Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Baš izvanredna sjednica

Korisnička ocjena:  / 9
LošeNajbolje 

marionetU petak, 7. 9. 2018. održana je IZVANREDNA sjednica Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Sjednica s takvim pridjevom je izvanredna ilustracija izvanrednog rada gradonačelnice, izvanredne poslušnosti predsjednika Gradskog vijeća i izvanredno sposobne i učinkovite novosutrojene gradske uprave, odnosno izvanrednog Jedinstvenog upravnog odjela. No to nije bilo jedino izvanredno na toj sjednici 

Dan prije održavanja izvanredne sjednice, 6. 9. 2018., nakon cjeloljetnog mukotrpnog i predanog rada gradske uprave, gradonačelnica je donijela zaključak kojim je utvrdila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja "Rekonstrukcije postojeće pješačke staze na području Ćunski u Malom Lošinju". Istog dana gradonačelnica je poslala Prijedlog odluke s obrazloženjem Gradskom vijeću. Istog - ne dana već trena - izvanredno poslušni predsjednik Gradskog vijeće saziva IZVANREDNU sjednicu za idući dan s jednom točkom dnevnog reda. Naravno, takvo sazivanje sjednice gradskog vijeća nije u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Spomenuti Poslovnik prepoznaje samo konstituirajuću sjednicu gradskog vijeća i sjednice gradskog vijeća, a izvanredna, famozna, bajna ili dražesna samo su pridjevi uz sjednicu. Ako već treba davati pridjeve ovoj bi sjednici primjereniji bio pridjev promašena ili pogrešna sjednica Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Pridjev izvanredna, kako nepotrebnoj sjednici tepa njegov predsjednik ima funkciju prepariranja vijećnika i javnosti da se radi o nečemu izvanrednom, pa onda valjda neće nitko pitati o čemu se tu radi.

Članak 22. Poslovnika o radu Gradskog vijeća glasi: "O sazvanim sjednicama predsjednik Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća izvješćuju gradonačelnika i izvjestitelje najkasnije 7 dana prije dana održavanja sjednice."
Članak 55. st.2. Poslovnika glasi: "Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 7 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti."

Istina, u Poslovniku u glavi XV. Izvanredno održavanje sjednica u čl.83. stoji: "Iz razloga navedenih u članku 40. ovog Poslovnika, kao i u drugim osobito opravdanim slučajevima, predsjednik može sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća." Iako Poslovnik ne predviđa rad na redovnim i izvanrednim sjednicama, već samo sjednicama, ipak u jednom članku predviđa izvanredno održavanje sjednica "iz razloga navednih u čl. 40.". A članak 40. glasi. "Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje, bez rasprave, o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu." Dakle, prema Poslovniku izvanredna sjednica se saziva kada treba glasati o opravdanosti razloga za hitni postupak! Umjesto hitnog postupka usvajanja Odluke o davanju suglasnosti za ulaganja "Rekonstrukcije postojeće pješačke staze n području Ćunski u Malom Lošinju", bilo bi primjerenije da je Gradsko vijeće u hitnom postupku promijenilo svoj Poslovnik kojim promjenama bi predvidjeli rad na redovnim i izvanrednim sjednicama i precizno odredili uvjete sazivanja izvanrednih sjednica i rad na njima. Prema sadašnjem Poslovniku, ova održana, izvanredna sjednica je redovna sjednica, koja je radila suprotno Poslovniku. Jer prema navedenoj odredbi čl.40. Poslovnika, bilo je potrebno prvo glasovati o opravdanosti razloga za hitni postupak, pa tek onda glasovati o dnevnom redu. Dakle, za predloženu Odluku o davanju suglasnosti za ulaganja je trebalo dva puta glasati. A nije. O točki se glasalo samo prilikom glasanja o dnevnom redu. Dakle radi se o redovnom postupku. Ako se ipak radi o hitnom postupku onda je prekršen Poslovnik koji traži da se prethodno glasa o razlozima za hitni postupak. Jer hitni postupak je onaj za koji to odluči vijeće većinom glasova, a ne ono što kaže predsjednik vijeća - da je to hitni postupak. Tek kad Vijeće većinom glasova prihvati obrazloženje o potrebi hitnog postupka, tada se stvarno radi o hitnom postupku. Ovakvim postuapnjem vijeće je u hitnom postupku prihvatilo odluku koja nije hitna. To je moguće, ali samo na prvom od 1000 otoka.

Hitno na kvadrat
Činjenica da je na izvanrednoj sjednici usvojena i izvanredna odluka o spajanju Muzeja Apoksiomena s Lošinjskim muzejom također zaslužuje osvrt. Iako je sjednica Vijeće sazvana zbog samo jedne točke dnevnog reda, iako je sazvana u hitnom postupku samo dan prije održavanja, na samoj sjednici se pojavila, u ultra hitnom postupku, još jedna točka dnevnog reda - o spajanju dva muzeja. Zašto i ta odluka nije bila na dnevnom redu, odnosno zašto je tek na samoj sjednici stavljena na dnevni red? Je li se dan prije, kad su odaslani pozivi za sjednicu nije znalo da treba spajati muzeje? Je li tijekom noći stigla kakva direktiva Ministarstva kulture ili je ta točka dnevnog reda posljedica sna gradonačelnice, pa je odlučila, čim se probudila, staviti tu točku pred Gradsko vijeće? Budući da točka o spajanju muzeja nije bila u pozivu, ni materijali za tu točku nisu bili poznati ni vijećnicima, a ni javnosti. No dio vijećnika, njih 11 revolveraša, su spremno digli ruke za odluku za koju nisu ni pročitali materijale. Javnosti ni danas ti materijali nisu dostupni, niti je poznat njihov sadržaj, a nisu poznate ni posljece odluke o spajanju muzeja.

Dakle, 11 gradskih vijećnika koji su digli ruke za odluku o spajanju muzeja učinili su to bez razmišljanja jer je to od njih tražila gradonačelnica. Gradske bi vijećnike stoga trebalo podsjetiti da su njih izabrali građan, a ne gradonačelnica i da su odgovorni građanima, a ne gradonačelnici. Izbrani su da zastupaju interese građana, a ne da bi bili lojalni gradonačelnici. Možda bi im dobro došlo predavanje iz građanskog odgoja, ako nisu prestari za razumijevanje te materije.

No zanimljivo je da se o opravdanosti hitnog postupka za ovu odluku glasovalo, a za prethodnu koja je također bila u hitnom postupku se nije glasovalo. Za nju se glasovalo samo jedanput, kad se glasalo o usvajanju dnevnog reda. Dakle, iako su na jednoj te istoj sjednici bile dvije točke u hitnom postupku o opravdanosti hitnog postupka glasalo se samo za jednu točku. Prema Poslovniku postoje samo sjednice koje se trebaju sazvati aedam dana ranije, a samo iz osobito opravdanih razloga se taj rok može skratiti.

Što o hitnim postupcima kaže Ustavni sud RH? Citiram mišljenje Ustavnog suda o tome:

Učestala praksa donošenja zakona po hitnom postupku narušava samu bit parlamentarizma. Takva praksa obezvrjeđuje značenje demokratskih procedura i obvezu njihova poštovanja, te onemogućuje javne rasprave o bitnim društvenim pitanjima, slabeći time i osnove za razvitak i unapređenje dijaloške kulture bez koje ne postoji demokratsko društvo.

Pravo koje se stvara u procedurama koje nisu u skladu s duhom parlamentarizma ne nailazi na povjerenje građana, a istodobno slabi i njihovo povjerenje u demokratske institucije.

A razlozi za hitni postupak moraju biti izuzetni a ne trivijalni i moraju biti osobito opravdani. Nesposobnost, zapuštenost, tromost i uspavanost gradske uprave nije i ne može biti osobit i opravdani razlog da se sjednica Vijeća saziva po hitnom postupku za idući dan. Hitnost kao da joj je razlog kakva elementarna nepogoda, a ne lijenost i nesposobnost gradske uprave.

Dakle, radi se sjednici Gradskog vijeća, koja je sazvana protivno Poslovniku i na kojoj je u hitnom postupku usvojena samo odluka o spajanju lošinjskih muzeja. Izvanredna sjednica je zbog toga samo licentia poetica izvanrednog predsjednika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

O čemu se u stvari radi?
Odluka zbog koje je na mig ili na pucketanje prstima gradonačelnice, zbrda - zdola, sazvana izvanredna sjednica Vijeća je kandidiranje projekta "Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na području Ćunski u Malom Lošinju" za Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", odnosno pokušaj da se konačno uzmu kakva sredstva iz EU fondova da bi se moglo busati u prsa zbog povlačenja europskog novca. Ovom prilikom preskočimo činjenicu da projekt u nazivu ima pogrešno navedene toponime, da se u kandidaturi projekta navodi kako će u timu za provođenje projeka biti kao voditelj projekta Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (koja to više nije), stručni suradnik - Ivka Šimunović, univ.spec.oec., Viši savjetnik za financije, gospodarstvo i EU projekte (koja to više nije) i financijski stručnjak - Mirta Lozančić, Pročelnica za financije, gospodarstvo i turizam (koja to više nije). Zanemarimo da u materijalima nema niti građevinske dozvole niti glavnog projekta. Zanemarimo to što ne postoji nužan uvjet za javljanje na natječaj - Procjena utjecaja zahvata na okoliš. Zanemarimo i to da u standardizirnom obrascu natječaja treba, na primjer, ciljeve projekta i očekivane rezultate opisati s najmanje 300, a najviše 800 znakova, dok Grad Mali Lošinj to opisuje sa 86 - 120 znakova. Zanemarimo da je projekt nepripremljen. Pa kakva je važnost tog projekta?

Suština je u tome da se GML želi prijaviti na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" s projektom "Rekonstrukcije postojeće pješačke staze na području Ćunski u Malom Lošinju". Što jet u problematično? Ukupan iznos raspoloživih sredstava za javne potpore na ovom natječaju iznosi 1.000.000.000,00 HRK, od čega:

- 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića
- 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova
- 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastructure.
Navedena sredstva mogu se koristiti za građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića; građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta; dječjeg igrališta; sportske građevine; javne zelene površine (park i slično); pješačke zone; groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste); rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi. Dakle, umjesto gradnje ili dogradnje vrtića, vatrogasnog doma, ulaganaj u osnovnu školu, sportske dovorane, gradskog bazena ili kakvu javnu infrastrukturu, naša gradska uprava i poslušni a revolveraško brzi dizači ruku u Vijeću su odlučili da će tražiti EU sredstva za rekonstrukciju pješačke staze u Ćunskom! I to bez razmišljanja. Takvo slijepo vjerovanje gradonačelnici, već dokazno kod preustroja gradske uprave, nije baš najmudrija osnova za odluku. Dakle, umjesto da se EU sredstvima gradi strateška infrastruktura, vrtić, sportska dvorana, bazen ili kakav drugi strateški projekt, gradonačelnica i jedanaest odanih, brzopoteznih dizača ruku u Vijeću odlučilo je da će rekonstuirati pješačke staze u Ćunskom. S aspekta strateškog planiranja izvanredno čudna odluka. Valjda je i to jedna od razloga da je sjednica nazvana izvanrednom.

Kako konzultanti nagovaraju na laganje
Obrazlažući točku dnevnog reda, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja "Rekonstrukcije postojeće pješačke staze na području Ćunski u Malom Lošinju" gradonačelnica Ana Kučić (HDZ) je kazala "da je ovo dio velikog projekta stazâ na pet otoka arhipelaga, a da je na savjet konzultanata ovaj dio projekta preimenovan iz biciklističkih u pješačke staze, kako bi lakše prošao na natječaju i kako bi širina puteva mogla biti manja, bez potrebe za izvlaštenjem privatnih terena. Imali smo zadnje Gradsko vijeće 8. lipnja i tad nismo mogli znati kada će natječaj biti raspisan, te smo uvidjeli da je ovo jedini slobodan trenutak za prijavu na natječaj". Dakle, gradončelnica javno priznaje da se manipulira s nazivom projekta, da Grad želi urediti biciklističke staze, ali mudri konzultanti je nagovaraju da biciklističke staze proglase pješačkim stazama za lokalno stanovništvo koje se bavi poljoprivredom. A u stvari želi se graditi ili rekonstruirati 26 kilometara biciklističkih staza. Da je stavljanje biciklističkih staza na vrh prioritenih ulaganja u javnu infrastrkturu nepromišljena odluka govore i promotivni materijali Turističke zajednice Grada MalogLošinja i Jadranka kampova d.o.o., u kojim se navodi da na Lošinju i okolnim otocima cikloturiste čeka preko 220 km uređenih pješačkih i biciklističkih staza. Znači, imat ćemo ih sada 246 kilometara. Ali nemamo gradski bazen. To su gradski vijećnci, u brzini, smetnuli s uma.

Zanimljivo je i obrazlaganje gradonačelnice, prvog od 1000, zašto se odluka usvaja navrat - nanos. Razlog je zadnje Gradsko vijeće, koje je "bilo 8. lipnja i tad nismo mogli znati kada će natječaj biti raspisan, te smo uvidjeli da je ovo jedini slobodan trenutak za prijavu na natječaj". Zanimljiv je takav fatalistički pristup kalendaru. Dakle, iako je natječaj objavljen 12. lipnja, a za njega se znalo puno prije, uvidjeli smo (tko li čini tu množinu, ako nije nos maestetis kako vladari oslovljavaju sami sebe?) da je ovo jedini slobodan trenutak za prijavu na natječaj. Dakle 7. rujna je jedini slobodni trenutak za prijavu na natječaj. Zašto taj trenutak nije bio 6., 5., 4., 3. rujna ili 31., 30... kolovoza, ili 31., 30., .. srpnja? Niti jedan od tih dana nije bio slobodan trenutak, već je to bio baš i jedino 7. rujna. Teško shvatljiva logika gradonačelnice.

Da su gradski vijećnici materijale dobili na vrijeme, sedam dana prije održavanja sjednice, tada bi možda vidjeli u materijalima za tu točku dnevnog reda, u opisu projekta, na str.14. tablicu izračuna neto prihoda i vidjeli bi da zadovoljstvo da se koriste sredstva iz EU fondova za rekonstrukciju pješačkih staza na području Ćunskog nosi godišnje 194.000 kuna troška. Dakle, u deset godina gotovo 2 milijuna kuna ne računajući vlastiti udio u financiranju pješačke odnosno biciklisitčke staze u Ćunskom. Takva logika nije na žalost eksces već matrica ponašanja. Po istoj logici je Grad Mali Lošinj financirao višemilijunsku rekonstrukciju mula na Malim Srakanama, a da nitko nije zapitao za koga se to i toliko ulaže, ili postoje li preče potrebe nego li je to megalomanski mul za dvoje stranih i privremenih stanovnika Malih Srakana.

Demostrativni odlazak Devčića i vijećnika njegovog kluba zastupnika sa takve sjednice Gradskog vijeća jedino je bilo izvanredno, dobro i korisno na toj sjednici. Znači li to da su shvatili kako 7. rujna 2018. nije bio jedini slobodni trenutak za prijavu na natječaj ili su time poručili da više ne žele sudjelovati u farsičnim sjednicama Vijeća na kojima se od vijećnika očekuje da budu lutke na koncu u rukama gradonačelnice koja jednostavno ne zna što radi, gradončelnice koja nema nikakvih ideje ni taktiku provođenja, a kamoli da ima bilo kakvu strategiju i jasan cilj svoga djelovanja? To će se pokazati već na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Tada ćemo saznati je li Dubravko Devčić sa svojim klubom konačno postao prava i stvarna oporba.

Komentari: 

128 # Dvije ambiciozne marioneteLutkar 2018-09-10 08:56
Ko dvije marionete, ti i ja
sudbina plete te konce nad nama
ko dvije marionete, iz dječjeg sna
možda nas spoji predstava nova
Nadam se kad padnu zavjese
da bolje uloge čekaju nas

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # kamo sutradin don 2018-09-10 09:57
Zanimljivo da je lutkar smijenjen, a lutke i dalje mašu rukicama !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
230 # po staromiva 2018-09-10 15:08
Imamo dva muzeja,Apoksiom en posluje s gubitkom od svog otvaranja i slaže dugove,a ovaj drugi ne znam što predstavlja i zašto uopće postoji,umjesto spajanja u jedan trebalo bi zatvoriti oba,uhljebe otpustiti,a ušteđeni novac koji se sada troši na njih potrošiti u nešto pametnije,....d a smo normalna država.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Izvanredna trapavost upraveD.S. 2018-09-10 15:49
Iz teksta članka:Citat:
Dakle, iako je natječaj objavljen 12. lipnja, a za njega se znalo puno prije, uvidjeli smo da je ovo jedini slobodan trenutak za prijavu na natječaj. Dakle 7. rujna je jedini slobodni trenutak za prijavu na natječaj. Zašto taj trenutak nije bio 6., 5., 4., 3. rujna ili 31., 30... kolovoza, ili 31., 30., .. srpnja? Niti jedan od tih dana nije bio slobodan trenutak, već je to bio baš i jedino 7. rujna.
Na FB Bolji Lošinj objavljen je 13. kolovoza, znači prije gotovo mjesec dana, status

Dat je i link na web stranicu Otvoren natječaj za izgradnju 100 novih dječjih vrtića
Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su novi natječaj, vrijedan 1.000.000.000 kuna, a gotovo polovica tog iznosa namijenjena je izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Ostatak raspoloživog novca osiguran je za vatrogasne domove, sportske terene, javne prometne površine i sličnu infrastrukturu koja će ruralni prostor učinili poželjnim mjestom za život i rad. Prijave se zaprimaju od 2. kolovoza do 14. rujna 2018.
odraz.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
123 # Improvizirano upravljanje Gradomgost 2018-09-11 17:53
Mislim da bi gradonačelnici bilo korisnije da malo češće zaluta na ove stranice, i umjesto da se zgraža kad vidi "taj izričaj", da nešto i nauči. Upravljanje Gradom nije samo prigodno ceremonijalno nazočenje, postrojavanje branitelja, davanje izjava i otvaranje nepotrebnih molova nego i poznavanje gradskog statuta i poslovnika te postupanje prema njima bez proizvoljnih improvizacija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
275 # Kakogost 2018-09-11 23:56
Da, općepoznato je da se na ovom portalu okuplja intelektualna elita pa bi zaista bilo bolje da gradonacelnica, umjesto sto vodi Grad i na dnevnoj bazi odrađuje puno posla, najmanje naslikavanja,sj edi u svome uredu, ne odrađuje sastanke, ne dogovara projekte, ne realizira investicije, nego surfa ovim portalom.
Ajde ne budite smješni, i ne podilazite sami sebi toliko, na ovaj portal se ljudi ne dolaze educirati nego naslađivati što je ipak manje zlo. Ne daj boze da se na ovom portalu gradski oci educiraju, da je većinski autor tekstova ujedno i glavni mentor gradskoj upravi, tek onda bi ovaj grad bio u klincu, kao sto je u klincu skoro sve sto doticni dotakne
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # Pokondirena elitaGost, ali jedan drugi 2018-09-12 12:24
Citat gost:
… da gradonacelnica, umjesto sto vodi Grad i na dnevnoj bazi odrađuje puno posla...
A ti mora da pripadaš onoj pravoj, neupitnoj intelektualnoj eliti, ali si na ovaj portal "zalutao" samo da se narugaš raji koja ga koristi za razmjenu informacija koje sponzorirani mediji ne propuštaju, te da anonimno razmjenjuje mišljenja bez straha od odmazde prave elite zbog "vrijeđanja" činjenicama. A da pripadaš pravoj intelektualnoj eliti koja s visoka gleda na obične ljude vidi se po tvom vokabularu svojstvenom pokondirenim političarima, uhljebljenim birokratima i svima drugima koji se zahvaljujući vezama nalaze na funkcijama iznad vlastitih sposobnosti i obrazovanosti. Kao takvu intelektualnu "veličinu" odaje te upotreba fraze "na dnevnoj bazi" koja na hrvatskom jeziku baš ništa ne znači, preuzete iz engleskog jezika i prevedena doslovno, tako da nije u duhu hrvatskoga jezika. Pa tako gradonačelnica "on a daily basis" tamo nešto radi, da to ne bi bilo banalno dnevno ili nedajbože svakodnevno. Zabavni su i birokratizmi vas pripadnika prave elite poput "odrađivati puno posla", "odrađivati sastanke", "dogovarati projekte" i "realizirati investicije". To je rječnik hrvatskog praznogovora za razlikovanje elite od raje. A sad idem odraditi jedno pišanje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
525 # Gradska mamaGošća 2018-09-12 13:02
Draga Ana, niti vodiš grad niti na dnevnoj bazi odrađuješ puno posla (ne javljaš se ni na telefone a ne odgovaraš ni na mailove), samo se naslikavaš, ne odrađuješ sastanke, ne dogovaraš niakve projekte, ne realiziraš nikakve investicje. Ali eto, na FB si se naslikavala i jutros (slika s ministrom i drugim gradončelncima) , pa kad si već na internetu ukazala si se s visnie i jadnicima s VL...

Dođi sebi, počni radit pa se ne moraš javljati ni na VL.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Što to radi upravaLussignan 2018-09-23 22:17
Nabroji nam koje to "projekte" realizira gradonačelnica i njeni kolege. Usput nabroji koliko ima suradnika i kakve su im plaće.
Zapošljavanje prdeži HDZ-a i pogodovanje sumnjivom kaptalu nisu projekti.
Projekt gradonačelnice tada do gradonačelnice i njenog predhodnika je i muzej Apoksiomena koji je malo veći fijasko. Cappellija cemo pamtiti osim po onom baneru "hvala Sanader" i po tom što se Apoxiomen pretvorio u finacijski fijasko.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # slijepi putnikpdisej 2018-09-24 07:13
Citat Lussignan:
Projekt gradonačelnice tada do gradonačelnice i njenog predhodnika je i muzej Apoksiomena koji je malo veći fijasko. Cappellija cemo pamtiti osim po onom baneru "hvala Sanader" i po tom što se Apoxiomen pretvorio u finacijski fijasko.
Apoksiomen bi mogao nekom doći glave ne samo u Lošinju nego i u Ministarstvu kulture. Trebali su ga postaviti u Zadru kako je bilo i predviđeno ili vratiti u Grčku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
216 # Dragom gostu-gradskom ocuGost 2018-09-12 09:24
Dragi gradski oće, kad nemaš niti jedan jedini argument ili protuargument, ali baš ni na jedan članak, preostaje ti jedino, potpisanog autora, anonimno napasti ad hominem. Nije li ti to pomalo neukusno i licemjerno?

To je doseg naših vrlih, sposobnih, vrijednih gradskih otaca, da se iako su političari (javne osobe) javljaju anonimno na forumima...

Dno, dna...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # Medvjeđe usluge gradonačelniciGost, ali jedan drugi 2018-09-12 09:53
Citat Gost:
Dragi gradski oće, kad nemaš niti jedan jedini argument ili protuargument, ali baš ni na jedan članak, preostaje ti jedino, potpisanog autora, anonimno napasti ad hominem. Nije li ti to pomalo neukusno i licemjerno?
To je doseg naših vrlih, sposobnih, vrijednih gradskih otaca, da se iako su političari (javne osobe) javljaju anonimno na forumima... Dno, dna...
Mislim da bi gradonačelnicu trebalo obraniti od ovakvih branitelja koji joj svojom obranom čine medvjeđu uslugu. Ad hominem komentarima pokušavaju dezavuirati navode u članku, ali time samo ističu činjenice o propustima gradske Uprave i nepoštivanju propisanih procedura. Kraj takvih branitelja gradonačelnici ne trebaju kritičari da bi se vidjele njene greške u koracima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # Otac ili majka?gošća 2018-09-12 10:04
...inače mislim da se radi o gradskoj mami poznatoj FB političarki...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
173 # ...hranitelj tuljana 2018-09-12 16:32
Neki očito ne mogu prihvatiti žene u politici. Hrvatska, Mali Lošinj, 2018....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
215 # ...javio se tenkreGošća 2018-09-12 16:42
Citat hranitelj tuljana:
Neki očito ne mogu prihvatiti žene u politici. Hrvatska, Mali Lošinj, 2018....
Vrhunac logičkog razmišljanja jednog tuljana. Ako je netko na funkciji gradončelnika i ako je nesposoban, a pri tome je ženskog spola, ne smije se kritizirati jer će te tuljan proglasiti nazadnim.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
20 0 # despacitohranitelj tuljana 2018-09-12 17:12
Citat Gošća:
Citat hranitelj tuljana:
Neki očito ne mogu prihvatiti žene u politici. Hrvatska, Mali Lošinj, 2018....
Vrhunac logičkog razmišljanja jednog tuljana. Ako je netko na funkciji gradončelnika i ako je nesposoban, a pri tome je ženskog spola, ne smije se kritizirati jer će te tuljan proglasiti nazadnim.
Kako može biti nesposoban ako je ženskog spola, saberite se... valjda nesposobna...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # Ospori ili začepiRici 2018-09-12 18:21
Citat hranitelj tuljana:
Citat Gošća:
Citat hranitelj tuljana:
Neki očito ne mogu prihvatiti žene u politici. Hrvatska, Mali Lošinj, 2018....
Vrhunac logičkog razmišljanja jednog tuljana. Ako je netko na funkciji gradončelnika i ako je nesposoban, a pri tome je ženskog spola, ne smije se kritizirati jer će te tuljan proglasiti nazadnim.
Kako može biti nesposoban ako je ženskog spola, saberite se... valjda nesposobna...
Trolčino, ne seri. Pročitaj statut Grada pa ćeš vidjeti da je u njemu funkcija gradonačelnika navedena u muškom rodu. Članak 30.
Tijela Grada Malog Lošinja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.
Prema tome, ispravno je reći da je gradonačelnik kao tijelo Grada Malog Lošinja nesposoban, iako je po spolu žensko. Tim prije što to postaje sve očiglednije. Naravno, trol opet pokušava raspravu skrenuti s bitnog na nebitno, samo da se ne raspravlja o tunjavoj gradskoj vlasti i gradskoj Upravi. Hajde trole, ospori tvrdnje iz članka, ako imaš čime. Ili začepi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
27 # Idiot dodaje loptu idiotugost 2018-09-12 17:25
Citat Gošća:
Citat hranitelj tuljana:
Neki očito ne mogu prihvatiti žene u politici. Hrvatska, Mali Lošinj, 2018....
Vrhunac logičkog razmišljanja jednog tuljana. Ako je netko na funkciji gradončelnika i ako je nesposoban, a pri tome je ženskog spola, ne smije se kritizirati jer će te tuljan proglasiti nazadnim.
Dao sam ti minus kao kaznu zbog gluposti. Odgovoriti tom trolu znak je manjka inteligencije. Bacio je ješku, ti si zagrizao i sad ćemo imati vatromet idiotizama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Ne hranite žoharaTerminator 2018-09-12 18:07
Citat gost:
Citat Gošća:
Citat hranitelj tuljana:
Neki očito ne mogu prihvatiti žene u politici. Hrvatska, Mali Lošinj, 2018....
Vrhunac logičkog razmišljanja jednog tuljana. Ako je netko na funkciji gradončelnika i ako je nesposoban, a pri tome je ženskog spola, ne smije se kritizirati jer će te tuljan proglasiti nazadnim.
Dao sam ti minus kao kaznu zbog gluposti. Odgovoriti tom trolu znak je manjka inteligencije. Bacio je ješku, ti si zagrizao i sad ćemo imati vatromet idiotizama.
U pravu si. Tom nitkovu ne bi trebalo dopuštati da zagađuje ovaj portal, a kad već admin ne briše njegove svinjarije, trebamo ga naprosto ignorirati. Krepat će kao žohar koji nema što jesti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Prijedlogjedan gost 2018-09-12 19:11
Slažem se da taj nitkov zagađuje ovaj poral. Mislim da bi admin trebao bristi svaki komentar tuljana u skladu s pravilom da se brišu komentari koji nemaju veze s temom. Bilo koji komentar tuljana nema veze ni sa čim, nema veze sa zdravom pameću pa naravno da nema veze niti s jednom temom. Zato admine pliz, briši tuljana da se može normalno raspravljati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # dršte lopova viču lopovihranitelj tuljana 2018-09-12 20:03
Citat jedan gost:
Slažem se da taj nitkov zagađuje ovaj poral. Mislim da bi admin trebao bristi svaki komentar tuljana u skladu s pravilom da se brišu komentari koji nemaju veze s temom. Bilo koji komentar tuljana nema veze ni sa čim, nema veze sa zdravom pameću pa naravno da nema veze niti s jednom temom. Zato admine pliz, briši tuljana da se može normalno raspravljati.
Nitkov, trol, žohar, imbecil, idiot, kreten... Za razliku od vas ja nisam prekršio ni jedno pravilo pa me nema razloga brisati...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # troljev opet jašegost 2018-09-12 20:30
Deder ti objasni kakve veze ima tvoje brabonjanje kako neki ne prihvacaju ženu u politici sa naslovnim clankom kad u njemu nema nicega što bi opravdalo to sto si nalupetao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
214 # Trolovski kmečanjejedan gost 2018-09-12 20:35
Citat hranitelj tuljana:
Citat jedan gost:
Slažem se da taj nitkov zagađuje ovaj poral. Mislim da bi admin trebao bristi svaki komentar tuljana u skladu s pravilom da se brišu komentari koji nemaju veze s temom. Bilo koji komentar tuljana nema veze ni sa čim, nema veze sa zdravom pameću pa naravno da nema veze niti s jednom temom. Zato admine pliz, briši tuljana da se može normalno raspravljati.
Nitkov, trol, žohar, imbecil, idiot, kreten... Za razliku od vas ja nisam prekršio ni jedno pravilo pa me nema razloga brisati...
Kmečiš. Postoji pravilo o brisanju komentara koji nemaju veze s temom. Tema ovog članka je nesposobna gradončelnica i njen rad. Ne komentira nego trolaš, odnosno komentiraš nešto što nije tema članka. Tema članak nije položaj žena u politici Malog Lošinja već samo nesposobna gradončelnica. Nitko gradonačelnicu ne napada zato što je žena već samo zato što je nesposobna. Zato te admin trebao brisat i sad i gotovo uvijek.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # Budala opet trolagost 2018-09-12 18:49
Citat hranitelj tuljana:
Neki očito ne mogu prihvatiti žene u politici. Hrvatska, Mali Lošinj, 2018....
Ti si naprosto budaletina. Naravno da neki to ne mogu prihvatiti, ali činjenica da je Ana Kučić, osoba ženskog spola, pobijedila na izborima već u prvom krugu - istina sa simboličnom većinom, ali ipak većinom čini tvoju tvrdnju imbecilnim pokušajem da kritike njenog rada prikažeš mizoginijom i muškim šovinizmom svojstvenim desničarima. Dakle, većina je mogla prihvatiti ženu u politici u Hrvatskoj u Malom Lošinju godine kad su bili izbori. No nitko nju ne kritizira kao ženu, nego kao nositelja izvršne gradske vlasti. Napisao sam "nositelja" (muški rod), a ne "nositeljicu" (ženski rod), jer baš je ministar iz stranke kojoj pripada Ana Kučić i koja ju je lansirala na vrh gradske vlasti odbacio prijedlog izmjena jednog zakona napisan u ženskom rodu, pa se u njemu na užas desničarskih mačo političara spominjalo učiteljice i nastavnice, predlagateljice i ravnateljice, pa čak i - božemesačuvaj - ministrice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # .....Zic 2018-09-13 08:52
Citat gost:
Dakle, većina je mogla prihvatiti ženu u politici u Hrvatskoj u Malom Lošinju godine kad su bili izbori.
Ali većina koja je pokazala da može prihvatiti ženu u politici ne mora se odreći prava da kritizira njen rad samo zato što je žena. Ni plavuši s Pantovčaka se ne rugamo zato što je žena, nego zato što valja gluposti, laže, spletkari i kao predsjednica države nas sramoti pred svijetom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # ...Lussignan 2018-09-23 22:22
Citat hranitelj tuljana:
Neki očito ne mogu prihvatiti žene u politici. Hrvatska, Mali Lošinj, 2018....
Tuljan se koristi retotikom Jadranke Kosor - popularno zvane Jaca. Jedna od gorih šefova vlade, kada bi je kritizirali.... "to je bilo samo zato jer je žena".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
6 0 # KozariBok 2018-09-13 22:27
Zic tebi će Bandić prosvijetliti budućnost. To je osoba koja predstavlja tvoj nivo i ponosi se time. Slušam danas njegov govor u Zagrebačkoj skupštini, naprosto da ne vjeruješ. To je tvoj nivo kulture a predsjednice ostavi na miru jer za sve mudte hrvate ona je kao što je bila Majka Teteza
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Ponižavajući rezultat Prvog od 1000Arsen Mujagić 2020-08-13 09:57
Na prijedlog gradonačelnice Gradsko vijeće je 7. rujna 2018. dalo suglasnosti za provedbu ulaganja "Rekonstrukcije postojeće pješačke staze na području Ćunski u Malom Lošinju". Kako je to već postala loša navada, i ova odluka je donesena u hitnom postupku. Pa sam povodom toga u prigodnom članku napisao: „Odluka zbog koje je na mig ili na pucketanje prstima gradonačelnice, zbrda - zdola, sazvana izvanredna sjednica Vijeća je kandidiranje projekta "Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na području Ćunski u Malom Lošinju" za Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" , radi pokušaja da se konačno uzmu kakva sredstva iz EU fondova da bi se u okviru permanentne predizborne kampanje moglo busati u prsa zbog povlačenja europskog novca. Umjesto u gradnju ili dogradnju vrtića, vatrogasnog doma, ulaganja u osnovnu školu, sportske dovorane, gradskog bazena ili kakvu javnu infrastrukturu, lošinjska gradska uprava i poslušni dizači ruku u Gradskom vijeću na prijedlog gradonačelnice kojeg se ne odbija odlučuju da će tražiti EU sredstva za rekonstrukciju pješačke staze u Ćunskom! I to bez razmišljanja. Pokazalo se da slijepo vjerovanje gradonačelnici, već dokazano kod preustroja gradske uprave, nije baš najmudrija osnova za donošenje odluka.“

Kako sam tada napisao to nije bila najmudrija odluka, a pokazalo se da nije bila ni najbolje pripremljena. Dokaz o tome je objavljena konačna rang lista za mjeru 7.4.1. Na njoj je Grad Mali Lošinj završio na neslavnom 330. mjestu od njih 340. Naravno, takva informacija nije našla mjesto na službenoj gradskoj stranci, a ni na FB profilu gradonačelnice na kojim se mogu naći samo afirmativne i fotogenične vijesti.

Prema PR strategiji gradonačelnice dobre i pozitivne vijesti su vijesti koje treba objavljivati, a loše, „nedobre“ vijesti se naprosto ignoriraju. Tako je i na pitanje vijećnika Devčića, na aktualnom satu, što je sa zahtjevom Grada Malog Lošinja da mu Ministarstvo državne imovine daruje zemljište na Tovaru koju je GV usvojilo opet u hitnom postupku, gradonačelnica javno odgovorila da ne zna, odnosno da odluka o tome nije donešena. No činjenica je da je Ministarstvo državne imovne u kratkom roku zahtjev Grada Malog Lošinja glatko odbilo. Gradonačelnica ne samo da nije obavijestila javnost i gradske vijećnike da je zahtjev za Tovar odbijen nego je i javno lagala da ne zna što je s tim.
Umjesto objektivnog informiranja od gradske vlasti dobivamo samo propagandu i osobni piar. Upravo suprotno od samoproklamiran e obveze Grada da pravovremeno, transparentno i istinito izvještava javnost.Cijela rang lista:
apprrr.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Prvi nakon 329.PRdac 2020-08-13 12:10
Dakle Grad Mali Lošinj nije "Prvi od 1.000" nego 330-ti od 340?

Nismo dobili uređene biciklističke staze u Ćunskom ali smo izgubili priliku da se uzmu EU sredstva za vrtić.

Bilo bi zanimljvo čuti stručnjake iz Grada, koji su zaposleni upravo radi korištenja EU fondova, ili samu gradonačelnicu kako objašnjavaju ova debakl.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Hihotanje s Jurkotićemasd 2020-08-13 15:00
Citat PRdac:
Dakle Grad Mali Lošinj nije "Prvi od 1.000" nego 330-ti od 340?
Nismo dobili uređene biciklističke staze u Ćunskom ali smo izgubili priliku da se uzmu EU sredstva za vrtić.
Bilo bi zanimljvo čuti stručnjake iz Grada, koji su zaposleni upravo radi korištenja EU fondova, ili samu gradonačelnicu kako objašnjavaju ova debakl.
To će gradonačelnica minorizirati i zataškati jednim hihotanjem u Điru s Jurkotićem uoči izbora.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Dingo 29.01.2023 10:38
  Kad lošnjski jaganjci nestanu
  Reakcija s Unija na divlje koze i komentar "uz najavu da će u subotu biti lov na divlje ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ...... 28.01.2023 20:03
  ......
  Vidjela gradonačelnica da Cresani rade na izlovu divljih svinja pa i ona okupila lovce, nek ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  urar 28.01.2023 19:00
  Balijina pročelnica
  Bila je jedna pročelnica od Balije koja je dobila ogromnu lovu za otić iz grada. To je opet ...
   
 • Kad Butković i Bilaver pišu zakon

  gost 28.01.2023 10:39
  Veli uspjeh Vlade: Šatoraški centar
  Optužbe da nije na pravoj strani povijesti, da podržava Putina i da je "rusoljubna" nisu ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  FF 28.01.2023 09:43
  Dogovoreno pitanje
  Fabijanić je na zadnjoj sjednici dobio zadaću da pita nježno da bi gradonačelnica mogla ...
   
 • Savjetnik koji sjedi na dvije stolice

  gost 27.01.2023 13:17
  Zapisnik kao zabavna literatura
  Izgleda da savjetnika za financiranje svojih izbornih obećanja Ana plaća prema učinku. Zato ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  Smokie 27.01.2023 12:41
  Who the Fuck Is Cinico?
  A koje je to bilo radno mjesto?Nemoj izbjegavati odgovor.
   
 • Ivković: Sjednica Vijeća sazvana nezakonito

  asdf 27.01.2023 12:31
  "u nekim rokovima se to mora odraditi i tako će to biti"
  Ako se ovaj bezobrazluk vuče još od vremena kad je Gari bio gradonačelnik odgovor pročelnice ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  NN 27.01.2023 10:48
  Tko je pripustio HDZ na vlast?
  Daj ne palamudi. HDZ računa na glasove oko trećine birača koji izađu na izbore i na kupovinu ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  NN 27.01.2023 10:28
  Je li to bila uhljebarina ili ...?
  Mislim da ju je Ana degradirala s mjesta pročelnice. Ukinula je tri pročelnička mjesta i ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  hranitelj tuljana 27.01.2023 10:14
  Mali krug velikih ljudi
  "Najveći uhljeb" ne postaje se samo tako... Čime je to Cinico zadužio G.C. da mu se tako ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  URAR 27.01.2023 10:00
  iMA IH iMA
  Hrpa je uhljeba kod nas. Pa da li se sjećate pročelnice za društvene djelatnosti kojoj ...
   
 • Kad Butković i Bilaver pišu zakon

  Momo 27.01.2023 09:54
  Grad za tebe ...
  HDZ želi ostati na krivoj strani povijesti i rasprodajom pomorskog dobra kao što je na nju ...
   
 • Kad Butković i Bilaver pišu zakon

  gost 27.01.2023 09:39
  Protiv privatizavije javnog dobra
  Jahta ruskog oligarha pod sankcijama nestala, a njegov šef svako malo pljune na oporbu što ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  Naša posla 27.01.2023 09:08
  ....
  Ali nisi odgovorio na jednostavno pitanje. Što se može reći o onima koji su nepoznatog ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ..... 27.01.2023 08:16
  Loger
  Točno to nije izmišljeno nego istinito.Cinico je bio najveći uhljeb kojeg je Lošinj imao.A ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  Read my lips 27.01.2023 08:06
  Lažljiva gradonačelnica
  Slušamo se, ali se ne čujemo. Manipulatorica zayebava građane čak i u ovako benignoj ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  gost 26.01.2023 18:52
  .........
  Na stranu glupost o zarađivanju bitcoina lajkanjem, ovo nije izmišljena afera nego ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ..... 26.01.2023 18:06
  Loger
  Tko pod drugim jamu kopa sam pada u nju.Ko je rekao Ciniku da čačka mečku.Ovo njemu služi samo ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  NN 26.01.2023 18:03
  Ovo više nije normalno
  Napraviš najavu, ljudi to pročitaju, neki ti lajkaju i čekaju i čekaju. Nema nastupa na ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ..... 26.01.2023 18:00
  Loger
  Ura kako znaš da će do mene doći istražitelji?Is tražitelji mogu doći do nekoga samo ako ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  ..... 26.01.2023 17:57
  Loger
  Ukinuto je to radno mjesto
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  gost 26.01.2023 17:38
  Naricanje izostalo
  I danas je prpošno oglasila ono njeno "slušamo se" ali ne na ruskom radiju nego na HRT ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  De Generic 26.01.2023 17:19
  Mlaćenje prazne slame
  Mislim da se ime "hranitelj tuljana" nikad nije pojavilo kao ime autora članka. A komentar ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  hranitelj tuljana 26.01.2023 14:34
  cijepise
  Čudan si komentator (ali primjereno si se nazvao), jedino mene dolaziš ispitivati "kako ja ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  gost 26.01.2023 14:20
  Uzburkana žebokrečina
  Nemam čarobne moći niti znam tko je Cinico. Mogu jedino predpostaviti da je to neki bivši ili ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  OMG 26.01.2023 14:15
  OMG
  U jučerašnjoj radio emisiji gradonačelnica gotovo ucviljeno izjavljuje da su oni, Grad Mali ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  De Generic 26.01.2023 12:34
  Tuljančetova čarobna moć
  Otkud ti sigurnost da tvrdiš kako je osoba koja je napisala ovaj članak pod nickom ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  Revizor 26.01.2023 10:31
  Reketarenje
  Nije bio Kapelijev pajdo nego njegov reketar. Stalno ga je napadao u GO HDZ-a pa ga je ljiga ...
   
 • Tko je lošinjski uhljeb godine?

  gost 26.01.2023 10:26
  .....
  Kakve veze s Aninim mešetarenjem zemljištima na otoku svojih djedova ima to što čelnik HSLS ...