Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Istine i laži o marini Čikat

Korisnička ocjena:  / 3
LošeNajbolje 

cjenikInvestiranje na Čikatu koje provodi investitor kakav se samo poželjeti može prate sumnje u zakonitost postupanja. Na takve javne i ozbiljne sumnje ležerno se odgovara da za sve postoje dozvole i da je sve po zakonu, da su svi zahvati u suglasnosti sa prostornim planovima te da imaju podršku lokalne samouprave. To je ona širom Hrvatske u sponzoriranim medijima opjevana lošinjska sinergija. Provjerimo što je istina na primjeru započete izgradnje marine Čikat koja slijedi obrazac dosadašnjeg investiranja.

Prvo se javno reklamira rezultat poduhvat, a tek potom započinju radovi da bi se tijekom izvođenja radova rješavale "papirne" formalnosti. Naravno, nadležne inspekcije za to vrijeme imaju važnijeg posla nego da uznemiravaju velikog investitora u provođenju njegova master plana. No je li to sumnjičenje investitora kakvog se samo poželjeti može ipak samo mit koji poturaju jalni, nesposobni i frustrirani pojedinci kojima smetaju uspješni i sposobni, kako to tvrde pristaše politike "gradit ćemo koliko god stane?

Početak gradnje bez pravomoćne dozvole
Marina Čikat se javno reklamirana, izrađeni su cjenici, počelo se graditi. Postoje li dozvole za gradnju i jesu li zakonite? Na javno izražene sumnje da se  gradi nezakonita marina na Čikatu odgovara se da za gradnju postoje dozvole, konkretno da je izdana lokacijska dozvola, da je dozvola pravomoćna, da je kao takva temelj za gradnju i da postoji koncesija za gradnju marine. A činjenice su sljedeće: Tvrtka Jadranka hoteli d.o.o. je ishodila lokacijsku odozvolu 25. svibnja 2017. pod Kl:UP/I 350-05/17-03/7. Budući da ova dozvola još nije pravomoćna, s radovima se ne smije započeti - a radovi su započeti. No to je tek prvi problem. Radovi su započeti bez građevinske dozvole. Naravno, inspektori nemaju hrabrosti približiti se gradilištu ...

Nezakonito izdana lokacijska dozvola
Drugi je problem činjenica da ni lokacijska dozvola nije zakonita. Lokacijska dozvola izdana je Jadranka hotelima d.o.o. za izgradnju privezišta. Idejni projekt temeljem kojega se izdaje lokacijska dozvola ima naziv "Rekonstrukcija privezišta PRb u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene u uvali Čikat". Isti idejni projekt je sukladno zakonu sastavni dio lokacijske dozvole. Zanimljivo je da je u lokacijskoj dozvoli idejni projekt naveden pod poslovnim brojem odnosno zajedničkom oznakom projekta P1/2017 ali bez naslova.

Dakle, temeljem idejnog projekta za rekonstrukcija privezišta izdaje se lokacijska dozvola za izgradnju privezišta. Omaška nije slučajna. Skrivanjem naziva rekonstrukcije skriva se i izbjegava obveza ishođenja građevinske dozvole, za što investitor nema vremena, a ni potrebu. Temeljem lokacijske dozvole mogu se izvoditi zahvati u prostoru koji se ne smatraju građenjem. Rekonstrukcija ni u kom slučaju ne može biti zahvat u prostoru koji se ne smatra građenje. Zbog toga razloga se sakriva naziv idejnog projekta i samoga zahvata da bi se lokacijska dozvola mogla izdati za izgradnju privezišta, a za koju izgradnju investitor i ured smatraju da nije građenje.

Građenje ili ne?
Člankom 125. Zakona o prostornom uređenju utvrđuje se da se lokacijska dozvola izdaje za zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem. U članku 114. se utvrđuje da se prostorni planovi provode izdavanjem lokacijske dozvole. Dakle, ako se namjeravani zahvat u prostoru ne smatra građenjem, moguće je izgradnju privezišta izvoditi po pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli. Na žalost po investitora i ured koji je izdao lokacijsku dozvolu zahvat koji je planiran idejnim projektom zasigurno jest gradnja te je za njega (izgradnju privezišta odnosno marine) potrebno izraditi glavni projekt i ishoditi građevinsku dozvolu. Iz tog razloga je u lokacijskoj dozvoli sakriven naziv idejnog projekta kao i stvarni opis  namjeravanog zahvata - ugradnja pontona s komunalnim priključcima za vodu i struju. Takav zahvat u prostoru s instalacijama je svakako zahvat koji se smatra građenjem i za koji je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

U posebnim uvjetima koje je ishodio investitor od MUP, PU P-G, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova stoji i ova točka (3.) "Ishoditi potvrdu PU Primorsko-goranske Rijeka da su u glavnom projektu predviđene propisane i posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara." Dakle, MUP tvrdi da se radi o građenju i traži da se izradi glavni projekt i da im se isti da na potvrdu, a nadležni ured, iako su uvjeti MUP-a dio lokacijske dozvole, daje suglasnost da se ti radovi izvedu po lokacijskoj dozvoli i idejnom projektu i ne zahtijeva ishođenje građevinske dozvole. Ured, dakle, iako posebni uvjeti čije je ispunjenje uvjet za ishođenje lokacijske dozvole traže ishođenje građevinske dozvole, izdaje lokacijsku dozvolu koja je u suprotnosti s obveznim uvjetima.

Takva situacija se ponavlja i kod posebnih uvjeta ishođenih od Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.. U tim uvjetima stoji da je potrebno dostaviti na potvrdu glavni projekt. Dakle potrebno je izraditi glavni projekt i ishoditi potvrdu projekta kojom se utvrđuje da je projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima. Prema posebnim uvjetima Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. radi se o građenju za koje je potrebno izraditi glavni projekt i ishoditi građevinsku dozvolu. Iako to stoji u posebnim uvjetima nadležni ured izdaje lokacijsku dozvolu kojom dozvoljava gradnju bez ispunjenja zadanih posebnih uvjeta.

HEP ODS Elektroprimorje u svojim uvjetima upućuje investitora građevine da Zahtjev za PEES (prethodnu elektroenergetsku suglasnost) podnese zajedno s zahtjevom za potvrdu glavnog projekta. Iako su i ti posebni uvjeti dio lokacijske dozvole, ured izdaje lokacijsku dozvolu suprotnu zadani uvjetima. A ponovimo, lokacijska dozvola se izdaje u skladu s posebnim uvjetima.

Iako u posebnim uvjetima jasno stoji da se radi o radovima za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu kojom se može pristupiti gradnji, nadležni ured izdaje lokacijsku dozvolu kojom se omogućava gradnja suprotna uvjetima iz lokacijske dozvole.

Na isti način tretirana je suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za sigurnost plovidbe, koja je uvjetovala izdavanja lokacijske dozvole izradom maritimne studije. Iako ista nije izrađena, a izrada studije je obvezujući uvjet za izdavanje lokacijske dozvole, lokacijska dozvola je izdana.

Nadležni ured je postupak lokacijske dozvole vodio na način kako mala djeca skupljaju sličice i lijepe ih u album bez ikakvog logičnog slijeda. Uredu je bilo jedino važno da dobiju suglasnost i da je mogu navesti u lokacijskoj dozvoli, a ne da stvarno utvrde što u posebnim uvjetima piše i nije se uopće trudio utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole. Bitno je da su posebni uvjeti formalno navedeni, a ne da ih se pažljivo pročita i utvrdi da  li su obvezujući uvjeti ispunjeni, valjda računajući da to nitko drugi neće učiniti.

Luka posebne namjene privezišta – izmišljeni termin
cjenikLokacijska dozvola utvrđuje da će se izgraditi 63 veza za privez plovila od 6 do 15 metara (a u cjeniku buduće marine predviđaju se vezovi za jahte do 56 metara). Taj kapacitet je namjerno netočno naveden da se ne bi probila brojka od 70 vezova kako se u UPU Čikat dimenzionira privezište. Iako ukupna dužina projektiranih pontona od 110 metara, obostrano 220 metara zasigurno omogućava privez više od deklarirana 63 veza, u obzir nije uračunato ni postojećih 18 vezova na rekonstruiranom gatu "Molo Apostoli".

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša, a precizno određeno Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš čl.4. stavak 2., za namjeravani zahvat izgradnje/rekonstrukcije luke posebne namjene nedvojbeno i nužno je bilo pokrenuti postupak o potrebi izrade procjene utjecaja zahvata na okoliš i to pred Ministarstvom zaštite okoliša. Taj zakonom predviđeni i nužni postupak je "premošten" posebnim uvjetima koje je izdao Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Da, isti onaj odjel koji je izdao i lokacijsku dozvolu! Da, nadležni ured kod kojeg se vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole u tom istom postupku stranci daje posebne uvjete iz područja zaštite okoliša koji se ne traže. Istovremeno ne zahtijeva ispunjenje uvjeta koji je investitor obavezan ispuniti, a to je ishoditi rješenje Ministarstva zaštite okoliša da nije potrebno izraditi studiju utjecaja zahvata na okoliš ili da je (izrađena studija) dokazala da je zahvat moguć sa stanovišta zaštite okoliša.

Marina nije sadržaj koncesije
Posebna priča u ovoj lokacijskoj dozvoli je pravni interes koji je investitor dokazao predočenjem Ugovora o prijenosu koncesije. Kao što se u postupku nije utvrđivalo ni ispunjenje posebnih uvjeta koji su preduvjet za izdavanje lokacijske dozvole, tako se nije utvrđivao ni pravni interes, odnosno sadržaj koncesije. Koncesija temeljem koje investitor traži lokacijsku dozvolu je izdana za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog ronilačkog centra s privezištem "Stari gat". Prema ugovoru o koncesiji dozvoljen je i privez do 20 plovila za potrebe obavljanja djelatnosti iz koncesije, spasilačku službu i sl. Taj kapacitet je već ostvaren na rekonstruiranom "Starom gatu". Dakle iako nemaju koncesiju za dodatna 63 veza pa slijedom toga nemaju ni pravni interes za traženje lokacijske dozvole, oni je dobijaju. U ovom famoznom postupku, nadležni ured nije zanimalo ni područje koncesije. Započeti zahvat postave pontona daleko izlazi iz područja koncesije. Nadležni ured, mada dužan utvrditi pravni interes, lokacijskom dozvolom nastoji omogućiti postavu pontona u moru izvan područja dobivene koncesije, odnosno područja koje koncesionar smije koristiti.

Procedura ispod žita
Cjeli postupak izdavanja lokacijske dozvole vođen je s ciljem da se što brže i nevidljivije izda lokacijska dozvola za zahvat koji zakonom nije dozvoljen. To potvrđuje i tvrdnja iz obrazloženja da zahvat u prostoru graniči sa više nekretnina pa se postupak provodi po čl.142. Zakona o prostornom uređenju. Te odredbe zakona omogućavaju da se javni poziv za uvid u projekt objavi na lokaciji zahvata, to bi u ovom slučaju to bilo negdje na nekom boru u šumi na Čikatu i da se izdana lokacijska dozvola izvjesi na oglasnoj ploči. Jedina nekretnina koja graniči sa zahvatom u prostoru jest javna površina, Šetalište Dr. Alfreda Edlera von Manausija odnosno jedina stranka u postupku pored investitora jest Grad Mali Lošinj. Takvim manevrom je izbjegnuta i ovako mala mogućnost da će netko iz grada izvršiti uvid u projekt ili da će se žaliti na tako izdanu lokacijsku dozvolu.

Ali brzina za svaku pohvalu!
Jedino što jest za pohvaliti u ovom postupku jest brzina kojim je riješen predmet. Zahtjev za izdavanje lokacijske je predan 5.04.2017. godine, a postupak je završen 25.05.2017. Unutar toga roka je o obveznih 7 dana za objavu javnog poziva za uvid u projekt.

Hoće li se i investicija izgradnje nelegalne marine Čikat završiti uspješno na zadovoljstvo investitora kao i ostale investicije istog investitora ovisit će o stavu nove gradonačelnice koja takvu praksu može promijeniti jednim jedinim potpisom - potpisom na žalbu na izdanu lokacijsku dozvolu. Time bi prekinula i zauvijek zaustavila dosadašnju lošu praksu nezakonitog investiranja. Prekinnula bi i idiličnu, ali nedoličnu sinergiju vlasti i investitora, te bi građane koji su je izabrali da iupravlja Gradom uvjerila datime nisu pogriješili.

Komentari: 

218 # ZoroD x 2017-06-14 12:26
Ako je sve ovo istina jednostavno ne mogu vjerovati da je , onda
treba dovesti USKOK i uhapsiti sve ove koji su sudjelovali u izdavanju Lokaciske dozvole jer ovo je kriminal !
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
7 0 # svi smo mi "nepoznati investitor"jovan 2017-06-14 18:04
Citat D x:
Ako je sve ovo istina jednostavno ne mogu vjerovati da je , onda
treba dovesti USKOK i uhapsiti sve ove koji su sudjelovali u izdavanju Lokaciske dozvole jer ovo je kriminal !
Pravo pitanje je tko nije sudjelovao u ovom pothvatu a ne tko je sudjelovao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # investitor je dobro poznatIve 2017-06-14 18:30
Citat jovan:
Citat D x:
Ako je sve ovo istina jednostavno ne mogu vjerovati da je , onda treba dovesti USKOK i uhapsiti sve ove koji su sudjelovali u izdavanju Lokaciske dozvole jer ovo je kriminal !
Pravo pitanje je tko nije sudjelovao u ovom pothvatu a ne tko je sudjelovao.
To pitanje je besmisleno, a ne pravo pitanje. Koga briga što ja ili netko drugi nema nikakve veze s gradnjom nelegalne marine na Čikatu? Osim toga, investitor je dobro poznat, pa već zato ne možemo mi svi biti nepoznati investitori.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Gle čudaLeopold čuruvija 2017-06-15 08:35
Jako povezan s ovom temom je i članak iz 2015.g. " Vrh sante leda"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Ispit vjerodostojnost igost 2017-06-15 11:36
Citat Leopold čuruvija:
Jako povezan s ovom temom je i članak iz 2015.g. "Vrh sante leda"
Pređe li tek izabrana gradonačelnica preko ovog slučaja past će već na prvom ispitu vjerodostojnost i i političkog poštenja. Njenu najavu kontinuiteta dosadašnje politike morat ćemo shvatiti kao predizborno obećanje nastavka gutanja govana velikog investitora kakvom smo svjedočili dok je grad vodio Kapeli, a ona poslušno statirala bez i jedne riječi kritike. U članku od prije dvije godine koji spominješ piše: "Ni prve ozbiljnije javne kritike na postupanja velikog investitora radi načina investiranja kao i servisiranja njegovih voluntaristički h ideja od strane svih razina vlasti i službi koje su rezultirale i javnom tribinom nisu uznemirile nikoga niti su promijenili bilo što. Niti investitora niti njegov javni servis. Očekivano ...".... Članak završava sumornim, ali umjesnim zaključkom "Sukladno dosadašnjoj praksi investiranja, Jadranka hoteli će bez nužne koncesije, bez ishođenja lokacijske dozvole, bez izlaska inspekcija na teren, bez anonimnih kaznenih prijava, bez prijava Lučkog kapetana postaviti pontone na Poljani. Pritom će neki gradski vijećnici, inače jako glasni i agilni u pisanju kaznenih prijava, javno odobravati i podupirati bilo kakvo investiranje svima prihvatljivog investitora. To što se krše zakoni, propisi i procedure je valjda mala žrtva koju smo spremni podnijeti za blagostanje koje nam nosi takvo "boljševičko" investiranje." Dakle, ako gradonačelnica i ne prekine opisanu dosdašnju praksu investiranja te ne položi ovaj ispit vjerodostojnost i koji joj je nametnula uprava Jadranke postavljanjem marine na Čikatu znat ćemo kome je uputila zahvalu na izboru za gradonačelnicu naljepljenu na ulaz u zgradu gradske uprave.
Cijeli članak VRH SANTE LEDA s dokumentacijom:
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Vizionari s ČikataStanko 2017-06-15 11:16
Radovi zaustavljeni. Teška mehanizacija povučena na rezervne položaje...čeka se pravomoćnost nezakonite dovole. Hoće li je dočekati?

Sama činjenica da su zaustavili radove daje za naslutiti da su sumnje u nezakonita postupanja opravdane. Zaustavljanje radova pokazuje da su sumnje opravdane odnosno da je istinita tvrdnja da rade nezakonito. Počeli su raditi a nisu smjeli, a žele izgraditi ono što se ne smije-marina na Čikatu. Koliko netko može biti bahat da mu takva ludost (marina na Čikatu) padne na pamet?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # Adio, Čikatu! Adio lošinjska pameti!DeBill 2017-06-15 13:39
Citat Stanko:
Koliko netko može biti bahat da mu takva ludost (marina na Čikatu) padne na pamet?
Tu se ne radi o bahatosti nego o razumnom očekivanju da se dobije ono što se platilo. Komentar uz članak Vrh sante leda od prije dvje godine pokazuje da je to odavno započet projekt za koji je kupljena potpora a koji se sada realizira:
Vezovi na Čikatu — Barcariolo 2015-05-28 15:11
Priča o vezovima na Čikatu ima puno čudnih elemenata. Iako ljudi tamo drže svoje barke a valjda od Franca Jozefa, službeno nema niti jednog komunalnog veza (zašto???). Ali zato postoje komercijalni vezovi na Molo 12 apostola, ma što vezovi - prava mini marina (u planu je podizanje novih mulova sve do Dijane!!!), za koju su ruski ulagači već lani dobili koncesiju. Činjenica je da će se na Čikatu, osim već postojećeg koncesioniranja obale za privatne plaže dogoditi i koncesioniranje ostatka obale za isključivo komercijalne vezove. Čikat očigledno prestaje biti "opće dobro" Lošinjana i njihovih gostiju i postaje "elitni geto" za potrebe vlasnika vila i hotela i njihove goste. Adio, Čikatu! Adio lošinjska pameti!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Pamet?Otišla odavno! 2017-06-15 15:18
Svi, mi koji tu pišemo i čitamo još nismo predložili ništa da to spriječimo?
Lošinj se sav "slijeva" u privatne ruke, sada Čikat nakon toga sva južna obala a onda i ostalo?
Kada oči postanu velike a novac se vraća opet u Hrvatsku i treba ga "utopiti" najpogodniji smo mi jer kukamo ali ne poduzimamo ništa?
Gore piše DeBill međutim debili smo mi koji smo to dozvolili.
Da je bilo malo pameti moglo se i na ovim stranicama isčitati što će se dogoditi.
Događalo se pa ste opet kukali i dozvolili da se opet dogodi?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
39 # Što nam se dogodiloDeBill 2017-06-15 16:30
Citat Otišla odavno!:
Da je bilo malo pameti moglo se i na ovim stranicama isčitati što će se dogoditi. Događalo se pa ste opet kukali i dozvolili da se opet dogodi?
I dozvolili smo da se dogodi da gradonačelnica postane Garijeva dogradonačelnic a koja je dva mandata, osam godina iz njegove sjene samo papagajski ponavljala njegove fraze da bi ih ponovila i u svom izbornom programu. U kojem je obećala nastavak njegove politike. A znamo kakva je bila; Prodaja zemljišta, davanje koncesija, podilaženje investitorima na svakom koraku, toleriranje nezakonitosti, betoniranje, nasipavanje mora, korupcija, i.t.d. Izgradnja marine Čikat u datim, vrlo sumnjivim okolnostima moći će se smatrati prvim ispunjenjem obećanja o kontinuitetu Garijeve politike. A dogodio nam se i dogradonačelnik koji se prije par godina kleo da otočani ne mogu biti objekt kapitala, a kao predsjednik GV i HDZ-a ML progurao usvajanje planova koji su otok i otočane prepustili na milost i nemilost kapitalu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
192 # Još pametnijiTočno 2017-06-15 15:33
Toooooo, pametni. Sve nacionalizirati . Čovjek po mjeri otoka. Jebeš čovjeka. Neka praznog otoka na kojemu će ostati kikić, arsen i bojana a dunja će povremeno svratiti. Deva će čuvati žabe, mrave, crve i šišmiše. Isprika pticama pjevicama. Ajmooooo udarajte!!!!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # septička jamafsb 2017-06-15 17:57
Citat Točno:
Toooooo, pametni. Sve nacionalizirati. Čovjek po mjeri otoka. Jebeš čovjeka. Neka praznog otoka na kojemu će ostati kikić, arsen i bojana a dunja će povremeno svratiti. Deva će čuvati žabe, mrave, crve i šišmiše. Isprika pticama pjevicama. Ajmooooo udarajte!!!!!
Papaj kakicu ti i tvoji gazde !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Ukazanje hemeroidaKatjuša 2017-06-15 18:32
Iz kojeg šupka je izvirila ova budala s mozgom amebe koja se naziva Točno.
Vjerojatno je to frustracija hemeroida zato što je hemeroid...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Kakvi likovi???????? 2017-06-15 16:18
Iz koje si ti rupe došao na ovaj otok?
Neki koji su došli vole više od tebe ovaj otok i to pokazuju.
Svi imenovani od "još pametnijega"?? i oni koji tako misle.
Nadam se da nas ima još?
Ti s idobio velike novce za isprazniti otok i još će ti kapnuti?
Gdje ćeš onda na neki drugi otok i udri opet u isti bubanj?

Što se tiče nacionalizacije ona je već bila i izgleda sačuvala ove i sve ostale otoke od ovih novih vizionara.
Bolje da je tako i ostalo, bili smo svoj na svome više nego ikada i mogli smo to zadržati pa bi većini bilo dobro - bolje.

A ti "još pametniji" - "Točno" odi s ovoga otoka i ponudi sve što imaš na novi način nacionalizacije .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Silovanje otokagost 2017-06-15 18:03
Citat ???????:
Iz koje si ti rupe došao na ovaj otok? Neki koji su došli vole više od tebe ovaj otok i to pokazuju.
Mislim da je važnije razumjeti otok nego li ga voljeti. Jer ako ga razumiješ, ponašat ćeš se prema njemu s pažnjom i poštovanjem. Izraz "Čovjek po mjeri otoka" protumačiti kao neprijateljski prema čovjeku ("Jebeš čovjeka") može samo onaj za koga otok nije ograničeni resurs u finoj ravnoteži između potrošnje i obnavljanja nego potrošna roba jednokratnog značenja, pa se njegova ljubav prema otoku svodi na silovanje (Čovjek jebe, a ne da netko jebe čovjeka radi otoka!).
Na Lošinj sam doselio prije četrdesetak godina iz sasvim drugačijeg društvenog i zemljopisnog okoliša, no ubrzo sam iz razgovora s jednim starim Lošinjanom saznao sve što treba znati o životu na otoku. Rekao mi je da je otok kao mali kaić iz kojeg se ne možeš ni posrati ako ti drugi čovjek ne drži ravnotežu. Znači, čovjek se mora prilagoditi kaiću, jer se kaić neće prilagoditi čovjeku. Baš kao ni otok.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Otvori okice AnaPale 2017-06-15 19:30
Fascinantna je moć investitora da ishodi dozvolu za suludi zahvat, marinu na Čikatu od ureda koji je poznat po tome da nikome nebi dao nikakvu dozvolu.

Probiti otvor na zidu ili dograditi sobu je nemoguća misija za obične smrtnike a za investitora kojeg su mogli samo poželjeti Marina na Čikatu je dječija igra. Dobili su dozvolu za nasipavanje plaže ispred Belvija bez koncesije i mimo plana. Dali su im da rekonstruiraju staro nogometno igralište (ledinu) u Aqvapark.
Dali su im da izgrade Anex Alhambre na tuđem zemljištu.

Nije se ničemu čuditi od te uhodane ekipe. Moći ćemo se samo čuditi ako nova gradonačelnica izađe iz hipnotičkog stanja i zaustavi tu ludost koju svi vide a nitko ne može zaustaviti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # može sepio 2017-06-16 10:28
Citat Pale:
Fascinantna je moć investitora da ishodi dozvolu za suludi zahvat, marinu na Čikatu od ureda koji je poznat po tome da nikome nebi dao nikakvu dozvolu.
Probiti otvor na zidu ili dograditi sobu je nemoguća misija za obične smrtnike a za investitora kojeg su mogli samo poželjeti Marina na Čikatu je dječija igra. Dobili su dozvolu za nasipavanje plaže ispred Belvija bez koncesije i mimo plana. Dali su im da rekonstruiraju staro nogometno igralište (ledinu) u Aqvapark.
Dali su im da izgrade Anex Alhambre na tuđem zemljištu.
Nije se ničemu čuditi od te uhodane ekipe. Moći ćemo se samo čuditi ako nova gradonačelnica izađe iz hipnotičkog stanja i zaustavi tu ludost koju svi vide a nitko ne može zaustaviti.
Sve se može kada bi to htjeli, grad čine građani, gradonačelnica je tu zbog građana, ..., ako nije tako svi znamo što treba,samo kad bi htjeli.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # Svi su istiIme 2017-06-16 12:44
Realno, ako niste dovoljno moćni, utjecajni, bogati.... i u kombinaciji s vladajućim, ne možete ništa. Za sve one za koje se pretpostavilo da su dovoljno jaki da bi možda nešto i mogli promijeniti, odavno su se pobrinuli na ovaj ili onaj način. Oni koji su tu glavni, oni koji odlučuju o svemu kada su novac i ostale bitne stvari u pitanju, ni ne nalaze se na Lošinju. Mi samo možemo tu razmijeniti mišljenja. Dok se ne pojavi kritična masa, dok ljudi ne pronađu muda i dok budu svoj doprinos za otok davali samo pišući komentare, do promjene doći neće.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # ki grabi i dalje grabiki može može 2017-06-16 12:04
UPU Čikat koji je usvojen članak 21, predviđa rekonstrukciju postojećeg pontona za PRIVEZIŠTE a nikako MARINU, a proteže se do restorana a nikako do vile dijane, postojeća su samo dva pontona a nikako tri.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # PrivezišteČikat 2017-06-16 20:26
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # dobro si naplatioVale-vale 2017-06-16 23:03
Citat ki može može:
UPU Čikat koji je usvojen članak 21, predviđa rekonstrukciju postojećeg pontona za PRIVEZIŠTE a nikako MARINU, a proteže se do restorana a nikako do vile dijane, postojeća su samo dva pontona a nikako tri.
Kako je nosilac koncesije gospodin Valerijev, prepustio -prodao koncesiju, zar to u ovoj državi može, iako imamo agencije ministarstva uskoke poskoke dorhove itd.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # ima neka tajna vezazlajo 2017-06-17 07:28
Citat Vale-vale:
Kako je nosilac koncesije gospodin Valerijev, prepustio -prodao koncesiju, zar to u ovoj državi može, iako imamo agencije ministarstva uskoke poskoke dorhove itd.
O tome bi mogao puno reći župan Komadina koji je redovito dolazio na večere u restoran Chigale.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Masa??????? 2017-06-16 15:13
Naveli ste da se ništa nemože ali da se može ako masa izađe van.

Zar u Lošinju nemamo masu, zar nas ne može izaći bsrem 100 na cestu - pjacu?

Pa nisu svi kupljeni? To je ipak manjina?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # marinaČIKAT 2017-06-16 19:59
Odgovor Jadranka hoteli (otoci net):
"ishodilo odgovarajuće rješenje o kategorizaciji (dozvolu za rad) od strane Ministarstva turizma, temeljem kojega uredno obavlja dozvoljenu djelatnost, a što dokazuju i zapisnici o izvršenim kontrolama nadležnih tijela u prethodnom razdoblju", navode u tvrtki".
Sve dogovoreno sa ministrom turizma ???
SVE JASNO, MINISTRE, MINISTRE KOJI JE RAZLOG ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Yebanjeu zdrav mozak 2017-06-16 21:06
Pitanje za Jadranku hotele d.d. i Ministra turizma:
Na koji se to način od Ministarstva turizma dobivaju uredni papiri za marinu, ako urbanistički plan i lokacijska dozvola dozvoljavaju samo privezište?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # klasična zloupotreba liberalizacija kategorizacijevjeruj državi koja te mulja 2017-06-17 13:07
Evo kako je Ministarstvo turizma privezište proglasilo marinom...
Cappelli razmatra ukidanje službenih hotelskih zvjezdica
Država bi trebala zadržati pravo određivanja minimalnih standarda, da se liberalizacija kategorizacije ne bi zloupotrebljava la, kaže ministar.
Ministarstvo turizma razmišlja o ukidanju službenih zvjezdica u hrvatskim hotelima, što je u skladu s globalnim trendovima u hotelijerstvu, a o detaljima budućeg modela slijede razgovori s hotelijerima, otkrio je za Poslovni dnevnik ministar Gari Cappelli, priznajući da je službena kategorizacija u Hrvatskoj zastarjela.
"Zahvaljujući razvoju tehnologije, za pozicioniranje hotela na tržištu sve su važnije ocjene gostiju na prodajnim i marketinškim kanalima, sve manje gledaju službene zvjezdice koje imaju različitu težinu od zemlje do zemlje. Tri zvjezdice u jednoj zemlji kvalitetom se ne mogu mjeriti s nekom drugom, zbog čega su mnoge zemlje ukinule obvezu službene kategorizacije na razini države", pojasnio je dajući primjer V. Britanije koja bez službenih zvjezdica ima neke od najskupljih hotela na svijetu.
Online ocjene su 'in'
"Analize pokazuju da ocjene posjetitelja web portala izravno utječu na prihode hotela. To je posebno vidljivo kod hotela više kvalitete", otkrila je konzultantica Sanja Čizmar koja je provela istraživanje o utjecaju online ocjenjivanja na prihode jadranskih hotela u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Kako bi gosti imali bolju orijentaciju, mnoge zemlje ipak su zadržale neke oblike rangiranja hotela prema kvaliteti i opremljenosti, što u većini europskih zemalja nije pod okriljem države, već to rade specijalizirane agencije ili udruženja, a sudjelovanje hotela je dobrovoljno.
Hotelske zvjezdice u 13 zemalja EU, uključujući Austriju, Njemačku, Češku, Mađarsku, daje udruženje The Hotelstars Union, inicijativa hotelijera kojoj se pridružila i Slovenija. Ministar ističe da je svjestan da hrvatsko hotelijerstvo za ukidanje zvjezdica možda još treba dodatno stasati, zbog čega još treba vidjeti kad bi se takva odluka mogla provesti. Smatra da bi država trebala zadržati pravo određivanja minimalnih standarda za hotele, kako se liberalizacija kategorizacije ne bi zloupotrebljavala.
Pregovori s bankama
Izmjene u kategorizaciji očekuje i privatni smještaj, najavljuje ministar koji ne odustaje od nekog oblika rekategorizacij e u privatnom smještaju s ciljem povećanja kvalitete najvećeg smještajnog segmenta.
Tu ideju je pokrenuo njegov prethodnik Anton Kliman, koji je s HBOR-om dogovarao kreditne linije za obiteljski smještaj, a Cappelli sad pregovara i s poslovnim bankama u potrazi za najpovoljnijim modelom financiranja. "Iako su mnogi iznajmljivači značajno podigli razinu kvalitete i ulagali, dio kapaciteta u obiteljskom smještaju ne udovoljava minimalnim uvjetima, a za razliku od hotela koji svake tri godine podliježu rekategorizacij i, obiteljski smještaj nema takve obveze. Želimo ujednačiti kvalitetu tog segmenta i postaviti određene standarde za sve", zaključuje Cappelli.
poslovni.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Laž po laž marinaAnonymus 2017-06-16 22:10
Iz odgovora Jadranke dano Otoci net se potvrduje da su oni veliki prevaranti i obmanjivači.
Rjesenja o kategorizaciji imaju kao sto su imali i pravomoćnu lokacijsku dozvolu. O tome uskoro više...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # dobro jutro!gost 2017-06-17 08:40
Citat ČIKAT:
SVE JASNO, MINISTRE, MINISTRE KOJI JE RAZLOG ?
I koja je cijena???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # svircilaku noć 2017-06-17 09:44
Citat gost:
Citat ČIKAT:
SVE JASNO, MINISTRE, MINISTRE KOJI JE RAZLOG ?
I koja je cijena???
Fotelja ministra, i sitniš za džeparac.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # kategorizacija marina u PGŽBunny Man 2017-06-17 17:39
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ...Anonymus 2017-06-17 17:45
Uskoro će se pisati o kategorizaciji marine "Star gat"...štivo ce biti zanimljivo....u glavnom legalno i zakonito kao i ostale dozvole po a la carte narudžbi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Goreod gorega 2017-06-16 21:45
Što nas još čeka?
Koncesije bi im bile baš po guštu?
Sada se ništa ne odlučuje u Lošinju nego u Zagrebu?
Baš u Ministarstvu turizma?
Tko je kupio cjeli otok?
Zar su i nas kupili?
Ustvari dobili badava s preporukom ISTRIJEBITI!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # trojanski konjna daljinski 2017-06-16 21:49
Citat od gorega:
Što nas još čeka?
Koncesije bi im bile baš po guštu?
Sada se ništa ne odlučuje u Lošinju nego u Zagrebu?
Baš u Ministarstvu turizma?
Tko je kupio cjeli otok?
Zar su i nas kupili?
Ustvari dobili badava s preporukom ISTRIJEBITI!
tako ti je to kad imaš ruskog ministra u hrvatskoj vladi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # visokapolitika 2017-06-17 10:20
Citat na daljinski:
tako ti je to kad imaš ruskog ministra u hrvatskoj vladi

ako Plenki uskoro ne promijeni politiku prema Ukrajini izvjesni prorusko orijentirani član vlade bi mogao naprasno završiti svoju ministarsku karijeru

Rusija opet napala Hrvatsku: Idete na ruku ratnoj kampanji Kijeva!www.tportal.hr/.../print
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # treća okupacijadante 2017-06-17 10:00
Citat od gorega:
Što nas još čeka?
Koncesije bi im bile baš po guštu?
Sada se ništa ne odlučuje u Lošinju nego u Zagrebu?
Baš u Ministarstvu turizma?

Tko je kupio cjeli otok?
Zar su i nas kupili?
Ustvari dobili badava s preporukom ISTRIJEBITI!
Već je to obavio "investitor kojeg se može samo poželjeti" i doveo svoje zgubidane na rukovodeće funkcije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # mali komentar promatračagost 2017-06-17 08:52
Već duže vrijeme promatram pažljivo što se zbiva u Lošinju i nije teško odmah na prvi pogled zaključiti da se sve odluke donose po pravilu mirisa svežnja novca kojime mahnu lokalni ili vanjski investitori! Nažalost, što ne čudi, nema dovoljno zdrave pameti, ili je ona barem u statističkim okvirima - minimalna! To je ionako općenito pravilo u Lijepoj našoj na svim razinama! Uzmimo kao primjer Lošinjski aerodrom i megalomanske ideje koje su se, čini se, konačno izjalovile jer je namjena aerodroma za veće avione nemoguća iz tehničkih razloga! Ovo s marinom na Čikatu je nova glupost, jer nitko pametan ne može očekivati da se bogati gosti (kakvi se valjda očekuju u hotelima visoke kategorije) kupaju među jahtama i brodicama! Umjesto da g. Capelli sad na legalan način iskoristi svoj položaj tako da od Ministarstva obrane zatraži kompletnu uvalu Kovčanje, koja bi uz relativno skromna ulaganja mogla postati jadranska marina zavidnog značaja s velikim potencijalom daljnjeg razvoja, pokušava se u rijetko lijepu zatvorenu uvalu Čikat ugurati tzv. marina bez ikakve perspektive razvoja!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Jesmo li se za to borili?Mad Max 2017-06-17 10:44
Citat gost:
Već duže vrijeme promatram pažljivo što se zbiva u Lošinju i nije teško odmah na prvi pogled zaključiti da se sve odluke donose po pravilu mirisa svežnja novca kojime mahnu lokalni ili vanjski investitori!
Ilustraciju uloge g. Capellia, a zajedno s njim i gradskog vijeća te kompletne gradske uprave u pretvaranju Lošinja u Šolićev "mamac za topmilijardere" bolje nego bilo koja analiza pruža donja slika.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # bravisimobravisimo 2017-06-17 12:13
Citat Mad Max:
Citat gost:
Već duže vrijeme promatram pažljivo što se zbiva u Lošinju i nije teško odmah na prvi pogled zaključiti da se sve odluke donose po pravilu mirisa svežnja novca kojime mahnu lokalni ili vanjski investitori!
Ilustraciju uloge g. Capellia, a zajedno s njim i gradskog vijeća te kompletne gradske uprave u pretvaranju Lošinja u Šolićev "mamac za topmilijardere" bolje nego bilo koja analiza pruža donja slika.
Di me nađe ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Kutak za iznajmljivačeOsjeti Lošinj 2017-06-17 12:36
Citat Mad Max:

Molim jednu fotografiju u jumbo veličini dostaviti na adresu TZ Mali Lošinj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Plodovi zagrljajaZumba 2017-06-17 15:00
Citat Mad Max:
Ilustraciju uloge g. Capellia, a zajedno s njim i gradskog vijeća te kompletne gradske uprave u pretvaranju Lošinja u Šolićev "mamac za topmilijardere" bolje nego bilo koja analiza pruža donja slika.
Ova slika objašnjava i čudo inače spore hrvatske administracije da Ministarstvo turizma izdaje kategorizacuju nepostojeće marine na Čikatu, prije nego što je uopće postavljena.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Let iznad kukavičjeg gnijezdaLeopold čuruvija 2017-06-17 15:20
To se zove kategorizacija na majke mi ... bit će. Probajte dobiti kategorizaciju apartmana koji cete tek izgraditi. Rekli
bi vam da ste ludi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # do balčakauvaljotka 2017-06-17 17:17
Citat Zumba:
Citat Mad Max:
Ilustraciju uloge g. Capellia, a zajedno s njim i gradskog vijeća te kompletne gradske uprave u pretvaranju Lošinja u Šolićev "mamac za topmilijardere" bolje nego bilo koja analiza pruža donja slika.
Ova slika objašnjava i čudo inače spore hrvatske administracije da Ministarstvo turizma izdaje kategorizacuju nepostojeće marine na Čikatu, prije nego što je uopće postavljena.
pfuf, mislim da je Šolić ovom izjavom nevjerovatno iskopromitirao Kapelija
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 # zaustavite Reuterkvisko 2017-06-17 13:18
Citat gost:
Već duže vrijeme promatram pažljivo što se zbiva u Lošinju i nije teško odmah na prvi pogled zaključiti da se sve odluke donose po pravilu mirisa svežnja novca kojime mahnu lokalni ili vanjski investitori! Nažalost, što ne čudi, nema dovoljno zdrave pameti, ili je ona barem u statističkim okvirima - minimalna! To je ionako općenito pravilo u Lijepoj našoj na svim razinama! Uzmimo kao primjer Lošinjski aerodrom i megalomanske ideje koje su se, čini se, konačno izjalovile jer je namjena aerodroma za veće avione nemoguća iz tehničkih razloga!
Zna li netko zašto u javnim medijima nije objavljena vijest da se jučer u Kandiji srušio sportski avion sa trojicom putnika i da su povrijeđeni helikopterom prebačeni u bolnicu u Rijeku ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 # PAO AVION KOD TURISTIČKOG NASELJA NA LOŠINJUJutarnji List 2017-06-17 13:44 Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ovaj zagrljajnije šala 2017-06-17 12:24
Ovaj zagrljaj kako ga god shvatili još je čvršći nego na slici - neraskidivi.
Samo se nezna tko možda želi van iz tog stiskavca?

Šalite se i to je u redu gdje to sve nađete?
Međutim nije do šale, nije ni ozbiljno već je za lošinjane na vidiku smak otoka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # KomentatoriBojana Genov 2017-06-17 14:05
Dragi komentatori, bit će mi drago da se vidimo sutra u 10 na trgu na skupu upozorenja da smo jako nezadovoljni postojećim i planiranim pravilima davanja i nadzora nad koncesijama.

Ako želite i nadalje ostati anonimni, i to je protokol prosvjeda predvidio: provezite se kao slučajno autima pored trga u 10, zaustavite se i potrubite u znak podrške!

Neka nas čuju do Zagreba! (Mada su ministri jučer pohodili Lošinj i dobro znaju da nas bez problema šišaju kao ovce).
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Ministridošli šišat? 2017-06-17 17:05
Sada je doba kada se šišaju ovce pa su nam ministri došli provjeriti da li se to kod nas uredno obavlja!

Došli vijdeti kako napreduju radovi na Čikatu?

Zabrana radova vrijedi za nas "ostale"?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # došla voda do grlašišanac 2017-06-17 17:15
Citat došli šišat?:
Sada je doba kada se šišaju ovce pa su nam ministri došli provjeriti da li se to kod nas uredno obavlja!

Došli vijdeti kako napreduju radovi na Čikatu?

Zabrana radova vrijedi za nas "ostale"?
Jadni su to ministri kad se klanjaju "nepoznatim investitorima". :sigh:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Njima sluge, nama gospodariTedi 2017-06-17 17:29
Citat šišanac:
Citat došli šišat?:
Sada je doba kada se šišaju ovce pa su nam ministri došli provjeriti da li se to kod nas uredno obavlja!
Došli vijdeti kako napreduju radovi na Čikatu?
Zabrana radova vrijedi za nas "ostale"?
Jadni su to ministri kad se klanjaju "nepoznatim investitorima". :sigh:
Kad su s investitorima ponašaju se u skladu sa izvornim značenjem naziva svoje funkcije od latinskog minister, t.j. sluga i ministrare = služiti. A kad su s običnim pukom kao gospodari.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # prazne tikvevjačeslav 2017-06-18 07:37
Citat Tedi:
Kad su s investitorima ponašaju se u skladu sa izvornim značenjem naziva svoje funkcije od latinskog minister, t.j. sluga i ministrare = služiti. A kad su s običnim pukom kao gospodari.
Podanički mentalitet naše vlasti ne može nitko više promijeniti. Vijećnici čak tumače narodu da je Jadranka domaća firma a ne ruska. Potpuno su im isprali mozak i više nikada neće razmišljati svojom glavom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Jesmo li se ... zayebali?Direkt 2017-06-18 08:17
Citat vjačeslav:
Citat Tedi:
Kad su s investitorima ponašaju se u skladu sa izvornim značenjem naziva svoje funkcije od latinskog minister, t.j. sluga i ministrare = služiti. A kad su s običnim pukom kao gospodari.
Podanički mentalitet naše vlasti ne može nitko više promijeniti. Vijećnici čak tumače narodu da je Jadranka domaća firma a ne ruska. Potpuno su im isprali mozak i više nikada neće razmišljati svojom glavom.
Maljevac se na GV bunio radi povišenja komunalne naknade na Čikatu jer da bi mogli otjerati investitora. I sada taj lik koji je tražio da mi plaćamo troškove kičaste rasvjete oko ruskih hotela zajedno sa svojim partnerom Živkovićem opet preda vlast ekipi u službi ruskog kapitala. Zaista, jesmo li se za ovo borili birajući koaliciju IDS-HNS

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # malo mistodurak 2017-06-18 09:55
Citat Direkt:
Maljevac se na GV bunio radi povišenja komunalne naknade na Čikatu jer da bi mogli otjerati investitora. I sada taj lik koji je tražio da mi plaćamo troškove kičaste rasvjete oko ruskih hotela zajedno sa svojim partnerom Živkovićem opet preda vlast ekipi u službi ruskog kapitala. Zaista, jesmo li se za ovo borili birajući koaliciju IDS-HNS
Pa što si glasovao za koaliciju HNS-IDS, već i ptice na grani znaju za koga rade duo Maljevac-Živkov ić. :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Zaštohrabri? 2017-06-17 17:02
Zašto treba biti hrabar za doći sutra u 10 sati na trg?
OBAVEZA VAM JE DOĆI, to je zadnji trzaj koji možete napraviti da ostanete svoj na svom!

Dobro predlaže Bojana ako budete iz prikrajka pratili koliko se ljudi skupilo onda barem napravite đir sa autom i kao slućajno dodirnite sirenu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Vrijedilo je ...

  Deva 26.01.2022 15:33
  Riva
  Vidim danas nova tema na našem otočju. Sada i Cresani kao Ilovčani nezadovoljni rivom, jar ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Hahar 26.01.2022 15:27
  Demokracija
  Demokracija je ozbiljna stvar koju treba godinama graditi i poštivati pravila ponašanja.
   
 • Vrijedilo je ...

  Bambi 26.01.2022 10:18
  Pitanja po partijskom zadatku
  Nedićeva pitanja nisu poslužila samo za predstavu gradonačelnice nego i da se oporbi oduzme ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Bjesomar 25.01.2022 17:54
  Policija trenira strogoću
  “Udri munjo, pukni grome… zar i ti pavijanu s Frkom nijesi u Ukrajini”, komentar je s ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 25.01.2022 14:16
  Predstava za naivne
  Nakon njenih izlaganja Nedić skače za govornicu da prisnaži njene riječi, daje obrazloženja ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ZC 25.01.2022 13:44
  Politika&kriminal
  Telegram ju je opisao kao živopisnu :lol: Pod naslovom Živopisna HDZ-ova gradonačelnica ne ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 25.01.2022 11:44
  Isti, isti...
  Opisao bih je jednako kao i sve druge koji se zalažu za ukidanje ljudskih sloboda i prava ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 25.01.2022 10:55
  Zajamčena karijera
  Kćerka je već drugi mandat u GV. Na pretprošlim izborima bila je na listi ali nije izabrana.
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 25.01.2022 10:18
  Suspenzija osnovnih ljudskih prava
  A kako bi ti opisao osobu koja je zbog pandemije samovoljno zabranila slobodno kretanje ...
   
 • Vrijedilo je ...

  !!! 25.01.2022 09:11
  !!!
  Misliš li da se premijer uvrijedio jer mu ovaj nije pripremio fritaju?
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 25.01.2022 08:08
  Čudo, čudo...
  A kako bi ste vi opisali osobu koja nakon dvije godine najgrubljih kršenja osnovnih ljudskih ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 24.01.2022 19:27
  ha ha ha demokrati
  Da razumije što je demokraciji ne bi te ničim izazvan vrijeđao pretpostavkom da si se upravo ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 24.01.2022 19:12
  Što je demokracija? Koliko % glasača mora glasati da bih ja nešto morao na silu uštrcati u ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ... 24.01.2022 18:43
  ....
  Nemoj mi o takvoj demokraciji,o kojoj ti pričaš.Ti si prespavao ovaj period corone i ne ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 24.01.2022 16:45
  Dobro jutro!
  ...da... ne znam jesi li se upravo probudio iz dulje kome da bi ostavio taj komentar ali ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ... 24.01.2022 14:18
  ...
  ukoliko se ovakve stvari dešavaju, jasno je da ne živimo u demokraciji
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 24.01.2022 13:10
  kritika kao narušavanje javnog reda i mira
  Na zLošinju barem još ne uhićuju. Ali ovo treba uzeti kao upozorenje: Priveden zbog komentara ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Grunf 24.01.2022 10:24
  Vulgarni šminkeraj
  Dupelizac je na svom fejsu objavio i ovu fotku na kojoj "jake snage cresko-lošinjsk og ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Hahar 24.01.2022 08:05
  Dubinska zgađenost
  Neprestane afere, krupni politički promašaji, bahato poistovjećivanj e države sa strankom ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 24.01.2022 07:32
  Frka u HDZ-u
  Bahatost i bezobrazluk bez granica. [youtube]vZ-ko1 oS-Zc[/youtube]
   
 • Vrijedilo je ...

  Zemo 23.01.2022 20:45
  Priko i Adamićeva
  Deva dobro zboriš!!!! U tijeku su pripreme. Koliko čujem Ilovčani već pripremaju neke ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 23.01.2022 19:23
  Ništa?
  Ništa, što bi bilo? To su njihova djeca, RODITELJI imaju razumljivo i prirodno pravo boriti ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 23.01.2022 15:07
  Prijetvorna briga za djecu
  A što je s porukama kojih se djeca ne bi nikad sjetila, a roditelji ih stavljaju u dječje ruke ...
   
 • Vrijedilo je ...

  .... 23.01.2022 12:09
  ..
  ne zna ona ni gdje se nalaze ključevi grada, da li na Beleju ili na Mrtvaški, a inače na ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 23.01.2022 11:31
  Ča mogu maškare
  Drago Pilsel izjavio je jednom: "Karneval je za teške budale". Ali i prilika za prijetvorne ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Krnjo 23.01.2022 09:54
  Ključevi Grada
  Jučer objavila Lošinjski karneval preuzeo je ključeve Grada! Kako joj je krenulo bolje da ih ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 22.01.2022 19:50
  Sam pao, sam se ubio
  Nema tu nikakve zanimljivosti i nije se nitko ulovio Volarića. Jednostavno Volarić je javnom ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Hulk 22.01.2022 14:49
  Skretanje s teme
  Ne znam da li je bilo povećanja broja dupina zbog izostanka zaštite, ali znam da se nije ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 22.01.2022 13:34
  I hvala mu na tome
  Dupinima bez "zaštite" kao što vidimo nije se dogodilo ništa, čak im se povećao broj.
   
 • Vrijedilo je ...

  Deva 22.01.2022 13:15
  ....
  A di su novinari?Šta smo u demokraciji ili u komunizmu?Ili je ko da više!Di je Medarića?Šta ...