Plan guranja otpada pod tepih

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 

Komunalno poduzeće Komunalne usluge Cres – Lošinj ima oko 120 zaposlenih. Piše to u prijedlogu Plana gospodarenja otpadom za Grad Mali Lošinj. Tako izgleda i ostali sadržaj ovog plana - sav je oko i otprilike

Prvo ga je gradonačelnica razmatrala i utvrdila prijedlog za 2. sjednicu Gradskog vijeća u rujnu iz čijeg je dnevnog reda misteriozno nestao, da bi se nakon toga pojavio na javnom savjetovanju početkom prosinca. Procedura je bila otprilike jasna i razumljiva.

Iz sadržaja Plana nije moguće doznati kad će se što napraviti, kojim novcem i iz kojih će se izvora namaknuti taj novac, koji su preduvjeti stečeni, postoji li baza projekata, riješeni vlasnički odnosi, je li za koji od tih projekata aplicirano na natječaje EU. Pojedine tabele – koje bi trebale poslužiti tome da sadržaj bude što jasniji i preglednije prikazan - u svađi su s drugim tabelama, a ove pak s tekstualnim dijelom. Učinak pak brojnih tabela, nepregledno numeriranih poglavlja i česta upotreba glagola treba i procijenjeno je jest pomutnja i zametanje traga izgledima da će se malo što bitnoga dogoditi u gospodarenju otpadom slijedom ovog plana koji to nije.

plan-odlagNajvažniji ciljevi koje bi trebalo postići planiranjem i primjenom plana u gospodarenj otpadom do 2022. godine su: smanjiti za 5% ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada u odnosu na 2015. godinu; odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada; odvojeno prikupiti 40% mase biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada; odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada; odvojeno prikupiti 75% mase građevnog otpada.

U vezi s ciljevima smanjenja količine proizvedenog i količine odloženog komunalnog otpada, Grad Mali Lošinj može trljati ruke. Referentne 2015. godine, pokazuju podaci iz Plana, količine komunalnog otpada porasle su za više od 80% u odnosu prema prethodnoj 2014. godini, prvoj u kojoj je količina otpada vagana, a ne procijenjena. Znamo i zašto. Građevinski bum te godine i pretvaranje otoka u destinaciju s pet zvjezdica doveli su ga do pozicije prvog među tisuću otoka po količini otpada. Drastični pad od 27% nakon toga koji izgleda kao pobjeda divovskih razmjera nad smećem, zapravo je povratak otprilike na staro s laganim povećanjem.

Podatak koji najbolje oslikava kako naše otočne zajednice stoje u borbi sa smećem je podatak da je od ciljnih 60% odvojeno prikupljenog otpada postignuto tek 8,26%. Još gore izgleda situacija s biorazgradivim otpadom. Nitko nema pojma koliko ga se odvaja u pojedinačne kompostere podijeljene dijelu domaćinstava, pa ta činjenica dovodi u pitanje i ukupnu količinu proizvedenog otpada. Uzmemo li u obzir da dobar dio stanovništva vjeruje u to da se otpad odlaže zajedno pa se niti ne trudi odvajati ga, imamo situaciju da smo tek negdje na startu. Zato je bilo očekivano da se Plan gospodarenja otpadom smatra važnim i da će se stvarno planirati.

Međutim, za jedan od najvažnijih strateških ciljeva Plana, izgradnju kompostane, iz prijedloga dokumenta je razvidno da do 2022. godine neće biti realiziran. Zašto je to strateški najvažniji cilj, jasno je iz podatka da je procijenjena količina biootpada u miješanom komunalnom otpadu čak 65%, a u ukupnom 37%. Izgradnjom kompostane znatno bi bili smanjeni troškovi građana i cijele zajednice i smanjeno onečišćenje okoliša ne samo količinom smeća, nego i utjecaja na okoliš prevoženja na kopno lupina od krumpira, ljusaka jaja i ostataka ručkova. Uz to, svatko tko je ikad pokušao urediti komadić cvijetnjaka ili vrta, zna koliko je rezultat kompostiranja dragocjen na kamenom tlu otoka. Usprkos svemu tome, u prijedlogu Plana izgradnja kompostišta je smještena u vremenski nedefiniranu VI. fazu izgradnje, tek nakon ulazno-izlazne zone s upravnom zgradom i parkingom, odlagališta, reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice i sortirnice, odnosno nakon utrošenih procijenjenih 33.541.202,88 kn. Tek nakon 33 i pol milijuna kuna valja namaknuti još dvanaestak milijuna za kompostanu! Cijeli taj troškovnik, kad bi ostao takav kakav jest, iznosi otprilike 45% godišnjeg proračuna Grada.

Stvarnom planiranju nositelja i izvora sredstava nije posvećeno puno vremena pa se uglavnom spominju i Grad i komunalno poduzeće i njihovi proračuni i EU fondovi. Tko, kad, koliko i odakle, tek će se vidjeti. Dotad, do faze VI. s neizvjesnim rokovima i financiranjem, plaćat ćemo gospodarenje otpadom po načelu „onečišćivač plaća". Mjerenje količine otpada osigurat će nam Grad postavljanjem smećomata na kontejnere i označavanjem vrećica. Tako prema Planu izgleda da će građani, kojima Grad Mali Lošinj nije omogućio kompostanu, a nemaju dvorišta, zemljišta pa čak niti terase na koje bi mogli staviti kompostere, biti prepoznati kao veći onečišćivači i masno će plaćati odvoženje otpadaka svoje hrane na Marinšćinu. Ili će komunalna tvrtka odvojeno prikupljati biorazgradivi otpad da bi ga odlagala i razgrađivala - gdje i kako?

Još je jedan važan podatak koji bi posljedično trebao imati razrađene nekakve mjere: udio turističkog otpada procijenjen je od 35,13 % u 2012. godini do čak 53,28 % u 2016. godini. U Planu gospodarenja otpadom nema mjera niti detalja kako smanjiti ukupnu količinu i kako povećati odvajanje otpada u najvećim zagađivačima, hotelima i marinama.

Građevinski otpad, česti ures sporednih cesta, čistina nastalih unutar zaštićene park šume Čikat i privatnih zemljišta, spomenut je tek u nekoliko redaka. Ali zato poseban pesimizam izaziva poglavlje 10.4. mjere sanacije lokacija onečišćenih otpadom, koje zavrjeđuje da bude citirano: „Kako na području Grada ne postoje zabilježene lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš, tzv. divlja odlagališta otpada, posebne mjere sanacije neće se propisivati." Još nakon toga nadrealni dio s preporukama da je na internetskim stranicama Grada potrebno objaviti besplatne telefonske brojeve na koje stanovnici Grada mogu prijaviti nepropisno odbačen otpad u okoliš. I na godišnjoj razini u suradnji s turističkom zajednicom, školama, vrtićima, udrugama i komunalnim društvom organizirati čišćenje okoliša od nepropisno odloženog otpada u okoliš. Kao da bi te mjere ikako utjecale na tone i tone građevinskog otpada koji se nalazi na divljim odlagalištima!

Zanimljivo je i to da je naručitelj dokumenta, Grad Mali Lošinj, pokazao tako malo povjerenja u komunalno poduzeće sa oko 120 zaposlenih da je plan dao izraditi trgovačkom društvu Eko Adria iz Pule, usprkos tomu da je više od pola sadržaja prijedloga Plana valjalo nahraniti upravo podacima komunalnog poduzeća o stanju u prostoru, količinama prikupljenog i odvojenog otpada, broju i vrsti spremnika za otpad, njihovim lokacijama i načinu prikupljanja, razvrstavanja i odlaganja, odnosno predaji koncesionarima. Možda upravo zbog tog razloga što je Plan rađen od vanjskog izrađivača, obiluje općim mjestima, nedosljednostima, rađen je po špranci i djeluje neživotan s obzirom na probleme s otpadom i realne kapacitete otočnih zajednica. Valjalo bi ga doraditi u slučaju da ovaj Plan nije samo udovoljavanju još jednoj zakonskoj obvezi, nego vitalni interes otoka koji se preuzetno naziva otokom vitalnosti.

 

Primjedbe inicijative Čovjek po mjeri otoka na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Mali Lošinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 

Ilegalna odlagališta

 

Komentari: 

012 # Gost 2018-01-12 15:46
Kad bi preplaćeni uhljebi u gradu i Komunalnim uslugama imali 5% volje i interesa za svojim poslom ne bi bilo bilo ovog članka.
Svaka čast autorici članka. Gradskoj upravi i Komunalnim uslugama - sramite se.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ....Bakterija 2018-01-12 15:57
Kladim se da je to i jedina primjedba na Plan i da neće biti nikakve reakcije a ni odgovora na primjedbu iz javne rasprave.
Preplaćeni ignoranti su Plan dali u javnu raspravu samo jer to moraju a ne zato sto žele čuti primjedbe ili prijedloge.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
62 # vejsthranitelj tuljana 2018-01-12 18:17
Dobra analiza, ali treba dodati par detalja:

Zašto Plan:

Ovaj plan napravljen je poprilično naglo, kako bi se formalno udovoljilo zahtjevima isto tako naglo usvojenog (i često mijenjanog) nacionalnog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022., na čije usvajanje nas je prisilila EU. Taj Plan u RH uvodi PAYT način naplate. Od tuda proizlaze mnoge nedorečenosti, koje će se rješavati u hodu.

To je strateški plan. Nije čak ni idejni, a kamoli izvedbeni projekt da bi sve bilo točno definirano u detalj.

Inače, do kašnjenja izvedbe kod mnogih infrastrukturni h projekata često dolazi zbog:

- nerješenih imovinsko pravnih odnosa;
- dugotrajnih postupaka javne nabave;
- žalbi;
- sukoba interesa lokalnih čelnika;
- stečaja izvođača ili podizvođača;
- u pravilu hostilno raspoloženih raznih lokalnih aktivista općeg smjera koji su uvijek antiprotivni prema svemu.


Imam samo jednu malu primjedbu: priložene slike nazvane su "ilegalna odlagališta" (otpada, op. h.t.) međutim prikazuju iskopano kamenje i tlo, prirodni materijal od kojeg se sastoje naši otoci. Naši otoci nisu građeni od otpada.

Radi se o vrijednom resursu - materijalu koji je čuvan na očito privatnom zemljištu (ograda!) za kasniju upotrebu.

Za poravnanje neravnina, dolaca, cestogradnju... ako tim prirodnim materijalom nasipate i poravnate gradilište, te sagradite kuću, nitko neće reći da ste kuću sagradili na otpadu.

Ako je nešto ilegalan otpad, to su prije brojne automobilske krntije, npr na putu za Liski...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Liskirobinson crusoe 2018-01-13 06:10
Krntije na Ćunskom polju su u voznom stanju, te služe vlasnicima parcela da se spuste na Liski(zbog uskog prolaza na jednom dijelu), i samim time nisu otpad
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Tuljanov poučakRRR 2018-01-13 08:36
Citat robinson crusoe:
Krntije na Ćunskom polju su u voznom stanju, te služe vlasnicima parcela da se spuste na Liski(zbog uskog prolaza na jednom dijelu), i samim time nisu otpad
Čak i da jesu otpad, mjesto im ne bi bilo u privatnom dvorištu. A što se tiče otpada uopće, gotovo sav je također vrijedan resurs kao sekundarna sirovina. Ali to ne znači da je privatno zemljište mjesto gdje ga se smije čuvati. U skladu s tuljanovim poučkom pokušavam zamisliti brda skrhanog stakla, kartonske ambalaže, papira, hrpe akumulatora, baterija, katodnih cijevi, limenki, plastike, tekstila te burad s otpadnim uljem u dvorištu pored moje kuće. Ili tuljanove, na primjer :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
41 # nonsenshranitelj tuljana 2018-01-13 19:05
Citat RRR:
U skladu s tuljanovim poučkom pokušavam zamisliti brda skrhanog stakla, kartonske ambalaže, papira, hrpe akumulatora, baterija, katodnih cijevi, limenki, plastike, tekstila te burad s otpadnim uljem u dvorištu pored moje kuće. Ili tuljanove, na primjer :P
To ste zaista usporedili iskopano i privremeno do upotrebe odloženo čisto tlo i kamenje, sa otpadnim akumulatorima, katodnim cijevima i otpadnim uljem?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # EODRRR 2018-01-14 08:02
Citat hranitelj tuljana:
Citat RRR:
U skladu s tuljanovim poučkom pokušavam zamisliti brda skrhanog stakla, kartonske ambalaže, papira, hrpe akumulatora, baterija, katodnih cijevi, limenki, plastike, tekstila te burad s otpadnim uljem u dvorištu pored moje kuće. Ili tuljanove, na primjer :P
To ste zaista usporedili iskopano i privremeno do upotrebe odloženo čisto tlo i kamenje, sa otpadnim akumulatorima, katodnim cijevima i otpadnim uljem?
Odgovor na pitanje je da. Iskopano i privremeno do upotrebe odloženo čisto tlo i kamenje sa otpadnim akumulatorima, katodnim cijevima i otpadnim uljem ima zajedničko to što se ne smije držati u vlastitom dvorištu te da su vrijedne sirovine.
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_38_1306.html
II. GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM
Članak 4.
Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada.
Članak 5.
(1) Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene.
(2) Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
41 # ...hranitelj tuljana 2018-01-14 16:41
Pozivanje na zakon je jako skliski teren jer zakoni su danas ovakvi sutra onakvi...

...znači li to da bi ti prije 100 godina branio ženama glasovanje jer "ipak tako piše u zakonu"?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # OdyebiRRR 2018-01-14 17:38
Trolaš. Odyebi. Budala je tko s tobom raspravlja jer samo odvraćaš pozornost od teme iz naslova članka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # liskimihujlo 2018-01-13 12:48
do liskija je javna prometnica, bez obzira što na to ne liči. A niti jedna od tih krntija nije registrirana. isto tako ima nebrojeno krntija na aerodromu i oko njegaz
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # KrntijeLujka 2018-01-14 16:49
Citat mihujlo:
do liskija je javna prometnica, bez obzira što na to ne liči. A niti jedna od tih krntija nije registrirana. isto tako ima nebrojeno krntija na aerodromu i oko njegaz

Nije potrebno ići tako daleko. Turisti redovito fotografiraju favelu pored smetlišta, prepunu krntija i drugih vrijednih stvari.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # gluhi i ćoravierazmo 2018-01-14 19:32
Citat Lujka:

Nije potrebno ići tako daleko. Turisti redovito fotografiraju favelu pored smetlišta, prepunu krntija i drugih vrijednih stvari.
Kraj smetišta je nastalo pravo naselje puno daščara, starih barki, krntija, ostataka karnevalskih alegorijskih kola i svega ostalog. Djeca se igraju u blatu, rublje se suši na konopcima, ljudi nešto voze u kariolama, a samo nekoliko stotina metara zračne linije izgrađeni su hoteli sa pet zvjezdica. Zar gradska vlast i uprava Jadranke ne vidi tu lošinjsku sramotu ? :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # KonfekcijaDust 2018-01-12 18:23
"Možda upravo zbog tog razloga što je Plan rađen od vanjskog izrađivača, obiluje općim mjestima, nedosljednostim a, rađen je po špranci i djeluje neživotan s obzirom na probleme s otpadom i realne kapacitete otočnih zajednica." Gradska vlast platila kao za plan po mjeri ovog otoga a dobili smo konfekciju :lol: Na webu tvrtke koja ga je sklepala vidi se da ih štanacaju kao na tekućij vrpci:
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
JLS
Ližnjan, Medulin, Marčana, Fažana, Vodnjan, Barban, Žminj, Buje, Kaštelir Labinci, Višnjan, Crikvenica, Plitvička Jezera, Vir, Pirovac, Lovran, Matulji, Klana, Ravna Gora Moščenićka Draga, Opatija, Zdenci, Crnac, Dubrovačko primorje, Ston
ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM
AMUS d.o.o., Čisti otok d.o.o., Contrada d.o.o., EKO-MURVICA d.o.o., FERUM ET METTALLUM d.o.o., GKD Senj, Komunalac d.o.o. Korenica, Komunalac d.o.o. Delnice , Komunalac d.o.o. Jurdani, MED EKO SERVIS d.o.o., Monte giro d.o.o., Čistoća Pag d.o.o., TD Baška d.o.o., Tržnica d.o.o., VRILO d.o.o.
SAVJETOVANJE I POMOĆ U USPOSTAVLJANJU CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM
JLS
Plitvička jezera
ekoadria.hr/reference/
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Komunalno UhljebilišteGost 2018-01-16 12:12
Citat Dust:
"Možda upravo zbog tog razloga što je Plan rađen od vanjskog izrađivača, obiluje općim mjestima, nedosljednostima, rađen je po špranci i djeluje neživotan s obzirom na probleme s otpadom i realne kapacitete otočnih zajednica." Gradska vlast platila kao za plan po mjeri ovog otoga a dobili smo konfekciju :lol:
Žalosno je da ni pored 120 zaposlenih Komunalno nije imalo kapaciteta da sastavi vlastiti prijedlog Plana gospodarenja otpadom za Grad. Možda je to zato što je gradsko Komunalno poduzeće lošinjskom HDZu ono što je Zagrebački Holding Bandiću a NP Plitvice Milinoviću :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # parazitinik 2018-01-18 10:34
Citat Gost:
Citat Dust:
"Možda upravo zbog tog razloga što je Plan rađen od vanjskog izrađivača, obiluje općim mjestima, nedosljednostima, rađen je po špranci i djeluje neživotan s obzirom na probleme s otpadom i realne kapacitete otočnih zajednica." Gradska vlast platila kao za plan po mjeri ovog otoga a dobili smo konfekciju :lol:
Žalosno je da ni pored 120 zaposlenih Komunalno nije imalo kapaciteta da sastavi vlastiti prijedlog Plana gospodarenja otpadom za Grad. Možda je to zato što je gradsko Komunalno poduzeće lošinjskom HDZu ono što je Zagrebački Holding Bandiću a NP Plitvice Milinoviću :cry:
Ne možda, nego je činjenica da je gradsko Komunalno poduzeće mjesto uhljebljivanja parazita iz HDZ-a,dosta je pogledati tko je i na koje "radno mjesto" uhljebljen zadnjih desetak godina,a ne samo u Komunalno poduzeće, ima još tu i Grad, TZ,.....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 # Pusa sposobnoj oporbiBato 2018-01-18 10:45
To je dio ogromnog klijentelističk og bazena, primjerenije ipak močvare, HDZ koji mu osigurava ostanak na vlasti godinama iako je redovni gubitnik lokalnih izbora.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom uz koju su uneseni bit će premješteni u "škovacu" ili uklonjeni. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


Članak 69. Ustava RH

Volim LošinjSvatko ima pravo na zdrav život.
Volim LošinjDržava osigurava uvjete za zdrav okoliš.
Volim LošinjSvatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Sljepilo za brojeve

  darije 18.01.2018 11:48
  vlast je slast
  Lošinjski HDZ je postepeno uništavao sve lokalne stranke kako bi se održao što dulje na ...
   
 • Sljepilo za brojeve

  lektor 18.01.2018 11:04
  slom i rasulo
  Znamo da je većina političkih stranaka na otoku u rasulu, sada je potpuno jasno da je i ...
   
 • Sljepilo za brojeve

  Nepušač 18.01.2018 10:53
  Anto i Ana su pušači, ne HDZ
  Ovo pokazuje svu političku bijedu gospođe Kučić i gospodina Nedića. Naravno da je najpametniji ...
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  Bato 18.01.2018 10:45
  Pusa sposobnoj oporbi
  To je dio ogromnog klijentelističk og bazena, primjerenije ipak močvare, HDZ koji mu osigurava ...
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  nik 18.01.2018 10:34
  paraziti
  Ne možda, nego je činjenica da je gradsko Komunalno poduzeće mjesto uhljebljivanja parazita ...
   
 • Sljepilo za brojeve

  gost 18.01.2018 09:33
  Pušači iz HDZ-a
  Baš me zanima da li će lošinjski adezejci i ishod izbora za Vijeće mjesne zajednice Veli ...
   
 • »Svaštara«

  torrent 17.01.2018 19:19
  link na film
  Neće ga maknuti iz razloga jer se emitiranje filma zakazano za 21,00 sat na HRT2, preklapa ...
   
 • »Svaštara«

  gost 17.01.2018 18:45
  Lažna vijest
  Raspisali se mediji da će i Hrvatska dobiti zakon protiv trolova, širenje mržnje i pisanja ...
   
 • Grad s pet zvjezdica

  Gost 17.01.2018 17:58
  Čista biologija
  Vrana vrani oci ne kopa ...
   
 • Grad s pet zvjezdica

  filip 17.01.2018 11:20
  kramer protiv kramera
  Ima naznaka da je i u Jadranci pukla tikva i počeo konačni obračun među vlasnicima.
   
 • »Svaštara«

  Gonzo 17.01.2018 11:04
  Ministarstvo ljubavi je kamilica u usporedbi sa Ustavom
  Zanima me hoće li iz nekog šatora u zadnji tren doći naredba za premještanje igranog filma ...
   
 • »Svaštara«

  Pionirka 17.01.2018 10:25
  Vremeniti prebendar je yu roker
  jugorockforever.blogspot.de/.. ./... (https://jugorockforever.blogspot.de/2017/08/zeteoci-to-nije-tajna-1969.html?m=1) ...
   
 • Grad s pet zvjezdica

  Babuška 17.01.2018 10:24
  Zaustavite Reuters
  Isto kao gazda Todorić u London, zbrisao i Dmitry Ananyev, čelnik i suvlasnik banke koju ...
   
 • »Svaštara«

  Moralna vertikala 17.01.2018 09:26
  Kazna za muljtora
  Ovaj kaptolski muljator je gore prošao nego crkveni pedofili. Njih samo premjeste u drugu župu ...
   
 • »Svaštara«

  ac 17.01.2018 08:45
  .......
  Nije se prosvjedovalo jer nije došlo naređenje iz šatoraškog stožera za očuvanje ...
   
 • »Svaštara«

  nacional.hr 16.01.2018 15:39
  Gdje je nestalo 50 MILIJUNA kaptolskih eura
  Autor Berislav Jelinic - 16.01.2018. 12:33 EKSKLUZIVNI DOKUMENTI Papa natjerao kardinala ...
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  Gost 16.01.2018 12:12
  Komunalno Uhljebilište
  Žalosno je da ni pored 120 zaposlenih Komunalno nije imalo kapaciteta da sastavi ...
   
 • O aerodromu, rode, da ti pojem

  koncesija 15.01.2018 22:27
  tragedy of the commons
  Je li to zbog toga što se na plažu u Crikvenici upad naplaćuje već jedno 60 godina?
   
 • O aerodromu, rode, da ti pojem

  pinokio 15.01.2018 19:47
  ministarsvo laži i paralaži
  Muzej je rupa bez dna i priča se da je Ministarstvo kulture odustalo od financiranja pa je ...
   
 • O aerodromu, rode, da ti pojem

  tim 15.01.2018 19:11
  ???
  Kad se već spominje grčki kip,zanimljivo bi bilo vidjeti i poslovanje Muzeja Apoksiomen.Bivš ...
   
 • »Svaštara«

  Lobotomizator 15.01.2018 13:15
  ###
  i.imgur.com/aM3xHN2.jpg (http://i.imgur.com/aM3xHN2.jpg)
   
 • Vrijeđanje inteligencije slušatelja

  Lobotomizator 15.01.2018 13:09
  ###
  i.imgur.com/SydJ8bm.jpg (http://i.imgur.com/SydJ8bm.jpg) ------------------------------------------ ...
   
 • Vrijeđanje inteligencije slušatelja

  Lobotomizator 15.01.2018 13:06
  ###
  i.imgur.com/sc3PhLz.jpg (http://i.imgur.com/sc3PhLz.jpg)
   
 • Novi zakon o zaštiti životinja stupio na snagu

  J. S. 15.01.2018 08:42
  monstrumi među nama
  Jos jedno monstruozno dijelo našeg sugrađanina! Evo samo da znate kakvi " ljudi" žive među ...
   
 • »Svaštara«

  Lobotomizator 14.01.2018 22:00
  ###
  i.imgur.com/DmDPnZT.jpg (http://i.imgur.com/DmDPnZT.jpg)
   
 • »Svaštara«

  torrent 14.01.2018 21:48
  evo link na film
  pa tko voli, nek izvoli bit.ly/2Dvj96g (http://bit.ly/2Dvj96g)
   
 • »Svaštara«

  watafak 14.01.2018 21:23
  a ja bih postavio pitanje..
  Kako to da nitko nije posvjedovao na Pula film festivalu, ili ispred Cinestara gdje je film ...
   
 • »Svaštara«

  Dildo 14.01.2018 20:01
  Cenzura
  Ministarstvo branitelja i TV rasporeda u republici Rvackoj i.imgur.com/9LF1mvV.jpg ...
   
 • »Svaštara«

  gost 14.01.2018 19:41
  Osuda neviđenoga
  Jesi li ga gledao ili o filmu sudiš na neviđeno? i slažeš li se s ministrovim petljanjem u ...
   
 • »Svaštara«

  Lošinjan 14.01.2018 19:35
  gost
  A baš si pravi gost.pobacaš par bombi i ne razmišljajući vraćaš se u svoju državu.Vidi se da ...