Čuvari luke u zimskom periodu

Korisnička ocjena:  / 15
LošeNajbolje 

banaNa gradilištu Mrtvaška ne odvijaju se nikakvi radovi. Nema radnika, nema strojeva, nema opreme niti alata ali ima putnika i pomorskog prometa. No Županijska lučka uprava Mali Lošinj troši više od pola milijuna kuna da bi zaštitari samo pozdravljali Ilovčane u prolazu kroz Mrtvašku ili pružali tjelesnu zaštitu ravnatelju Baliji prilikom njegovih rijetkih i prigodnih dolazaka u Spiderman stilu (u pratnji pauka)

Kao svaki proračunski korisnik tako je i Županijska lučka uprava Mali Lošinj (dalje ŽLU ML) obveznik vođenja registra ugovora javne nabave u kojima mora evidentirati sve poslove odnosno ugovore veće od 20.000 kuna. Sadržaj registra određen je Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Registar je jednostavan. To tablica s 16 odnosno 18 stupaca koju je jednostavno ispuniti. Jednostavno i lako svima osim ravnatelju ŽLU ML. U registru ugovora ŽLU ML, osim u nekoliko izuzetaka, nepoznati su ugovorni partneri. Tako je suprotno Zakonu o javnoj nabavi i navedenom Pravilniku javnosti nemoguće saznati s kim je ravnatelj potpisao desetine ugovora višemilijunske vrijednosti. Pa tako je u stupcu 6. Registra umjesto upisanog naziva i OIB-a ugovaratelja upisana sama Županijska lučka uprava Mali Lošinj 54547924664. Prema ovakvom Registru ugovora ŽLU ML je sama sa sobom sklopila desetke ugovora i sama sebi isplatila višemilijunske iznose. Ostaje nejasno radi li se o tragičnoj nesposobnosti ravnatelja ili o želji da se od javnosti sakriju podaci o poslovnim partnerima. Teško je reći koja opcija je gora.

Besmislena tjelesna zaštita prostora
Ali i iz ovako pogrešno vođenog registra moguće je saznati mnogo zanimljivih podataka koji ukazuju na nezakonito, nelogično i u konačnici neodgovorno postupanje ravnatelja ŽLU ML u projektu Mrtvaška. Počnimo od kraja.

Iz registra saznajemo da je ravnatelj za usluge tjelesne zaštite na gradilištu Mrtvaška za razdoblje od 13. prosinca 2021. do 15. ožujka 2022. platio iznos od 507.300 kuna. Kakvu to zaštitu gradilišta plaća ravnatelj? Uvodno treba naglasiti da je briga o gradilištu, pa i odgovornost za čuvanja gradilišta na izvoditelju radova. Iako su radovi stvarno započeli iz javno dostupnih podataka jasno je da postoji različito tumačenje da li je izvoditelj uveden u posao ili nije. Zna se da građevinski dnevnik nije otvoren i da izvoditelj tvrdi kako nije započeo radove, a da ravnatelj i PGŽ tvrde, suprotno – da je izvoditelj uveden u posao. Ako je izvoditelj uveden u posao, kao što to tvrdi ravnatelj, onda je pitanje zašto je spržio više od pola milijuna kuna na osiguravanje gradilišta za koje je odgovoran izvoditelj. Ako nisu započeti radovi kao što to tvrdi izvoditelj onda se ne radi o gradilištu već samo o lučkom području na kojem postoji austro-ugarski mulić kao mjesto pristana državne linije D 311. U ovakvoj situaciji postavlja se više nego umjesno pitanje – zašto se troši toliki novac odnosno što i koga ti zaštitari uopće čuvaju?

Na gradilištu Mrtvaška ili postojećoj luci Mrtvaška, s kojeg god gledišta promatrali trenutni status uvale, ne odvijaju se nikakvi radovi, nema radnika, nema strojeva, nema opreme niti alata ali ima putnika i pomorskog prometa. Ilovčani, učenici, učitelj, bolesnici i hitne službe svakodnevno koriste postojeću luku Mrtvaška, odnosno postojeći mulić. I ravnatelj Balija i PGŽ takav status, odnosno režim na gradilištu – postojećoj luci Mrtvaška koriste kao dokaz da su ispunili jedan od dva zahtjeva Ilovčana! S obzirom da je Ilovčanima dozvoljeno korištenje postojećeg mulića i da mogu slobodno koristiti luku, da na Mrtvaškoj nema radova, radnika ni strojeva nameće se pitanje svima, osim očito Baliji i nadležnima u PGŽ, zašto ŽLU ML troši više od pola milijuna kuna da bi zaštitari samo pozdravljali Ilovčane u prolazu kroz Mrtvašku. Plaćanje pola milijuna kuna zaštitarima da bi se dosađivali na Mrtvaškoj i povremenu pružali tjelesnu zaštitu ravnatelja LU prilikom njegovih rijetkih i prigodnih dolazaka u Spiderman stilu (u pratnji pauka) na Mrtvašku primjer je neodgovornog ponašanja osobe koja je izgubila osjećaj za realnost.

Ali veći problem od neodgovornosti i gubitka osjećaja za realnost je činjenica da je plaćanje zaštitara koji ne čuvaju nikoga i ništa protivno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama: Prihodi lučkih uprava smiju se troštiti samo na izgradnju i održavanje lučke infrastrukture, opremanje i zaštitu mora od onečišćenja, održavanje dubine u luci i troškove poslovanja lučke uprave. Plaćanje osobne tjelesne zaštite ili zaštite gradilišta iz prihoda LU nisu zakonite isplate. Umjesto u lučku infrastrukturu ravnatelj je pola milijuna kuna potrošio na „čuvare luke u zimskom periodu", pa tih do sada plaćenih 507.300 kuna zaštitarima predstavlja nenamjensko trošenje ostvarenih prihoda. Ali ni to nije sve. Nenamjenski je ŽLU ML trošila svoje prihode i na plaćanje raznim portalima koji su prodavali prostor za hvalu i reklamu ravnatelja i projekta Mrtvaška. Teško bi se kao zakonit trošak mogao prihvatiti i catering (dostava hrane i pića) od 13.954,55 koja se kunzumirala prilikom svečanog zalijevanja i prigodnog ritualnog žderanja povodom potpisivanja ugovora za financiranju projekta Mrtvaška.

Kompulzivno naručivanje projekata
Petljanje i netransparentno vođenje projekta Mrtvaška odvija se kontinuirano od samog početka. Iako je ŽLU ML imala projekt i dozvolu iz 2009. ravnatelj Balija je odlučio da mu treba puno veća luka od postojeće. Pa je odlučio pribaviti novu građevinsku dozvolu za mnogo veću luku. Iako mu za građevinsku dozvolu treba tek glavni projekt ravnatelj je naručio i platio idejno rješenje i idejni projekt za Mrtvašku. Idejno rješenje u iznosu od 148.750 kuna platio je 28. veljače.2019. Nakon toga je, 25. Ožujka 2019. Za idejni projekt platio 197.500 kn. Plaćanje idejnog projekta je bacanje novca s obzirom da on nema nikakvu funkciju u postupku ishođenja građevinske dozvole. Dakle, za idejno rješenje i idejni projekt je bespotrebno potrošeno 346.250 kn. Sad dolazimo do još zanimljivije situacije. Ravnatelj sklapa 18. Travnja 2019. ugovor za izradu glavnog projekta i troškovnika za 222.500 kuna. Dakle, za nepotrebne projekte ŽLU ML plaća skoro dvosturko više nego za potreban glavni projekt temeljem kojeg se jedino može ishoditi građevinska dozvola. No šokantno je to što je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ravnatelj predao dva dana prije nego li je uopće ugovorio izradu glavnog projekta: Dozvolu je tražio bez projekta. Sličan poduhvat je ponovio i nedavno. Zatražio je izmjenu i dopunu građevinske dozvole iako izmjenu projekta nije ni naručio. Ovaj put to ne bi trebalo proći nekažnjeno jer su zbog manipuliranja dokumentima i postupcima neki članovi skupštine PGŽ-a zatražili smjenu ravnatelja i voditeljice ispostave županijskog ureda.

No ni tu nije kraj – blago ih nazovimo – nelogičnostima u ovom projektu. Tako je ravnatelj Balija dva mjeseca nakon početka radova naručio izradu izvedbenog projekta s rokom izrade od 90 dana 29. prosinca 2021. ga platio 179.100 kn. Dakle, radovi su započeti bez izvedbenog projekta. Ravnatelj Balija je naručio i platio elaborat iskolčenja, no na terenu gradilišta, odnosno luke ikolčenje nije izvedeno. Nadalje, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave, dakle neposrednom pogodbom, ugovorio je projektantski nadzor za 730.625 kuna. Projektantski nadzor može obavljati isključivo projektant koji je izradio projektnu dokumentaciju. Obično je dio ugovora o projektiranju ili se podrazumijeva da je u cijeni izrade projekta. U svakom slučaju cijena projektantskog nadzora je zanemariva u cijeni glavnog projekta. Svugdje osim na Mrtvaškoj, kod svakog osim kod Balije. ŽLU ML je glavni projekt rekonstrukcije Mrtvaške platila 222.500 kuna, a projektanski nadzor će platiti više nego trostruko – 730 tisuća kuna.

Uvid u registar nam pokazuje i sklonost ravnatelja prema skupoj informatičkoj opremi. Valjda kako bi si prikratio teške dane u uredu ravnatelj ŽLU ML se nedavno počastio novim skupim gejmerskim notebook-om Lenovo koji košta 11.578,50 kn. Možda ne zna voditi registar i ne zna naručiti pravi projekt ali očito zna izabrati pravi notebook.