Korisna budala

Korisnička ocjena:  / 8
LošeNajbolje 

mrtvaskaxNadmenim priopćenjem lokalnom portalu ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj se požalio da je iznošenje tvrdnji o nezakonitostima i nepravilnostima u projektu Mrtvaška »krajnje zlonamjerno« jer se za to ne daju nikakvi dokazi niti čak indicije. Kao dokaz zlonamjernosti izložio je vlastiti izbor tobožnjih činjenica koji naprosto zaziva odgovor.  Kao činjenice ravnatelj Balija navodi sljedeće: 

 

»Lučka uprava je ishodila pravomoćnu građevinsku dozvolu, koja je ujedno prošla test izvanrednog ispitivanja pred nadležnim Ministarstvom, ugovorila financiranje europskim sredstvima, provela postupke javne nabave radova i usluga te ima namjeru preuzete obveze realizirati.«

Činjenice i indicije o nezakonitoj građevinskoj dozvoli

Budući da se javno žalio da mu se „ne daju nikakvi dokazi niti čak indicije" evo malo dokaza i indicija o nezakonitostima i nepravilnostima u projektu Mrtvaška.

Prvi dokaz o nazakonitostima u projektu Mrtvaška jest nezakonita građevinska dozvola za koju Balija kaže da je prošla test izvanrednog ispitivanja pred nadležnim Ministarstvom. Test izvanrednog ispitivanja u naravi jeste odluka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja da odbije zahtjev za poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole za Mrtvašku koju je podnio autor ovog teksta još u siječnju 2020. Indicija o nezakonitostima i nepravilnostima u projektu Mrtvaška radi koje je zatražen upravni nadzor jest činjenica da za izdvojeno građevinsko područje uvale Mrtvaška nije izrađen odnosno usvojen UPU 28-Mrtvaška, što je nužan zakonski preduvjet za izdavanje dozvole. A dokaz da je dozvola nezakonita upravo je nalaz upravnog nadzora Ministarstva i obrazloženje o razlozima odbijanja zahtjeva za poništenje ili ukidanje dozvole na koji se poziva ravnatelj.

Ministarstvo u svojoj obavijesti prijavitelju navodi da nema mogućnosti poništavanja ili ukidanja pravomoćne dozvole nakon jedne odluke Ustavnog suda. Ipak neovisno o tome što Ministarstvo ne može poništiti ili ukinuti pravomoćnu građevinsku dozvolu proveden je nadzor u kome su utvrđene slijedeće činjenice:

 građevinska dozvola je izdana za rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine - luke za javni promet u uvali Mrtvaška otoka Lošinja na novoformiranoj građevnoj čestici oznake k.č 12096 k.o. Veli Lošinj, a koja se formira od katastarskih čestica oznake č.zem. 7925/21, 9372/5, 9372/7, 12096 i 12097 sve u k.o. Veli Lošinj;
 ne postoji UPU Mrtvaška
► člankom 79 . st. 3. propisano je da se do donošenja urbanstičkog plana uređenja ne može izdati akt za građenje nove građevine
 člankom 79. st. 4. utvrđuje da se iznimno od odredbe st.3. akt za građenje se može izdati za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini prethodno uklonjene građevine unutar iste građevne čestice kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš.

Svakome s imalo intelektualnog poštenja i tko zna zbrojiti dva i dva jasno je da građevinska dozvola kojom maše Ravnatelj Balije nije zakonita, odnosno nije izdana za gradnju nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini prethodno uklonjene građevine unutar iste građevne čestice kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš.

Kad bi županijski Upravni odjel za graditeljstvo, ispostava u Malom Lošinju svima davala građevinske dozvole kakvu je dala županijskoj lučkoj upravi za Mrtvašku tada bi svakom vlasniku kakve male ruševine od dvadesetak kvadrata morala davati dozvole za gradnju velikih vila ili hotela. Građani koji imaju iskustva s istom ispostavom traženjem bilo kakve dozvolu za rekonstrukciju bilo čega znaju da se radi o nemogućoj misiji.

Svakome – kako Filipu Baliji i Upravnom vijeću ŽLU ML, tako i Ministarstvu mora – jasno je da se ne radi o zakonom dozvoljenoj rekonstrukciji. Naravno, jasno je i Ministarstvu graditeljstva da postojeći austro-ugarski mulić od 45 m2 na koju se vežu barke i brod Porat i projektirana nova trajektna luka površine od više tisuća kvadrata za koji su formira nova građevna čestica nemaju istu namjenu ni istu veličinu. Ministarstvo graditeljstva je svjesno da dozvola nije zakonita pa to ni ne tvrdi, kako ravnatelj Balija obmanjuje javnost, već navodi da ju ne može poništiti ili ukinuti iz razloga jer je ona pravomoćna i jer je Ustavni sud presudio da se pravomoćne dozvole ne smiju ukidati.

A ta građeveinska dozvola je postala pravomoćna samo zato što je jedan županijski ured svojoj županijskoj lučkoj upravi izdao građevinsku dozvolu, a Grad Mali Lošinj se odrekao prava na žalbu.

Dakle Ministarstvo nije potvrdilo da je dozvola za Mrtvašku zakonita već je našlo samo razlog zašto ju ne može ukinuti ili poništiti i to vjerojatno pod pritiskom tadašnjeg ministra turizma – ironično – po majci Ilovčana. Dakle, da bi u naravi nazakonita građevinska dozvola postala pravomoćna zasluga je samo Almedine Hasić koja je izdala dozvolu i Ane Kučić koja se odrekla prava na žalbu isti dan kad joj je kao stranci u postupku dostavljena.

Indicije o nepravilnostima u odobravanju europskih sredstva
Ugovaranjem financiranja projekta Mrtvaška s pozamašnih više od 81 milijun kuna s kojima se hvale ravnatelj ŽLU i PGŽ, prikazuje se kao krunski dokaz sposobnosti ravnatelja ŽLU i stručnih službi PGŽ. No istina je da je za dobivanje velikih „europskih" sredstava ravanatelju Baliji bilo dovoljno da Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dostavi bilo kakvu građevinsku dozvolu. A kakvu dozvolu je poslao – sada je valjda svima jasno. Da bi postupak koji Balija naziva zakonitim poprimio karakter komičarskog skeča opisanu građevinsku dozvolu i projekt je poslao - ne u radno vrijeme - već jedne večeri u 21:30 sati. Već samo dan poslije Uprava za EU fondove i strateško planiranje šalje Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj obavijest o provedenom postupku evaluacije prijave. Obavijest je potpisao Državni tajnik Josip Bilaver. Ne čekajući istek roka mirovanja, ministar Oleg Butković je dan nakon izvršene evaluacije prijave donio odluku o financiranju dogradnje luke Mrtvaška u iznosu od 81.491.634,40 kn. Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno 31. listopada 2019. Istog dana ŽLU ML tek zaprima odluku o provednoj evaluaciji koja ima rok mirovanja od 8 dana.

Dakle u danu kad je zaprimila obavijet o uspješnoj evaluaciji projekta ŽLU Mali Lošinj je već imala odobreno financiranje iznosom od 81 milijun kuna. Zapanjujuća brzina odobravanja više od 81 milijun kuna temeljem nezakonite građevinske dozvole ne govori o efikasnosti savršene administracije već ukazuje na nepravilnosti u pokušaju da se netko dočepa što više europskih sredstava.

Ono što sigurno dokazuje napravilnosti u odobravanju europskih sredstva Lučkoj upravi Mali Lošinj jesu dokumenti koje potpisuje ministar Butković. U Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godne i dvije izmjene plana predvidio je i ulaganje u luku Mrtvaška. Ono što je tu sumnjivo je predviđena vrijednost ulaganja od 24.976.938 kuna u investicijskom planu. U zadnjoj izmjeni investicijskog plana prije odobravanja financiranja, 10. lipnja 2019., se navodi da je projekt Mrtvaška u fazi visoke spremnosti projekta. Visoka spremnost projekta podrazumijeva da je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. A građevinska dozvola za Mrtvašku znamo da je ishođena tek 17.listopada 2019. Iako se u Investicijskom planu Ministarstva planirala vrijednost Mrtvaške od cca 25 milijuna kuna, za isti projekt se odobrava – u jednom danu – financiranje nešto veće od 81 milijuna kuna!

Činjenica da Ministarstvo mora u svom investicijskom planu ulaganja planira za Mrtvašku 25 milijuna kuna, a u jednom danu odobrava financiranje za isti projekt 81 milijun kuna je u najmanju ruku barem indicija da se radi o nepravilnostima u postupku odobravanja financiranja.

Ravnatelj Balija i županijska administracija kao i župan na svaku tvrdnju o lošem projektu i lošem upravljanju investicijom odgovoraju kako se radi o velikoj investiciji i velikom uspjehu osiguranju velikih europskih sredstva. Iz svega do sada navednog i poznatog jasno je da se ne radi ni o kakvom velikom uspjehu ili velikoj sposobnosti ravnatelja Balije. Jedina sposobnost ravnatelja Balije, ali i županijske administracije bila je izmisliti nezakonitu građevinsku dozvolu. Sve što je djelilo ravnatelja Baliju, ŽLU ML i PGŽ od velikih europskih sredstava je bilo kakva građevinska dozvola. Nakon toga je Ministarstvo mora, a ne bilo koje europsko tijelo, munjevitom brzinom je odobrilo velika europska sredstva. Sva je prilika, da kad prvi europski birokrat vidi kako se se odobrilo više od 81 milijun kuna, da će istom brzinom i ukinuti tako odobreno financiranje izgadnje luke Mrtvaška.

Paralelni svijet korisne budale
Do tada će ravnatelj Balija živjeti u svom ružičastom, paralelnom, svijetu. U njemu nema logike ni razuma, u njemu se činjenice prilgođavaju slici koju si sam projicira. U njegovom paralenom svijetu na Iloviku nema ljudi koji imaju svoje potrebe, interese i želju za normalnim životom i radom. U paralelnom svijetu Balije i svih koji ga podržavaju na Iloviku nema učenika i djece koja žele ići u školu, koja se žele družiti, baviti sportom ili kakvim drugim društvenim i vanškolskim aktivnostima. U paralelnom svijetu Balije na Iloviku nema starih i bolesnih ljudi koji trebaju lječnika, koji moraju ići na preglede, terapije, a ponekad i hitne operacije. U paralenom svijetu ravnatelja Balije ljudima je nebitno da plovi li deset ili osamdeset minuta.

U praralenom svijetu ravnatelja Balije on kao pripadnik društvene elite treće generacije lokalnih moćnika ima nasljedno pravo igrati se ljudskim sudbinama, on je povijesna osoba koja gradi luke, on je taj koji je osigurao silne europske milijune, on je taj koji vodi najveću investiciju... No u realnom svijetu on je tek uhljeb i prilično ograničenih sposobnosti, niskih intelektualnih i stručnih kapaciteta, bez ikakvih kompetencija. Najveća investicija, kojom počinje svaki govor, jet tek promašen, pogrešan, predimenzioniran, nepromišljen i društveno štetan projekt koji uništava cjeli jedna otok.

Jasno je da s projektom koji se provodi na takav način, de facto u tajnosti i skriveno od javnosti pa i Ilovčana, s nezakonitom građevinskom dozvolom i odobravanjem „u jedan dan" tri puta većeg iznosa od planiranog, koji projekt je od državnog interesa za koji predsjednik Vlade RH nije nikad čuo – nešto ozbiljno ne štima.

Za ogromnu investiciju državnog značaja do početka radova nije znala javnost, pa ni Ilovčani, a do zadnjeg aktualnog sata u Saboru ni predsjednik Vlade RH. Luka Mrtvaška je dakle strateška investicija koja se ne nalazi ni u jednom strateškom dokumentu. Luka Mrtvaška je od državnog značaja a za nju nikad nije čuo ni predsjednik Vlade RH. Strateška investicija državnog značaja je samo duda varalica.

Radi se o, u tajnosti i u uskom krugu ljudi, osmišljenom projektu iza kojega se nalaze vidljivi ali i neki za sada javnosti nevidljivi interesi. Projekt Mrtvaška su očito osmislili i na silu provode Loris Rak, Josip Bilaver, Oleg Butković, Ana Kučić, Gari Cappeli i Zlatko Komadina. Zašto to i tako rade pokazat će vrijeme. Ravnatelj Balija je tu tek korisna budala i tek dokaz da nešto debelo ne štima u ovom društvu.

 

Prilog - preslike dokumenata spomenutih u napisu

invplan

sprem