Pohod Državne revizije

Korisnička ocjena:  / 8
LošeNajbolje 

govornicaUstrojena na načelu diobe vlasti državna vlast je „preslikana" i na lokalnu razinu vlasti, pa kao što Ustav osigurava da se tijela vlasti – zakonodavna, izvršna i sudska – međusobno nadziru i ograničavaju u djelovanju kako ni jedno od njih ne bi svoju vlast zloupotrijebilo na štetu slobode i pravne sigurnosti građana, tako i statuti jedinica lokalne samouprave reguliraju međusobni odnos tijela lokalne vlasti. Međusobne odnose Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela građana, gradonačelnice kao nositeljice izvršne i – dodajmo k tome – Odbora za statutarno pravna pitanja reguliraju Statut i Poslovnik, ali u Malom Lošinju ti odnosi su poremećeni. Nastala je neravnoteža u korist izvršne vlasti, a samim tim na štetu pravne sigurnosti građana 

Tijekom ovih više od tri i pol godine mandata aktualnog sastava gradske vlasti nakupilo se mnoštvo primjera loše prakse koji svjedoče o podređivanju Gradskog vijeća i odbora gradonačelnici kao nositeljici izvršne vlasti, a na prvoj sjednici u ovoj izbornoj godini dogodio se upravo flagrantan primjer njezine samovolje narušavanjem demokratskog reda popraćen teško shvatljivim izostankom primjerene reakcije vijećnika kao zastupnika građana. 

Nakon što je pročitao prijedlog dnevnog reda sjednice predsjednik Vijeća je zaustio pitanje „da li imamo ..." i ostavio ga neizrečenog da bi pomalo zbunjeno rekao „Gradonačelnica predlagatelj ... se želi očitati o dnevnom redu, izvolite ...". Izašavši za govornicu gradonačelnica je pozdravila prisutne, skinula masku „da je se bolje razumije" i „očitala se" o predloženom dnevnom redu da bi povukla tri od četiri predložene točke.

Povlačenje prijedloga o popisu nerazvrstanih cesta obrazložila je odstupanjem između pripremljenog materijala i situacije na terenu ne spominjući pisanu opomenu Mjesnog odbora Veli Lošinj o činjenici da Grad s gradonačelnicom na čelu i gradske službe plaće zarađuju od poreznih obveznika, te da vijećnici izabrani od građana moraju zastupati njihove interese, „što ovdje nije slučaj, već se ovdje pogoduje pojedincima bliskim vlasti, na štetu većine".

Prijedlog o vraćanju svoje plaće, plaće svog zamjenika te naknada vijećnicima i članovima odbora na visinu od prije izbijanja epidemije povukla je s obrazloženjem da ove točke „na neki način postaju platforma za političke manipulacije u javnosti" te da ih je odlučila skinuti ih s dnevnog reda „kako bi izbjegla, zapravo izbila taj adut iz rukava onih koji se s tim točkama i tim temama nastoje igrati". No ni jedan član Gradskog vijeća nije u ime građana zahtijevao da obrazloži apsurdnu tvrdnje kako je njezin prijedlog vraćanja visine plaća i naknada umanjenih zbog epidemije postavljen Vijeću u vrijeme kad razlozi za umanjenje ne samo da nisu nestali, nego su se razbuktali, postao platforma za političke manipulacije u javnosti.

Pitanje zar ni jedan zastupnik građana nije zapazio apsurdnost tvrdnje da činjenice o epidemiološkoj situaciji na ovim otocima mogu biti platforma za političke manipulacije u javnosti ostat će otvoreno, a samo po sebi bit će predmet daljnjih manipulacija. Može li itko osporiti stav da su vijećnici koji su taj apsurd zapazili ipak mudro šutjeli priznajući time da je nositeljica izvršne vlasti nadređena zastupničkom tijelu građana? A možda su se uplašili prijeteće formulacije kako je tu točku skinula s dnevnog reda da izbila taj adut (vraćanje plaće na visinu prije epidemije za vrijeme rasta epidemije) „iz rukava onih koji se s tim točkama i tim temama nastoje igrati". Ozbiljan i odgovoran zastupnik bi već samo na to reagirao prigovorom što legitiman interes javnosti za ovu temu gradonačelnica naziva igrom, a hrabar bi čak tražio ispriku.

Na kraju svog očitovanja o dnevnom redu rekla je kako je imala je potrebu to iznijeti, „jer postoje manipulacije, to je zanimljiva predizborna tema". U čemu se sastoji manipulacija isticanjem nespornih činjenica nije objasnila, ali u pravu je kad kaže da je to zanimljiva predizborna tema. Njoj je zanimljiva toliko da je i doslovno skinula masku, ali trebala bi biti zanimljiva i biračima. Jer ovakvi postupci nositeljice izvršne vlasti uz prešutnu suglasnost krotkih zastupnika u Vijeću koji ni ne pokušavaju nadzirati i po potrebi ograničavati njezino djelovanje dokazuju da su odnosi među tijelima gradske vlasti zaista poremećeni. Zbog slabosti zastupnika nastala je neravnoteža na štetu predstavničkog tijela građana, a u korist izvršne vlasti.

Žele li građani Malog Lošinja autoritarnu izvršnu vlast bez nadzora Gradskog vijeća ili uravnoteženu vlast pod nadzorom upućenih, aktivnih i savjesnih zastupnika moći će pokazati na sljedećim izborima.

Pohod Državne revizije
Već na početku sjednice predsjednik Vijeća je najavio i Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Malog Lošinja za 2019. godinu, a najavio ga je i u nastavku sjednice nakon što je gradonačelnica povukla ostale tri točke dnevnog reda. Na najave ove točke gradonačelnica nije imala primjedbu, ali u desetminutnom izlaganju je odlučno ustvrdila da revizije za 2019. godinu nije bilo, nego da je Revizija izvršila „detaljnu analizu svih dokumenata i svih procedura i procesa od 2013 godine pa do danas, znači do 2019., do kraja 2019. godine, pa čak i zašla u 2020 godinu ..." A to izlaganje je s obzirom na utvrđeni demokratski red i poslovnik o radu Gradskog vijeća započela na način koji svjedoči o tolikoj podređenosti zastupničkog tijela izvršnoj vlasti da se izrodilo u svojevrsnu obranašku farsu.

Nakon što je predsjednik Vijeća rekao „Dakle, prva točka dnevnog reda je izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Malog Lošinja za 2019. godinu, izvjestiteljica je gospođa Ivka Matošević" bio je vidno zatečen razvojem događaja i čuje se kako zbunjeno pita „Kako, šta nije gospođa Matošević izvjestiteljica, u materijalima piše gospođa Ivka?". Na snimku se vidi da za govornicu stupa Ana Kučić, skida masku, i ne mareći za primjedbu predsjednika Vijeća otresito kaže „Evo ja ću dati jedno uvodno ...", na što predsjednik Vijeća pita „A zašto nije gospođa Matošević, tu ona piše, Vi ćete biti izvjestiteljica?". „Neću biti ja izvjestiteljica, ja ću dati samo jedno uvodno obraćanje, a onda će biti gospođa Ivka Matoševića, ako smijem ..." rekla je gradonačelnica, na što je predsjednik Gradskog vijeća kapitulirao i ponizno rekao „Izvolite". Izvoljela je držati deset minuta konfuznog „uvodnog obraćanja" tvrdeći pored ostalog da revizije za 2019. godinu nije bilo. A gospođa Ivka, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte govorila je samo dvije minute.

Raspravu je započeo nezavisni vijećnik Dubravko Devčić (13:00) kojem je na njegove kritike upućene gradskoj vlasti gradonačelnica odgovorila demagoškim predizbornim govorom (17:20), da bi joj u pomoć priskočio vijećnik Andrino Maglievaz (IDS) izjavama da je izvještaj revizije pročitao i razumio te da gradonačelnicu u potpunosti podržava u svemu što je rekla, da joj u potpunosti vjeruje i da ona ima njegovu podršku (24:40). U raspravu se uključio i predsjednik Vijeća (HNS) pitanjem o stanju duga gradonačelničine obitelji prema Gradu, a kad je dobio odgovor, pitanje je ponovio jer – kao – nije razumio odgovor.

Po svemu sudeći, ova sjednica Gradskog vijeća prošla je  u znaku prešutne ili otvorene podrške dominaciji Ane Kučić kao gradonačelnice nad većinom zastupnika građana. Stoga se postavlja pitanje jesu li birači za svoje zastupnike birali osobe za koje su znali da će se tako spremno staviti u službu Ane Kučić.