»Nećemo se valjda držati zakona kao pijan plota«

Korisnička ocjena:  / 6
LošeNajbolje 

mataldaZaklela se zemlja raju, da se sve tajne saznaju jedna je od mudrih narodnih izreka. O njenoj mudrosti svjedoči i slučaj nezakonitog projekta gradnje golfa na Mataldi. O toj temi potpisani autor ovog teksta napisao je više članka i aktivno je sudjelovao u javnim raspravama. Tvrdio je da su izmjene i dopune plana prostora PGŽ u vezi s projektom golf terena na Mataldi nezakonite budući da je to zahvat od državnog a ne regionalnog značaja, pa ga PGŽ ne može proglasiti interesom županije niti može omogućiti njegovu neposredenu provedbu 

Na te tvrdnje navodni autoriteti županijskih stručnih službi nehajno su odmahivali rukama, podrugljivo kolutali očima i podsmijehivali se autoru. I tako je golf na Mataldi uz bahato ignoriranje zakona, propisa i stavova javnosti upao u prostorni plan PGŽ kao županijski interes koji se posljedično može neposredno provoditi. To znači da se golf na Mataldi mogao planirati kako se planirao u županijskom prostornom planu i da se temeljem toga plana može dobiti građevinska dozvola. Nema sumnje da će Rusi, odnosno tko god se nalazi untar tog općeg pojma kojem se u lošinjskoj političkoj terminologiji eufemistički tepa da je „investitor kakav se samo poželjeti može" ishoditi građevinsku dozvolu dok si rekao keks, odnosno puno brže nego li će bilo koji građanin dobiti dozvolu za rekonstrukciju kakve male ruševine. Sve to je omogućila odluka Primorsko – goranske županije da golf na Mataldi proglasi županijskim interesom. 

O tome je u članku pod naslovom Primjedbe na prijedlog I. izmjene PPPGŽ, a podnaslovom Pravni dribling stučnjaka iz Zavoda 30. srpnja 2018. napisano:

„Ovom prilikom samo ukratko o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPPGŽ. Opširnije ocjene i analiza plana vidljivi su u primjedbama koje sam uputio u javnoj raspravi, a koje se mogu vidjeti na kraju teksta.

Još 2015., fasciniran i ljubomoran zbog gotovo nadnaravne uspješnost savladavanja svih birokratski zapreka investiranju investitora kakvog se samo poželjeti može, napisao sam: "Propisi i prostorni planovi su nebitni, potencijalno ograničavajući faktori koji se lako tehnički zaobilazi pravnim "zakrpama" inače u pravilu mrzovoljne, krute i nepopustljive birokracije koja svrhu svog postojanja nalazi u opstrukciji."

Da bi uopće bilo moguće neposredno provoditi plan, odnosno graditi golf temeljem PPPGŽ bilo je nužno proglasiti zahvat županijskim interesom. Na žalost po naručitelja plana takav zahvat zbog veličine (2x18 rupa i 325 ha površine) prema propisu koji to određuje, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14,154/14) takav zahvat može biti proglašen samo državnim interesom. Kako država tada nije pokrenula izradu Državnog plana, a postupak bi bio bitno sporiji i s manjom mogućnosti utjecaja naručitelja, stručnjaci u Zavodu su se dosjetili i našli "pravnu zakrpu" tako da su odlučili da ono što bi mogao biti jedino državni interes proglase županijskim interesom. Na primjedbu da to županija nije mogla zakonito napraviti, izrađivač plana je javno izjavio i javno lagao, da je županija dobila od "države ovlaštenje" da to napravi.

Dakle, odredbe o neposrednoj primjeni plana su omogućene temeljem nezakonite odluke i svjesnom manipulacijom bahatih, a očito i lažljivih stručnjaka u Zavodu. Ova izmjena plana koj se tiče golfa na Mataldi ne služi na čast izrađivačima plana."

Takvim konceptom izrade plana, kojim se za zahvat veličine da bi može biti samo od državnog interesa planira i predviđa neposredna provedba samo kroz izmjene županijskog plana krše se sva ili gotovo sva načela prostornog planiranja. Za posljedicu to ima plan koji zasigurno zadovoljava privatne interese, ali ne ostvaruje javne interese i ciljeve prostornog planiranja.

U članku objavljenom 23.07.20121. pod naslovm Priča o golfu: Zadnji čin obmane javnosti napisano je:

„Pravna osnova za izmjenu toga plana je odluka PGŽ da proglasi privatni projekt ruskog kapitala – golf na Mataldi – županijskim interesom. Ono što je i u toj odluci Skupštine PGŽ bilo nezbiljno jest činjenica da takav zahvat ne može biti proglašen županijskim interesom, već to zbog svoje veličine može biti isključivo državni interes. A kad smo kod nezbiljnosti ovoga zahvata i prostornih planova treba reći da je neozbiljno i to što Ana Kučić koja ustrajno podržava golf od prvog viđenog slajda, nije predložila da se taj zahvat ubaci i u prostorni plan Grada Malog Lošinja iako je isti sedam puta mijenjan."

Priznanje u afektu
Na 7. sjednici Skuštine PGŽ održanoj 27. siječnja 2022. godine u raspravi o 8. točki dnevnog reda o II. Izmjeni i dopuni PPPGŽ, a koja se ticala planiranja povećanih kapaciteta terminala JANAF-a u Omišlju županijska pročelnica Koraljka Vahtar-Jurković potvrdila je da je golf na Mataldi nezakonit. Iznervirana oštrom raspravom jednog člana skupštine pročelnica je nehotice priznala ono što autor tvrdi već četiri godine, da je golf na Mataldi državni a ne županijski interes. U oštroj i argumetniranoj raspravi u kojoj je jedan skupštinar razotkrio brojne nezakonitosti prilikom izrade spomenutih izmjena i dopuna PPPGŽ prokazana i šokirana pročelnica je javno na skupštini priznala da se u izradama prostornih planova županije svjesno krše zakoni i propisi. Evo transkripta priznanja odnosno samooptužbe pročelnice Koraljke Vahtar-Jurković, bez ikakvog interveniranja u sadržaj i bez pravopisnih intervencija i dodavanja bilo kakvih interpunkcijskih znakova:

„Ja bi ukazala da ako ćemo se tako čvrsto držati zakonskih odredbi treba reći da se radi o građevini i o zahvatu državnoga značaja koji bi po zakonu trebao biti normiran državnim planom prostornoga razvoja koji međutim već više od pet godina iz nekog razloga nije donesen tako da je ključni razlog zbog kojega se uopće i ova tema i tema brodogradilista Kraljevica državnoga značaja i neznam... imali smo golf Matalda koji je isto tako državnoga značaja dakle sve skupa se dešava na županijskoj razini a to nebi trebalo tako biti nego je odredba zakonska da se to mora definirati državnim planom prostornoga razvoja...".

Izjava pročelnice „ako ćemo se tako čvrsto držati zakonskih odredbi" ukazuje na mentalni kod županijske javne uprave kakav je vladao u prošlom nedemokratskom sustavu kojeg najbolje opisuje poznata izjava "Nećemo se valjda držati zakona kao pijan plota". Takav mentalni kod je omogućio da se nazakonito mijenja prostorni plan PGŽ, da se površno i šlampavo izrađuje studija utjecja na okoliš, da se istražavanje zaštićenih vrsta na gotovo 3,5 milijuna kvadrata provodi samo sat vremena. Takav mentalni kod/sklop ove županijske uprave je omogućio izdavanje i građevinske dozvole za trajektnu luku Mrtvaška temeljem rekonstrukcije mulića od 45 m2 koja uništava cijeli jedan otok. O pogubnim učincima građevinske dozvole za golf na Mataldi tek će se pisati.

Nakon priznanja županijske pročelnice da je zahvat na Mataldi državni a ne županijski interes pokazuje se kolika opasnost po građane i okoliš prijeti od ovakve županijske javne uprave i nesposobne gradske vlasti. Za zahvat na 320 ha zemljišta unutar zaštićenog područja Nature 2000 i za krčenje više od 100 ha šume bila je dovoljna zazorna spremnost jedne županijske pročelnice da protivno Uredbi državni interes prikaže kao županijski interes, iako se u naravi radi samo privatnom i vjerojatno nelegitimnom interesu „Rusa" i politički poguranac snishodljive lokalne političarke, gradonačelnice Malog Lošinja uz pristanak i pohvale tadašnjeg saziva Gradskog vijeća.