Prijedlog za sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća

Korisnička ocjena:  / 14
LošeNajbolje 

pinceVijećnici Grada Malog Lošinja, potpisnici ove izjave, predlažu sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja s prijedlogom dodatnih mjera kojim bi se građanima i poduzetnicima pomoglo ublažiti posljedice pandemije COVID-19. Posljedice koje je proizvela pandemija koronavirusa su neviđenih razmjera kako za gospodarstvo tako i za građane. Na prijedlog gradonačelnice, Grad Mali Lošinj je već donio mjere ublažavanja poduzetnicima, međutim predložene mjere su nedovoljne i neadekvatne težini situacije. Tako se građanima koji su ostali bez posla ili im je bitno umanjena plaća ne pomaže niti jednom od predloženih mjera, primjerice niti se smanjuje najamnina za gradske stanove, niti se subvencioniraju najmovi 

Dolje navedeni vijećnici predlažu usvajanje sveubuhvatnih mjera koje obuhvaćaju izmjene sljedećih odluka: 

Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina,

Odluke o porezima Grada Malog Lošinja,

Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,

Odluke o komulanoj naknadi,

Odluke o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam,

Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja,

Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Malog Lošinja,

Pravilnika o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Predlažu se mjere za ublažavanje negativnih posljedica epidemije na poljoprivredu, gospodarstvo, na građane u privatnom najmu stana i udruge koje se bave društvenim djelatnostima.

Predloženim mjerama želi se izmjeniti odluke o lokalnim porezima kojima bi se obveznike njihova plaćanja ili oslobodilo od plaćanja ili bi se porezi smanjili, a neki i privremeno ukinuli (primjerice porezi na potrošnju, porezi na korištenje javnih površina i poreza na kuće za odmor). Za vrijeme epidemije predlaže se smanjenje cijene komunalnih usluga, vodoopskrbe i odvodnje.

Za provođenje ovih mjera predlaže se donošenju prvog rebalansa Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. Procijenjena vrijednost predloženih mjera za ublažavanje negativnih posljedica građanima i poduzetnicima Grada Malog Lošinja za vrijeme epidemije bolesti COVID- 19 iznose oko 7.000.000,00 kuna, odnosno nešto manje od 6% usvojenog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. Pažljiva analiza Proračuna Grada Malog Lošinja, posebno nakon najave gradonačelnice o odgodi nekih od planiranih projekata, pokazuje da postoji prostor kojim bi se trošak ovih mjera postigao proračunskim uštedama koje ne bi umanjile kvalitetu života u zajednici.

 

Prijedloge s obrazloženjima i imena predlagača možete pogledati na ovom linku