Pokušaj osnivanja povjerenstva – coitus interruptus

Korisnička ocjena:  / 9
LošeNajbolje 

Portal Otoci.net objavio je 9. kolovoza 2019. vijest na naslovnici: „Povjerenstvo za nepravilnosti pola godine bez okupljanja" iako to nije nikakva vijest. Vijest bi bila da se Povjerenstvo za nepravilnosti sastalo. Ne samo da bi to bila vijest već bi to bila senzacionalna vijest jer se sastalo tijelo koje nije oformljeno! Novinar Purić je uspio primjetiti da se spomenuto povjerenstvo nije sastalo ali nije primjetio da to povjerenstvo uopće nije ni osnovano. To govori da je on dio gradske elite koja ne posjećuje ovaj portal 

Da kojim slučajem zalazi na ove stranice mogao se je informirati, ako već sam nije uspio primijetiti, da povjerenstvo nije uopće osnovano. To je bila tema članka „A je to povjerenstvo" koji je objavljen početkom veljače odmah nakon sjednice Gradskog vijeća na kojem je donešena čudnovata odluka o imenovanju. Portalu Otoci.net nije vijest da su gradonačelnica i Gradsko vijeće napravili nevjerojatan gaf jer su imenovani članovi nepostojećeg povjerenstva nego mu je vijest da se nepostojeće povjerenstvo nije sastalo.

 

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici 30.siječnja 2019. g. usvojilo Odluku o imenovanju predsjednika i članova u Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti. U članku 1. te iste odluke se utvrđuje nešto drugo i pogrešno, citiram: „Ovom Odlukom imenuje se Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo)". Naziv odluke govori da se radi o odluci o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva a članak 1. kaže da se tom odlukom imenuje Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti Grada Malog Lošinja. Naziv odluke i članka prvog su kontradiktorni. U članku 1. je trebalo navesti da se odlukom imenuju članovi povjerenstva, a ne da se imenuje povjerenstvo. Samo povjerenstvo se ne može imenovati. Imenovati se mogu samo osobe, članovi povjerenstva. Povjerenstvo se ne može imenovati, ono se može samo osnovati (formirati, ustanoviti) ili ukinuti (rasformirati, ugasiti). Imenovati se mogu samo njegovi članovi. Imenovanje povjerenstva nije ni floskula - ispraznica, to je besmislica, gaf, glupost, budalaština. Imenovanje se može odnositi samo na osobe koje se time (imenovanjem) postavlju na dužnost, položaj ili čast. Odbor se ne imenuje nego se osniva. Osnivanje ili osnutak jest stvaranje nečeg novog, nečeg što do tad nije postojalo. Tako se Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti ne može i ne treba imenovati nego – osnovati (formirati, ustanoviti). Tek onda, nakon osnivanja, se u njega mogu imenovati njegovi članovi. Jednostavno svima osim stručnim službama Grada i našim gradskim vijećnicima.

Fantomska radna tijela
Da bi se mogli imenovati članovi nekog tijela, logika nalaže da je potrebno prvo osnovati to tijelo (komisiju, odbor ili povjerenstvo). Na žalost imenovanih članova povjerenstva i gradonačelnice, famozno Gradsko povjerenstvo iz vijesti na Otoci.net ne postoji jer nije ni osnovano. Zadnja radna tijela, Odbor za branitelje i Odbor za obitelj, ovaj sastav Gradskog vijeća osnovao je 7. rujna 2017. i to na način da je sukladno Statutu Grada Malog Lošinja, Poslovniku Gradskog vijeća, zdravoj pameti i elementarnoj logici donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, koja je objavljena u Službenim novinama PGŽ 24/17. Navedenom izmjenom su u Odluku o osnivanju i načinu rada radnih tijela, u članku 4., u kojem se navode sva radna tijela, dodani Odbor za branitelje i Odbor za obitelj. Time su osnovani novi odbori. Osobu koja je inicijator „imenovanja" novog odbora – povjerenstva, treba podsjetiti da je kao gradonačelnica predložila Gradskom vijeću da osnuje Odbor za branitelje i Odbor za obitelj s kratkim obrazloženjem „Kako se ukazala potreba osnovati Odbor za branitelje i Odbor za obitelj, to se predlaže da Gradsko vijeće donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja u predloženom tekstu."

U materijalima je tada dostavljen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Usvajanjem odluke osnovana su dva nova odbora Gradskog vijeća. Zašto se i ovo radno tijelo, detektivsko Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti nije osnovalo na takav, jedini ispravan i logičan način? Članovima Odbora za izbor i imenovanje netko treba reći da oni nisu ovlašteni predlagači za odluku o osnivanju bilo kojeg radnog tijela. Oni mogu samo, prema Statutu GML, predlagati izbor i razrješenje članova radnih tijela. To što se gradonačelnica greškom njima javila s incijativom za osnivanje povjerenstva, njima nije dalo ovlasti predlaganja osnivanja radnih tijela. Jednostavno su trebali odbiti gradonačelnicu i njen besmisleni zahtjev i uputiti je na pravu adresu, na Gradsko vijeće. Ali za to treba očito malo više hrabrosti nego ga imaju članovi Odbora za izbor i imenovanje.

Kad smo već kod Odbora za branitelje, zanimljivo je da taj odbor, osnovan prije dvije godine, još nema članove, za razliku od Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti koji mada nije ni osnovan već ima predsjednika i članove. Ovo, dakle, gradsko vijeće osniva odbore u koji ne imenuje članove, a imenuje članove u neosnovane odbore.

Imenovanje u prazno ili vantjelesna oplodnja povjerenstva

Fascinantna je činjenica da je na Gradsko vijeće došao prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva, a da pritom nitko ne primjeti da isto povjerenstvo nije ni osnovano. Kako je moguće da vrsni stručnjaci u Odboru za statutarno - pravna pitanja nisu primijetili očiglednu činjenicu da Gradsko povjerenstvo za nepravilnosti ne postoji, a da se predloženom odlukom žele imenovati njegovi članovi? Još je veći misterij kako Odbor za izbor i imenovanje nije primjetio da predlaže imenovanja u povjerenstvo koje ne postoji? Niti jedan od petnaest gradskih vijećenika nije primijetio da se imenuje članove u povjerenstvo koje ne postoji?

Ako se može naći opravdanje za Odbor za statutarno - pravna pitanja, da možda nisu čitali materijale, a što je inače poznata boljka gradskih vijećnika, ne može se naći nikakvo opravdanje za Odbor za izbor i imenovanje koji je predložio vijeću imenovanje članova u nepostojeći odbor. U zapisniku sa 5. sjednice Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 23. siječnja 2018. godine se navodi: „Predlaže se imenovanje predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za nepravilnosti, temeljem inicijative gradonačelnice te vijećnika Grada Malog Lošinja, temeljem kojeg članove povjerenstva će činiti po jedan član svake zastupljene političke stranke ili liste birača u vijeću Grada Malog Lošinja".

Bilo bi zanimljivo vidjeti u kojem obliku je Odboru za izbor i imenovanja došla inicijativa gradonačelnice. Je li i čime inicijativa pismeno obrazložena? Je li gradonačelnica samo „šapnula" svoju želju za osnivanjem tog povjerenstva? Ostaje misterij je li gradonačelnica zaželjela samo imenovati članove povjerenstva ili je zaželjela stvarno osnovati povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti. Moguće je ovakva nakaradna i besmislena odluka samo slučajan rezultat sraza populizma i površnosti gradonačelnice s ubitačnom kombinacijom nesposobnosti, servilnosti i ovisnosti članova odbora prema njoj.

Kršenje vlastitih odluka
Prema Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, iz čl.2. st.2., predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, iz redova vijećnika, dok se članovi, u pravilu, biraju iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Naše brojno povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti (broji devet članova) suprotno navedenoj odredbi sastavljeno je isključivo od gradskih vijećnika. Gradski vijećnici su dakle sami sebe birali u odbor koji prethodno nisu osnovali i u suprotnosti s vlastitom odlukom da samo predsjednik treba biti iz redova vijećnika. O čemu li su razmišljali gradski vijećnici dok su donosili odluke koje su u suprotnosti s vlastitim odlukama? Birali su sami sebe u tijelo iako su sami prethodno odlučili da u takva tjela trebaju imenovati neke druge ljude. Izabrali su sami sebe u svoje radno tijelo koje treba Gradskom vijeću pripremati odluke. Devet imenovanih članova gradskog vijeća je više od kvoruma gradskog vijeća. Zašto se uopće imenuje devet gradskih vijećnika u nepostojeće Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti umjesto da u gotovo istom sastavu o nepravilnostima raspravljaju na sjednicama Gradskog vijeća? Čemu zapravo služi takav cirkus i javna blamaža s takvim povjerenstvom i zašto gradski vijećnci poslušno pristaju biti dio političke farse i igrokaza?

Nakon navodnog osnivanja Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti, 31. siječnja portal Otoci.net je objavio: Grad Mali Lošinj dobio je povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti, što je na prošloj sjednici najavila gradončelnica Ana Kučić prilikom rasprave o slučaju „Gadska vijećnica", kada je izjavila da je Grad napravio propust, predloživši da se utvrde nepravilnosti. Dakle gradonačelnica je jasno utvrdila da je Grad napravio propust. Ako je nedvojbena činjenica, kako to tvrdi gradonačelnica, da je Grad napravio propust, zašto se predlaže osnivanje detektivskog povjerenstva koje to treba utvrditi? Zašto se protiv odgovornih osoba koje su napravile propust ne pokrene odgovarajući stegovni postupak? Tko je i koji propust napravio i kakva je i kolika šteta napravljena za Grad i dalje svima ostaje misterija. Kako je gradonačelnica zaboravila kako se osnivaju radna tijela tako je i zaboravila da je sama 27. ožujka 2017. donijela Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti i to temeljem odredbi Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15). U slučaju imenovanja Ane Dujmović Ranac, dipl. jur, više stručne suradnice za javnu nabavu, pomorsko dobro, pravna pitanja i EU projekte, mora se priznati da se stvarno radi o imenovanju osobe.

Postavlja se pitanje što je gradonačelnica poduzela i protiv koga zbog činjenice da je Grad napravio propust prilikom kupovine gradske vijećnice. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakonu o proračunu, Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti gradonačelnica je odgovorna osoba za sve nepravilnosti i nezakonitosti koje se dogode u Gradu. Za svaku nepravilnost, tko god ju počinio, odgovorna je gradonačelnica.

Postavlja se i pitanje što je radila stručna osoba u gradskoj upravi zadužena za nepravilnosti u slučaju propusta kod kupovine gradske vijećnice. Osoba zadužena za nepravilnosti je dio sustava unutarnje kontrole koji treba onemogućiti nepravilnosti, a ako se one i dogode mora odmah po saznanju obavijestiti odgovornu osobu (gradonačelnicu), koja je dužna poduzeti propisane mjere. Pitanje je zna li imenovana osoba za nepravilnosti u gradskoj upravi za nepravilnosti o kojima saznanja ima gradonačelnica, koja zbog toga i inicira osnivanje Povjerenstva za nepravilnosti. Što je poduzela? Iako se osoba zadužena za nepravilnosti ne oglašava, gradonačelnica zna da je bilo propusta i zato traži osnivanje povjerenstava za nepravilnosti! A što je poduzela gradonačelnica koja tvrdi da je Grad napravio propust? Inicira „imenovanje" povjerenstva za nepravilnosti, a ne prijavljuje nikoga nikome? Ako je Grad prilikom kupnje vijećnice napravio propust, zašto gradonačelnica nije osnovala povjerenstvo za propuste?

Na koncu konca ostaje neodgovoreno pitanje: čemu sve ovo izmotavanje i blamiranje s Gradskim povjerenstvom za utvrđivanje nepravilnosti i kad će se povjerenstvo konačno osnovati i početi raditi na utvrđivanju konkretne nepravilnosti?