Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Vlakić bez voznog reda

Korisnička ocjena:  / 17
LošeNajbolje 

vlakicthIako je gradonačelnica obećala dovesti u red gradsku upravu, u što su joj povjerovali članovi gradskog odbora HDZ-a kao i svi vijećnici u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja, iz više napisa o toj temi i komentara posjetitelja na ovoj stranici može se zaključiti da je cijeli postupak preustroja gradske uprave u dijelu lošinjske javnosti percipiran kao promašena stvar. Da predloženi i nažalost jednoglasno usvojeni preustroj uz neukusno podilaženje oporbe gradonačelnici sam po sebi neće popraviti ili riješiti problem rada gradske uprave bilo je jasno svakom tko je o tome htio razmišljati barem dvije minute 

Pokazalo se da gradski vijećnici za to nisu imali vremena. Pokazalo se također da se čarobnim štapićem preustroja koji to zapravo nije problem može samo produbiti, a funkcioniranje gradske uprave dodatno pokvariti. Tko je u pravu - gradonačelnica koja je tvrdila da će novim preustrojem popraviti stvar ili zlobni komentatori i pisci članka s ove stranice, koji su tvrdili da je to pogrešan pristup problemu - pokazat će vrijeme. Pa provjerimo trenutno funkcioniranje "nove ogranizacije gradske uprave" koju je po svome ukusu dizajnirala nova/stara gradonačelnica, premda bi istinitija formulacija bila da je to hir, a ne dizajn kao pomno osmišljena kreacija. 

Iskoristimo priliku da postupanje novoustrojene gradske administracije analiziramo na primjeru raspolaganja gradskim površinama za postavljanje kioska i specijaliziranih naprava, a povodom javnog savjetovanja objavljenog 15. svibnja 2018. godine o prijedlogu izmjene i dopune Plana rasporeda kioska i specijaliziranih naprava namjenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanja robe i pružanja usluga na javnim površinama i djelovima neizgrađenog građevisnog zemljišta na području Grada Malog Lošinja. Zbog dužine naziva u ostatku teksta koristim skraćeni naziv Plan postave kioska ili samo Plan. Da je stvar sumnjiva pokazuje datum objave javnog savjetovanja o izmjeni Plana - 15. svibnja 2018. iako je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća doneseni Plan objavljen u Službenim novinama PGŽ 5. svibnja 2018. stupio na snagu 13.svibnja 2018.. Dakle, samo dva dana nakon stupanja Plana na snagu, gradonačelnica poziva zainteresiranu javnost na javno savjetovanje i naprosto provocira pitanje što li se to dogodilo u ta dva dana.

Ah, ti dosadni zakoni i propisi ...
Prije razmatranja sadržaja Odluke o izmjeni i dopuni Plana koji je u javnom savjetovanju, nekoliko činjenica i o postupku donošenja Plana postave kioska usvojenog na sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. svibnja 2018. I taj je Plan donesen nezakonito i uz kršenje vlastitih propisa Grada Malog Lošinja. Prvi problem predstavlja činjenica da javno savjetovanje (opet!) nije trajalo 30 dana. Drugi je problem u tome što Plan nije donesen na vrijeme. Naime, prema Odluci o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja, prema člancima 15. i 18., gradonačelnica je morala predložiti, a Gradsko vijeće usvojiti Plan na početku kalendarske godine. Mislim da ni najponizniji i najrevniji branitelji postupaka gradske uprave u Gradskom vijeću neće tvrditi da početak kalendarske godine pada u mjesecu svibnju. Dakle Plan ima problem s konceptom vremena jer nije donesen u zakonskoj proceduri uz javno savjetovanje od 30 dana, nije donesen u propisanom roku, početkom kalendarske godine. Zašto? Možda zaista zato što se gradska administracija bavi sama sobom umjesto svojim samoupravnim ovlastima.

No zanimljiva je i činjenica da je Grad Mali Lošinj već raspisao i javni natječaj za dodjelu javnih površina za postavu kioska prema usvojenom Planu, koji je otvoren do danas, 28. svibnja 2018. do 12 sati, a otvaranje ponuda najavljeno je za 30 minuta kasnije, dakle istog dana u 12.30 minuta.

I tu sad opet nailazimo na problem. Prema čl.19. spomenute Odluke o porezima na kroštenje javnih površina natječaj provodi Povjerenstvo za davanje na korištenje javnih površina koje treba 30 minuta nakon roka za dostavu ponuda otvoriti prispjele ponude. Ostaje tajna kako će se to izvesti jer Povjerenstva nema. Imenuje ga Gradsko vijeće, no novi saziv ga još nije imenovao. Razloge ove nevjerojatne "greške u koracima" mogli bismo dobronamjerno tražiti u već izrečenoj tvrdnji da se gradska uprava bavila sama sobom, a ne svojim poslom sa građanima, da se Gradsko vijeće bavilo tepanjem i tetošenjem gradonačelnice uz uredno dizanje ruku za njene prijedloge. Ali mogli bismo biti i manje dobronamjerni. Kako god bilo, potvrda o nesposobnosti (ili nečega drugog) gradske uprave je Zaključak gradonačelnice od 24.svibnja kojim ona produžava rok dostave ponuda prema navedenom natječaju do 8. lipnja 2018. U tom će se roku, valjda, sastati Gradsko vijeće i imenovati potrebno povjerenstvo. Već smo ušli u sezonu, a natječaj se produžuje, Plan se mijenja, no nitko ne postavlja pitanje odgovornosti za to.

Javno savjetovanje vlast ne smije shvaćati kao smetnju
Nova gradska uprava pod dirgentskom palicom gradonačelnice čini propuste u radu koji se manifestiraju i u raspolaganju gradskim površinama prema Planu rasporeda kioska. Usvajanje Plana je debelo zakasnilo, Plan nije donesen u zakonitoj proceduri i trenutno je neprovediva mogućnost postave kioska. I u takvoj situaciji, kad je i takav Plan usvojen, umjesto da se gradska uprava "pokrila po ušima" s nadom da nitko neće zahtijevati poništenje, nakon dva dana od njegova stupanja na snagu gradonačelnica donosi odluku o izmjeni i dopuni Plana! Kao ni sva druga javna savjetovanja u ovom Gradu ni ovo ne zadovoljava ni osnovne formalne uvjete. Prema Zakonu o parvu na pristup informacijama u čl. 11. st.2., obavezno se traži obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta i pozivanjem javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. U prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Plana nema ni slova o razlozima a ni ciljevima izmjene. Prema već uhodanoj praksi, bahata gradska vlast utvrđuje da će prihvatiti "isključivo stručno utemeljeno mišljenje, primjedbu ili prijedlog." Zakon ne predviđa stručno već javno savjetovanje, no gradska vlast se s tom pojedinosti ne zamara, možda zato što joj to ograničenje omogućuje da diskvalificira nepoželjna mišljenja, primjedbe i prijedloge. Naravno, i trajanje rasprave je skraćeno s 30 dana na dva tjedna. Želeći pomoći gradskoj vlasti da shvati značaj odredbi o rokovima iz Zakona o pravu na pristup informacijama, ponovno ću citirati dio obrazloženja iz jedne presude Visokog upravnog suda. Radi se o predmetu pod pos. brojem: Usoz-120/16-5 od 28. velječe 2017. godine. Presuda je objavljena u NN 29/2017.

"...Postupajući po obavijesti građana Sud nalazi da je u postupku donošenja općeg akta učinjen propust zbog kojeg je pokrenuo postupak ocjene zakonitosti Odluke po službenoj dužnosti i Odluku ocijenio nezakonitom ne ulazeći u njezin sadržaj.

Na temelju odredbe članka 11. stavka 3. ZPPI-a tijela javne vlasti (između ostalih tijela jedinica lokalne samouprave) dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.
S obzirom da je Zakon kao pravilo trajanja savjetovanja s javnošću odredio 30 dana, prema ocjeni ovog Suda odstupanje od pravila dopušteno je samo u iznimnim i opravdanim okolnostima. Suprotno tumačenje odnosno dopuštanje širokog tumačenja iznimke od pravila, moglo bi dovesti u pitanje primjenu propisanog roka uopće. Stoga prema ocjeni ovog suda kratkoća vremena u odnosu na sazivanje sjednice na kojoj je trebalo razmotriti prijedlog Odluke, kao i pripremanje materijala za sjednicu, ne može biti opravdan razlog za odstupanje od zakonom propisanog pravila.
Sud nadalje napominje kako je Povjerenik za informiranje zbog uočenih kršenja odredbi ZPPI-a prilikom analitičkih praćenja provedbe zakona, uključujući i postupanja prema predstavkama korisnika, donio smjernice za primjenu članka 11. ZPPI-a, klasa: 008-01/14-01/01, urbroj: 401-01/13-16-01 od 21. prosinca 2016. u kojima se u odnosu na trajanje savjetovanja navodi kako savjetovanje s javnošću može trajati kraće od propisanog samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti zbog kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razloge za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti u obrazloženju uz dokument koji se stavlja na savjetovanje. U smjernicama se navodi kako skraćeno trajanje savjetovanja nije prihvatljivo ako se ono događa uslijed nekvalitetnog planiranja rada u tijelu.
U konkretnom slučaju na internetskom portalu Grada Belog Manastira na kojem je bio objavljen podatak o savjetovanju s javnošću i određen rok savjetovanja od 4. – 10. prosinca 2015. uopće nisu obrazloženi razlozi zbog kojih je vrijeme savjetovanja skraćeno u odnosu na zakonom određeno pravilo. Razlozi koje Gradonačelnik iznosi u očitovanju ovom sudu, argumentirani su okolnostima u redovitom obavljanju nadležnosti tijela jedinice lokalne samouprave što se međutim, ne može smatrati opravdanim razlogom za skraćivanje vremena trajanja savjetovanja. Ovo iz razloga što je cilj savjetovanja upoznati javnost s nacrtom predloženih normativnih rješenja pa postizanje tog cilja ne može biti otežano okolnostima vezanim uz redoviti rad tijela jedinice lokalne samouprave kao što su vrijeme potrebno za sazivanje sjednice i pripremu materijala za sjednicu odnosno činjenicu da datum održavanja sjednice nije bio poznat prije početka savjetovanja s javnošću.
Zbog navedenog propusta u postupku donošenja općeg akta Sud je, ne ocjenjujući zakonitost općeg akta s materijalnopravnog aspekta, Odluku ukinuo na temelju odredbe članka 86. stavka 3. ZUS-a."

Zapitajmo se je li gradskoj upravi teško iz ovoga izvući zaključak da će svaku odluku gradskog vijeća usvojenu bez javne rasprave ili u roku kraćem od 30 dana, a da za to nisu prezentirani dokazi o izvanrednoj situaciji, Visoki upravni sud ukinuti ako bilo koji građanin podnese tužbu. Je li iz ovoga izvučena pouka saznat ćemo prilikom prve iduće objave o javnom savjetovanju.

Izmjena Plana iz čista mira?
Prijedlogom o izmjeni i dopuni Plana želi se mijenjati čl.1., odnosno u tablici točka pod red. br. 1.25. - Vožnja turističkog vlakića na relaciji Čikat - Velopin - Bočac - Aurora uz cijenu od 5.500 kn godišnje na način da se ruta mijenja u A/C Čikat - Velopin - A/C Čikat. Time se vlakiću bitno smanjuje ruta odnosno prihodi poduzetnika. U naravi takva odluka znači da se vlakić protjeruje iz grada, odnosno ograničava mu se tura na krug od kampa preko Velopina i nazad do kampa. Naravno cijena se nije mijenjala.

Preskočimo za sada raspravu o tome je li ta usluga bitna, potrebna, kvalitetna, prihvaćaju li je turisti ili je trebaju, kako ju ocjenjuju i tko ju i na koji način obavlja. Pogledajmo samo zakonitost i motive ovakvog postupka. Pitanje koje se nameće smo po sebi glasi: Zašto se samo dva dana nakon stupanja na snagu Plana isti plan mijenja na način da se vlakiću onemogućava vožnja do hotela Aurora i Vespera i do Bočaca? U nezakonitoj objavi javnog svjetovanja odluke o izmjeni plana, kako je prethodno navedeno, nije uopće obrazloženo na čiji poticaj se Plan mijenja, koji su razlozi, te koji su ciljevi pokrenute procedure za izmjene Plana. No budući da se izmjena Plana našla u javnoj raspravi znači da je gradonačelnica prihvatila nečiji tajni, ničim obrazloženi zahtjev s ciljem da se vlakić usmjeri na slijepi kolosjek. I to sve u nezakonitoj proceduri.

No radilo se o kumovskim, ortačkim, rodijačkim ili pak koalicijsko-političkim razlozima zbog snažnog taxi lobija u Gradskom vijeću, gradonačelnica naprosto mora objasniti razloge i ciljeve svoje iznenadne odluke o izmjeni Plana i provesti zakonitu proceduru. Minimum bi bilo makar i formalno navođenje razloga i ciljeva koji se žele postići predloženom izmjenom, a javno savjetovanje odrediti u roku ne kraćem od 30 dana.

Natječaji javni, motivi tajni
Kako to Odluka o porezima predviđa, nakon usvajanja Plana gradonačelnica mora objaviti javni natječaj za davanje na uporabu javnih površina za postavljanje pokretnih naprava. Pa je tako 17.svibnja 2018. i raspisan javni natječaj na stranici grada a predmet natječaja je Davanje na uporabu javnih površina za postavu pokretnih naprava na području Grada Malog Lošinja u 2018.godini za djelatnosti i lokacije utvrđene Planom rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja («Službene novine PGŽ» br. 13/18) a pri tome se, pozivajući (ovaj puta pravilno) na odredbu čl.19. Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja. To je ona odredba koja kaže da će ponude otvoriti Povjerenstvo kojeg nema. Iako je u predmetu natječaja navedeno da se daje na uporabu javna površina na lokacijam utvrđenim Planom u daljnim odredbamam natječaj se pozva na "Izvadak iz plana".

Iako je Gradsko vijeće prihvatilo Plan temeljem kojega se sukladno propisu (gradska odluka o porezima) daju na uporabu javne površine, gradonačelnica stvarno provodi natječaj temeljem "Izvadka iz plana". Izvadak iz plana nije ni zakonska ni propisna kategorija. Takav natječaj kojim se daju javne površine na korištenje za postavu kioska i drugih naprava temeljem pravne improvizacije – Izvadka iz plana a ne Plana, predstavlja kršenje odluke Gradskog vijeća. U konkretnom slučaju našeg vlakića, koji je ostao bez voznog reda, radi se o tome da je u Izvadku iz plana naprosto iščezla točka 1.25. Vožnja turističkog vlakića na relaciji Čikat-Velopin-Bočac-Aurora. A to je upravo točka koju se želi promijeniti i koja je u javnoj raspravi. Nadalje, iako je po važećem Planu gradonačelnica dužna dužna raspisati natječaj i za vlakić, gradonačelnica to ne radi. Suprotno odluci Gradskog vijeća, ona mijenja Plan i dok ga ne promijeni ne želi objaviti javni natječaj za vlakić iako ima važeću i obvezujuću odluku Gradskog vijeća. Gradonačelnica ne želi provesti natječaj za vlakić iako to prema Odluci o porezima mora napraviti sukladno Planu, a ne prema nekakvom "Izvadku iz plana", pravnoj izmišljotini ili brljotina novoustanovljenog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja. Gradonačelnica si time uzurpira prava koja nema.

Neovisno o svim spomenutim problemima, u ovom primjeru samovoljne izmjene Plana treba primijetiti da nikome u novoustrojenom upravnom odjelu nije palo na um da vlakić nije ni kiosk niti specijalizirana naprava te da se njegovo prometovanje moglo i trebalo riješiti putem koncesija sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o koncesijama, kako to rade u gradovima gdje znaju razlikovati vlakić od kioska.

Žar kojim gradonačelnica ispunjava svoje hirove i tuđe želje trebala bi koristiti za proučavanje zakona, propisa, procedura i obveza koje ima u obavljanju svoga posla uz podsjćanje na čl. 48. Statuta Grada Malog Lošijnj koji kaže: "Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada."

vlakic

Komentari: 

128 # vlakićSheldon 2018-05-28 13:11
Kao i u prostornom planiranju gdje se urbanistički planovi izrađuju u uskladu sa željama investitora, tako se i Plan rasporeda kioska i specijalizirani h naprava ne radi početkom kalendarske godine, nego kada razni poduzetnici na početku turističke sezone počnu povlačiti za rukav.
Kiosk je kiosk, a vlakić je prijevozno sredstvo. S tim da je za primjetiti da je i prošle godine u Planu pod toćkom 1.26. bio uvršten turistički vlakić na relaciji Čikat-Velopin-B oćac-Aurora (Vučno vozilo + 2 priključna vozila (3 godine) (26.5.2015. do 24.05.2018.)

Ne znam kako to rade u drugim gradovima, evo kako to rade u Zadru.
057info.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
133 # To debelo ne štimaPRdac 2018-05-28 13:21
Ma problema kao u priči. Gradonačelnica jest stvarno zaključkom produžila natječaj do 8.6.2018. ali ponude neće moći otvarati do kraja 6. mjeseca. Prvo se mora održati GV. Može najranije za 8 dana ako danas vijećnci dobiju materijale. Nakon izglasavanja Povjerenstva odluka se treba objaviti u Službenim novinama. To nosi siguno još koji dan. Nakon objave do stupanja na snagu odluke
treba proći još 8 dana. Tu smo kraj 6 ili početak 7. mjeseca.

Zašto te odluke i Planovi nisu donešeni kako to predviđa Odluka o porezima a i zdrava pamet-početkom kalendarske godine?

Možda se uprava bavila preustrojem i sistematiazcija ma.Ali ni to još ne funkcionira. O čemu se tu radi?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
131 # To debelo štimagost 2018-05-28 13:56
Ono "Tu smo kraj 6 ili početak 7. mjeseca" i jeste cilj ove priče. A to nije priča o prustroju uprave nego o "o kumovskim, ortačkim, rodijačkim ili pak koalicijsko-pol itičkim razlozima zbog snažnog taxi lobija u Gradskom vijeću,
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
130 # namještaljkakeko 2018-05-28 15:41
Citat gost:
Ono "Tu smo kraj 6 ili početak 7. mjeseca" i jeste cilj ove priče. A to nije priča o prustroju uprave nego o "o kumovskim, ortačkim, rodijačkim ili pak koalicijsko-političkim razlozima zbog snažnog taxi lobija u Gradskom vijeću,
Sve je to smislio i pogurao Kamala, budući da mu je ovo posljednji mandat u gradskom vijeću. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
131 # TaxiCviki 2018-05-28 18:27
Nema se tu šta za filozofirat. Sve je jasno . Kamala maknuo konkurenciju taksistu griši.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
130 # .....gost 2018-05-28 18:49
Citat Cviki:
Nema se tu šta za filozofirat. Sve je jasno . Kamala maknuo konkurenciju taksistu griši.
Upregnuo sve redom od gradonačelnice i gradske uprave do GV da sina rješi konkurencije. Da li je uspio legalizirati šank na terasi koji ilegalno tamo stoji već deset godina?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
127 # kama,kamaškamp 2018-05-28 20:59
Citat gost:
Citat Cviki:
Nema se tu šta za filozofirat. Sve je jasno . Kamala maknuo konkurenciju taksistu griši.
Upregnuo sve redom od gradonačelnice i gradske uprave do GV da sina rješi konkurencije. Da li je uspio legalizirati šank na terasi koji ilegalno tamo stoji već deset godina?
Ajde ti ukloni šank ? a koristi i prolaz sa stolovima bez naplate i to više godina, svi se prave ludiiii.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
120 # Ured gradskih vijećnikagost 2018-05-29 11:54
U cilju transparentnost i rada, podizanja standarda demokratizacije te rada gradskih vijećnika u novoosnovanom Uredu gradskih vijećnika svaki će vijećnik, neovisno je li iz vladajuće ili oporbene stranke, moći primiti građane na razgovor u dogovorenim terminima kako bi poslušali njihove probleme, pohvale, kritike i prijedloge. Radi se o Gradu Bjelovaru, a ne prvom od 1000 otoka kako se neki naivac možda ponadao.

gradonacelnik.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
124 # autistična vlast1 od 1000 2018-05-29 13:23
Bilo bi dobro razgovarati sa gradskim vijećnicima, kad bi to imalo smisla i obećavalo makar male nade za postizanje nekog rezultata. Već sama činjenica da se vladajuća koalicija nije pojavila na javnoj predizbornoj tribini pokazuje da nemaju nikakvu namjeru komunicirati sa građanima.
Na ovom portalu kojega svi oni uredno prate i čitaju iznesena je hrpa problema, međutim od strane Grada i Gradskog vijeća nema nikakve reakcije, osim obaveznog dislajkanja "nepoćudih" komentara od strane dežurnog gradskog službenika, što je samo po sebi dokaz da prate događanja na ovom portalu.
Reklo bi se da su u Gradskom vijeću uloge podijeljene, apetiti su namireni i vlada mir u kući.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
120 # Alergični na pitanjaFakabund 2018-05-29 20:46
Citat 1 od 1000:
Već sama činjenica da se vladajuća koalicija nije pojavila na javnoj predizbornoj tribini pokazuje da nemaju nikakvu namjeru komunicirati sa građanima.
Imaju alergiju na pitanja koja nisu sami smislili ili odobrili da im se postave. A budući da se na javnoj predizbornoj tribini nisu pojavili ni svi oporbeni kandidati to znači da je suradnja s ona dva pajaca iz IDS-HNS dogovorena prije izbora, a PGS-SDP su izostali jer su i prije izbora odlučili biti lojalna, podupiruća oporba.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
128 # kamala decibelS.L . 2018-05-29 09:55
Pogledajte i ovaj primjer Kamalićevog političkog djelovanja kao vječnog koalicijskog partnera HDZ-a i vječnog predsjednika Udruženja obrtnika. Po onoj narodnoj da ne laje pas zbog sela (tj. drugih ugostitelja) nego radi sebe (tj. svoje birtije Priko) u ime Udruženja priedložio je donošenje Odluke da se dopusti postavljanje "zvučnih naprava" na terase ugost. objekata.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
127 # Prijedlog za ozvučenje gradaS.L . 2018-05-29 11:38
Citat S.L .:
Po onoj narodnoj da ne laje pas zbog sela (tj. drugih ugostitelja) nego radi sebe (tj. svoje birtije Priko) u ime Udruženja priedložio je donošenje Odluke da se dopusti postavljanje "zvučnih naprava" na terase ugost. objekata.
Ispričavam se što sam zaboravio staviti link na prijedlog ozvučenja središta grada glazbom s terase Kamalićevog kafića


i.imgur.com/XvMeGGX.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Stručno mišljenje o buciCile 2018-06-03 16:38
Citat S.L .:
Po onoj narodnoj da ne laje pas zbog sela (tj. drugih ugostitelja) nego radi sebe (tj. svoje birtije Priko) u ime Udruženja priedložio je donošenje Odluke da se dopusti postavljanje "zvučnih naprava" na terase ugost. objekata
i.imgur.com/XvMeGGX.jpg
Pogledajte napomenu uz odgovor. Kamalin prijedlog u ime Udruženja se ne prihvaća iz razloga što postavljanje zvučnika nije bilo predmet prijedloga odluke koja je dostavljena na savjetovanje s javnošću, a ne zato što bi to bio teror nad građanima. Bojim se da će nas uskoro pozvati na savjetovanje o postavljanju zvučnika u skraćenom roku od tri dana zbog početka sezone s napomenom da će se samo stručno obrazložena mišljenja i prijedlozi. Mišljenje da se od noćne buke ne može spavati neće se smatrati stručnim mišljenjem.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # stručno mišljenjegrađanin 2018-06-03 17:29
Neka gospodin isfinancira zamjenu postojećih sa prozorima sa troslojnim IZO staklom, postavu klima ili dodatnih klima po stanovima, i neka trajno plaća trošak električne energije za iste. Po cijelom Lošinju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Gospodin kojeg boli k. za sugrađaneL.S. 2018-06-03 19:06
Citat građanin:
Neka gospodin isfinancira zamjenu postojećih sa prozorima sa troslojnim IZO staklom, postavu klima ili dodatnih klima po stanovima, i neka trajno plaća trošak električne energije za iste. Po cijelom Lošinju.
Gospodin je još prije 16 godina pokazao da ima bolje ideje od ove tvoje. Predlagao je da se izmijeni struktura gostiju u centru grada tako da se u privatne kapacitete stave mladi gosti koji ne bi tražili mir. Naravno, gospodina je pri tom boljela ona međunožna stvar za Lošinjane, domaće ljude i njihovu djecu, koji imaju peh da stanuju blizu mjesta na kojem on krčmi alkohol uz dernjavu cajki po cijelu noć.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Oscar za najbolje zvučne efekte na Lošinjubrđanin 2018-06-03 19:38
Citat L.S.:
Naravno, gospodina je pri tom boljela ona međunožna stvar za Lošinjane, domaće ljude i njihovu djecu, koji imaju peh da stanuju blizu mjesta na kojem on krčmi alkohol uz dernjavu cajki po cijelu noć.
Ne trebaš niti biti blizu, po noći se dernjava čuje do na vrh brda.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Buka kao turistički brandL.S. 2018-06-03 19:51
Citat brđanin:
Citat L.S.:
Naravno, gospodina je pri tom boljela ona međunožna stvar za Lošinjane, domaće ljude i njihovu djecu, koji imaju peh da stanuju blizu mjesta na kojem on krčmi alkohol uz dernjavu cajki po cijelu noć.
Ne trebaš niti biti blizu, po noći se dernjava čuje do na vrh brda.
...mještani Malog Lošinja otečenih i crvenih očiju od kronične neispavanosti kažu da njihovi vlasnici već godinama uživaju posebnu zaštitu pojedinaca u lokalnim strukturama vlasti te da za njih zakoni naprosto ne važe...
Cestovni prilaz Malome Lošinju urešen je panoima s uobičajenim izjavama dobrodošlice turistima. No, nedostaje jedno važno upozorenje, pa se mnogi turisti mogu osjetiti prevarenima. Na prilazu gradu trebalo bi, naime, stajati i danteovsko upozorenje da svi koji ulaze ostave nadu da će za boravka u Malom Lošinju spavati.
Uistinu, Mali Lošinj je izložen paklenoj buci koja svakodnevno i po cijelu noć dopire iz dva kafića u središtu grada. Smještena na suprotnim stranama prostrane gradske luke, ta dva kafića u unakrsnoj vatri svojih moćnih zvučnika drže i ne baš mali broj nesretnika na privezanim jahtama.
Riječ je o kafićima »Priko« i »Godimento«, a mještani Malog Lošinja otečenih i crvenih očiju od kronične neispavanosti kažu da njihovi vlasnici već godinama uživaju posebnu zaštitu pojedinaca u lokalnim strukturama vlasti te da za njih zakoni naprosto ne važe.
Stoga mislim da bi se malološinjski turizam ubuduće mogao promicati pod sloganom »Mali Lošinj za veliku buku«. Ukratko, lošinjski turistički promotori trebaju oglasiti da se na Malom Lošinju nikada ne spava.

Ovo je članak objavljen u Vjesniku prije oko 12 godina, a prenesen je na ovom sajtu
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Aktivni turizam po Kamaligost 2018-06-04 10:11
Čak je inicirao potpisivanje peticije DAJEM GLAS ZA AKTIVNI TURIZAM, a malo prisilom, malo nagovaranjem i podmićivanjem naveo je druge ugostitelje na štrajk. Na vratima objekata bili su natpisi da su zatvoreni zbog bolesti pa su turisti mogli misliti da je buknula neka epidemija. Najavio je i blokadu prometa na Meragu, Porozinama i osorskom mostu ako za devet kafića radno vrijeme ne bude vraćeno na 3 sata ujutro. A za sve te akcije ispomoć su bili maloljetnici stalni gosti njegovog kafića.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Kuhanje žabagost 2018-06-03 17:49
Citat Cile:
Bojim se da će nas uskoro pozvati na savjetovanje o postavljanju zvučnika u skraćenom roku od tri dana zbog početka sezone s napomenom da će se samo stručno obrazložena mišljenja i prijedlozi. Mišljenje da se od noćne buke ne može spavati neće se smatrati stručnim mišljenjem.
Pripreme su počelo po metodi kuhanja žabe. Danas oko podne na trgu, a onda mic po mic dok cjeli trg ne bude diskać do 3-4 sata ujutro. A sve to i bez savjetovanja s javnošću.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # ???Torpedo 2018-06-11 14:12
Citat Cile:
Pogledajte napomenu uz odgovor. Kamalin prijedlog u ime Udruženja se ne prihvaća iz razloga što postavljanje zvučnika nije bilo predmet prijedloga odluke koja je dostavljena na savjetovanje s javnošću, a ne zato što bi to bio teror nad građanima. Bojim se da će nas uskoro pozvati na savjetovanje o postavljanju zvučnika u skraćenom roku od tri dana zbog početka sezone s napomenom da će se samo stručno obrazložena mišljenja i prijedlozi. Mišljenje da se od noćne buke ne može spavati neće se smatrati stručnim mišljenjem.


Zar pokretanje inicijative političara u vladajućoj koaliciji, za pogodovanje samom sebi kao privatniku nije sukob interesa?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Mozda negdjegost 2018-06-11 14:35
U ML je to običajno pravo a ne sukob interesa..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # ću ćugost 2018-05-31 11:40
Citat S.L .:
Po onoj narodnoj da ne laje pas zbog sela
Da? Tko je vlasnik vlakića?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
222 # kad nisi važangost 2018-05-31 12:27
Citat gost:
Citat S.L .:
Po onoj narodnoj da ne laje pas zbog sela
Da? Tko je vlasnik vlakića?
Nitko važan. Jel ne vidiš šta mu rade? Da je važan ne bi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Nemoze nam niko nistaZorro Osvetnik 2018-06-02 20:09
Jedan dobar , posten decko, koji je imao pravu ideju u pravo vrijeme,a sad mu je raznorazne kumsko-ortacke veze pokusavaju oduzet i ravnaju se po onoj staroj :Mitar Miric- Nemoze nam niko nista, al ovaj put nece proci.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
133 # opet ona....kibicer 2018-05-29 20:18
Opet je nešto zbrljala. Bolje rečeno zas.ala. Pa naša gradonačelnica je fenomen. Sada je dakle i vijećnicima počela pogodovati i namještati. A krivi su joj kao oponenti, a ona nezna tko joj glavu nosi. Doista, to je ispod svake razine, Mali Lošinj zaslužuje bolju vlast.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
131 # Smicalica na rubu kriminalaPingvin 2018-05-30 10:55
Citat kibicer:
Opet je nešto zbrljala. Bolje rečeno zas.ala. Pa naša gradonačelnica je fenomen. Sada je dakle i vijećnicima počela pogodovati i namještati. A krivi su joj kao oponenti, a ona nezna tko joj glavu nosi. Doista, to je ispod svake razine, Mali Lošinj zaslužuje bolju vlast.
Mislim da će se gradonačelnica morati dobrano potruditi da sa sebe spere opravdanu sumnju kako de birokratskim trikovima pogoduje taxi lobiju s vijećnikom Kamalićem na čelu, koji u toj namještaljci ima i privatni obiteljski interes. A nitko nije toliko glup da ne vidi što je cilj prijedloga i zašto nije obrazložen. Iz aviona se vidi da se izbacivanjem iz grada želi smanjiti obim posla za jeftiniji vlakić da bi se povećao promet skupljim taksijima. Da u toj smicalici na rubu kriminala ne sudjeluje gradonačelnica može dokazati jedino objavom rezultata istrage tko je sročio i na potpis podmetnuo prijedlog ovakve Odluke, tko je odredio nezakonite rokove savjetovanja s javnosti te čiji je propust da nema tko otvoriti prispjele ponude i na taj način oštetiti vlasnika vlakića. Ne učini li barem to pokazat će da ne drži do čl. 48. Statuta Grada Malog Lošinja koji kaže: "Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
131 # logika sa 5*1 od 1000 2018-05-30 11:28
Citat Pingvin:
Iz aviona se vidi da se izbacivanjem iz grada želi smanjiti obim posla za jeftiniji vlakić da bi se povećao promet skupljim taksijima.
destinacija sa 5*, bez 100 kn ne možeš doći ni od Prika do Belvija.
u Rijeci se za 20 kn voziš 5 km.
ne bi me čudilo da naprave biciklističke staze, a onda po istom principu ukinu iznajmljivanje bicikala
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
226 # ruka ruku mijeel diablo 2018-05-30 11:58
Citat 1 od 1000:
destinacija sa 5*, bez 100 kn ne možeš doći ni od Prika do Belvija.
u Rijeci se za 20 kn voziš 5 km.
ne bi me čudilo da naprave biciklističke staze, a onda po istom principu ukinu iznajmljivanje bicikala
..ovo miriše na korupciju HDZ-a i HSS-a, a uz potporu IDS-a i HNS-a.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
227 # Smrdi, smrdi, užasno smrdiS.L. 2018-05-30 15:12
Citat el diablo:
Citat 1 od 1000:
destinacija sa 5*, bez 100 kn ne možeš doći ni od Prika do Belvija.
u Rijeci se za 20 kn voziš 5 km.
ne bi me čudilo da naprave biciklističke staze, a onda po istom principu ukinu iznajmljivanje bicikala
..ovo miriše na korupciju HDZ-a i HSS-a, a uz potporu IDS-a i HNS-a.
Meni to smrdi na korupciju korumpiranih osoba koje imaju svoja imena i prezimena, a slučajno su pokriće za svoje makinacije našli u HDZ-u i HSS-u, a uz potporu IDS-a i HNS-a.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
133 # UviđajCSI 2018-05-30 12:25
Pa onda nije čudo da je vlakovođa od taksiste dobio reklamaciju na cijenu šakom u zube. Zato to više nije "na rubu kriminala" kako kaže pingvin nego čisti kriminal s gradskim vjećnikom vladajuće koalicije kao saučesnikom. Šta o tome kaže predsjednik GV?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
127 # CSI1 od 1000 2018-05-30 12:44
Citat CSI:
Pa onda nije čudo da je vlakovođa od taksiste dobio reklamaciju na cijenu šakom u zube. Zato to više nije "na rubu kriminala" kako kaže pingvin nego čisti kriminal s gradskim vjećnikom vladajuće koalicije kao saučesnikom. Šta o tome kaže predsjednik GV?
pravi se blesav, kao i onaj prije njega
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
127 # petiamandman 2018-05-30 13:21
Citat 1 od 1000:
pravi se blesav, kao i onaj prije njega
Bivši predsjednik GV je rekao, pa porekao.
Ovaj sadašnji se brani šutnjom.
Bolje je šutjeti i biti smatran budalom nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # The death of the taxi is upon us. And that ain’t bad.Uber 2018-05-30 13:31
Citat 1 od 1000:
bez 100 kn ne možeš doći ni od Prika do Belvija.
u Rijeci se za 20 kn voziš 5 km.
Rješenje je Uber.
"Wave the taxi off as it makes one of its sad, final journeys, dying a death of a thousand cuts — and charging all the way.
But now look at the transport wunderkind: Uber is shiny, modern and progressive.
Uber is to taxi what Airbnb is to hotel. Like video stores, CD shops and newsagents, the taxi industry has been left behind, looking passe and yet not old enough yet to be retro or trendy."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # Kriminal na savjetovanju s javnošćuGori Ussi 2018-05-31 13:21
Citat gost:
Da u toj smicalici na rubu kriminala ne sudjeluje gradonačelnica može dokazati jedino objavom rezultata istrage tko je sročio i na potpis podmetnuo prijedlog ovakve Odluke, tko je odredio nezakonite rokove savjetovanja s javnosti te čiji je propust da nema tko otvoriti prispjele ponude i na taj način oštetiti vlasnika vlakića. Ne učini li barem to pokazat će da ne drži do čl. 48. Statuta Grada Malog Lošinja koji kaže: "Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada."
Da ne drži do čl. 48. Statuta Grada Malog Lošinja koji kaže: "Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada." gradonačelnica pokazuje time što objava kriminalne izmjene i dopune plana i dalje stoji na službenoj stranici Grada zajedno s licemjernim pozivom javnosti da dade svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge uz službenu najavu da će biti odbačeni kao nestručni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # Poziv da komentirate plan: Zadnji dan 1. lipnjagost 2018-05-30 19:44
Grad Mali Lošinj raspisao je javno savjetovanje o izmjeni Plana postavljanja kioska i pokretnih naprava na javnim površinama obavještava na fejsu Bolji Lošinj. Cilj je ove izmjene promjena rute vlakića od one kojom vozi godinama do neshvatljive Čikat-Velopin-Č ikat, koja ne treba nikome i koja zapravo protjeruje vlakić iz grada. Na donjem linku je obrazac za komentiranje plana, pa ako mislite da je vlakić dobar i povoljan način prijevoza na plaže, ispunite obrazac. Nemojte se zbuniti, vlakić nije kiosk, ali obrazac je upravo tu!
www.mali-losinj.hr/.../

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
222 # nesposobnost do iznemoglostiBest Buy 2018-05-30 20:19
Ovo je mogao smisliti samo kompletni idiot.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
223 # Poziv idiotima na fol savjetovanjeIdiot ovdašnji 2018-05-30 21:00
Citat Best Buy:
Ovo je mogao smisliti samo kompletni idiot.
Taj koji je ovo smislio nije idiot. To je poslušnik kojem je naređeno da sastavi poziv nama idiotima da sudjelujemo u fol javnom savjetovanju a već je sve odlučeno. budući da je tu svinjariju odobrila gradonačelnica ni za nju nismo ništa drugo nego idioti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # Smeće uvijek isplivaKomunalac 2018-05-30 23:38
budući da je tu svinjariju odobrila gradonačelnica ni za nju nismo ništa drugo nego idioti.Citat Idiot ovdašnji:
Citat Best Buy:
Ovo je mogao smisliti samo kompletni idiot.
Taj koji je ovo smislio nije idiot. To je poslušnik kojem je naređeno da sastavi poziv nama idiotima da sudjelujemo u fol javnom savjetovanju a već je sve odlučeno. budući da je tu svinjariju odobrila gradonačelnica ni za nju nismo ništa drugo nego idioti.
Odobrila i platila ugovorom o djelu.koji nema nikakve specifikacije sto tocno podrazumijeva taj ugovor,ali bitno je da ima datum do kad grad treba platiti (rok 15 dana),a kad će dobiti naručenu/plaćen i uslugu nije bitno,kao ni po kojem kriteriju je to dodijeljeno.Raz mahala se Ančica gradskom kesom kao kauboj pištoljem.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # Ana 4 pištoljaLunov Magnus Strip 2018-05-31 11:09
Citat Komunalac:
.Razmahala se Ančica gradskom kesom kao kauboj pištoljem.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # VKVstručnjak 2018-05-31 17:25
U obrascu za komentiranje Grad zahjeva stručno obrazloženje komentara ili primjedbe.

Može li se negdje pročitati stručno obrazloženje Grada zašto mijenja nešto što ima smisla i već godinama uredno funkcionira, u nešto nefunkcionalno i potpuno besmisleno, i ima li negdje za pogledati taj stručni elaborat na temelju kojega je predložena izmjena rute vlakića, ili je i to tajna kao Master plan Jadranke?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # Pitam te pitam ...Gori Ussi 2018-05-31 18:20
Citat stručnjak:
Može li se negdje pročitati stručno obrazloženje Grada zašto mijenja nešto što ima smisla i već godinama uredno funkcionira, u nešto nefunkcionalno i potpuno besmisleno, i ima li negdje za pogledati taj stručni elaborat na temelju kojega je predložena izmjena rute vlakića, ili je i to tajna kao Master plan Jadranke?
Ajme ... tri fliske u jednoj rečenici! Rešpekt!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
120 # Stručno utemeljeno pogodovanjeFakabund 2018-05-31 09:53
Citat gost:
Grad Mali Lošinj raspisao je javno savjetovanje o izmjeni Plana postavljanja kioska i pokretnih naprava na javnim površinama obavještava na fejsu Bolji Lošinj. Cilj je ove izmjene promjena rute vlakića od one kojom vozi godinama do neshvatljive Čikat-Velopin-Čikat, koja ne treba nikome i koja zapravo protjeruje vlakić iz grada. Na donjem linku je obrazac za komentiranje plana, pa ako mislite da je vlakić dobar i povoljan način prijevoza na plaže, ispunite obrazac. Nemojte se zbuniti, vlakić nije kiosk, ali obrazac je upravo tu!
www.mali-losinj.hr/.../
Nemojte se zbuniti ni o svrsi ovog poziva. Ne poziva vas se da ispunite obrazac mišljenjem o planu, nego da se šutnjom složite i potvrdite plan, a gradonačelnici dadete alibi za ciljanu izmjenu rute vlakića. Naime, argumenti fizičke sile nisu vlasnika vlakića uvjerili da treba odustati od posla i uknjižiti gubitak investicije pa se u likvidaciju nerazumnog konkurenta krenulo fingiranjem zakonitog postupka. No za slučaj da neka budala pomisli kako poziv na savjetovanje s javnošću znači to što mu ime kaže, dakle savjetovanje s javnošću, pa misleći da je dio javnosti napiše svoje mišljenje o planu, shvatit će koliko je glup. Nije pročitao napomenu kojom se njegov prilog savjetovanju unaprijed diskvalificira. Jer tamo lijepo piše, citiram:
Citat:
Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim Planom te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
Prevedeno na obični jezik, cilj tzv. savjetovanja s javnosti je upoznavanje javnosti s predloženim Planom i dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, uz prihvaćanje samo stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Dakle, savjetovanje se zove "savjetovanje s javnošću", ali mišljenje javnosti je irelevantno, osim ako je stručno utemeljeno - što god to značilo. A ne znači ništa, budući da pojam "stručno utemeljeno" nije definiran. A nije definiran zato da bi se pod "stručno utemeljeno mišljenje (primjedba, prijedlog)" moglo ugurati sve što ide u prilog namjeri pogodovanja odabranoj skupini, a isto tako proizvoljno odbaciti svako, pa i stručno utemeljeno mišljenje da je plan štetan ako nije u prilog spomenutom cilju.

Nadam se da će ovaj Plan postati predmetom rasprave pred nadležnim državnim institucijama o tome može li Grad pozivati sve građane na učešće u savjetovanju s javnošću, a relevantnost primjedbi, prijedloga i mišljenja priznavati samo "stručno utemeljenim".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
123 # Ceterum censeo Carthaginem esse delendamMarko 2018-05-31 12:05
Citat Fakabund:
Nadam se da će ovaj Plan postati predmetom rasprave pred nadležnim državnim institucijama o tome može li Grad pozivati sve građane na učešće u savjetovanju s javnošću, a relevantnost primjedbi, prijedloga i mišljenja priznavati samo "stručno utemeljenim".
Treba to sve rastjerati i poslati kući.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
123 # vlakić od točke A do točke Bi natrag 2018-05-31 13:43
Citat Fakabund:
Dakle, savjetovanje se zove "savjetovanje s javnošću", ali mišljenje javnosti je irelevantno, osim ako je stručno utemeljeno - što god to značilo.
Sa idiotskog prevedeno na hrvatski jezik, to znači da primjedbe mogu davati samo direktor Lošinj usluga Kljaić, te otac i sin Volarić, jer po mojim saznanjima jedini oni imaju završenu neku školu za promet i razumiju se u vlakiće koji prometuju od Velopina do jako udaljenog Čikata.
Još mi nikako nije jasno na koji način će to nestručni odbor ili komisija u Gradu ocjenjivati stručno utemeljena mišljenja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # Odbor za pomirenje sukoba interesaZeko Peko 2018-05-31 15:24
Citat i natrag:
Citat Fakabund:
Dakle, savjetovanje se zove "savjetovanje s javnošću", ali mišljenje javnosti je irelevantno, osim ako je stručno utemeljeno - što god to značilo.
Sa idiotskog prevedeno na hrvatski jezik, to znači da primjedbe mogu davati samo direktor Lošinj usluga Kljaić, te otac i sin Volarić, jer po mojim saznanjima jedini oni imaju završenu neku školu za promet i razumiju se u vlakiće koji prometuju od Velopina do jako udaljenog Čikata.
Još mi nikako nije jasno na koji način će to nestručni odbor ili komisija u Gradu ocjenjivati stručno utemeljena mišljenja.
Slabo govoriš idiotski. Prevedeno na hrvatski to znači da primjedbe može davati svatko, a gradonačelnica će imenovati posebni odbor za ocjenjivanje stručne utemeljenost danih mišljenja, primjedbi i prijedloga. No stručnost prijedloga odbor neće ocjenjivati sa prometnog stajališta, tj. kako da vlakić od točke A dođe do točke B i natrag, nego sa stajališta interesa da udaljenost između tih točaka bude što kraća i da ostane na putnicima neatraktivnom dijelu grada Velopin - Čikat. Prijedlog će se smatrati stručnim ako jamči da će narodski rečeno vuk biti sit, a koza ostati cijela. Ili prevedeno na stručni hrvatski, da će taksisti i njihov lobist u GV biti zadovoljni što su se rješili konkurencije, a vlasnik vlakića uvjeren da mu je bolje jezik držati za zubima nego da ostane bez njih.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
125 # Pamet u glavu, jezik za zube, dupe uza zidSavjetovanje sa javnošću 2018-05-31 17:47
Narodna poslovica:
Bolje jezik za zube, nego metak u čelo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
361 # truć kenjhranitelj tuljana 2018-05-31 19:32
Naprotiv, "stručno utemeljeni" znači da komentari i primjedbe moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, "ne sviđa nam se", na "znam ali neću ti reć", na stajanju sluškinja pred žutom kućom, na uvredama ili paušalnim optužbama za kriminal/pogodo vanje, dakle na svemu na što smo navikli čitajući komentare ispod ovih članaka...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # prd smrdZeko Peko 2018-05-31 20:08
Citat hranitelj tuljana:
Naprotiv, "stručno utemeljeni" znači da komentari i primjedbe moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima,
Pozivom na savjetovanje ne traže se komentari, a mišljenja se ne isključuju. Naprotiv jasno piše "Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim Planom te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
124 # Hranitelju tuljanagost 2018-05-31 21:18
Ti si budaletna....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
128 # vlakićwatafak 2018-05-31 21:26
Citat hranitelj tuljana:
moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, "ne sviđa nam se", na "znam ali neću ti reć"
Upravo si opisao način postupanja Grada koji bez ikakvog obrazloženja u vezi izmjene rute vlakića pokreće postupak izmjene i dopune Plana postavljanja kioska i pokretnih naprava.
Kao što si naveo, komentari i primjedbe moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, onda očekujemo i da postupak izmjene Plana mora biti propisno elaboriran i argumentiran.

Ili je ovo ponašanje Grada takvo samo zato jer za Grad vrijedi ono retoričko pitanje o psu i njegovima jajima?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Zašto ćuko liže jaja?Mikser 2018-06-01 09:39
Citat watafak:
Citat hranitelj tuljana:
moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, "ne sviđa nam se", na "znam ali neću ti reć"
Upravo si opisao način postupanja Grada koji bez ikakvog obrazloženja u vezi izmjene rute vlakića pokreće postupak izmjene i dopune Plana postavljanja kioska i pokretnih naprava.
Kao što si naveo, komentari i primjedbe moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, onda očekujemo i da postupak izmjene Plana mora biti propisno elaboriran i argumentiran.
Mislim da nisi shvatio dubinu i dalekosežnost Anine zamisli da bez suvišnih zašto i držanja propisa kao pijan plota promijeni rutu tog nesretnog vlakića. Gradonačelnica je kao magistar ekonomije smjer management izračunala da je za Grad i Državu veća korist od taksista nego od vlakića. Taksisti prevoze turiste po neusporedivo višljim cijenama od vlakića što kroz poreze koje taksisti uredno podmiruju daje veće prihode za Proračun. Njena odluka se temelji na argumentu korisnosti i realnosti da se za taksiste ne zalaže makar ko nego vijećnik vladajuće koalicije čiji sin je također taksist. Zato je oduzimanje prava na rad i zaradu jednom poduzetniku radi povećanja zarade drugim poduzetnicima sasvim ispravna odluka utemeljena na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, "ne sviđa nam se", na "znam ali neću ti reć" ;-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # I to je to ...Ogi 2018-06-01 09:55
Citat Mikser:
Zato je oduzimanje prava na rad i zaradu jednom poduzetniku radi povećanja zarade drugim poduzetnicima sasvim ispravna odluka utemeljena na argumentima, činjenicama i na realnosti,
Pa još kao v.d. gradonačelnika obznanila je da Grad daje značajan zamah lošinjskom poduzetništvu. I to je to ...

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # $$$watafak 2018-06-01 10:51
Citat Mikser:
Citat watafak:
Citat hranitelj tuljana:
moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, "ne sviđa nam se", na "znam ali neću ti reć"
Upravo si opisao način postupanja Grada koji bez ikakvog obrazloženja u vezi izmjene rute vlakića pokreće postupak izmjene i dopune Plana postavljanja kioska i pokretnih naprava.
Kao što si naveo, komentari i primjedbe moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, onda očekujemo i da postupak izmjene Plana mora biti propisno elaboriran i argumentiran.
Mislim da nisi shvatio dubinu i dalekosežnost Anine zamisli da bez suvišnih zašto i držanja propisa kao pijan plota promijeni rutu tog nesretnog vlakića. Gradonačelnica je kao magistar ekonomije smjer management izračunala da je za Grad i Državu veća korist od taksista nego od vlakića. Taksisti prevoze turiste po neusporedivo višljim cijenama od vlakića što kroz poreze koje taksisti uredno podmiruju daje veće prihode za Proračun. Njena odluka se temelji na argumentu korisnosti i realnosti da se za taksiste ne zalaže makar ko nego vijećnik vladajuće koalicije čiji sin je također taksist. Zato je oduzimanje prava na rad i zaradu jednom poduzetniku radi povećanja zarade drugim poduzetnicima sasvim ispravna odluka utemeljena na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, "ne sviđa nam se", na "znam ali neću ti reć" ;-)
ako smije, onda neka to napiše i stručno obrazloži
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Rob Peter to pay Paulgost 2018-06-01 15:54
Citat Mikser:
Zato je oduzimanje prava na rad i zaradu jednom poduzetniku radi povećanja zarade drugim poduzetnicima sasvim ispravna odluka utemeljena na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima,
Takva politika je sažeta u prastaroj izreci "Otmi Petru da platiš Pavlu" koja je dobila suvremeno značenje primijenjivo i na imena iz slučaja rute lošinjskog vlakića
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # ¸/////Lebić 2018-06-01 16:24
Citat gost:
Citat Mikser:
Zato je oduzimanje prava na rad i zaradu jednom poduzetniku radi povećanja zarade drugim poduzetnicima sasvim ispravna odluka utemeljena na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima,
Takva politika je sažeta u prastaroj izreci "Otmi Petru da platiš Pavlu" koja je dobila suvremeno značenje primijenjivo i na imena iz slučaja rute lošinjskog vlakića
Ironično je što u današnjoj lošinjskoj priči ulogu Pavla ima čovjek koji je prije 15 ,16 godina prijetio prosvjedima i blokadom prometnica jer da se skraćenjem radnog vremena ugostiteljima oduzima pravo na rad. A borio se terasa pred njegovim kafićem može raditi cijelu noć pa makar cijeli grad ne spavao od narodnjaka do daske. Rječ je o Mariu Kamaliću koalicijskom partneru HDZ-a i gradonačelnice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # ta tvoja barka malakapetan barke 2018-06-01 17:07
Kamala niti nema kafić nego terasu sa šankom. Svaka slastičarna na Lošinju ima veći unutarnji prostor od kafića Priko.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Disko kamalaBanana 2018-06-01 18:17
Citat kapetan barke:
Kamala niti nema kafić nego terasu sa šankom. Svaka slastičarna na Lošinju ima veći unutarnji prostor od kafića Priko.
Ali pravio je buku kao da je disko :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # sa teroristima se ne raspravljaDJ Tramp 2018-06-02 11:29
Citat Banana:
Citat kapetan barke:
Kamala niti nema kafić nego terasu sa šankom. Svaka slastičarna na Lošinju ima veći unutarnji prostor od kafića Priko.
Ali pravio je buku kao da je disko :sad:
Svi se sjećamo kako je Kamala godinama noćnom bukom terorizirao cijeli grad.
Ne malo se zayebo kada je 2014. godine na GV dignuo ruku za davanje koncesije i privatizaciju Čikata, jer se nije sjetio da velika većina gostiju novog elitnog resorta uopće neće imati potrebu dolaziti u grad i posjećivati njegovu malu barku. otoci.net/.../...
Nakon toga je 2016. godine na sjednici Skupštine TZML izjavio kako centar grada odumire. otoci.net/.../...
Sada mu se u glavi upalio kliker, pa se sjetio da bi prvenstveno u interesu lošinjskog turizma, a moguće i vlastite zarade na fasadu njegove barkice trebalo postaviti zvučnike kojima bi po noći opet mogao terorizirati građane i cijeli grad.
Onaj koji mu tu to odobri zaslužuje kaznenu prijavu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # staraposlovica 2018-06-02 22:35
Citat Banana:
Citat kapetan barke:
Kamala niti nema kafić nego terasu sa šankom. Svaka slastičarna na Lošinju ima veći unutarnji prostor od kafića Priko.
Ali pravio je buku kao da je disko :sad:


Koliko para, toliko muzike.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # mornar filemornar 2018-06-02 08:43
Citat kapetan barke:
Kamala niti nema kafić nego terasu sa šankom. Svaka slastičarna na Lošinju ima veći unutarnji prostor od kafića Priko.
Di su komunalni redari? Prolaz kod Kamlića služi preko dana kao skladište stolova apo noći stolovi za stajanje. Dali to spada u kvadraturu terase ili ne ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Koga zastupa Kamalić u GV?Žac 2018-06-02 08:44
A gadljivo je do povraćanja što je takav lik ocrnjivao vlakić da je bučan i da se svi žale na njega. A vlakić nije bi bučniji od bilo kojeg auta ni izdaleka kao lupa komunalaca i buka kamiona kad u cik zore ispražnjuju kontejnere i prešaju smeće. A nije bučniji ni od brodova uz škver koji 24 sata bruje motorima. Kamaliću kao gradskom vijećniku nije palo na pamet da pokrene to pitanje nego moraju građani pitanjem na Radio Lošinj.Koga Kamalić zastupa u Gradskom Vijeću?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Sve što se isplati učiniti, isplati se učiniti samo zbog novcaFerengi 2018-06-02 09:16
Citat Žac:
Koga Kamalić zastupa u Gradskom Vijeću?
U kojem god svojstvu bio, kao član GV, predsjednik udruge obrtnika, privatni ugostitelj, otac taxiste ili kapetan bojnog broda, on uvijek zastupa samo svoje interese.Vanzemaljci vladaju zemljom, zovu se Ferengiji!
dnevno.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # obiteljski bizniskokolo 2018-06-02 09:22
Citat Žac:
Koga Kamalić zastupa u Gradskom Vijeću?
Kamala zastupa sebe i svoju obitelj kao i ostali vijećnici u GV.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # % % %WD 40 2018-06-02 10:34
Citat kokolo:
Citat Žac:
Koga Kamalić zastupa u Gradskom Vijeću?
Kamala zastupa sebe i svoju obitelj kao i ostali vijećnici u GV.
Točno, ali on svoje interese i obiteljske interese zastupa izravno. Drugi to rade neizravno zastupajući interese drugih. Za naknadu :roll:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Za šaku rubaljaasd 2018-06-02 12:56
Citat WD 40:
Citat kokolo:
Citat Žac:
Koga Kamalić zastupa u Gradskom Vijeću?
Kamala zastupa sebe i svoju obitelj kao i ostali vijećnici u GV.
Točno, ali on svoje interese i obiteljske interese zastupa izravno. Drugi to rade neizravno zastupajući interese drugih. Za naknadu :roll:
Jedino se time može objasniti Andrinovo zalaganje protiv povećanja komunalne naknade za rasvjetju Čikata jer da to šteti investitoru. To je bilo u prošlom sastavu GV a sad kad je za honorar zamjenika predsjenika GV pritrčao hadezejcima oduševljno je dizao ruke za aerodrom golf na Šolićevoj prezentaciji u Belviju
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # tajni agentkukunka 2018-06-02 18:46
Citat asd:
Jedino se time može objasniti Andrinovo zalaganje protiv povećanja komunalne naknade za rasvjetju Čikata jer da to šteti investitoru. To je bilo u prošlom sastavu GV a sad kad je za honorar zamjenika predsjenika GV pritrčao hadezejcima oduševljno je dizao ruke za aerodrom golf na Šolićevoj prezentaciji u Belviju
Ne krivite Andrina za njegovo oduševljenje za aerodrom i golf. On je samo glasnogovornik jedne moćne obitelji koja drma Lošinjem.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Procedure su temelj demokracijegost 2018-06-01 12:53
Citat watafak:
Ili je ovo ponašanje Grada takvo samo zato jer za Grad vrijedi ono retoričko pitanje o psu i njegovima jajima?
Na pitanje "Zašto pas liže svoja jaja" odgovor je "Liže ih zato što može". I odgovor na pitanje zašto Grad ignorira propisane procedure odgovor je isti: Zato što može. Jer građani se ne bune.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
126 # Koji je tebiCaruk 2018-06-01 00:04
Citat hranitelj tuljana:
Naprotiv, "stručno utemeljeni" znači da komentari i primjedbe moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, "ne sviđa nam se", na "znam ali neću ti reć", na stajanju sluškinja pred žutom kućom, na uvredama ili paušalnim optužbama za kriminal/pogodovanje, dakle na svemu na što smo navikli čitajući komentare ispod ovih članaka...
J..ote divim ti se, tvoja inteligencija je parekselans. Mora da si član GV ili Jadranka company Ili jednostavno ne razumiješ idiotski jezik, a hrvatski još manje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Paušalne optužbe, ma nemoj!WD 40 2018-06-01 14:55
Citat hranitelj tuljana:
Naprotiv, "stručno utemeljeni" znači da komentari i primjedbe moraju biti utemeljeni na argumentima, činjenicama i na realnosti, a ne na osjećajima, mišljenima, "ne sviđa nam se", na "znam ali neću ti reć", na stajanju sluškinja pred žutom kućom, na uvredama ili paušalnim optužbama za kriminal/pogodovanje, dakle na svemu na što smo navikli čitajući komentare ispod ovih članaka...
Na temelju čega tvrdiš da su to paušalne optužbe? Odgovori na pitanje pitanje koje je jučer postavio VKV - stručnjak pa ću priznati da su optužbe paušalne. Pitanje glasi: "Može li se negdje pročitati stručno obrazloženje Grada zašto mijenja nešto što ima smisla i već godinama uredno funkcionira, u nešto nefunkcionalno i potpuno besmisleno, i ima li negdje za pogledati taj stručni elaborat na temelju kojega je predložena izmjena rute vlakića, ili je i to tajna kao Master plan Jadranke?"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # Kumstvo ispred svegaGost 2018-06-01 22:12
Tuljaniću šta opet si na zadatku? Jel to t oja "sposobna" gradonačelnica ima stručno utemeljen argument za ukidanje vlakića na relaciji Lidl- Aurora na činjenici i realnosti njezinog kumstva sa poznatom taxisticom? Šta opet privatno ispred javnog ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # doba guljenja krumpiraPoskok 2018-06-02 00:24
KORUPCIJSKA AFERA U ŠPANJOLSKOJ
Osuđena vladajuća stranka, 29 osoba ide u zatvor
www.index.hr/.../1046841.aspx

HDZ se raspada po šavovima, prljavo rublje je isplivalo na površinu, ima ga na sve strane, više ne pomaže ni kemijska čistionica, dolazi doba guljenja krumpira, globalno i lokalno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # ribe, raci, školjke i prstaciluben 2018-06-02 07:21
Citat Poskok:
HDZ se raspada po šavovima, prljavo rublje je isplivalo na površinu, ima ga na sve strane, više ne pomaže ni kemijska čistionica, dolazi doba guljenja krumpira, globalno i lokalno.
Možda se HDZ raspada na državnom nivou, ali u Lošinju se to ne može desiti jer su sve stranke interesno povezane. Vladajuća ekipa još će godinama biti čvrsto zajedno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # defective by designNo Warranty 2018-06-02 09:32
luben:
"Možda se HDZ raspada na državnom nivou, ali u Lošinju se to ne može desiti jer su sve stranke interesno povezane. Vladajuća ekipa još će godinama biti čvrsto zajedno."

Upravo će ih nezakonita interesna povezanost doći glave. Kad započnu istrage, a spremaju se, oči će jedni drugima iskopati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Legalizacija sukoba interesaAlibaba 2018-06-02 10:05
Citat No Warranty:
Upravo će ih nezakonita interesna povezanost doći glave. Kad započnu istrage, a spremaju se, oči će jedni drugima iskopati.
Iz tvojih usta u Božje uši, ali sumnjam da Bog čuje. Nije ga bilo briga što se Plenković na podao način rješio "Crne Dalije" iz Povjerenstva za sukob interesa iako mu je ona otvorila put do premijerske fotelje rušenjem Karamarka. A sada se priprema zakon kojim će od toga povjerenstva ostati samo ime. Pa kad ga tako kastriraju i time legaliziraju sukob interesa kao svoje sveto pravo, političari će moći raditi šta god ih volja bez da ikako odgovaraju. Ma neće čak ni guliti krumpire kad zamrače milijune. Mislim da se žure da opljačkaju i ovo malo što je još ostalo bez da ih se ometa pametovanjem o nekakvim sukobima interesa. Ne znam samo koga će pljačkati kad u Hrvatskoj ostanu samo političari, branitelji i popovi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # pljušte kritike, pljuštat će i kaznene prijaveno frx 2018-06-02 12:04
pi.kin dim je pi.kin dim, isto kao i povjerenstvo za sukob interesa
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Bezubi zakon o sukobu interesagost 2018-06-02 12:21
Citat no frx:
pi.kin dim je pi.kin dim, isto kao i povjerenstvo za sukob interesa
Dok je dalija Orešković bila predsjednica svim lupežima su se tresle gaće, a Karamarko je i ostao bez njih. Sada se Plenković i kamarila oko njega plaše se to ne dogodi i njima. U strahu da se u povjerenstvo opet potkrade netko tko se zakona drži kao pijan plota mijenjaju zakon tako da bude besopasan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Kada kroz debelo crijevo krene kritična količina govana, uvijek dođe do nekakvog sranjadr House 2018-06-02 15:34
Citat gost:
U strahu da se u povjerenstvo opet potkrade netko tko se zakona drži kao pijan plota mijenjaju zakon tako da bude besopasan.
Poznat nam je HDZ-ov modus operandi, kada dođe do sranja, čelništvo pere ruke, iz stranke se izbacuju inkrimirani pojedinci ili se raspuštaju čitavi ogranci.
Kada zbog gomile lošinjskih govana po otoku počne uredovati Drmatorix, Kapeli će kao i uvijek podviti rep, a Plenković će napraviti ono što mora da zaštiti sebe i stranku. A onda će domaće hijene u panici optuživati jedni druge, ne sjećam se, nisam mogao, nisam znao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # HDZ sprema impotetni zakon o sukobu interesaMad Max 2018-06-02 17:37
Citat gost:
Citat no frx:
pi.kin dim je pi.kin dim, isto kao i povjerenstvo za sukob interesa
Dok je dalija Orešković bila predsjednica svim lupežima su se tresle gaće, a Karamarko je i ostao bez njih. Sada se Plenković i kamarila oko njega plaše se to ne dogodi i njima. U strahu da se u povjerenstvo opet potkrade netko tko se zakona drži kao pijan plota mijenjaju zakon tako da bude besopasan.
Nacrt Zakona o sukobu interesa koji je iscurio iz Ministarstva uprave otkriva novi korak HDZ-a u otupljivanju oštrice borbe protiv sukoba interesa. Smjena Dalije Orešković bila je prvi potez, a sada spremaju i posve impotentnu verziju zakona koji će zapravo pojačati sivu koruptnivnu zonu kombiniranja privatnog i političkog
Kao da nije bilo dovoljno da je donedavno radnu grupu za izradu novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa vodila Josipa Rimac, bivša gradonačelnica Knina – čija je prijateljica osuđena jer joj je „sredila” veći državni stan, sada se pojavila i radna verzija Zakona koja svjedoči o novom potonuću ideje nadzora sukoba interesa u Hrvatskoj.

Primjerice, značajno se smanjuje kažnjavanje onih kojima se dokaže sukob interesa. Novčano kažnjavanje predviđeno je samo u slučajevima kada dužnosnik netočno ili nepotpuno popuni imovinsku karticu ili zakasni s njezinom predajom. Cijeli niz konkretnih oblika sukoba interesa koji su do sada tretirani, sada bi naprosto nestao, a za mnoge oblike sukoba interesa koji su prema postojećem zakonu definirani i financijski kažnjivi, novi prijedlog uopće ne predviđa novčane kazne.

Ako će doista proći ova verzija ministra Lovre Kuščevića, političari će moći, primjerice, povlaštene informacije prenijeti svojim prijateljima i rodbini, zaraditi na tome, a da to uopće ne bude tretirano kao sukob interesa. Dužnosnici bi mogli biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora privatnih tvrtki, a tvrtke u vlasništvu članova obitelji dužnosnika mogle bi poslovati s državnim tijelom u kojem dužnosnik obnaša vlast.

Ako bi prošao model ministra Lovre Kuščevića, dakle, HDZ-a, možda Tomislav Karamarko ne bi bio u sukobu interesa zbog iznošenja osobnih stavova i prijedloga za povlačenje Hrvatske iz arbitraže s MOL-om s obzirom da je njegova supruga poslovala s tvrtkom Josipa Petrovića, Molova konzultanta.

No, sigurno je da ne bi bila u sukobu interesa ni Martina Dalić, bivša ministrica gospodarstva i predsjednica Vlade, kojoj je istodobno suprug bio i ostao član Uprave Ine, niti bi trebao odgovarati premijer Andrej Plenković za sve ono što je osumnjičen ili tek bude.

Ni Zoran Milanović ne bi zaradio opomenu, niti bi bivši ministar obrane Ante Kotromanović bio kažnjen jer je letio privatnim zrakoplovom privatnog poduzetnika. I tako dalje.

Da podsjetim, Kotromanović s obitelji je bio Šolićev i Mihin gost besplatno, a teretiralo ga se samo za let privatnim avionom.

Povjerenstvo u vrijeme Dalije Orešković optužilo je za sukob interesa potpredsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka, a beskompromisno se bavilo i mnogim potezima predsjednice Kolinde Grabar-Kitarovi ć, od podjele sredstava od kampanje do njezinih rođendanskih proslava sa Zdravkom Marićem ili tajanstvenih putovanja u SAD. Predsjednica je otvoreno optužila Daliju Orešković da „vodi osobni rat protiv nje”.
akvo Povjerenstvo, s Dalijom Orešković na čelu, nije bilo samo nadzorno tijelo, postalo je svojevrsna institucija, jedno od centralnih mjesta mjerenja demokratičnosti u Hrvatskoj. Institucija kojoj se vjerovalo i koja je stekla iznimnu moć u kreiranju javnog mnijenja.

Dalija Orešković svojim postupcima nipošto nije mogla steći drugi mandat za Vlade Andreja Plenkovića jer je previše njegovih ministara i ministrica već bilo zabilježeno za „mjerenje” sukoba interesa.

Njezin odlazak i dolazak Nataše Novaković, o kojoj se znalo jako malo, ali je bilo jako vidljivo da je HDZ s koalicijskim partnerima jako želi na tom mjestu, odmah je oslabio instituciju Povjerenstva.

Ne čudi što je među prvim odlukama glatko prošlo odbacivanje ikakvih sumnji oko putovanja predsjednice u SAD, a isto tako, taman nakon ostavke ministrice Dalić, i presuda da je Dalić u sukobu interesa. Nekako previše usklađeno s vladajućima.

Nema tu više one hrabrosti i postupanju „svemu unatoč” iz vremena Dalije Orešković. Nema više spremnosti da se za medije protumači i najosjetljivije pitanje oko sumnje na sukob interesa u Uredu predsjednice ili Banskim dvorima.

I taman kada je izgledalo da je to sve, da je, eto, Nataša Novaković, donijela ispravnu dozu dogovornog mjerenja sukoba interesa u Povjerenstvo, da ga je učinila predvidljivo tupim, odlučnim eventualno u slučaju kakvog povjesničara (kao u slučaju Ante Nazora i njegove nagrade), pojavio se novi dokaz da niti to nije dovoljno.

Zakon je bio solidan, ali manjkav. Sama Dalija Orešković radila je analizu i prijedloge poboljšanja postojećeg Zakona i sve svoje sugestije uredno je isporučila radnoj grupi u Ministarstvu uprave, koje je u Vladi Andreja Plenkovića preuzeo živopisan ministar graditeljstva iz Vlade Tihomira Oreškovića, Lovro Kuščević.

Ništa od primjedbi Dalije Orešković očito nije prošlo. Ne sprema se poboljšanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa nego njegovo sužavanje, stvara se njegova impotentna verzija.

HDZ-ova misija istrebljenja borbe protiv sukoba interesa
Verzija u kojoj grupa Borg postaje prirodno savjetodavno tijelo. Verzija u kojoj odvjetnik koji će kasnije pisati zakon po kojem će dobiti unosan savjetodavni posao može besplatno pokloniti svoj ured HDZ-u za snimanje predizbornog spota.

Ni tupo Povjerenstvo za sukob interesa nije bilo dovoljno HDZ-u u misiji istrebljenja svakog pokušaja borbe protiv sukoba interesa. Na sceni je pokušaj potpunog prepravljanja Zakona, zapravo potpunog redefiniranja sukoba interesa. Možda stvari postavljaju ovako: EU nas je potjerala da pojačamo potragu za sukobom interesa, ali sada bi se to izgleda moglo vratiti u stare hrvatske standarde kombiniranja privatnog i državnog.

Nikada to nisu bile velike kazne, nikada nisu ni bili u pitanju novčani iznosi. Uostalom, dužnosnici s visokim plaćama te su iznose podmirivali bez problema. Boljela je javna osuda, reflektori usmjereni na potez koji je značio da je izvan dužnosničke plaće zamirisalo još nešto više. HDZ želi ugasiti te reflektore.
HDZ-ov MODEL BORBE PROTIV SUKOBA INTERESA: Smjena Dalije Orešković nije bila dosta, donosi se i zakon za legalizaciju grupe Borg
net.hr/danas/hrvatska/hdz-ov-model-borbe-protiv-sukoba-interesa-nije-bila-dovoljna-smjena-dalije-oreskovic-donosi-se-i-zakon-za-legalizaciju-grupe-borg/
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # legalna pljačkagrađanin 2018-06-03 10:21
Lijepo je meni jednom rekao jedan ugledni HDZovac: Pa nećemo opet osnivati komisije za utvrđivanje porijekla imovine, to su radile komunjare.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # legalna pljačkanjofra 2018-06-03 15:53
Citat građanin:
Lijepo je meni jednom rekao jedan ugledni HDZovac: Pa nećemo opet osnivati komisije za utvrđivanje porijekla imovine, to su radile komunjare.
Kako uopće može HDZ-ovac biti ugledan ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ugled na HDZ načingost 2018-06-03 16:17
Citat njofra:
Citat građanin:
Lijepo je meni jednom rekao jedan ugledni HDZovac: Pa nećemo opet osnivati komisije za utvrđivanje porijekla imovine, to su radile komunjare.
Kako uopće može HDZ-ovac biti ugledan ?
Možda misli na ugled u stranci. Što veći lopov to veći ugled.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # mea culpagrađanin 2018-06-03 17:16
Citat njofra:
Citat građanin:
Lijepo je meni jednom rekao jedan ugledni HDZovac: Pa nećemo opet osnivati komisije za utvrđivanje porijekla imovine, to su radile komunjare.
Kako uopće može HDZ-ovac biti ugledan ?
visoko pozicioniran u stranci
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
226 # komentar saFB 2018-06-01 08:57
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # komentar za kogaxxx 2018-06-22 12:54
zna se za koga i kome ide u prilog gradonačelnica kumi i kumovima
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # TaxiGradjanin 2018-08-07 01:02
Ajmoooooo,petic ija za izmještanje taxi-a iz centra grada na novu busnu.Gdje se u svijetu nalaze taxi stajališta?Samo kod nas je to u centru grada i nalazi se u privatnom vlasništvu taxi Bracei taxi Šiptara(majmuna )uz svu podršku kume Gradonačelnice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Njoj je žao ...

  Doaći 18.08.2022 18:47
  ...
  Ovo je najbolje što se moglo dogoditi.Projek t je zatvoren i nebitno je tko je sada ...
   
 • Njoj je žao ...

  GaGa 18.08.2022 16:19
  Simfonija uz trijumfalni marš
  Ja vjerujem da joj je žao, ali više zbog toga što se tako lijepo slikala u trijumfalnom ...
   
 • Njoj je žao ...

  Prava pitanja 18.08.2022 14:14
  Bez odgovora
  Franković je postavio pravo pitanje, nažalost oni koji jesu odgovorni, ne osjećaju se ...
   
 • Njoj je žao ...

  Neko ime 18.08.2022 13:03
  Osjeća li itko odgovornost?
  Pitanje odgovornosti za propast ovog projekta jučer je na fejsu postavio i vijećnik ...
   
 • Njoj je žao ...

  Erik 18.08.2022 08:33
  ono kad ne vidiš dalje od svog nosa
  Ravnatelj Balija je uvjetno rečeno dobio zadnju bitku, pohapsio je 10% odraslog stanovništa ...
   
 • Njoj je žao ...

  gost 18.08.2022 07:21
  Čuvari plaže u ljetnom periodu
  Iako je projekt Mrtvaška propao, njegovi akteri i dalje se razbacuju novcem poreznih ...
   
 • Njoj je žao ...

  sin city 17.08.2022 22:00
  slika govori 1000 riječi
  organizatori udruženog zločinačkog pothvata
   
 • Njoj je žao ...

  sin 17.08.2022 19:33
  a joj
  Slika govori tisuću riječi.
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  Dvorjani 17.08.2022 12:09
  Damica
  Što kaže o tom svemu Anin dvorski fotograf ? Izgleda da ima previše posla na plaži pa ne ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  Čeper 17.08.2022 10:46
  "linije od "strateškog državno inreresa"
  To je pokazatelj velikog interesa za hipotetske buduće linije "od strateškog državnog ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  gost 17.08.2022 10:35
  Pljačkaški turizam
  Mediji su puni primjera pljačkaškog turizma i ugostiteljstva na hrvatski način, ali Otok ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  hranitelj tuljana 17.08.2022 10:30
  Pamtimo
  Mudro šute i oni koji su Lošinjanima ad nauseum forsirali glasovanje za njega, kao za nekakvu ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  asdf 16.08.2022 18:34
  ....
  A Deva na sve to mudro šuti. Prije izbora je širio priču o prijetnji creske građevinske ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  Svi Odreda 16.08.2022 17:44
  Lažovi
  Još jedan dokaz da svi odreda HDZ + SDP + ŽLU lažu.
   
 • Privid političkog konsenzusa

  gost 16.08.2022 17:30
  Slutnje i nagađanja umjesto studije opravdanosti investicije
  Za sve te koji su apelirali, od lokalnih Kamalića i Skazlića do Premuđana Smirčića porazna ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  Bonaca 16.08.2022 17:13
  Kolonija šismiš
  A nas Župnik isti kao i oni, samo gleda kako dobiti novac.. Ja necu u raj, ali i Zupnik je ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  gost 16.08.2022 16:30
  Špekulantska prenamjena
  Ova vijest me podsjetila na Kučićkin "energičnu reakciju" s demantijem da gradnja ceste do ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  pomoć 16.08.2022 14:22
  ilovčani
  Možda bi trebalo zamoliti drage Ilovčane da stanu na kraj devastaciji i podivljaloj bespravnoj ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  ....... 16.08.2022 13:59
  Zoombul
  Sve genijalac do genijalca. A sada dragi Ilovčani ćete ići okolo do Lošinja jer će Butković ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  GaGa 16.08.2022 13:55
  Spasimo naš Lošinj od divljih graditelja
  Volio bih da se sada javi lik koji se potpisivao kao GOST i točkicama i nedavno napisao što ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  Majstor 16.08.2022 12:26
  Gazilj krši zakon
  Prema viđenim snimcima događaja iz uvale Mrtvaška i drugih događaja objavljenih na ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  Pa gdje baš sad ? 16.08.2022 11:33
  Istina
  Ovaj baš ne ide u crkvu, ali nosi veliiiki križ oko vrata. Možda se i to računa kod ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  pio 16.08.2022 10:47
  anđeli
  Zašto bi se bojali Boga?,njih redovito ispovijeda župnik,tako do su odriješeni sviju grijeha,a ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  Zoombull 16.08.2022 10:02
  Pamti pa vrati!
  Glavni krivac za taj gubitak je gradonačelnica o kojoj je zapravo sve ovisilo. Da je klasična ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  gost 16.08.2022 09:22
  Izbjegnuta veća šteta
  Izvođenjem projekta koji se ne temelji na urbanističkom planu uređenja donesenom prema ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  Pa gdje baš sad ? 15.08.2022 21:49
  Propala stvar
  Pa kako baš sad da propadne stvar kad se nelegalni graditelj vile sa Liškog utrpao među ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  Istina 15.08.2022 19:20
  Lošinjska
  Neću nikad reći da mi je žao što je projekt propao,jer se vodim načelom da u životu ono što ...
   
 • Privid političkog konsenzusa

  punisher 15.08.2022 18:29
  HDZ kriminalci
  Protiv lažnog policijskog službenika, koji je počinjenjem više kaznenih djela i disciplinskih ...
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  @@@ 15.08.2022 17:15
  .....
  sve na crno, bez papira
   
 • Lošinjska kolonija šišmiša

  Trasorka 15.08.2022 15:26
  Glamping
  Neće se cesta zatvoriti dok HDZ ima Trasorku, Glamping i Providencu