Povijest bolesti projekta Mrtvaška

Korisnička ocjena:  / 11
LošeNajbolje 

mulIako su problemi oko luke Mrtvaška  tek nedavno javno eksplodirali odgovornima u lica radi se o problemima na koja je autor ukazivao odavno, već od samog početka odnosno od saznanja da je izdana građevinska dozvola za luku Mrtvaška. Sada je to problem o kojem su se raspisali tiskani i internet mediji, izvještavale sve nacionalne televizije, radi kojega se u Malom Lošinj pod prozorom gradonačelnice održao do tada nezabilježeni prosvjedni skup. Problem je toliko velik da je o njemu raspravljala i da je zbog njega prekinuta skupština Primorsko goranske županije 

Za razliku od skupštine Primorsko goranske županije ni izvršna niti većina predstavničke vlasti Grada Malog Lošinja nisu se željele ozbiljno baviti Mrtvaškom, pa je inicijativa oporbenih vijećnika da se održi tematska sjednica Gradskog vijeća glatko odbijena. No na sjednici županijske skupštine predstavnik MO Ilovik, inače odvjetnik, izrekao je pouku da svaka nezakonitost kad tad proizvede problem, kao što to sada osjete Ilovčani. Nakon njegovog neplaniranog i jedva dozvoljenog izlaganja koje je izazvalo spontani aplauz članova skupštine sjednica je prekinuta kako bi se u nastavku riješio problem stanovnika otoka Ilovika.

Na problem nezakonitosti građevinske dozvole za gradnju luke Mrtvaška autor ovog članka ukazivao je odmah nakon što ju je na temelju zahtjeva po Zakonu o pravu na pristup informacijama dobio od Županije. Tako je 20. siječnja 2020. zatražio od Ministarstva graditeljstva da provede upravni nadzor nad radom Primorsko goranske županije, odnosno njenog upravnog odjela u postupku izdavnja građevinske dozvole za Mrtvašku.

U prijavi je navedeno:

„...obraćam Vam se kao čelnoj osobi središnjeg tijela državne uprave nadležene za graditeljstvo a temeljem prava iz čl.46. Ustava Republike Hrvatske, te čl. 156. Zakona o gradnji te molim da provedete upravni nadzor nad radom Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Mali Lošinj u postupku izdavanja građevinske dozvole „ za rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine - luke za javni promet u uvali Mrtvaška otoka Lošinja" pod KLAS-om: UP/I 361-03/19-06/98; URBROJ: 2170/1-03-05/3-19-8 od 17. listopada 2019, g. Predmetna građevinska dozvola je izdana Županijskog lučkoj upravi Mali Lošinj. Molim da u objektivnom postupku utvrdite utemeljenost razloga radi kojih podnosim ovaj zahtjev te da sukladno svojim nadležnostima poduzmete potrebne mjere i radnje kako bi ste spriječili daljnje nazakonito postupanje prijavljenog ureda i radi spriječavanja potencijalno višemilijunske štete za Republiku Hrvatsku. Navedena dozvola za gradnju luke Mrtvaška jest nezakonita a gradnja će se pretežito financirati sredstvima EU fondova te je izvjesno da će kontrolni mehanizam EU ( Olaf) reagirati. Stoga molim da provedete objektivni i na zakonu utemeljen postupak po ovom zahtjevu te da poništite nezakonitu izdanu građevinsku dozvolu iako je ona pravomoćna s obzirom na činjenicu da gradnja nije još započela. Poništenjem nezakonite dozvole će te spriječiti iznimnu štetu za Republiku Hrvatsku i vratiti povjerenje u sustav državne uprave i pravnu državu općenito.,,"

U nastavku prijave obrazloženo je zašto je dozvola nezakonita. Dva su ključna razloga, iako ih ima više. Ukratko građevinska dozvola je - kao prvo - izdana iako postoji obveza izdrade UPU-a, a UPU nije donesen. Ko drugo - izdana je dozvola za rekonstrukciju iako se ne radi o rekonstrukciji.

U prijavi se navodi:

I Dozvola je izdana iako postoji obveza izdrade UPU a UPU nije donešen
Prostorni plana uređenja grada Malog Lošinja (dalje PPUG ML) za područje označeno u kartografskom prikazu kao IS5- luka Mrtvaška propisuje obveznu izradu UPU 28. Navedena odredba je propisana u glavi 9. Mjere provedbe plana, 9.1. Obveza izrade prostornih planova, u članku 285. citiram ga: „Urbanistički plan uređenja donijet će se za slijedeća naselja i područja za izdvojene namjene: ... UPU-28 Veli Lošinj u. Mrtvaska, IS5 Urbanistički plan uređenja luke Mrtvaska..."

II Dozvola je izdana za rekonstrukciju iako se ne radi o rekonstrukciji

Građevinska dozvola je izdana za rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine - luke za javni promet u uvali Mrtvaška otoka Lošinja iako se ne radi o rekonstrukciji luke za javni promet. Ne postoji luka za javni promet Mrtvaška. Postoji tek uvala Mrtvaška i postojeći mul od 45 m2, evidentiran u katastru prije 15.2.1968. ...

Ministarstvo graditeljstva je tek 6. svibnja 2020. odgovorilo da je provelo traženi upravni nadzor uz uvodnu napomenu da Ministarstvo nema mogućnosti poništavanja ili ukidanja navedene građevinske dozvole posebice nakon stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda RH iz 7. srpnja 2009.g. Ta odluka govori da Ministarstvo ne može ukidati praovomoćne dozvole po upravnom nadzoru, odnosno može uz ispunjenje kumulativnih uvjeta, a najvažnije je uvjet da se tada stranka kojoj je ukinuta prvomoćna dozvola mora novčano obeštetiti. Ipak je nadzorproveden iako se unaprijed znalo da neće ukinuti ni poništiti građevinsku dozvolu kako je zatraženo. U obrazloženju nalaza utvrđuje se da je istina da nije donešen UPU-28 i da se bez njega ne može izdati akt za građenje nove građevine. U nastavku Ministarstvo navodi da je iznimno moguće i bez donošenje obveznog UPU ishodi akt za rekonstrukciju postojeće građevine. Navodi da se rekonstrukcijom može graditi unutar iste građevne čestice građevinu kojom se bitno ne mijenja izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine. Znakovito je da je službenicima koji su provodili upravni nadzor promakla činjenica da se rekonstrukcijom postojećeg objekta - postojećeg mula od 45 m2, gradi novi objekt koji je otprilike sto puta veći od rekonstruiranog, izgledom sasvim drukčiji, a gradi se na drugoj građevinskoj čestici. O tome da su zaključili kako novi objekt sto puta veći od onog koji se tobože rekonstruira bitno ne utječe na okoliš ne treba trošti riječi. Bez obzira na sve Ministarstvo zaključuje da nisu utvrđene očite povrede propisa. Teško je dokučiti što bi Ministarstvu onda bile očite povrede propisa. Ministarstvu je također promakla činjenica da ova građevinska dozvola nije izdana za građevinski objekt već za pravni konstrukt. Izdana je za rekonstrukciju luke Mrtvaška koja nije građevinski objekt već pravni konstrukt koji se sastoji od lučkog područja, lučke infrastrukture i tijela upravljanja. Ni lučko područje – more, ni tijela upravljanja luke – ravnatelj Balija i 5 članova Upravnog vijeća nisu građevinski objekti koji se mogu dozvolom rekonstruirati. Jedini građevinski objekti u luci Mrtvaška koji se moše rekonstrirati je postojeći mulić od 45 m2. Ta sitnica je promakla svima.

Tako je neslavno i neuspješno, prošao ovaj pomalo donkihotovski pokušaj da se na vrijeme zaustavi nezakonita gradnja luke Mrtvaška i problemi koji su slijedili. No taj neuspješni pokušaj poništavanja nezakonite dozvole sada se koristi kao krunski dokaz da je dozvola zakonita. Tako je i na prekinutoj skupštini Županije predsjednik Upravnog vijeća lučke uprave Mali Lošinj spomenuto autora ovog članka i njegovu prijavu kako bi opovrgao sada sve ćešće javne tvrdnje o nezakonitosti projekta. To što dozvola nije ukinuta ili poništena ne znači da je zakonita. Budući da projekt temeljem kojeg je izdana sporna dozvola proizvodi velike probleme, u svjetlu izrečene misli odvjetnika Radoslovića na skupštini - da nezakonitost kad tad proizvede problem – lako je zaključiti da se ipak radi o nezakonitosti. Kako je u prijavi početkom 2020. godine i navedeno ovom dozvolom će se vjerojatno morati baviti i OLAF. A navodno se već i bavi.

 

Prilozi: Dokumenti u vezi s naslovnom temom 

POSTOJEĆA LUKA MRTVAŠKA

 

From:Arsen Mujagić< Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. >
Date: Mon, Jan 20, 2020 at 8:39 AM
Subject: ZAHTJEV ZA UPRAVNI NADZOR
To: Ministar < Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. >
 

Poštovani,

obraćam Vam se kao čelnoj osobi središnjeg tijela državne uprave nadležene za graditeljstvo a temeljem

prava iz čl.46. Ustava Republike Hrvatske,  te čl. 156.  Zakona o gradnji te molim da provedete upravni nadzor nad radom Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i  zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Mali Lošinj u postupku izdavanja građevinske dozvole „ za rekonstrukciju i dogradnjupostojeće građevine - luke za javni promet u uvali Mrtvaška otoka Lošinja“ podKLAS-om: UP/I 361-03/19-06/98; URBROJ: 2170/1-03-05/3-19-8 od 17. listopada 2019, g. Predmetna građevinska dozvola je izdana Županijskog lučkoj upravi Mali Lošinj. Molim da u objektivnom postupku utvrdite utemeljenost razloga radi kojih podnosim ovaj zahtjev te da sukladno svojim nadležnostima poduzmete potrebne mjere i radnje kako bi ste spriječili daljnje nazakonito postupanje prijavljenog ureda i radi spriječavanja potencijalno višemilijunske štete za Republiku Hrvatsku. Navedena dozvola za gradnju luke Mrtvaška jest nezakonita a  gradnja će se pretežito financirati sredstvima EU fondova te je izvjesno da će kontrolni mehanizam EU ( Olaf) reagirati. Stoga molim da provedete objektivni i na zakonu utemeljen postupak po ovom zahtjevu te da poništite nezakonitu izdanu građevinsku dozvolu iako je ona pravomoćna s obzirom na činjenicu da gradnja nije još započela. Poništenjem nezakonite dozvole će te spriječiti iznimnu štetu za Republiku Hrvatsku i vratiti povjerenje u sustav državne uprave i pravnu državu općenito.

 

Obrazloženje zahtjeva za upravni nadzor odnosno radzloga radi kojih je građevinska dozvola nezakonita

   

I Dozvola je izdana iako postoji obveza izdrade UPU a UPU nije donešen 

Prostorni plana uređenja grada Malog Lošinja (dalje PPUG ML) za područje označeno u kartografskom prikazu kao IS5-luka Mrtvaška propisuje obveznu izradu UPU 28. Navedena odredba je propisana u glavi 9. Mjere provedbe plana, 9.1. Obveza izrade prostornih planova, u članku 285. citiram ga: „Urbanistički plan uređenja donijet će se za slijedeća naselja i područja za izdvojene namjene:

... UPU-28       Veli Lošinj u. Mrtvaska,  IS5 Urbanistički plan uređenja luke Mrtvaska...“

Također u čl. 200. st. 2., se nalazi odredba, citiram ju: „Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luka otvorenih za javni promet, za pojedine namjene i broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara i broj vezova za ribarske brodove odredit će se prilikom izrade UPU-a“.

Grad Mali Lošinj nikad nije usvojio a niti pokrenuo postupak izrade nužnog UPU-a 28, UPU-a Mrtvaška a kako to određuje odnosno nalaže njegov strateški plan-PPUG ML- u citiranim odredbama. Dokaz o tome da UPU 28 nije izrađen se nalazi u službenom dokumentu Grada Malog Lošinja, Izvještaju o stanju u prostoru Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014.-2018. g. koji je nedavno usvojen i objavljen u Službenim novinama PGŽ 26/2019. Na stranicama 64. i 65. Izvješća, u poglavlju 1.4. OBVEZA IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA, u tablici 66.-Prostorni planovi preostali za izradu, navodi se i Urbanistički plan uređenja luke Mrtvaska (UPU 28) kao plan kojeg je potrebno izraditi. Dakle dozvola je izdana bez nužnog uvjeta odnosno izrade odgovarajućeg UPU-a a kako je to određeno planom višeg reda odnosno PPUG ML.

II Dozvola je izdana za rekonstrukciju iako se ne radi o rekonstrukciji 

Građevisnka dozvola je izdana za rekonstrukciju i dogradnjupostojeće građevine - luke za javni promet u uvali Mrtvaška otoka Lošinja iako se ne radi o rekonstrukciji luke za javni promet. Ne postoji luka za javni promet Mrtvaška. Postoji tek uvala Mrtvaška i postojeći mul od 45 m2, evidentiran u katastru prije 15.2.1968. Tek se prema odredbama PPUG Mali Lošinj

planira otvorena luka za javni promet lokalnog značaja. Dakle ne može se raditi o rekonstrukciji luke za javni promet ako postoji samo mul od 45 m2 koji je evidentrian u katastru prije 15.2.1968. g. a luka se planira tek PPUG ML. Dadatni problem jest i činjenica da je luka Mrtvaška  Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvrenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području PGŽ planirana kao luka županijskog značaja. Iako je područje Mrtvaške odlukom Skupštine PGŽ određeno kao lučko područje odnosno kao luka županijskog značaja Mrtvaška, Županijska lučka uprava Mali Lošinj je od drugog županijskog tijela ishodila građevinsku dozvolu za rekonstrukciju postojećeg mula od 45 m2 prema odredbama PPUG ML a za morsku luku Mrtvaška- luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja.

Naslovnom tijelu napominjem da prilikom provođenja upravnog nadzora prijavljenog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i  zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Mali Lošinj u ovom predmetu ima na umu i provedeni nadzor u predmetu pod Kl.:040-02/19-01/19; Ur.br.: 531-07-1919-4, od 2. rujna 2019. g. s obzirom da se propusti ponavljaju.

Arsen Mujagić

 

 

min1

min2

min3

nl-1

nl-2