je Povjerenstvo koje se u Zakonu nigdje ne spominje pa stoga niti nema ovlasti za raspolaganje gradskim nekretninama. Odgovorom na primjedbu iznesenu u javnom savjetovanju stručnjaci iz Grada tvrde da je Gradsko vijeće samom odlukom o raspisivanju javnog natječaja u stvari prodalo nekretninu kupcu kojeg je kasnije formalno odabrala gradonačelnica na temelju odluke Povjerenstva.

Koliko je to besmislena trvrdnja vidljivo je na primjeru uvodno spomenute prodaje privilegiranom kupcu Radniku d.d. Gradsko vijeće je donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 1. listopada 2020. g. U zadnjoj točki odluke navodi se i da Grad Mali Lošinj pridržava pravo poništenja javnog natječaja, te da ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda. Dana 5. studenog 2020. Grad je raspisao natječaj, a 26. studenog 2020. g. otvorena je pristigla ponuda. Nakon toga gradonačelnica je donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju – Radniku d.d. Iako nije pitala Vijeće svojom odlukom je potpisala kupoprodajni ugovor s Radnikom d.d. Prema tumačenjima gradskih eksperata Gradsko vijeće u ovom slučaju još 1. listopada 2020. je odlučilo da će prodati nekretnine Radniku d.d.! Teško je probaviti obrazloženje da su nekretnina prodane 1. listopada 2020., a da je ponuda otvorena tek 26. studenog 2020.g. Ostaje nejasno i kako je gradonačelnica znala da Gradsko vijeće neće odustati od prodaje s obzirom da je odlučilo kako zadržava pravo da nekretninu ne proda. Ili pak gradonačelnica ima moći babe Vange pa zna što vijećnici misle. Ili misli da vijećnici nemaju što misliti jer Grad Mali Lošinj je ona.

Za zaključiti kako je sve ovo nezakonito ne treba biti pravni ekspert. Zdrava logika jasno pokazuje da tu nešto ne valja. Ako gradski vijećnici prema Zakonu odlučuju o prodaji nekretnina, kako to da ni jedan vijećnik nema pojma da je gradonačelnica potpisala ugovor i Radniku d.d. prodala za 4,5 milijuna kuna građevinsko zemljište u Velom Lošinju? Kako to da onaj koji je ovlašten da prodaje nema pojma da je nešto prodao? Gradonačelnica i njena bulumenta pravnika tvrdoglavo nam tvrde da se prodaja nekretnina događa u trenutku kad Vijeće donese odluku o raspisivanju javnog natječaja, a ne u trenutku kad ona potpiše kupoprodajni ugovor nakon što sama odabere kupca. Ili se gradonačelnica i njena uprava samo prave budalama ili se stvarno nesposobni shvatiti jasnu zakonsku odredbu o tome tko raspolaže gradskim nekretninama.

Kadija te tuži kadija ti sudi
O kvaliteti predložene odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja uz ignoriranje primjedbi u javnom savjetovanju govori i činjenica da je njome predviđeno da gradonačelnik donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja, a na koju natjecatelji imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka odluke. O prigovoru - naravno - odlučuje gradonačelnik. Dakle, prema predloženoj odluci žalitel će se morati žaliti onome tko je donio odluku na koju se žali! Pravno i zdravorazumski besmisleno. Naravno – i nezakonito. Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja ne postoji zakonska mogućnost žalbe nezadovoljne stranke. Radi se o pojedničnom aktu gradonačelnika. Iako na gradskoj sisi parazitira bulumenta pravnika izgleda da niti jedan ne zna za odredbu članka 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji glasi:

„Protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela i općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor."

Bez obzira na tu vrlo jasnu odredbu Zakona primjedba kojom se traži brisanje nezakonite odredbe je odbijena. Naravno, odbijena je bez obrazloženja. Predlaže se Odluka kojom se daje pravo strankama na žalbu na odluku na koju prema zakonu nema mogućnosti žalbe. Istovremeno se daje pravo gradonačelnici kojeg nema u modernim pravnim sustavima – da odlučuje o žalbi koja nije dopuštena te da bude istovremeno prvo i drugostupanjsko tijelo. Ona je prvostupanjsko tijelo koje donosi odluku, ali i drugostupanjsko tijelo koje odlučuje o žalbi na svoju vlastitu odluku; Onaj tko je nešto odlučio će o istome i presuditi po žalbi. Kao u izreci kadija te tuži, kadija ti sudi kojom se želi reći da nema pravde i da sve ovisi o volji onoga tko ima moć.

Bog je prvo sebi stvorio bradu
Odlukom je predviđena i nezakonita odredba kojom se ograničava pravo prvenstva kupovine gradskih nekretnina u korist susjeda. Naravno Zakon o vlasništvu jasno propisuje i definira najpovoljnijeg ponuditelja i ne propisuje nikakva ograničenja odnosno favoriziranja ili protežiranja. Ali predloženom odlukom Grad se obvezuje prodati na javnom natječaju ne onome tko ponudi najvišu cijenu, odnosno najpovoljnijem ponuditelju, već susjedu ako je želi kupiti. Iako je prijedlog nove odluke identičan važećoj odluci u 95 % sadržaja upravo je ova protekconistička odredba nova. Otkud se sad takva odredba pojavila? Zašto baš sad? Možda se razlog krije u tome što je odluku pisala rukovodeća službenica u gradskoj upravi koja je nedavno stekla u vlasništvo nekretninu koja graniči s gradskom nekretninom. Neki zlobnik ili cinik bi mogao zaključiti da je odluku pisala radi sebe. Zanimljvo je i to da je ta gradska službenica nekretninu kupila od notornog Radnika d.d., a javna je tajna i to da kao osoba od povjerenja Radniku d.d. kao vjernom kupcu gradskih nekretnina pruža i pravne usluge. Time se barem djelimično ostvaruje ideal da gradska uprava treba biti servis građana. Ona jest servis samo ne građanima već velikim investitorima. Treba biti pošten i reći da odredba kojom se favorizira susjed u javnim natječajima kakva je predviđena odlukom ne ide u korist samo službenici koja je sastavila prijedlog odluke. Više će koristi imati pretplatnici na gradske nekretnine Radnik d.d. i investitori kakvi se samo poželjeti mogu s obzirom da su oni uglavnom na ovom otoku susjedi svima, a najviše naravno Gradu Malom Lošinju.

Ubacivanjem ovakve odredbe ekipa s kojom je Grad u opjevanoj sinergiji nema potrebu licitirati na javnim natječajima već mogu mirno kao dobri susjedi, čekati rezultate natječaja i birati hoće li ili neće platiti izlicitiranu cijenu. Do usvajanja ove odluke se snalaze uz pomoć trikova. Tako je na ovom zadnjem natječaju Radnik d.d. kupio ponuđene nekretnine gotovo po početnoj cijeni, a zanimljivo je da je ponudu predao na pošti u Malom Lošinju, a ne u pisarnici Grada ili u pošti u Križevcima – i to poslijepodne zadnjeg dana roka. Netko maliciozan mogao bi zaključiti da je čekao kraj radnog vremena da bi bio siguran da se nitko drugi nije javio na natječaj. A kako je mogao saznati da je jedini natjecatelj? Pa zbog već spomenutog efekta sinergije ...

Komentari: 

220 # Tko, što, kada, gdjeTarzicio 2020-12-19 17:11
Puno slova a ni jedno o tome o kojoj se nekretnini radi ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # ...Licemjer 2020-12-19 19:13
Citat Tarzicio:
Puno slova a ni jedno o tome o kojoj se nekretnini radi ...

Fakat ovo. Daj nekog mesa na ovu "vijest".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
031 # Talenti za tajmnig i rokoveA.M. 2020-12-19 18:53
Sadašnja gradonačelncia i aktualna vlast je stvarno netalentirana za tajming i rokove. Tako je na primjer na kraju, umjesto na početku svog mandata, a kada je i bilo pravo vrijeme ali i rok za formiranje nove gradske liste za najam stanova, najavila je izradu nove odluke. Nakon fijaska sa utvđivanjem liste gradonačelnica je najavila izradu nove odluke koju očito neće donijeti u svom mandatu iz dva razloga. Prvo jer nemaju nikakav kapacitet za predložiti suvislu odluku jer jednostavno nema nikakve ideje odnosno stambene politike. Zato neće moći ni izraditi novu odluku. Odlučila je tako i u foto-finišu svog mandata donijeti i ovu, novu, Odluku o gospodarenju gradskim nekretninama. Donošenje nove odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom a ne samo nekretnina trebala je ostaviti novim sazivu Gradskog vijeća s obzirom da se radi o samom kraju mandata sadašnjeg saziva. Jednostavno je politički nekorektno nametati svoju volju budućem sazivu gradskog vijeća i budućoj vlasti. Umjesto forsiranja nepotrebne i zakašnjele odluke bilo bi bolje da pročistila sve gradske odluke i da ih je uskladila sa novim preustrojem gradske uprave jer se i dalje u svim odlukama spominju stari upravni odjeli kojih više nema. Da je netko u Gradu primjetio da su ukinuti Uredi državne uprave odnosno da se promijenio Zakon o sustavu državne uprave a zbog čega je izmjenjeni i dopununjen ZLP(R)S. Izmjena i dopuna Zakona je objavljena u Narodnim novinama br. 98/19. U prijelaznim i završnim odredbama ZLP(R)S se određuje da su JLS dužne uskladiti svoje statute s odredbama Zakona i to u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu. Zakon je stupio na snagu 1.1.2020. Ureda državne uprave više nigdje nema osim u Statutu Grada Malog Lošinja. To im nije palo na pamet uskladiti, ali im zato jest milo donositi nove, besmislene i nazakonite odluke. Jedino što raduje jest činjenica da mandat ovome Vijeću ističe za manje od četri mjeseca pa neće više moći donositi ovakve odluke.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
030 # Praksa drugih gradovaZdeslav 2020-12-19 23:21
Brojni gradovi propisuju da Gradsko vijeće donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno prodaji nekretnine, čija je tržišna vrijednost, odnosno vrijednost postignuta putem javnog natječaja veća od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, dok Gradonačelnik sklapa u ime Grada ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.

I ti gradovi tumače da je odluka o odabiru odnosno prihvatu najpovoljnijeg ponuditelja odluka kojom se raspolaže nekretninama, jedino Grad Mali Lošinj tumači da je odluka o raspisivanju natječaja odluka kojom se raspolaže nekretninom.

Zanimljivo je obrazloženje kojim Grad Mali Lošinj odbija primjedbu iz savjetovanja po tom pitanju i kaže da je Odluka kojom se odlučuje o prodaji nekretnine, odluka nadležnog tijela kojom se odlučuje o raspisivanju javnog natječaja za prodaju određene nekretnine, i da je odluka o odabiru ponuditelja samo tehnička odluka deklaratorne naravi jer je netko drugi (povjerenstvo) izradio rang-listu.

Zanimljivo tumačenje Zakona o vlasništvu na način da je raspolaganje nekretninom tehnička odluka.

Pa možda je to i odgovor autoru članka da Grad Mali Lošinj višegodišnje milionske rasprodaje gradske imovine velikim investitorima, smatra samo tehničkom odlukom, te stoga o tome nije potrebno da javnost išta zna.

Kako je moguće da bilo koji građanin nema o tome bilo kakve informacije?

Imaju li pravo gradski vijećnici usvajanjem ove odluke oduzeti zakonsko pravo da gradsko vijeće ima jedino ovlaštenje prodavati nekretnine veće vrijednosti?

Pa čak i ako oni smatraju da imaju na to pravo, nadležno tijelo za nadzor općih akata neće biti takvog stava, jer da je ono takvog stava ukinulo bi odluke brojnih drugih gradova koji imaju drugačiju praksu, a to je da odluku o odabiru ili prihvaćanju najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće.

To su sljedeći gradovi: Rijeka, Opatija, Bakar, Cres, Krk, Crikvenica, Delnice, Kastav, Novi Vinodolski, Rab… uglavnom svi gradovi Primorsko-goran ske županije.

Vjerujem da bi se daljnjom analizom isto utvrdilo i za druge JLS u drugim županijama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # Javno savjetovanje u Malom LošinjuA.M. 2020-12-20 10:44
Citat:
Primjedbe u sklopu javnog savjetovanja iznio je samo autor ovog članka, ali one su uglavnom odbijene ili u najboljem slučaju djelomično privaćene. Pokazalo se da javno savjetovanje u ovom Gradu svodi na formalno ispunjavanje zakonske procedure u kojoj se predložena odluka ne može mijenjati nikakvim argumentima.
Primjedbe na prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja predane su 1. 12. 2020. na propisanom obrascu uz sažeto obrazloženje da terminologiju treba uskladiti sa zakonskom terminologijom jer imovinu, pa ni imovinu Grada ne čine samo nekretnine te je stoga potrebno odlukom definirati i upravljanje ostalom imovinom npr. udjelima u trgovačkim društvima te opširno obrazloženje drugih primjedbi vidljivih s ove poveznice:
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # .....?dd 2020-12-20 13:17
A mene zanima da li je dobiven odgovor na ove primjedbe, a ako jeste volio bih znati što je odgovoreno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
027 # Formlano odgovorili, stvarno lagaliA.M. 2020-12-20 13:49
Citat dd:
A mene zanima da li je dobiven odgovor na ove primjedbe, a ako jeste volio bih znati što je odgovoreno.
Je, odgovorili su na primjedbe i to se može vidjeti u izvještaju s javnog savjetovanja a na gradskim stranicama u materijalima za GV. A stvarno je zanimljivo kako su odgovorili. Uglavnom su odgovorili da ne prihvaćaju primjedbe a gdje su djelomično i prihvatili primjedbu u stvari je nisu prihvatili. Npr, na primjedbu da je nazakonito protekcionirati susjeda priliko javnih natječaja i da je zbog toga potrebno brisati tu odredbu odgovoreno je da se djelomično prihvaća primjedba i da će se odredbom obuhvatiti samo osobe koje imaju s Gradom sklopljen ugovor o zakupu kao valjanu pravnu osnovu za korištenje nekretnine. Naravno u Odluci koja je na usvajanju ostala je odredba o protekciji sudjeda. Iako su rekli da će ukinuti tu nezakonitu odrebu u čl.13. Odluke koju će usvojiti GV se nalazi stavak: „Pravo kupnje nekretnine temeljem najpovoljnije ponude ograničava se pravom prvenstva u korist vlasnika nekretnine kada se nekretnina izložena natječajem u cjelini ili jedan njezin dio nalazi u neposrednoj blizini njihove nekretnine s izravnim ili bez izravnog dodira gdje su međe međusobno udaljene do 30 m...“
Tako to rade stručnjaci u Gradu Malom Lošinj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
126 # Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaDZ 2020-12-20 14:18
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl. 391. određuje:
„Nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.“

Iz citiranog članka razvidno je da se dobrom (nekretninom ali i pokretninom) u vlasništvu JLS može raspolagati samo uz primjenu instituta javnog natječaja i uz procjenu tržišne vrijednosti, odnosno tržišne cijene.

Kada se govori o posebnim ograničenjima prava vlasništva moguća su jedino dva instituta, a ta dva instituta su sekvestracija i zakup poslovnog prostora.

Možda bi pravni stručnjaci u Gradu Malom Lošinju trebali pročitati Zakon o vlasništvu. To je temeljni dokument raspolaganja nekretninama, i sve što je propisano a da nije u skladu sa ZV biti će poništeno.

Jer ništa što nije valjano ne može se niti jednim pravnim poslom naknadno osnažiti.

Ostaje samo čekati nadzor nad ovim općim aktom. Toliko vjere u pravnu državu još imamo.

Poništenjem ovog općeg akta ukoliko bude usvojen na GV, poništiti će se i svi eventualno zaključeni ugovori o prodajama nekretnina susjedima Grada.

Tko su ti susjedi da se predlaže ovakva nezakonita odluka?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # +gost 2020-12-20 14:27
Citat DZ:
Tko su ti susjedi da se predlaže ovakva nezakonita odluka?
Piše u članku. Susjed je i ona koja je pisala Odluku i oni za koje je odluka pisana. Radnik d.d. i "Rusi". Zanimljivo da bi komentirao sam morao upisati znakove sa slike ispod komentara. Otvorilo mi se - gamad
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
030 # Otočna monarhijaA.M. 2020-12-20 10:50
Koliko u Gradu prtljaju se nekretnama pokazuje i činjenica da na službenoj stranici u rubrici Odbori gradskog vijeća stoji da je predsjednica Komisije za provedbu natječaja Silvija Kocijan koja je davno razrješena. To se desilo na 16. sjednici Gradskog vijeća jer se drznula upozoriti da način na koji se prodaju gradske nekretnine nije zakonit. Zbog toga je po hitnom postupku po nalogu gradonačelnice izbačena iz Komisije. Naravno istjerivanje predsjenice radnog tijela koja „pravi probeme“ nije bilo po propisu. Odlukom o osnivanju i načinu rada radnih tijela GV GML predviđena je mogućnost razrješenja članova odbora ako predsjednik ili član odbora ne prisustvuju redovito sjednicama radnog tijela a prijedlog za razrješenje može dati samo radno tijelo ili predsjednik Vijeća. Naravno da je nepoćudna predsjednica Komisije redovno prisustvovala sjednicama i da Komisija a ni predsjednik Vijeća nisu predložili njeno razrješenje. Umjesto da u propisanoj proceduru predsjednica bude razrješenja ona je istjerana iz Komisije voljom gradonačelnice. Za provođenje egzorcističkog hira gradonačelnice bio je zadužen Odbor za izbor i imenovanje koji joj je ispunio želju a bez nužnog prijedloga o razrješenju. Budući je na Prvom od 1000 iznad zakona i propisa volja gradonačelnice Gradsko vijeće je bez ikakve rasprave ispunilo želju gradonačelnice da kadrovira u radnom tijelu za koje jednostavno nije nadležna.

Ali ni tu nije kraj šlampavosti gradonačelnice i njenih poslušnika u ovom slučaju. Odluka o razrješenju i imenovanju koju je uvojilo Gradsko vijeće nije uopće stupila na snagu. Odluka stupa na snagu danom objave ali ona nikad nije objavljena u Službenim novinam PGŽ. Zbog ljutnje, nemarnosti i nesposobnosti desetke milijuna kuna vrijedna gradska imovinu prodana je na prijedlog Komisije koja nema predsjednika. A predsjednik prema Odluci saziva saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela i ono najvažnije na sjednicama Vijeća prezentira i obrazlaže pojedine prijedloge koji su predmetom razmatranja radnog tijela bilo na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća. Postavlja se pitanje kako je gradonačelnica donosila odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja kad Komisija koja joj to treba predložiti nema legalnog predsjednika koji je jedini mogao sazvati sjednicu. Zanimljivo je da predsjenik Komisije nikad na sjednici Vijeća nije izvještavao o svom radu niti je prezentirao i obrazlagao pojedine prijedloge. Začudo Komisija Gradskog vijeća kao njegovo radno tijelo nikad nije Vijeću ništa predložilo. A osnovano je da bi mu pomagalo u radu. Gradsko vijeće nije nikad bilo upoznato ni pismeno ni usmeno na svojoj sjednici sa odlukama svoga radnog tijela? Nemoguće bilo gdje osim na Prvom od 1000.

Prema odredbama Statuta, Poslovnika i Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća rad radnih tijela je javan. Tako bi to trebalo biti. Ali nije. Ova Komsija djeluje u ilegali. Javnost se ne obaviještava o njenim sjednicama, javno se ne komuniciraju odluke, ne objavljuju se zapisnici o radu. Tome se možda i ne treba čuditi ako ta ista Komisija ne polaže račune ni svome osnivaču-Gradsk om vijeću. Jedino kome su oni odgovorni i lojalni je gradonačelnica. Prilično naopak sustav. Takav način rada više odogovara sustavu parlamentarne monarhije nego parlamentarne demokracije. Naš samoumišljeni monarh je kraljica gradonačelnica. Koliko je održiv ovakav sustav upravljanja Gradom odnosno njenim nekretninam pokazat će se provjera na sudu a po tužbi za ništavnost ugovora o zadnjoj kupoprodaji koju sam spominjao u gornjem članku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
45 # Hope that She sees it, bro...hranitelj tuljana 2020-12-20 11:36
Izvrsna analiza. Oni koji vode grad dobili bi zaista puno zapošljavanjem ovakvog kadra.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
129 # Zgrada stare OSDZ 2020-12-20 14:01
Zaista je znakovito da se većina prodaja gradske imovine događa pred kraj godine kada treba pokrpati loše realiziran proračun.

Zanima me prodaja zgrade nekadašnje osnove škole u Zagrebačkoj ulici koja je prodana krajem 2019. godine, za početnu cijenu od 6.470.000,00 kn, koju je kupio upravo RADNIK GRAĐEVINARSTVO I GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA D.D.

Gdje je utrošen novac od prodaje te zgrade?

I zašto je ona uopće prodana, mogla je biti renovirana u razne svrhe koje su prijeko potrebne Gradu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
029 # Pametno ulaganjeKapetan Kuka 2020-12-20 14:30
Citat DZ:
Gdje je utrošen novac od prodaje te zgrade?
Zna se da je 1.000.000 kuna otišlo u Loger d.o.o., iako je gradonačelnica javno izjavila da je te pare oročila. Mo'š mislit.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
032 # SATSeewer 2020-12-20 16:37
Sram ih bilo, nemaju obraza, a važno je da su u Crkvi u prvim redovima, kvazi-katolici, uništavaju sve oko sebe...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
029 # stari zavjetizak 2020-12-20 17:40
Citat Seewer:
Sram ih bilo, nemaju obraza, a važno je da su u Crkvi u prvim redovima, kvazi-katolici, uništavaju sve oko sebe...
Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjoj koži, a iznutra su grabežljivi vuci. (Evanđelje po Mateju)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # Novi zavjetGargamel 2020-12-21 10:45
Citat izak:
Citat Seewer:
Sram ih bilo, nemaju obraza, a važno je da su u Crkvi u prvim redovima, kvazi-katolici, uništavaju sve oko sebe...
Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjoj koži, a iznutra su grabežljivi vuci. (Evanđelje po Mateju)
Čuvajte se lažljive proročice koja je rekla "Lošinj je, i ostat će prvi od tisuću otoka" a pretvorila ga u svoju i Nedićevu prćiju (Evanđelje po Gargamelu)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # *****Superhik 2020-12-21 10:54
Citat Gargamel:
Citat izak:
Citat Seewer:
Sram ih bilo, nemaju obraza, a važno je da su u Crkvi u prvim redovima, kvazi-katolici, uništavaju sve oko sebe...
Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjoj koži, a iznutra su grabežljivi vuci. (Evanđelje po Mateju)
Čuvajte se lažljive proročice koja je rekla "Lošinj je, i ostat će prvi od tisuću otoka" a pretvorila ga u svoju i Nedićevu prćiju (Evanđelje po Gargamelu)
A ne vjerujte ovima ni kad vam darove dijele. Jer ne dijele vam svoje nego ono što su uzeli od vas.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # SuperženaTariguz 2020-12-21 12:33
Ti si sigurno onaj Superhik koji je prije tri godine napisao o Ani Kučić "Jasno da je superžena kad je uspjela osam godina vući visoku plaću bez da je išta radila. Jedino šta je radila u životu bilo je naplata i izdavanja paragon blokova za privez jahti u gradskoj luci u ćaćinom biznisu a onda se nekim tajnim moćima uhljebila kao Kapelijeva sluškinja za visoku plaću. Da li neko zna šta je uopće radila ovih osam godina osim otvaranja izložbi, polaganja vjenaca ,posjeta domu staraca i tsl?"
volim-losinj.org/.../...

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # hranitelj tuljana 2020-12-20 18:14
Citat Seewer:
Sram ih bilo, nemaju obraza, a važno je da su u Crkvi u prvim redovima, kvazi-katolici, uništavaju sve oko sebe...
Skraćeno: HDZ.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # SablSeewer 2020-12-20 19:30
"Korumpirana je osoba zapravo osoba koja odašilje neugodan miris truloga srca, koje je u temelju iskorištavanja, propadanja, društvene nepravde i nedostatka uslugâ potrebnih ljudima; onoga koje je u korijenu ropstva, nebrige za gradove, za opće dobro, za prirodu." Papa Franjo
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
133 # Priče za malu djecugost 2020-12-21 12:56
Kako funkcionira gradončelnica zgodno pokazuju dvije situacije koje su se dogodile u par dana.
Prvo se gradonačelnica na svom fejsu pohvalila kako je lošinjski vrtić izabran među 10 najboljih u Hrvatskoj. Naravno radi se o izboru portala Gradonačelnika. hr. Naravno da je GML kandidirao svoj vrtić. I tako je u konkurenciji samo 37 vrtića lošinjski se fantastično plasirao među prvih 10. Naravno da se radi samo o politčkom marketnigu jer u Hrvatskoj nema 37 nego oko 1500 dječijih vrtića.

Nakon samo par dana od te velike vijesti je epidmeiološka služba zabranila rad vrtića. Umjesto što su se bavili besmislenom kandidaturom i političkim marketingom bolje bi bilo da su u Gradu i vrtiću pazili na epidemiološke mjere.

Na koncu konca, nagrađivani fantstični dječji vrtić je zatvoren odlukom epidemiologa. Sjajni uspjesi gradonačelnice i načelnice Stižera CZ.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
225 # Portal za sve Ane lokalne politikegost 2020-12-21 13:33
Taj portal je vlasništvo profitnog društvo s ograničenom odgovornosti Ciudad koji za novac "širi pozitivu" o gradonačelnicim a i pripisujući im zasluge što je njihov grad prvi u ovom ili onom ili među prvih deset. Uz članak o proglašenju najvrtića piše "Još jednom čestitamo pobjednicima te plasiranima u top 10, ali i svim ostalim vrtićima koji su proteklih dana širili pozitivu na našem Facebooku. Vole koristiti žargonske izraze i uzvike s puno srdašaca i smajlića vjerujući da će skrivene PR poruke tako lakše doprijeti do naivnijih glasača. "Pozitiva", "super", "Wow, ovo stvarno super izgleda!, ❤❤❤ i drugi izrazi oduševljenja su redoviti sadržaj FB stranice portala koji sebi tepa da prikazuje pravo lice lokalne politike. Ali ipak priznaje da je sredstvo za propagandu, jer kaže "U našem su fokusu samo pozitivne priče. Portal Gradonačelnik.h r generirat će zato vijesti i stvarati rang ljestvice najuspješnijih hrvatskih gradonačelnika po različitim kriterijima i kategorijama. Umjesto negativne, biramo pozitivnu selekciju ... i t.d. Znači, portal kakav se može svidjeti svim Anama lokalne politike.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
252 # Nigdje vezehranitelj tuljana 2020-12-21 13:38
Citat gost:
Na koncu konca, nagrađivani fantstični dječji vrtić je zatvoren odlukom epidemiologa. Sjajni uspjesi gradonačelnice i načelnice Stižera CZ.
Slažem se s vama o dvojbenom "uspjehu" ulaska u prvih 10 od 37 kandidata ali niste li malo prestrogi? Epidemiološka situacija po mom skromnom mišljenju nije ulazila u opseg ocjenjivanja (kakav god on bio) jer kineska gripa baš i ne bira...

...ako je neki restoran, frizerski salon ili neka druga uslužna djelatnost proglašena najboljom po pravilima svoje struke, sumnjam da odjednom npr. taj restoran nije više najbolji jer je privremeno zatvoren uslijed pandemije...

...bojim se da niste objektivni i dalo bi se razaznati da temi pristupate s točke gledišta pristrane osobe...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # Lajkovi i sheranjegost 2020-12-21 14:26
Pročitaj članak o "širenju pozitive" slikama vrtića koje su (piše u članku) "dobile preko 80 tisuća lajkova, sherova i komentara, a dosegnule su do gotovo 700 tisuća ljudi" pa ćeš vidjeti da je na uspjeh utjecalo samo klikanje mišem za lajkove i sheranje (?). Očito je da na uspjeh nije utjecala epidemiologija, ali ni ništa drugo osim klikanja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
125 # The darker side of the Social NetworksDarkerica 2020-12-21 19:43
Noćna mora 21. stoljeća - vlast biramo na temelju lajkova na društvenim mrežama. Zvuči kao SF? Možda, ali to se već događa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # Politički neukusDarker 2020-12-22 08:53
A šta misliš čemu služi Službena stranica gradonačelnice Grada Malog Lošinja Ana Kučić
@ana.kucic.official · Političar ako ne skupljanju lajkova za još jedan mandata? Pa neće se valjda vratiti u tatinu firmu? sada se 4282 ljudi njena FB stranica sviđa, uključujući 21 od mojih prijatelja. Koje ću otkačiti s liste prijateljstva zbog lošeg politčkog ukusa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # ...Licemjer 2020-12-22 14:55
Zaposlit će se u Jadranci :D
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Lumeni na čelu Gradagost 2020-12-22 11:45
Kakvi vizionari i britki umovi vode ovaj Grad pokazuje i to što će se kao 14. točka današnje elekroničke (internetske) sjednice naći izmjena i dopuna Poslovnika. U obrazloženju prijedloga Dubravka Devčića kao predlagatelja se navodi :

„Da bi se održavale zakonite sjednice one se moraju održavati sukladno poslovniku. Kako u važećem Poslovniku nije predviđeno održavanje sjednica Gradskog vijeća putem video veze potrebno je izmijeniti važeći Poslovnik na način da se predvidi održavanje sjedica Gradskog vijeća putem video veze. Izmjenama i dopunama Poslovnika se regulira i način glasanja kao i način održavanja aktualnog sata.“

Prijedlog je datiran s 31.8.2020. a predan je Gradu 28.10.2020. Umjesto da je predsjenik GV uvrstio tu točku odmah na idućoj – normalnoj – sjednici to nisu učinili nego će ju usvajati sad na elektroničkoj sjednici. Dakle kako nije moguće održati zakonitu sjednicu, a nije zakonita ako nije po Poslovniku, na nezakonitoj elektroničkoj sjednici, jer se ne održava u skladu s Poslovnikom, izglasat će se izmjena Poslovnika prema kojoj će se tek moći održavat elekronička sjednica. Reklo bi se lud zbunjenog ili tu se ne zna tko koga.... Izmjena Poslovnika je tek 14. točka dnevnog reda. Smješnije i luđe ovaj grad ne bi vodio ni Borat.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # ...La Bamba 2020-12-22 12:41
GV djeluje na principu kvake 22 :-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # Epidemiološko čudo na LošinjuJeremija 2020-12-22 13:13
Citat gost:
„Da bi se održavale zakonite sjednice one se moraju održavati sukladno poslovniku. Kako u važećem Poslovniku nije predviđeno održavanje sjednica Gradskog vijeća putem video veze potrebno je izmijeniti važeći Poslovnik na način da se predvidi održavanje sjedica Gradskog vijeća putem video veze. Izmjenama i dopunama Poslovnika se regulira i način glasanja kao i način održavanja aktualnog sata.“

Prijedlog je datiran s 31.8.2020. a predan je Gradu 28.10.2020. Umjesto da je predsjenik GV uvrstio tu točku odmah na idućoj – normalnoj – sjednici to nisu učinili nego će ju usvajati sad na elektroničkoj sjednici. Dakle kako nije moguće održati zakonitu sjednicu, a nije zakonita ako nije po Poslovniku, na nezakonitoj elektroničkoj sjednici, jer se ne održava u skladu s Poslovnikom, izglasat će se izmjena Poslovnika prema kojoj će se tek moći održavat elekronička sjednica. Reklo bi se lud zbunjenog ili tu se ne zna tko koga.... Izmjena Poslovnika je tek 14. točka dnevnog reda. Smješnije i luđe ovaj grad ne bi vodio ni Borat.
To je od ovog virusa koji može izazvati teška oštećenja mozga i središnjeg živčanog sustava. Samo nije jasno zašto je virus napao Anu, Antu, Elvisa, 11 Aninih vijećnika, članove odbora GV i Jedinstvenog Pročelnika Uprave a poštedio veterinara.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # Pucanje penala Ani i družbigost 2020-12-22 13:46
Znači Ana i njezina družina su izveli dvostruki faul kad su u nezakonitoj sjednici donesli nezakonitu odluku da neće održati sjednicu prema prijedlogu oporbenih vijećnika. Sad bi trebalo Ani pucati penale :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # Autogolovi Ane KučićJeremija 2020-12-23 09:08
Citat gost:
Znači Ana i njezina družina su izveli dvostruki faul kad su u nezakonitoj sjednici donesli nezakonitu odluku da neće održati sjednicu prema prijedlogu oporbenih vijećnika. Sad bi trebalo Ani pucati penale :lol:
Ne treba joj pucati penale kad si stalno zabija autogolove. Kako javlja Purić kad je Devčić zatražio da mu se dostavi mišljenje Ministarstva na koje se izvršna vlast poziva u svezi prodaje nekretnina, gradonačelnica je bahato odgovorila pitanjem "Idemo li ususret periodu gdje ćemo za svaku pravnu radnju, za koju smo ovlašteni, morati tražiti mišljenje Ministarstva, da uvjerimo vijećnike i nezadovoljne građane?" A odgovor na to pitanje glasi DA i da je taj period trebao nastupiti mnogo ranije. Za svaku radnju zaista treba tražiti mišljenje Ministarstva jer nitko razuman, a pošten ne vjeruje da gradska vlast s Anom Kučić na čelu svoja ovlaštenja koristi na zakoniti način i u korist svih građana Malog Lošinja. Nažalost Devčić joj to nije kazao, a trebao je.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # Uz mandat ide i odgovornost za greškegost 2020-12-23 09:24
Ali skočila je sama sebi u usta. Prvo se zgražala da zar bi za svaku radnju za koji su ovlašteni morali tražiti mišljenje Ministarstva, a onda priznala da je to nužno. Rekla je "Dobili smo mandat i odgovornosti. Naravno da može doći do greške". Pa ako može doći do greške, a i došlo je, mora se tražiti mišljenje onih koji znaju, ali i pozivati na odgovornost one koji griješe.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # ...Mohito 2020-12-23 11:08
Ono o čemu već i vrapci pjevaju, a to je da ne znaju raditi svoj posao potvrdio je i friški nalaz državne revizije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
220 # običajno pravo u žutoj kućiRevizor 2020-12-23 11:58
Citat Mohito:
Ono o čemu već i vrapci pjevaju, a to je da ne znaju raditi svoj posao potvrdio je i friški nalaz državne revizije.
Državna revizija je utvrdila brojne nepravilnosti, a gradonačelnica kaže da nije poštivala važeće zakone i pravilnike zato jer se to uvijek tako radilo. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # Anina greška s predumišljajemZumbul 2020-12-23 11:59
Citat gost:
Rekla je "Dobili smo mandat i odgovornosti. Naravno da može doći do greške".
Čisto sumnjam da je ovo greška: Živopisna HDZ-ova gradonačelnica ne čini ništa da se gradu vrati 21,6 milijuna kn. Među dužnicima su i njezin tata i brat Naslov članka u rubrici Politika & Kriminal na portalu telegram.hr/.../...
Pa i ako je greška, to je greška s predumišljajem kažnjiva prema zakonu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # Mandat za greške?gost 2020-12-23 12:19
Kad se o tome prije pisalo priznala je da tatina i bratova dugovanja postoje, ali se djetinjasto pravdala da bi državna revizija utvrdila da je u tome bilo njezinih propusta.
E pa sad je državna objavila nalaz za 2019. godinu, a Telegram javlja “U izvješću su, između ostalog, navedene i nepravilnosti u vezi naplate potraživanja za što su dani nalozi, po kojima je Grad obvezan postupiti i o tome obavijestiti Državni ured za reviziju”. Baš me zanima kako će se sad izmotavati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Politika & KriminalBing 2020-12-23 13:45
Izmotavala se da to što tata i brat duguju nije problem jer da ima tvrtki koje duguju i puno više :lol:

Politika & Kriminal
Telegram doznaje: Tvrtka obitelji gradonačelnice duguje Malom Lošinju stotine tisuća kuna. Godinama ih ne ovršuju
HDZ-ova gradonačelnica Telegramu je pokušala objasniti da to nije problem. Jer, kaže, ima tvrtki koje duguju i puno više
Štiti li gradonačelnica obiteljsku firmu?
Lutanje se brojkama dugova proračunu
Taji li gradonačelnica popis dugovanja?
Obiteljska firma platit će dug na rate?
Tri različita iznosa dugova gradu
Popis najvećih dužnika Malog Lošinja
Zašto grad ne tuži svoje dužnike?
Ugovor je produžen unatoč dugovima
telegram.hr/.../...
Zanimalo nas je tko je točno potpisao upravni ugovor za dugove obiteljske tvrtke. Iz Grada nam službeno kažu da je to napravio zamjenik gradonačelnice, gospodin Anto Nedić.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # Nemoralnogost 2020-12-23 18:22
Citat Bing:
Izmotavala se da to što tata i brat duguju nije problem jer da ima tvrtki koje duguju i puno više :lol:
Treba imati obraz kao đon za takvo što kazati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # Volarić braniBT 2020-12-24 08:15
Citat gost:
Kad se o tome prije pisalo priznala je da tatina i bratova dugovanja postoje, ali se djetinjasto pravdala da bi državna revizija utvrdila da je u tome bilo njezinih propusta.
E pa sad je državna objavila nalaz za 2019. godinu, a Telegram javlja “U izvješću su, između ostalog, navedene i nepravilnosti u vezi naplate potraživanja za što su dani nalozi, po kojima je Grad obvezan postupiti i o tome obavijestiti Državni ured za reviziju”. Baš me zanima kako će se sad izmotavati.
U obranu "dame u nevolji" javio se Aleksandar Volarić na FB stranici Telegrama, pa piše:

Trla baba lan da joj prođe dan. Problem ovog članka je taj što je Ana Kučić pobijedila na izborima za HDZ u Malom Lošinju i osvojit će još jedan mandat na slijedećim izborima.A i problem je mnogima u Lošinju što je Ana nepotkupljiva.N e možete ju potkupiti sa jednom marendom u Zakantuni.

Članak sam pročitao nekoliko puta, ali u njemu nisam našao ni jedan od problema koje Volarić navodi. Vidim samo vijest da je Državni ured za reviziju potvrdio istinitost prethodnog napisa da dugovanja tvrtke gradonačelničin og oca i brata postoje, a da nije provedena ovrha.

A to što je Ana Kučić pobijedila na izborima za HDZ nije problem članka, nego problem članstva lošinjskog HDZ-a. No njezina nepotkupljivost nije dokazana, ali vjerojatno je točno da ju se ne može potkupiti samo jednom marendom u Zakantuni. Ali njezin nemar, neozbiljnost i površnost u vođenju gradskih poslova su dokazani, a to je ono što mnogima u Lošinju zaista smeta.

facebook.com/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # dama u nevoljizanimljiva strategija 2020-12-24 10:01
U Gradu si već skoro 12 godina, na drugoj odnono na prvoj poziciji.
Dugovi nisu od jučer, postoje i ne naplaćuju se već desetak godina.
Napraviš preustroj općine po vlastitom ćefu.
Zaposliš službenicu na obračun i naplatu poreza i smjestiš je u ured glasnogovornice.
Za stanje je kriva službenica koja je nedavno otišla iz općine.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Dokonom zaštitnikugost 2020-12-24 10:11
Zašto damu u nevolji brani baš taj tip? Zašto ju ne brani nitko iz njenog tima, npr. gradska vijećnica i nesuđena potpredsjednica Volarić?

Kako braniti neobranjivo - jedino trolanjem kao što to radi taj lik. Na nalaz revizije i ozbiljno novinarsko pisanje odnosno na rad revizije koja obavlja zakonom određene poslove i rad revizora od kojeg rada oni žive kao i pisanje profesionalnog novinara od kojeg pisanja živi on kaže da je "trla baba lan da joj prođe dan". Kao da je revizija ili profesionalno novinarsko pisanje razbijanje dosade dokonim revizorima i novinarima.

Prema Volariću revizorima, a i novinarki je bilo dosadno pa su radili reviziju i pisali o Gradu i Ani Kučić. Ako netko trli lan da mu prođe dan, u ovom slučaju, to se ne odnosi na revizore i novinare.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # Očeve ambicijeJojo 2020-12-24 10:27
Ja ga ne bih nazvao dokonim nego ambicioznim zaštitnikom koji preko kćerke pokušava ostvariti svoje davnašnje ambicije ulizivanjem gradonačelnici. Zato je preko Nedića kćerku ubacio u GV umjesto izabranog Daria Dlake. Ali pokazalo se da za izbor u predsjedništvo ogranka nije dovoljno očevo i suprugovo prezime jer u GV je sjedila kao lutka na koncu i samo dizala ruku kad bi vidjela ja ju dignuo Elvis.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # neambicioznidimnjačar 2020-12-24 10:39
Citat Jojo:
Ja ga ne bih nazvao dokonim nego ambicioznim zaštitnikom
Ma neee, pa čovjek joj samo drži ljestve :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # RioBravo 2020-12-27 20:07
Citat Jojo:
Ja ga ne bih nazvao dokonim nego ambicioznim zaštitnikom koji preko kćerke pokušava ostvariti svoje davnašnje ambicije ulizivanjem gradonačelnici. Zato je preko Nedića kćerku ubacio u GV umjesto izabranog Daria Dlake. Ali pokazalo se da za izbor u predsjedništvo ogranka nije dovoljno očevo i suprugovo prezime jer u GV je sjedila kao lutka na koncu i samo dizala ruku kad bi vidjela ja ju dignuo Elvis.
Je li to onaj pošteni obrtnik kod kojeg se bez računa ipak računa, na primjer danas ti auto ne prolazi na pregledu, ali onda zaštitnik morala i poštenja kaže da dođeš sutra s tristo kuna i svi plinovi sutra budu takvi da ih je ekolog poželio.
Pitam za prijatelja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # DokoličarenjeŽuja 2020-12-24 10:45
Citat gost:
Zašto damu u nevolji brani baš taj tip? Zašto ju ne brani nitko iz njenog tima, npr. gradska vijećnica i nesuđena potpredsjednica Volarić?
Dobro pitanje, ali za Volarićevu kćer se može odgovoriti da ta vjerojatno ne zna složiti smislenu rečenicu. A što se oca tiče, taj ne zna da poslovica glasi "trla baba DLAN ...", a ne lan. Jer trljenje lana je nekad bilo ozbiljan posao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # RioTrljač 2020-12-24 10:59
Citat Žuja:
Citat gost:
Zašto damu u nevolji brani baš taj tip? Zašto ju ne brani nitko iz njenog tima, npr. gradska vijećnica i nesuđena potpredsjednica Volarić?
Dobro pitanje, ali za Volarićevu kćer se može odgovoriti da ta vjerojatno ne zna složiti smislenu rečenicu. A što se oca tiče, taj ne zna da poslovica glasi "trla baba DLAN ...", a ne lan. Jer trljenje lana je nekad bilo ozbiljan posao.
Trlja on dlan o dlan kad vidi da mu prolazi sve što je zamislio.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # DonatorTko to tamo trlja 2020-12-24 11:06
Citat Žuja:
Citat gost:
Zašto damu u nevolji brani baš taj tip? Zašto ju ne brani nitko iz njenog tima, npr. gradska vijećnica i nesuđena potpredsjednica Volarić?
Dobro pitanje, ali za Volarićevu kćer se može odgovoriti da ta vjerojatno ne zna složiti smislenu rečenicu. A što se oca tiče, taj ne zna da poslovica glasi "trla baba DLAN ...", a ne lan. Jer trljenje lana je nekad bilo ozbiljan posao.
Trlja on, trlja.
Dok ne dokotrlja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # s kim si takav siFranko 2020-12-24 12:17
gospodin pobočnik brani nepotkupljivu Anu, a svi znamo da je dok je bio zaposlen u državnoj firmi, pola radnog vremena provodio u obiteljskom obrtu
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # Plenkovićev HDZBing 2020-12-23 13:59
Citat Zumbul:
Citat gost:
Rekla je "Dobili smo mandat i odgovornosti. Naravno da može doći do greške".
Čisto sumnjam da je ovo greška: Živopisna HDZ-ova gradonačelnica ne čini ništa da se gradu vrati 21,6 milijuna kn. Među dužnicima su i njezin tata i brat Naslov članka u rubrici Politika & Kriminal na portalu telegram.hr/.../...
Pa i ako je greška, to je greška s predumišljajem kažnjiva prema zakonu.
Dočepala se živopisna gradonačelnica i šefovanja lokalnom HDZ-u. Uz to se dobro slaže komentar uz članak: "Kaže Plenković da je to "novi HDZ , da nije onaj koji je on naslijedio". I na žalost, Plenković je u pravu, svakim danom sve više napreduju i ovo je puno gori, opasniji i jednako, kao i uvijek u ovih trideset godina, opsjednut pljačkama i korupcijom - "Plenkovićev HDZ".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # MornaricaKrivo je more 2020-12-23 17:25
Kaže gradonačelnica ( kako navodi Glas otoka) da je kriva službenica koja jr ostsvila neurednu dokumentsciju i otišla ...tko je ta ,zna li se što ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
124 # Delegiranje krivicegost 2020-12-23 18:09
Citat Krivo je more:
Kaže gradonačelnica ( kako navodi Glas otoka) da je kriva službenica koja jr ostsvila neurednu dokumentsciju i otišla ...tko je ta ,zna li se što ?
Da, krivi su oni koji su otišli a oni koji su ostali su nagrađivani...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # LottoKrivo je more 2020-12-23 18:16
Citat gost:
Citat Krivo je more:
Kaže gradonačelnica ( kako navodi Glas otoka) da je kriva službenica koja jr ostsvila neurednu dokumentsciju i otišla ...tko je ta ,zna li se što ?
Da, krivi su oni koji su otišli a oni koji su ostali su nagrađivani...
Ovi su nagrađivani zato što nisu sredili nered koji je ostavila djelatnica koju je lako okriviti kad se ne zna koja je... čudo kako to sve prolazi ispod radara.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # KukavičlukEs 2020-12-23 18:10
Bilo bi čudno da svi ovih godina nije naučila hadezejske trikove za svaljivanje svoje odgovornosti na druge. Naravno, kriva je službenica koje nema.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # PraktičnaPraktikantica 2020-12-23 18:30
Citat Es:
Bilo bi čudno da svi ovih godina nije naučila hadezejske trikove za svaljivanje svoje odgovornosti na druge. Naravno, kriva je službenica koje nema.
Praktično rješenje.
Najbolje je da bude Pedro onaj koga nema.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
026 # Praksa bez dužnosti i odgovornostiMentor 2020-12-23 18:38
Citat Es:
Bilo bi čudno da svi ovih godina nije naučila hadezejske trikove za svaljivanje svoje odgovornosti na druge. Naravno, kriva je službenica koje nema.
Osim ono malo u očevoj firmi na naplati priveza jahti Kučić nikad nije radila neki pravi posao. A za osam godina luftiranja kao Garijev fikus bez dužnosti i odgovornosti naučila je samo kako izbjeći odgovornost, ali raditi nije naučila.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # +++++građanin 2020-12-23 12:26
Citat Jeremija:
Kako javlja Purić kad je Devčić zatražio da mu se dostavi mišljenje Ministarstva na koje se izvršna vlast poziva u svezi prodaje nekretnina, gradonačelnica je bahato odgovorila pitanjem "Idemo li ususret periodu gdje ćemo za svaku pravnu radnju, za koju smo ovlašteni, morati tražiti mišljenje Ministarstva, da uvjerimo vijećnike i nezadovoljne građane?"
Iskustvo nas uči da odluke ove vladajuće garniture treba vrlo detaljno kontrolirati i preispitivati.
Jedan od zadnjih primjera je prešutno priznanje da '7 nije veće od 7', jednostavna logična tvrdnja za koju su Elvis i gradski pravnici morali tražiti mišljenje Ministarstva.
Grešku su prešutno priznali u zapisniku sa pretprošle sjednice, ali se za učinjenu grešku nisu ispričali ni gradskim vijećnicima, ni javnosti, niti su se posuli pepelom.
Meni je ovakvo ponašanje doslovce gadljivo.

Postizbornom koalicijom su kupili glasove, ali ne i pamet.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
124 # A je to koalicijagost 2020-12-23 14:14
Citat građanin:
Postizbornom koalicijom su kupili glasove, ali ne i pamet.
Pa kupili su ono što se prodavalo a to nije bila pamet nego poslušnost. A što drugo za prodat mogu imat Elvis i Andrino?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
026 # Kupovina pametigost 2020-12-23 16:57
Citat gost:
Citat građanin:
Postizbornom koalicijom su kupili glasove, ali ne i pamet.
Pa kupili su ono što se prodavalo a to nije bila pamet nego poslušnost. A što drugo za prodat mogu imat Elvis i Andrino?
Velika je oskudica pameti u gradskoj vlast pa je se mora kupovati izvana. Zato je Kamalić na zadnjoj sjednici kazao da je iznos za troškove intelektualnih usluga fascinantan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # Lakrdija par ekselansMK 2020-12-23 17:53
Nije mi jasno da sve sjednice Gradskog vijeća moraju biti tako traljavo pripremljene, pa se vijećnicima za vrijeme sjednice mailom šalju materijali koje trebaju proučiti i na temelju kojih bi mogli relevantno odlučivati.
Zanima me jel za takvu stručnost potrebno završiti neki specijalni fakultet ili o čemu je riječ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # 11 poltronagost 2020-12-25 07:55
Citat MK:
Nije mi jasno da sve sjednice Gradskog vijeća moraju biti tako traljavo pripremljene, pa se vijećnicima za vrijeme sjednice mailom šalju materijali koje trebaju proučiti i na temelju kojih bi mogli relevantno odlučivati.
Zanima me jel za takvu stručnost potrebno završiti neki specijalni fakultet ili o čemu je riječ?
Za takvo brljavljenje ne treba fakultet. Dovoljno je imati poltronsku većinu u Gradskom vijeću s velikim razumijevanjem za nedoraslost obvezama gradonačelnika. A Kučićku ju ima komada 11 :o
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # Prazna puška odnosno lažgost 2020-12-23 18:19
Kako javlja Purić kad je Devčić zatražio da mu se dostavi mišljenje Ministarstva na koje se izvršna vlast poziva u svezi prodaje nekretnina, gradonačelnica je bahato odgovorila pitanjem "Idemo li ususret periodu gdje ćemo za svaku pravnu radnju, za koju smo ovlašteni, morati tražiti mišljenje Ministarstva, da uvjerimo vijećnike i nezadovoljne građane?" Umjesto demagoškog katastrofičnog prenemaganja mogla je jednostavno začepti usta Devčiću i dati mu mišljenje ministarstva. Ali ga nema. Da li to znači i da gradonačelnica laže?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
033 # +gost 2020-12-22 12:41
Prema vremenu u kojem gradonačelnica redovno, a to je u prosincu, prodaje gradsku imovinu mislim da bi bolji naslov članka bio - Adventska rasprodaja ili Adventski šoping Radnika d.d. na Lošinju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
033 # $$$Godot 2020-12-23 19:20


Revizija je utvrdila gomilu nepravilnosti.
Gradonačelnice, što ćemo sad?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # ...Licemjer 2020-12-23 19:31
Ništa, naravno. Šta bi vi?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
028 # novonenormalno 2020-12-23 20:21
Citat Licemjer:
Ništa, naravno. Šta bi vi?
Normalna osoba bi prestala glumatati i konačno se prihvatila posla. U protivnom, zna se...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # :::::Poskok 2020-12-24 10:57
Citat nenormalno:
Citat Licemjer:
Ništa, naravno. Šta bi vi?
Normalna osoba bi prestala glumatati i konačno se prihvatila posla. U protivnom, zna se...
Zabrinjavajuće je ako prva osoba grada ne razlikuje nemarno odrađen posao od pogodovanja vlastitoj obitelji. Dugovi postoje više godina, priča o koroni je prilično glupa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # ...Licemjer 2020-12-24 12:19
Citat Poskok:
Citat nenormalno:
Citat Licemjer:
Ništa, naravno. Šta bi vi?
Normalna osoba bi prestala glumatati i konačno se prihvatila posla. U protivnom, zna se...
Zabrinjavajuće je ako prva osoba grada ne razlikuje nemarno odrađen posao od pogodovanja vlastitoj obitelji. Dugovi postoje više godina, priča o koroni je prilično glupa.
Pa to je modus operandi članova HDZa. Kao da to prije nismo vidjeli.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # modusoperandi 2020-12-24 13:08
Već treći članak na Telegramu

facebook.com/.../...

Pomalo stiče popularnost stranačkih kolega Kušćevića, Rimac i ostalih.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # Ovo postaje sve boljeTariguz 2020-12-24 13:20
Citat operandi:
Već treći članak na Telegramu
facebook.com/.../...
Pomalo stiče popularnost stranačkih kolega Kušćevića, Rimac i ostalih.
Budući da nisu svi na Facebooku ovdje je link za članak na portalu:

telegram.hr/.../...

Evo kako je gradonačelnica Kučić službeno objasnila državnim revizorima zašto nije bolje naplaćivala dugove gradskog budžeta.
“Prisilna naplata nije se mogla provoditi jer su dvije službenice koje su to trebale obavljati napustile gradsku upravu”, napisala je u očitovanju koje je citirano uz nalaz državne revizije.
Zatim je objasnila da naplata potraživanja predstavlja zahtjevne stručne poslove za koje su potrebni znanje i iskustvo.
...
Navela je dalje kako je grad počeo mijenjati Pravilnik o unutarnjem redu, kojim je kroz opis poslova za dva službenika dodijelio poslove prisilne naplate. Drugim riječima, počela je preraspodjeljiv ati poslove naplate dugova.
...
Ovdje valja podsjetiti da je dugove obiteljske tvrtke nakon prvog upita Telegrama pokušala opravdati činjenicom da oni nisu jedini koje se ne ovršuje. Navela nam je tada još velikih dužnika od kojih grad nije naplatio ukupno deset milijuna kuna potraživanja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # ....ML 2020-12-24 13:31
A jel negdje kaže zašto nije naplaćivala dugove u iznosu od 14,7 milijuna kuna koji su stariji od godinu dana, dok su službenice još bile zaposlene?

Revizija upozorila Grad, izvještaj dostavljen na dan sjednice Gradskog vijeća

otoci.net/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # izvješćeST 2020-12-24 16:06


Vezano za informaciju u danas objavljenom članku na portalu Otoci.net, važno je reći da je na webu Državnog zavoda za reviziju navedeno izvješće kao javno dostupan podatak objavljeno još u četvrtak, 17. prosinca 2020. godine.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # Loger za Božićgost 2020-12-24 14:50
Ovo je baš tužno. Kupila si Ana za Božić logera a revizija i novinari joj kvare veselje.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # ###Tin 2020-12-24 15:06
Proračun za 2021. godinu iznosi 121 milijun kuna, a nenaplaćeni dugovi iznose 21 milijun kuna.
Nenaplaćeni dugovi iznose 17% proračuna.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # Glupo objašnjenjeFiga 2020-12-24 18:27
Njezino objašnjenje revizorima je kao kad đak objasni učiteljici da nema zadaću jer mu je pas pojeo zadaćnicu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
305 # HraniteljTuljana 2020-12-24 07:28
Ana nedaj se. To što te napadaju to je znak da vrijediš. Za dobrim kojem se uvijek diže prašina. Ne mogu ti ništa, mogu samo lajati. Uzeli su i novinare za pomoć, ali Lošinjani su uz tebe. Lošinjani te cijene i vole. Ako se sada digla tolika prašina to znači da radiš dobar posao a ono što se spominje u reviziji to je stvar prošle vlasti. Uvijek imaj na pameti da te 90% ljudi u Lošinju cijeni i poštuje. Ne javljaju se na ovaj portal jer znaju ko vodi ovaj portal, ali ja ti garantirana da su Lošinjani uz tebe a lošinjane smatram svaku dibronamjernu osobu koja razmišlja svojom glavom i živi na Lošinju, a ne razmišlja glavom onih koji žele razgrabiti naš Lošinj. Ana nedaj se.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
126 # ------gost 2020-12-24 10:01
Citat Tuljana:
Ako se sada digla tolika prašina to znači da radiš dobar posao a ono što se spominje u reviziji to je stvar prošle vlasti.
Dobar posao gledati rodbini kroz prste :lol: A za to što se spominje u reviziji i ona je bila u toj prošloj vlasti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # Znak da vrijedišgost 2020-12-24 13:42
Citat Tuljana:
Ana nedaj se. To što te napadaju to je znak da vrijediš. Za dobrim kojem se uvijek diže prašina.
Ivo,
ne daj se. To što te napadaju to je znak da vrijediš. Za dobrim konjem se uvijek diže prašina.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # Anina božićna rasprodajagost 2020-12-24 17:43
Šta zar nisi shvatio da se u članku radi o sumnjivoj Aninoj božićnoj prodaji dijela Lošinja? I to jednom od onih koji su već poznati po tom što žele razgrabiti naš Lošinj. Educiraj se iz članka od prije tri godine: volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 0 # Pa dobro?!hranitelj tuljana 2020-12-24 21:18
Citat gost:
Šta zar nisi shvatio da se u članku radi o sumnjivoj Aninoj božićnoj prodaji dijela Lošinja?
Mislim, možda je glupo pitanje...ali opet neki tvrde kako ne postoje glupa pitanja nego tek glupi odgovori...
...nego što sam htio reći...
E, da... a o kojem se dijelu Lošinja radi?!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 0 # jednostavnohranitelj tuljana 2020-12-24 21:29
Citat gost:
naš Lošinj
Lošinj (ili bilo koji otok a na kraju i Hrvatska) prestao je biti naš onog trenutka kada su Lošinjanke prekinule stotine godina tradicije rađanja dovoljnog broja novih Lošinjana. Sve ostalo su nijanse i pitanje vremena. Budućnost pripada onima koji postoje. Što znači npr. "naša Premuda" ili "naše Unije"? Čije? I koliko još?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # ...Licemjer 2020-12-25 02:33
Zapitaj se zašto ne rađaju.
Hint: Počinje sa H, u sredini je D, a na kraju Z. Ima 3 slova i označava političko-krimi nalnu stranku. Zašto bi ljudi rađali djecu ako ekonomske prilike to otežavaju?
Da znam, ima obitelji sa po osmero djece i šta sve ne, ali to su outlieri, ne norma.
Ako su vremena nesigurna i standard života nestalan, zašto riskirati?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
171 # Tko riskira profitirahranitelj tuljana 2020-12-25 07:16
Citat Licemjer:
Zapitaj se zašto ne rađaju.
Hint: Počinje sa H, u sredini je D, a na kraju Z. Ima 3 slova i označava političko-kriminalnu stranku. Zašto bi ljudi rađali djecu ako ekonomske prilike to otežavaju?...
Ako su vremena nesigurna i standard života nestalan, zašto riskirati?
Slažem se da su HDZ štetočinje ali život nikad nije bio lak ni siguran. Hrvatska i "naš" Lošinj na kraju će pripasti onima koji i u nesigurna vremena riskiraju, vidjet ćeš, kao što je i nekad pripadao vrijednim i požrtvovnim ljudima koji su izgradili više manje sve što vidiš oko sebe i stotine kilometara sada napuštenih gromača (valjda je tada život bio lak?!).
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # ...Licemjer 2020-12-25 14:21
Na tvrdim da je život lak, jer nije. Lako je biti glup i misliti da je život lak i onda se čuditi kada shvatiš da nije. Nisu ljudi gradil igromače da bi nama sada bilo lakše, nego njima.
A to nije ni približno ista stvar niti je identična, čak.
Niti će se problemi riješiti, niti su započeti time što "Lošinjanke nisu i ne rađaju djecu".
Lošinj više nije naš jer ga je GML (HDZ) rasprodao kojekakvim interesnim skupinama i "investitorima kakve se samo može poželjeti".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
294 # johnHoboken 2020-12-24 09:53
Ana mi smo uz tebe.Svi mi na Susku smo za tebe jer si poštena i korektna osoba.Ti si do sada najbolji gradonačalnik kojeg smo imali.A ako smo mi na Susku svi za tebe,to ti je znak da je to tako.Sansigoto si,ma mona NO.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
029 # bržeg jezika nego pametiTruba Durica 2020-12-24 20:24
Na žalost gradonačelnice Kučić sjednice Gradskog vijeća se prenose i snimaju pa svi mogu vidjeti i čuti šta ona govori i kako raspravlja. Tako je raspravljajući o Odluci o raspolaganju gradskom imovinom samouvjereno kao veliki poznavatelj teme ustvrdila da je nekad Poglavarstvo samo predlagalo Gradskom vijeću koje je odlučivalo o prodaji imovine ali da po novom zakonu to sada radi (prodaje imovinu) gradonačelnik. To samo govori koliko ne zna i koliko je površna. To govori i kako podcjenjuje vijećnike ali i javnost.

Iako je i bila član Poglavarstva očito je tamo sjedila na ušima ili popunajvla broj pa nije znala šta su ovlasti Poglavarstva. Na njenu žalost nekad, mislim do 2010. do stupanja na snagu Izmjena i dopuna ZLO(R)S je Poglavarstvo samostalno raspolagalo gradskom imovinom. Gradsko vijeće je tak nakon ukidanja Poglavarstva postalo nadležno za raspolaganje imovinom. Tako je prema staroj Odluci o raspolaganju nekretnimama, a koja se još i danas nalazi na gradskoj stanici, u čl.3. stajalo:

"Nositelj vlasničkih ovlasti nad nekretninama u vlasništvu Grada je Gradsko poglavarstvo.

Gradsko poglavarstvo upravlja nekretninama na načelima zakonitosti, svrsishodnosti, u skladu s namjenom nekretnina i u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Grada, osiguranje društvenih i drugih socijalnih interesa, te za probitak i socijalnu sigurnost svih stanovnika Grada.".

Nakon 12,13 godina u vrhu gradske uprave na žalost ništa naučila nije. A ni neće jer nema potrebe. Može lupetati bez posljedica.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # Demagogija na najjačeTR 2020-12-25 09:06
Citat Truba Durica:
Nakon 12,13 godina u vrhu gradske uprave na žalost ništa naučila nije. A ni neće jer nema potrebe. Može lupetati bez posljedica.
Točno je da nema potrebu išta naučiti, ali nije točno da je podcijenila vijećnike i javnost. Dobro ih je procijenila. Uz površnost, neznanje, poltronizam i nezainteresiran ost vijećnika ali i umrtvljenost javnosti njezinom demagogijom na najjače nema potrebu da se mijenja. Gdje god joj se ukaže prilika recitira mantru da smo najveći smo grad na hrvatskim otocima, s razvijenom prometnom, komunalnom i energetskom infrastrukturom , te da je temelj razvoja "odgovorno upravljanje i održiv razvoj". Ne zaboravlja ni parolu da je Lošinj mjesto ugodno za življenje i poželjno za boravak i podsjeća da je u godinama "iza nas" primljeno puno priznanja, "od onih za izvrsnost pri upravljanju gradom, do onih u kategorijama gospodarstva i kvalitete života". Troškove nabave tih priznanja se dobro skriva u raznim proračunskim stavkama da ih javnost ne sazna.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
125 # A nešto joj se mora i priznati...Truba Durica 2020-12-25 10:24
Može se gradonačelnici osporavati znanje i sposobnost i još štošta ali joj se mora priznati da je nedosljedna i nelogična.

Usporedimo kako prodaje gradske nekretnine i kako kupuje Loger d.o.o. Kad dogovori s Radnikom ili investitorom kakav se samo poželjeti može i odluči im to prodati onda od Vijeća traži da ono odluči da se raspiše javni natječaj. To joj je dovoljno da proda milijunski vrijedne nekretnine. Nakon što odluči raspisati javni natječaj ona Vijeće više ne pita ništa. Kod kupovine/stjeca nja Loger d.o.o. od Vijeća je tražila suglasnot, koja joj nota bene ne treba, do poduzme prethodne radnje. Nakon što je poduzela prethodne radnje a to se manje više svodi na sastav ugovora, vraća se Gradskom vijeću i traži da ono odluči o stjecanju privatne firme za 0 (nula) kuna. Njoj, a sada valjda i svim posjetiteljima ove stranice, je jasno da gradonačelnik može samostalno odlučivati o stjecanju imovine koja vrijedi manje od 0,5% Proračuna. I osoba s samo tri sive stanice u mozgu lako zaključi da nula kuna sigurno nije više od 0,5% proračuna. Ipak je dala Vijeću da odluči o stjecanju Logera koja odluka je teško 0 kuna. Zanimljivo da isto Vijeće nije ništa pitala kad je u Loger d.o.o. „plasirala“ milijune kuna. Samo u 2019. je Logeru pomogla s 1.594.426,00 kn i za to nije pitala Vijeće, ali je zato pitala Vijeće da li smije poduzeti pripremne radnje za kupovanje Logera. Može se gradonačelnici osporavati znanje i sposobnost i još štošta ali joj se mora priznati da je nedosljedna i nelogična.

S druge strane, kad prodaje gradske nekretnine svojim vjernim kupcima tada traži od Vijeća da samo raspiše javni natječaj i dalje sama odlučuje hoće ili neće i kome će prodati nekretnine. Takoj je zadnje, prije dva tjedna prodala Radniku Križevci zemljište u Velom Lošinju za 4,5 milijuna kuna a da nije pitala Vijeće koje to jedino može odlučiti (jer je to više od 0,5% Proračuna) hoće li to prodati za 4,5 milijuna Radniku. Da se kupi Loger za 0 kuna traži odluku vijeća a da proda zemljište za 4,5 milijuna ne traži odluku vijeća. Steći imovinu za 0 nula za koju je ovlaštena sama donijeti donijeti odluku traži da Vijeće odluči a sama bez pitanja Vijeća odlučuje o prodaji nekretnina milijunske vrijednosti za što nije ovlaštena. Milijunima sama slobodno raspolaže kad pomaže privatnoj firmi ili kad prodaje gradsku imovinu a kad za nula kuna stječe bezvrijednu firmu onda traži da odluku donese Gradsko vijeće. Može se gradonačelnici osporavati znanje i sposobnost i još štošta ali joj se mora priznati da je nedosljedna i nelogična.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # Logična željaTR 2020-12-25 15:22
Citat Truba Durica:
Milijunima sama slobodno raspolaže kad pomaže privatnoj firmi ili kad prodaje gradsku imovinu a kad za nula kuna stječe bezvrijednu firmu onda traži da odluku donese Gradsko vijeće. Može se gradonačelnici osporavati znanje i sposobnost i još štošta ali joj se mora priznati da je nedosljedna i nelogična.
Niti je nedosljedna niti je nelogična. Sasvim je logična njezina želja da kupac zna kome osobno treba biti zahvalan za sklopljeni posao, a u nastojanju da kupci to znaju ona je dosljedna. Konačno, investitor kojeg se može samo poželjeti uložio je veliki novac u tiskanje luksuzne knjige - predizbornog letka Ane Kučić i samoreklame uprave Jadranke - u obliku monografije o obljetnicama turizma na Lošinju i uloge jadranke d.d. u razvoju Grada. Na duplerici knjige su poret fotki Garija Kapelija i Sanjina Šolića i fotka Ane Kučić, tada još obnašateljice dužnosti gradonačelnika kako s mikrofonom u ruci i dražesnim osmijehom recitira refren svih svoji nastupa: "Lošinj je mjesto ugodno za življanje i poželjno za odmor" te standardni tekst samohvale uspjesima koji se u redovitim razmacima ponavlja u naručenim intervjuima za medije. Možda će i uoči narednih izbora biti izdana kakva knjiga u režiji neke druge mušterije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # *****gost 2020-12-25 17:15
A ni to što naokolo recitira nije sastavila sama nego netko tko zna završiti započetu rečenicu :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
274 # HraniteljTuljana 2020-12-25 16:41
Gledam danas po facebooku i vidim čestitku gradonačelnice Ane.Pogledam lajkove i do sada ih ima preko 600.Ako usporedimo sa rezultatima izbora za HDZ to je četri puta više glasova nego je dobila na izborima za predsjednicu HDZ Lošinj.To znači da ju cijeni i voli puno puno više osoba nego šta ih uopće ima HDZ na biračkom spisku.A ako usporedimo sa osobama koje se ovdje javljaju(a ima ih oko desetak koji stalno pričajui pišu) to znači da je ona najcjenjenija osoba u našem Gradu.Svi vi koji pišete i pljujete po gradonačelnici, da vam netko ponudi samo da budete na izbornoj listi ili u konkurenciji za gradonačelnika, pokušali bi učiniti nemoguće da se domognete neke takve pozicije,ali neće ići.Gospodična Ana će i dalje biti gradonačelnica, jer to govore i sami lajkovi na njenom facebooku.Ana je do sada dobila više lajkova nego cappelli na izborima za Sabor.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
125 # Lajk nije glasHranitelj iluzija 2020-12-25 17:36
Imaš pravo, popularna je. Evo na Telegramu je također popularna. Trenutno je članka o njoj najčitaniji-
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
201 # +-Gost 2020-12-25 19:12
Citat Hranitelj iluzija:
Imaš pravo, popularna je. Evo na Telegramu je također popularna. Trenutno je članka o njoj najčitaniji-
Članak u telegramu je unutarstranački obračun.Kako sam negdje pročitao da kćerka Anine konkurentice na stranačkim izborima u Zagrebu spava upravo kod novinarke koja je objavila članak u "Telegramu".I jedna i druga imaju poprilično putra na glavi pa se sada razračunavaju putem medija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # %gost 2020-12-25 19:46
Članak u Telegramu nema veze sa unutarstranački m obračunom. Članak je o nesposobnoj gradonačelnici. Je li i nalaz državne revizije unutarstranački obračun? Da gradonačelnica svoj posao radi ozbiljno i kako treba ne bi bilo članaka u Telegramu a ni priče o unutarstranački m obračunima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # ŽIVIO UNUTARSTRANAČKI OBRAČUN!De Bill 2020-12-25 19:56
Citat Gost:
Citat Hranitelj iluzija:
Imaš pravo, popularna je. Evo na Telegramu je također popularna. Trenutno je članka o njoj najčitaniji-
Članak u telegramu je unutarstranački obračun.
Članci u Telegramu su iznosili nesporne, neoborive činjenice koje potvrđuje i službeni nalaz Državne revizije. Pa ako smo za Anine marifetluke saznali prije objave nalaza zahvaljujući unutarstranačko m obračunu - ŽIVIO UNUTARSTRANAČKI OBRAČUN.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Obračun zbog Priko 34@|@ 2020-12-26 11:09
Citat Gost:
Članak u telegramu je unutarstranački obračun.
A je li i nalaz Državne revizije unutarstranački obračun? Da ga pročitaš u cjelosti vidio bi da je članak u Telegramu tek zagrebao površinu. Medijska atraktivnost sumnje da se skoro 20 % potraživanja Grada ML ne ovršuje radi dugovanja gradonačelničin e rodbine bila je presudna za objavu, a ne nekakav unutarstranački obračun. No dubinska analiza nalaza pokazala bi katastrofalno stanje gradskih financija zbog ignoriranja višekratnih opomena od strane Revizije, pa se treba nadati da će ovo do sada objavljeno Telegramu biti tek uvod u glavnu priču o šerifici "prvog od tisuću".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # 17 % proračunaOS 2020-12-25 18:21
Citat Tuljana:
Gledam danas po facebooku i vidim čestitku gradonačelnice Ane. Pogledam lajkove i do sada ih ima preko 600.
Lajkovi nisu glasovi, ali ako je cijene i lajkaju zato što radi oca i brata nije dala naplatiti potraživanja u visini čak 17% proračuna, pa će za nju i glasati, zaslužili su takvu gradonačelnicu. Mi ostali koji pošteno plaćamo što dugujemo to baš ne zaslužujemo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Neistiniti podaciDZ 2020-12-25 21:44
Zanimljivo je kako ja na fb gradonačelnice kojeg ja vidim nema 600 lajkova. Ima ih manje od 100, taman oni kupljeni na unutarstranački m izborima, bar za sada dok se i oni ne uvjere u drugačije.
Opet jedna neistina od strukture vladajuće garniture i njihovih pobornika koji tvrde da ne posjećuju ovu stranicu.

Zato sve valja provjeriti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Spajanje nespojivogRudolf 2020-12-26 08:59
Citat DZ:
Zanimljivo je kako ja na fb gradonačelnice kojeg ja vidim nema 600 lajkova. Ima ih manje od 100
Uz njenu čestitku "uz razdoblje nadolazećih blagdana", dakle Božića i Nove godine jutros je bilo 108 lajkova. No uz čestitko samo za Božić s tekstom Čestit i blagoslovljen Božić! #anakucic “Christmas Story by AShamaluevMusic ” 148, znači ukupno 256.
No uz ovu drugu čestitku objavila je i kratki uradak svog dvorskog fotografa, video snimak adventskog kičeraja na glavnom trgu. Sadržaj jako dobro odražava čestitarkin amorfni vrijednosni i svjetonazorski sustav usmjeren samo na skupljanje lajkova i njihovu konverziju u glasove na narednim izborima. Pa se u ovom kratkom filmiću koji počinje statuom podvodnog ribolovca u gaćama s krepanom ribom u jednoj i podvodnom puškom u drugoj ruci susreću dva apsolutno oprečna motiva. Na jednoj strani trga su blistave saonice Djeda Mraza sa sobovima i vilenjakom, a na drugoj četiti adventske svijeće i božićne jaslice s figuricama Svete obitelji. Time se na jednom mjestu spaja nespojivo jer Djed Mraz, saonice i vilenjaci su predmet mržnje katoličkog klera. Malo iz teoloških, a malo više iz komercijalnih razloga jer smatra da se novac troši u krivu svrhu.
Iz mnoštva tekstova protiv izmišljenog debeljka koji dijeli darove koje su napisali obožavatelji navodno živućeg Krista izabrao sam ovaj u kojem se u naslovu tvrdi, citiram,

VELIKA PRIJEVARA ZBOG KOJE ISUS PLAČE: Evo čemu zapravo služi DJED MRAZ I DJED BOŽIĆNJAK!
Od kada je masonska organizacija Coca- Cola na tržište plasirala Djeda Mraza, masonski plan je u potpunosti uspio jer od tog trenutka milijuni ljudi diljem planeta zaboravljaju Krista.

www.katolici.info/.../337

A ovo je filmić uz opisanu gradonačelničin u čestitku koji je u ovom trenutku zaradio i 149. lajk.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # DvorskiAmater 2020-12-26 09:20
Svaki amater snimio bi bolji,pregledni ji i smisleniji video od ovog koji nema ni glave, ni repa, ni sadržaja.
Žalosno.
Sjaj i bijeda prvog od 1000.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 0 # Brižni Rudolfhranitelj tuljana 2020-12-26 11:06
Citat Rudolf:
počinje statuom podvodnog ribolovca u gaćama s krepanom ribom u jednoj i podvodnom puškom u drugoj ruci
Rudolfa, čini mi se da niste rodom s mora, dakle ni Lošinja. Ribolovnim alatima ulovljene ribe ne nazivaju se "krepanima" a pojmanje one ulovljene podvodnom puškom. Jesam li u pravu?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Trolanje zbog Isusova plačagost 2020-12-26 11:27
Citat hranitelj tuljana:
Citat Rudolf:
počinje statuom podvodnog ribolovca u gaćama s krepanom ribom u jednoj i podvodnom puškom u drugoj ruci
Rudolfa, čini mi se da niste rodom s mora, dakle ni Lošinja. Ribolovnim alatima ulovljene ribe ne nazivaju se "krepanima" a pojmanje one ulovljene podvodnom puškom. Jesam li u pravu?
U pravu si ako riba ulovljena podvodnom puškom ostaje živa. No bila riba živa ili mrtva nakon što je se upuca, to ne mijenja smisao mog komentara. Tvoja jezikoslovna primjedba je nespretan pokušaj odvraćanja pozornosti sa implicirane mogućnost da prema katoličkom uvjerenju zbog Aninog eklektičkog ukusa - Isus plače.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 0 # White Christmashranitelj tuljana 2020-12-26 19:09
Ne znam zašto te toliko brinu osjećaji vjerske zajednice kojoj ne pripadaš, te također kakve veze ima s krščanstvom bilo koji preostali član današnje stranke koja nosi naziv nekadašnjeg HDZ-a. Mi katolici se raspoznajemo po dijelima a ne po odlasku na misu (pogotovo pred kamerama, u prvi red), šupljem deklariranju, objavama na fejsu i slično.

Da je gradonačelnica u video stavila samo katolički motiv Svete Obitelji, ti i tvoja mala skupina prvi bi zbog toga graknuli na nju. Stavivši i nekršćanski konzumerističke simbole, koje u izloge u ovo doba stavljaju diljem svijeta, čak i Japanci, pomrsila vam je račune - pa vas sad odjednom jako brine što o tome misle vjernici.

Međutim, ako te baš zanima mišljenje vjernika, u pravu si. Božić je blagdan rođenja Kristova i ništa drugo. Božić nisu darovi, nije obiteljsko okupljanje ili ručak, nije snijeg (u većem dijelu svijeta ni ne pada za Božić), nisu saonice, nije bakalar i nije - jelka. Nije ni orašar, nije ni Rudolf a ni Grinč.

Sve nabrojano, uključujući sveprisutne originalne pjesme iz Amerike (koje su utjecale i na njihove domaće prijevode/obrad e/plagijate/klo nove) stvorili su u većini najpoznatijih primjera ljudi koji uopće nisu krščani. Takozvani "božični" filmovi potjeću iz Holywooda u kojem krščani nemaju apsolutno nikakvog utjecaja. Ne čudi da se u tim popularnim djelima, Kristovo rođenje - uopće ne spominje.

Ne znam plače li Isus zbog toga, ali znam da ni jednom čovjeku ne bi bilo lako da svi oko njega "slave" njegov rođendan, ali njega ni ne spominju nego umjesto toga pričaju i pjevaju o nekakvim... saonicama...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # I do not feed religious trollgost 2020-12-26 20:47
Citat hranitelj tuljana:
Ne znam zašto te toliko brinu osjećaji vjerske zajednice kojoj ne pripadaš,
A ja ne znam kako si u ona moja tri retka teksta o krepanoj ribi i tvom jezikoslovnom trolanju uspio pročitati da me brinu bilo čiji osjećaji i k tome zaključiti da ne pripadam izvjesnoj vjerskoj zajednici. U raspravu o ostalom što si nadrobio u pet puta duljem tekstu od moga neću se upuštati jer bi time samo - kako se to kaže - nahranio na ovim stranicama već zloglasnog trola.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Adventski ribolovacŽuja 2020-12-26 21:08
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Kreativno prebrojavanjegost 2020-12-27 10:57
Citat Rudolf:
Citat DZ:
Zanimljivo je kako ja na fb gradonačelnice kojeg ja vidim nema 600 lajkova. Ima ih manje od 100
Uz njenu čestitku "uz razdoblje nadolazećih blagdana", dakle Božića i Nove godine jutros je bilo 108 lajkova. No uz čestitko samo za Božić s tekstom Čestit i blagoslovljen Božić! #anakucic “Christmas Story by AShamaluevMusic” 148, znači ukupno 256.
Sada ih je 126+164=290 dakle ni pola od 600 kako tvrdi Hranitelj Tuljana :P
A možda se na njegov način prebrojavalo i glasove na unutarstranački m izborima pa je ispalo da je ona izabrana za predsjednicu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # ...Licemjer 2020-12-27 11:01
To je nešto kao ono kreativno računovodstvo u knigama Grada.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
264 # JohnHoboken 2020-12-25 20:17
Šačica pisaca na ovom portalu je smiješna. Oni koji misle pozitivno o gradonačelnici oni šute a gubitnici se bune a admin lajka jer svaki lajk njemu nosi zaradu.Drago mi je za admina jer to mu je dodatni izvor prihoda. Broj lajkova znači koliko građana misli pozitivno o gradonačelnici. Bravo Ana. I da su moji roditelji bili u pitanju u vezi naplate nebi ni ja digao ruku na moje roditelje, a budi sigurna da i svi ovi koji pljuju po tebi isto nebi išli kontra svojih roditelja. Budi ponosna na mamu i tatu jer to su bili pošteni građani Lošinja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
028 # Svi su ljudi jednaki ali su neki jednakijigost 2020-12-25 20:26
Citat Hoboken:
Bravo Ana. I da su moji roditelji bili u pitanju u vezi naplate nebi ni ja digao ruku na moje roditelje, a budi sigurna da i svi ovi koji pljuju po tebi isto nebi išli kontra svojih roditelja.
Anini fanovi su obdareni debelom kožom a uskaćeni pameti i moralom. Njena rodbina ne treba plaćati Gradu ništa a tuđa rodbina ili ostla stoka sitnog zuba neka plaća. Koliko su hadezeovci zglajzali...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
028 # Poštenjegost 2020-12-25 20:58
Citat Hoboken:
Budi ponosna na mamu i tatu jer to su bili pošteni građani Lošinja.
Da su pošteni platili bi svoje dugove Gradu. Time što ne plaćaju kradu od nas poštenih koji plaćamo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # ...NN 2020-12-25 23:31
Poštenje i čist obraz su važniji od novca, ali to gradonačelnca nije u stanju pojmiti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Padaju maskedn 2020-12-27 08:40
Citat Hoboken:
Bravo Ana. I da su moji roditelji bili u pitanju u vezi naplate nebi ni ja digao ruku na moje roditelje,
Nakon što je A. K. s tankom većinom glasova izabrana za predsjednicu lošinjskog HDZ-a padaju maske s lica njezinih simpatizera. To su naši sugrađani koji su poput Johna glumili poštenjake, a sada podržavaju zloupotrebu položaja radi interesa svojih obitelji. Citat:
Budi ponosna na mamu i tatu jer to su bili pošteni građani Lošinja.
Pošteni građani plaćaju svoje dugove zajednici u kojoj žive.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Zna se šminkat i karticu peglatgost 2020-12-27 11:13
Nekoliko prikladnih komentara uz članak Ovako HDZ-ova gradonačelnica pravda što grad nije naplatio 21 milijun kn dugova, među dužnicima su njezin otac i brat
telegram.hr/.../...

- Eto, već u prvoj rečenici otkrili iz koje je stranke, a ja sam htio napisati: DA POGODIM IZ KOJE JE STRANKE?
- A ja mislila da je sve kompjuteriziran a, počevši od rsćuna, opomene do ovršnog prijedloga, a ovi još rade ko u Zimbabveu.
Naravno puno važnije je da se gradonačelnica zna našminkati i vjerojatno karticu peglati.
- Eto njima je normalno maznuti pare, zato i nema za građane ove države dok se ovi ne namire iz zajedničke blagajne za svoj luksuz ..
- Pokrenuti ovrhu je inače izuzetno kompliciran posao, za koji trebaju znanja i vještine poput onih za spuštanje na Mjesec. Osim toga, oni koji znaju ovrhe sve skrivaju od drugih i još nitko nije na internetu našao niti slova o tome! Ja bih ovoj dao otkaz ne zbog muljanja nego jer je glupa, a za muljanje neka se pobrine DORH.
- čekajte, čekajte zašto toliko buke kad je sve uobičajeno, idemo redom, gradonačelnica, jel je član HDZ-a, JE, jel u igri kriminal, JE, jel u igri njezina svojta JE, jel cura sankcinirana, NIJE, jel vuk pojeo magare JE, jel je sve vjerodostojno JE eeeee pa sad ja ljepo pitam kaj tu ne štima, sve je kak je bilo juče i kak bu sutra, peseki laju karavane prolaze, ZLOČINAČKA OSTAJE serbus somovi nedokazani !!!!!!!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Anina izborna bazaasd 2020-12-27 14:35
Citat dn:
Citat Hoboken:
Bravo Ana. I da su moji roditelji bili u pitanju u vezi naplate nebi ni ja digao ruku na moje roditelje,
Nakon što je A. K. s tankom većinom glasova izabrana za predsjednicu lošinjskog HDZ-a padaju maske s lica njezinih simpatizera. To su naši sugrađani koji su poput Johna glumili poštenjake, a sada podržavaju zloupotrebu položaja radi interesa svojih obitelji.
Sada barem znamo di Ana Kučić traži i nađe svoju izbornu bazu :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Dingo 29.01.2023 10:38
  Kad lošnjski jaganjci nestanu
  Reakcija s Unija na divlje koze i komentar "uz najavu da će u subotu biti lov na divlje ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ...... 28.01.2023 20:03
  ......
  Vidjela gradonačelnica da Cresani rade na izlovu divljih svinja pa i ona okupila lovce, nek ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  urar 28.01.2023 19:00
  Balijina pročelnica
  Bila je jedna pročelnica od Balije koja je dobila ogromnu lovu za otić iz grada. To je opet ...
   
 • Kad Butković i Bilaver pišu zakon

  gost 28.01.2023 10:39
  Veli uspjeh Vlade: Šatoraški centar
  Optužbe da nije na pravoj strani povijesti, da podržava Putina i da je "rusoljubna" nisu ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  FF 28.01.2023 09:43
  Dogovoreno pitanje
  Fabijanić je na zadnjoj sjednici dobio zadaću da pita nježno da bi gradonačelnica mogla ...
   
 • Savjetnik koji sjedi na dvije stolice

  gost 27.01.2023 13:17
  Zapisnik kao zabavna literatura
  Izgleda da savjetnika za financiranje svojih izbornih obećanja Ana plaća prema učinku. Zato ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  Smokie 27.01.2023 12:41
  Who the Fuck Is Cinico?
  A koje je to bilo radno mjesto?Nemoj izbjegavati odgovor.
   
 • Ivković: Sjednica Vijeća sazvana nezakonito

  asdf 27.01.2023 12:31
  "u nekim rokovima se to mora odraditi i tako će to biti"
  Ako se ovaj bezobrazluk vuče još od vremena kad je Gari bio gradonačelnik odgovor pročelnice ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  NN 27.01.2023 10:48
  Tko je pripustio HDZ na vlast?
  Daj ne palamudi. HDZ računa na glasove oko trećine birača koji izađu na izbore i na kupovinu ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  NN 27.01.2023 10:28
  Je li to bila uhljebarina ili ...?
  Mislim da ju je Ana degradirala s mjesta pročelnice. Ukinula je tri pročelnička mjesta i ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  hranitelj tuljana 27.01.2023 10:14
  Mali krug velikih ljudi
  "Najveći uhljeb" ne postaje se samo tako... Čime je to Cinico zadužio G.C. da mu se tako ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  URAR 27.01.2023 10:00
  iMA IH iMA
  Hrpa je uhljeba kod nas. Pa da li se sjećate pročelnice za društvene djelatnosti kojoj ...
   
 • Kad Butković i Bilaver pišu zakon

  Momo 27.01.2023 09:54
  Grad za tebe ...
  HDZ želi ostati na krivoj strani povijesti i rasprodajom pomorskog dobra kao što je na nju ...
   
 • Kad Butković i Bilaver pišu zakon

  gost 27.01.2023 09:39
  Protiv privatizavije javnog dobra
  Jahta ruskog oligarha pod sankcijama nestala, a njegov šef svako malo pljune na oporbu što ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  Naša posla 27.01.2023 09:08
  ....
  Ali nisi odgovorio na jednostavno pitanje. Što se može reći o onima koji su nepoznatog ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ..... 27.01.2023 08:16
  Loger
  Točno to nije izmišljeno nego istinito.Cinico je bio najveći uhljeb kojeg je Lošinj imao.A ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  Read my lips 27.01.2023 08:06
  Lažljiva gradonačelnica
  Slušamo se, ali se ne čujemo. Manipulatorica zayebava građane čak i u ovako benignoj ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  gost 26.01.2023 18:52
  .........
  Na stranu glupost o zarađivanju bitcoina lajkanjem, ovo nije izmišljena afera nego ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ..... 26.01.2023 18:06
  Loger
  Tko pod drugim jamu kopa sam pada u nju.Ko je rekao Ciniku da čačka mečku.Ovo njemu služi samo ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  NN 26.01.2023 18:03
  Ovo više nije normalno
  Napraviš najavu, ljudi to pročitaju, neki ti lajkaju i čekaju i čekaju. Nema nastupa na ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ..... 26.01.2023 18:00
  Loger
  Ura kako znaš da će do mene doći istražitelji?Is tražitelji mogu doći do nekoga samo ako ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ..... 26.01.2023 17:57
  Loger
  Ukinuto je to radno mjesto
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  gost 26.01.2023 17:38
  Naricanje izostalo
  I danas je prpošno oglasila ono njeno "slušamo se" ali ne na ruskom radiju nego na HRT ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  De Generic 26.01.2023 17:19
  Mlaćenje prazne slame
  Mislim da se ime "hranitelj tuljana" nikad nije pojavilo kao ime autora članka. A komentar ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  hranitelj tuljana 26.01.2023 14:34
  cijepise
  Čudan si komentator (ali primjereno si se nazvao), jedino mene dolaziš ispitivati "kako ja ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  gost 26.01.2023 14:20
  Uzburkana žebokrečina
  Nemam čarobne moći niti znam tko je Cinico. Mogu jedino predpostaviti da je to neki bivši ili ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  OMG 26.01.2023 14:15
  OMG
  U jučerašnjoj radio emisiji gradonačelnica gotovo ucviljeno izjavljuje da su oni, Grad Mali ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  De Generic 26.01.2023 12:34
  Tuljančetova čarobna moć
  Otkud ti sigurnost da tvrdiš kako je osoba koja je napisala ovaj članak pod nickom ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  Revizor 26.01.2023 10:31
  Reketarenje
  Nije bio Kapelijev pajdo nego njegov reketar. Stalno ga je napadao u GO HDZ-a pa ga je ljiga ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  gost 26.01.2023 10:26
  .....
  Kakve veze s Aninim mešetarenjem zemljištima na otoku svojih djedova ima to što čelnik HSLS ...