Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

I politika i ljudi bez svojstava

Korisnička ocjena:  / 5
LošeNajbolje 

sirO učincima ustrojavanja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja biti će još prilike raspravljati, ali već sada se može reći da je to neozbiljan, nepromišljen, nerazrađen, nepripremljen, nekvalitetan i promašen zahvat koji će unazaditi i do sada lošu kvalitetu rada gradske uprave. No za gradonačelnicu je sretna okolnost da joj to na prilično zakržljaloj i anemičnoj političkoj sceni našeg malog grada nema tko zamjeriti. A možda je s time i računala ...

Prije mjesec i pol dana, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja po hitnom postupku prihvatilo je Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela. Prema statutu Grada Malog Lošinja ( čl. 39.) usklađenom sa zakonom donošenje akata u hitnom postupku moguće je samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi nedonošenjem takovog akta u određenom roku bila nanesena znatnija šteta za Grad. Prijedlog za odlučivanje u hitnom postupku predlagač mora posebno obrazložiti. No u materijalima koji su gradskim vijećnicima dostavljeni manje od 48 sati prije sjednice, a kojoj je na dnevnom redu bio prijedlog da se ovu odluku donese po hitnom postupku, nije bilo ni jedne riječi obrazloženja hitnosti koje zakoni i Statut Grada Malog Lošinja izričito predviđaju kao obavezno. U materijalima za 21. točku dnevnog nalaze se samo "Dopis Predsjednika Gradskog vijeća", "Dopis gradonačelnice" i "Prijedlog odluke", a da se radi o hitnom postupku vidi se jedino iz dopisa predsjednika Gradskog vijeća, gdje na kraju naziva predmeta dokumenta stoji zarez za kojim slijede tri podebljane riječi po hitnom postupku. Dopisom se predsjednik Gradskog vijeća poziva na čl. 39. Statuta, ali obrazlaženja hitnosti postupka propisanog tim člankom jednostavno nema. Dakako, ni u dopisu gradonačelnice nema ni riječi obrazloženja hitnosti postupka, no tome se ne treba čuditi s obzirom da ni njeni navodi o razlozima za preustroj gradske uprave ne obiluju smislenim obrazloženjima. Fraza da prijedlog preustroja da "polazi od potrebe za reorganizacijom sadašnjeg ustrojstva gradske uprave, a u cilju poboljšanja efikasnosti rada i veće učinkovitosti gradske uprave" može poslužiti kao izlika za rješavanje nekih internih nesuglasica, ali ne kao obrazloženje zahtjeva za hitnim postupkom. A da bi sve ovo u svojoj apsurdnosti bilo zanimljivije, dopis gradončelnice pod Kl.:021-0/18-01-01 izrađen je 20. ožujka 2018., dakle materijal je bio spreman deset dana prije sjednice Gradskog vijeća. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja gradonačelnica je poslala predsjedniku Gradskog vijeća na vrijeme, no predsjednik ga ne stavlja na dnevni red u redovnom postupku s materijalima koji su vijećnicima poslani 23.03.2018. u zakonskom roku. 

Predsjednik gradskog vijeća - "čovjek bez svojstava"
Zašto predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja nije prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja uputio u redovnu proceduru iako je materijale dobio na vrijeme i to 10 dana prije održavanja sjednice? Zašto nije obrazložio razloge što točka ide po hitnom, a ne redovnom postupku? Zašto niti jedan oporbeni vijećnik nije pročitao materijale, ako već vladajući ne moraju čitati materijale jer u njihove ime gradonačelnica razmišlja, i zašto nije postavio nikakvo pitanje o tome? Naravno, odluka da 21. točka koja je trebala odnosno morala ići u redovnom postupku, ide u hitni postupak iako formalno u nadležnosti predsjednika GV jest odluka gradončelnice. Takva odluka je zabrinjavajuća s više aspekata. Jedan jest pravni problem da gradska vlast otvoreno krši propise i da se ne obazire na njih, a drugi politički problem jest da gradončelnica donosi pogrešne odluke, a da u cijelom političkom spektru ne postoji osoba koja bi se tome usprotivila. Odluke gradonačelnice prolaze bez iakvog kritičkog propitivanja, a predsjednik gradskog vijeća ostavlja dojam čovjeka bez svojstava i bez vlastitog stava, osobe koja tek mehanički ispunjava hirove gradončelnice. Predsjedniku gradskog vijeća ne služi na čast ni to što točke po hitnom postupku dostavlja vijećnicima kao dopunu dnevnog reda, a koje numerira kao redovne točke.

Niti hitno niti javno
Odluka da se ide u hitni postupak umjesto u redovni nije jedino kršenju procedure kad je u pitanju odluka o preustroju. Redovnim posjetiteljima ove stranice već su svakako poznate zakonske odredbe o obvezi provođenja javnog savjetovanja u postupcima donošenja općih akta. Naravno da je u ovom slučaju, vjerojatno zbog potrebe za konspiracijom, obavezno javno savjetovanje i za ovu odluku – ležerno preskočeno. Zakonske odredbe o obaveznom javnom savjetovanju prekršene su po tko zna koji put u ovom mandatu. Odredbe Zakona o pravu na pristup inforamacijama odnose se kako na Vladu RH, tako na žalost gradonačelnice i na našu lokalnu samoupravu. Da je to poznato i našom maloj lokalnoj samoupravi za koju naša gradonačelnica tepa da je "Prva od 1000" pokazuje javno savjetovanje za odluku o izmjeni Statuta Grada Malog Lošinja kojom se usklađivao s usvojenim izmjenama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi, izmjene poznatije pod kolokvijalnim nazivom Lex šerif. I ne samo to; i odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja je istovremeno bila u javnoj raspravi. Dakle, radi tehničkog usklađivanja Statuta i Poslovnika o radu Gradskog vijeća sa zakonom, javna rasprava je provedena, ali za prijedlog odluke o novom ustroju gradske uprave javne rasprave nije bilo. Očito je da gradonačelnica za obvezu javnog savjetovanja zna, ali kad joj savjetovanje sa javnošću iz vlastitih taktičkih razloga ne odgovara, ona je ne ispunjava.

Pragma ili zakon
Zanimljivo je da se na prethodnoj, 7. sjednici Vijeća oporba protivila spomenutim izmjenama statuta, jer se njima gradonačelnici daju prevelike ovlasti. No ta ista ljuta oporba kojoj smetaju zakonom dane prevelike ovlasti gradonačelnici, velikodušno joj daju ovlast da krši zakon i u tome je aktivno podržavaju. Vijećnici su jednoglasno - dakle i oporbeni vijećnici - bez riječi protivljenja ili barem suzdržanosti prihvatili prijedlog o preustroju gradske uprave kršeći zakonske i statutarne odredbe i procedure.

Stručnim službama Grada morala bi biti poznata i sudska praksa te da su na Visokom upravnom sudu padale odluke i zbog samog skraćivanja vremena javne rasprave. Tako je u jednoj odluci, na primjer, Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo je opći akt jednog Grada s obrazloženjem

"... da uopće nisu obrazloženi razlozi zbog kojih je vrijeme savjetovanja skraćeno u odnosu na zakonom određeno pravilo (30 dana). Razlozi koje Gradonačelnik iznosi u očitovanju ovom sudu, argumentirani su okolnostma u redovitom obavljanju nadležnosti tijela lokalne samouprve što se međutim, ne može smatrati opravdanim razlogom za skraćivanje vremena trajanja savjetovanja."

Gradonačelnik toga grada imao je također ležeran stav u vezi s obvezom javnog savjetovanja kao i gradonačelnica Prvog među 1000, jer je skraćivanje javne rasprave s 30 na 6 dana obrazlagao time je sjednica gradskog vijeća već sazvana, pa jednostavno nije bilo vremena čekati 30 dana. Zaključio je da nije bilo potrebno 30 dana kad je dovoljno i 6 dana! Naša je gradonačelnica problem javne rasprave riješila još elegantnije; nije dala niti jedan dan za javnu raspravu. Vođena načelom političke pragma da u tišini i pod svaku cijenu reorganizira gradsku upravu prema svom hiru se iznad načela zakonitog postupanja. U tome su joj svesrdnu podršku dali gradski vijećnici.

Hoće li u slučaju da kroz nadzorne ili sudske postupke odluka o preustroju bude ukinuta Gradsko vijeće imati snage da zbog osjećaja političke odgovornosti donese odluku o samoraspuštanju? Sudeći prema tome da je gradskim vijećnicima naporno i čitati obimne materijale i pratiti zakone, a kamoli razmišljati ili kritički raspravljati, osim kad su privatno zainteresirani (javne površine, šankovi, koncesije ...) to im ne bi trebao biti problem. Bilo bi to rješenje od briga.

A što smo dobili preustrojem?
O učincima ustrojavanja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja će biti prilike raspravljati, ali već sada se može reći da je to neozbiljan, nepromišljen, nerazrađen, nepripremljen, nekvalitetan i promašen zahvat koji će unazaditi i do sada lošu kvalitetu rada gradske uprave. No za gradonačelnicu je sretna okolnost da joj to na prilično zakržljaloj i anemičnoj političkoj sceni našeg malog grada nema tko zamjeriti. A možda je s time i računala ...

Uzimajući u obzir da je od odluke o preustroju donesena po hitnom postupku prošlo već mjesec i pol dana, a da se tek pojavio prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela koji ima samo 24 članka na šest kartica teksta, te da je šupalj kao švicarski sir, nameće se pitanje što je gradonačelnica radila godinu dana i zašto hitni postupak. Godinu dana se u konspiraciji spremala odluka o preustroju bez ikakvog sadržaja (bez analize zatečenog stanja, detekcije i dijagnostike problema, bez modaliteta i načina rješavanja problema) koja se donosi u hitnom postupku kao da će grad kolabirati bez hitne odluke, da bi se tek nakon 45 dana pojavio manjkavi pravilnik bezodredbi o odlučivanju u prvom stupnju, o žalbama, premještaju, pravima i obvezama djelatnika gradske uprave, o napredovanju, ocjenjivanju, kažnjavanju, nagrađivanju itd. itd. Što se radilo godinu dana? Pravilnik je sklepan na brzinu tek nakon donošenja odluke, a bavio se samo pitanjem kako da zaposlene djelatnike gradske uprave mehanički ispremiješta u novi ogranizaciski kalup Jedinstvenog upravnog odjela s pet odsjeka i uredom gradonačelnika, a da pritom stvori nebitna radna mjesta za bivše pročelnice. To bi im valjda trebala biti nagrada za odgovoran rad prijašnjih godina, kako ih je nedavno javno pohvalila gradonačelnica. Iako se u preustroj gradske uprave išlo jer gradska uprava nije zadovoljavala, gradonačelnica je vlastitom, opet konspirativnom odlukom, svim korisnicima gradskog proračuna podigla plaće za 5% retroaktivno, od 1. siječnja 2018. godine. Dakle i za period za vrijeme kojeg nije bila zadovoljna radom gradske uprave.

O pitanju fiskalne odgovornosti gradonačelnice da troši sredstva koja nema osigurana u proračunu nema potrebe trošiti riječi jer će hipnotizirani gradski vijećnci, kad za to dođe vrijeme, poslušno i bez pitanja dignuti ručice.

Za izradu Pravilnika o radu JUO i za sistematizacijom radnih mjesta u istom odjelu gradonačelnica na žalost nije koristila stručnjake organizacije rada i javne uprave, a što bi bilo korisnije od traženja pomoći psihologa i psihijatara. Zato ćemo nakon preustroja imati posvađane i nadražene djelatnike uprave i nefunkcionalnu organizaciju. Sistematizacija radnih mjesta je postavljena kao sub specijalizirana, pa svaki djelatnik obavlja samo specijalizirani i individualizirani posao, na primjer obračun komunalnog doprinosa. Radi ga jedna osoba, pa kad ode na godišnji odmor ili bolovanje iz gradske uprave nećr moći izaći niti jedno rješenje o komunalnom doprinosu. Naravno da na takav način nema niti mogućnosti napredovanja niti degradiranja, a povezano s tim niti potrebne motivacije za dobro i učinkovito odrađivanje posla. Na kraju krajeva, objektivno sagledavajući izjave i postupanja može se zaključiti da cilj preustorja nije bio podizranje kavalitete rada i ukupne učinkovitosti gradske uprave već isključivo detronizacija dosadašnjih pročelnica. Zašto tektonske promjene kad je gradonačelnica cilj prestroja (razvlaštenje nepoćudnih pročelnica) a što je njeno legitimno pravo, mogla riješiti elegantno u okviru svojih zakonskih i statutarnih ovlasti. U čl.47. Statuta Grada Malog Lošinja stoji da gradonačelnik u obavljaju izvršne vlasti između ostalog i imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela. Umjesto toga imamo cirkus s nesagledivim poljedicama.

Nakon 45 dana od donošenja odluke imamo uspostavljen Jedinstveni upravni odjel, koji nema sadržaja, a nema ni pečata. Imamo četrdesetak  zbunjenih djelatnika koji ne znaju što rade, kakav im je status. Imamo još i tri pročelnice koje nemaju svoje upravne odjele. Kao logičan nastavak nelogičnog postupanja, gradonačelnica je takvoj gradskoj upravi retroaktivno podigla plaće. Što nas još čeka? Možda imenovanje savjetnika gradonačelnice iz redova oporbe a ne vlastite stranke? Ili imenovanje za savjetnika i osoba koje to ne žele biti...? "Nakon sveg, sutra je novi dan".

Komentari: 

014 # Lud zbunjenNormalan 2018-05-14 16:32
Iz svega ovog proizlazi da se gradonačelnica već godinu dana uspješno igra Djeda Mraza iako je božićno vrijeme odavno prošlo i rasipa se našim novčićima kako joj dodje, podiže plaće kako bi se umilila svima,vanjske suradnike plaća pozamašnim iznosima bez obzira jesu li,hoće li i kada izvršiti naručeni posao. sve se rješava po hitnom postupku kako bi bilo što više vremena za šepurenje i treptanje okicama na eventima Jadranke d.o.o.
A sve pohvale predsjedniku g.vjeća; dolazi na vrijeme na posao, dežurna na hodnicima i ljubazno pozdravlja svakoga tko na njega naleti.

I dok se mi koprcamo u problemima izazvanim njihovim nemarom oni uživaju u limunadicama i kavicama na vanjskim šankovima.

Kako može netko tko se u životu nije namučio oko ničega, nikad nije bio u neimaštini, trudio se iz petnih žila da ostvari ideju,cilj,netk o kome su roditelji svagdje vrata otvarali svojim utjecajem i kovertom razumjeti nas koji se mučimo i borimo za bolji, kvalitetniji i sretniji život??? Pošten život,čistog obraza i uzdignute glave.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Venecijanska feštagost 2018-05-14 17:30
Citat Normalan:
Iz svega ovog proizlazi da se gradonačelnica već godinu dana uspješno igra Djeda Mraza iako je božićno vrijeme odavno prošlo i rasipa se našim novčićima kako joj dodje, podiže plaće kako bi se umilila svima, vanjske suradnike plaća pozamašnim iznosima bez obzira jesu li,hoće li i kada izvršiti naručeni posao. sve se rješava po hitnom postupku kako bi bilo što više vremena za šepurenje i treptanje okicama na eventima Jadranke d.o.o.
Ali ide ona i na inozemne evente. Na svojem fejsu nas je obradovala izvješćem.

Protekli vikend sudjelovala sam na svečanosti kojom je otvorena ovogodišnja Festa della Sensa, manifestacija kojom Venecija slavi svoj poseban odnos s morem što je bila izvrsna prilika za daljnji razvoj suradnje sa Venecijom i regijom Veneto koja i inače podržava naše projekte u kulturi poput Muzeja Apoksiomena. Kao gradovi koji smo oduvijek usmjereni jedni na druge, pozdravljam inicijativu gradonačelnika Venecije i Regije Veneto za ovim povezivanjem koje može biti dobra baza za unaprijeđenje i razvoj turizma, gospodarstva, kulture naših sredina. #anakucic #prviod1000

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
22 # Festa della Sensaleone 2018-05-14 18:00
Citat gost:
Citat Normalan:
Iz svega ovog proizlazi da se gradonačelnica već godinu dana uspješno igra Djeda Mraza iako je božićno vrijeme odavno prošlo i rasipa se našim novčićima kako joj dodje, podiže plaće kako bi se umilila svima, vanjske suradnike plaća pozamašnim iznosima bez obzira jesu li,hoće li i kada izvršiti naručeni posao. sve se rješava po hitnom postupku kako bi bilo što više vremena za šepurenje i treptanje okicama na eventima Jadranke d.o.o.
Ali ide ona i na inozemne evente. Na svojem fejsu nas je obradovala izvješćem.
Lijepo se slažu gradonačelnik Cresa g. Jurjako i naša gradonačelnica, krasna slika !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Dobar posao u ItalijiGhost 2018-05-14 19:45
Kaže velika govornica:
"Kao gradovi koji smo oduvijek usmjereni jedni na druge..." Na koji način su gradovi Cres i Mali Lošinj oduvijek usmjereni na Veneciju? Pokšavam dokučiti eto već gotovo dva sata i ne mogu.
Je li problem u meni?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ###nisam odavde... 2018-05-14 20:50
Citat Ghost:
Kaže velika govornica:
"Kao gradovi koji smo oduvijek usmjereni jedni na druge..." Na koji način su gradovi Cres i Mali Lošinj oduvijek usmjereni na Veneciju? Pokšavam dokučiti eto već gotovo dva sata i ne mogu.
Je li problem u meni?
... ali pogledaj video sa ovog linka
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
34 # Serenissimahranitelj tuljana 2018-05-14 22:29
Citat Ghost:
Na koji način su gradovi Cres i Mali Lošinj oduvijek usmjereni na Veneciju?
Otprilike kao što je Indija i Sri Lanka "oduvijek" bila usmjerena na London a Alžir na Pariz...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ....Ghost 2018-05-15 08:04
Ja mislim da su gradovi Venecija i Mestre oduvjek upućeni jedni na druge. Mislim da su gradovi Cres i Mali Losinj oduvjek upućeni na Rijeku ali se ne moze reći da su gradovi Cres, Mali Losinj i Rijeka oduvijek upućeni jedni na druge. Toliko egzalitiranoj govornici jednog malog gradića bi netko trebao reći da se skulira.
Eto komentar pišem na gondoli kojom svaki dan, kao i masa Lošinja, idem na posao i sa posla.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
8 0 # ...Lussignano 2018-05-15 16:42
Da imaš nešto u glavi znao bi da se povijest ovih otoka poćinje davno prije 1945 i najezde jugoslovena. Od tuda okrenutost ovih otoka Veneciji ili Trstu, kao danas npr. Rijeci.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Protokolarno ulizivanjegost 2018-05-15 16:57
A u čemu se očituje ta navodna okrenutost Lošinja Veneciji? Mislim da je to Ana bubnula iz protokolarno ulizivačkih razloga bez osnove u realnosti. Fraze o povezivanju "koje može biti dobra baza za unaprijeđenje i razvoj turizma, gospodarstva, kulture naših sredina" služe za opravdavanje ovog šoping putovanja na naš račun, kako narod kaže da guzica vidi puta.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # od stoljeća sedmogJohn Doe 2018-05-15 19:04
Citat Lussignano:
Da imaš nešto u glavi znao bi da se povijest ovih otoka poćinje davno prije 1945 i najezde jugoslovena. Od tuda okrenutost ovih otoka Veneciji ili Trstu, kao danas npr. Rijeci.
U Trst se nekada išlo u šoping i usput na kavu, a za Veneciju postoji nesigurna teorija da je izgrađena na hrastovini sa Velebita, i malo sigurnija teorija da su naše šume koristili za ogrjev.
Danas svaka čast talijanima, ali neka ostanu s one strane Jadrana, a oni drugi neka ostanu istočno od Drine.
S druge strane, zar hrvati ne bi trebali biti sretni što su od stoljeća sedmog konačno dobili svoju državu?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Hrvati glasuju nogamaOtočanin 2018-05-15 19:44
Citat John Doe:
S druge strane, zar hrvati ne bi trebali biti sretni što su od stoljeća sedmog konačno dobili svoju državu?
Neki jesu, a neki baš i nisu sretni. Sretni su oni koji imaju Hrvatsku. Jer od grba i zastave ne mogu svi živjeti, pa zato sve više Hrvata glasuje nogama iseljavajući u druge države jer ova nije njihova. Slavonija se prazni, a uskoro će i primorje. Zakonima o koncesijama, strateškim investicijama, turističkim taksama i mjerama za likvidaciju privatnog smještaja da ne konkurira hotelima otjerat će nas kao i Slavonce. A kad se radi o otocima, Vlada je potrošila 65 milijuna kuna na mobitele za članove Vlade, a s druge strane grandiozno najavljuju ulaganja od 19 milijuna kuna u projekte na otocima.
www.sibenik.in/.../92109.html
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Nije to baš od jučer...ali se danas svojski trude.hranitelj tuljana 2018-05-15 21:49
Citat Otočanin:
Slavonija se prazni, a uskoro će i primorje.
Prosjaci i sinovi, don Pavao, cenzurirani govor (1984.):
"Više od tisuću godina živio je ovaj narod na ovom kamenju. I svaki kamen, daklem, sto put krvlju omastio, ali se s njega nije dao. I Saraceni, i Tatari, i Turci, i Mlečani, i Nijemci, i Mađari, i svaki đava' pakleni, a narod stoji, krv svoju prolijeva, al' se iz krvi ponovo rađa i korijenje, daklem, sve dublje u kamen pruža. A sada ga, daklem, svojevoljno iz kamena čupa, a kada, daklem, žile počupa i sam će umrijeti. Nedaj mu da umre! Nedaj da umre ovaj narod! Nedaj da žile čupa!"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # *Ghost 2018-05-15 19:57
Dakle prema tvom shvaćanju koje je jednako shvaćanju gradonačelnice, možemo ustvrditi da su gradovi Cres i Mali LOšinj oduvjek upućeni na Veneciju ali onda to vrijedi i za Rim, Beč, Peštu, Beograd???

Daj rješi se floskula i romantičarskih/ nostalgičarskih povijesnih reminiscencija. Grad Mali Lošinj nije oduvijek upućen na Veneciju. Nakad davno jest ali to su tempi passati. U jednom povjesnom vremenu ovi otoci su bili upućeni na Veneciju (Mletke), u drugim vremenima na Rim, Beč, Peštu i Beograd.

To što se nadamo i gostima iz Venecije nema veze za upućenosti na Veneciju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # Otok vitalnosti pod Kraljicom JadranaGondolier 2018-05-15 08:35
Citat Ghost:
Kaže velika govornica:
"Kao gradovi koji smo oduvijek usmjereni jedni na druge..." Na koji način su gradovi Cres i Mali Lošinj oduvijek usmjereni na Veneciju? Pokšavam dokučiti eto već gotovo dva sata i ne mogu.
Je li problem u meni?
Da, problem je u tebi jer da si ta dva sata iskoristio za pretragu interneta shvatio bi da Ana aludira na slavnu povijest kad je Venecija vladala ovim otocima pa to može i danas biti dobra baza za unaprijeđenje i razvoj turizma, gospodarstva, kulture naših sredina.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Savjetnik za strateško komuniciranjeGvido 2018-05-15 09:10
Citat Gondolier:
Citat Ghost:
Kaže velika govornica:
"Kao gradovi koji smo oduvijek usmjereni jedni na druge..." Na koji način su gradovi Cres i Mali Lošinj oduvijek usmjereni na Veneciju? Pokšavam dokučiti eto već gotovo dva sata i ne mogu.
Je li problem u meni?
Da, problem je u tebi jer da si ta dva sata iskoristio za pretragu interneta shvatio bi da Ana aludira na slavnu povijest kad je Venecija vladala ovim otocima pa to može i danas biti dobra baza za unaprijeđenje i razvoj turizma, gospodarstva, kulture naših sredina.
Možda je nakon psihologa i pravnika radi rekonstrukcije Uprave gradonačelnica angažirala i savjetnika za strateško komuniciranje što bi moglo objasniti ove genijalne izjave za javnost. Mene je razdragala izjava da regija Veneto podržava naše projekte u kulturi poput Muzeja Apoksiomena. Još samo da nam pojasni kako to regija Veneto radi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Slava potlačenostGhost 2018-05-15 09:15
Teško mi je shvatiti tvoju logiku "jer da si ta dva sata iskoristio za pretragu interneta shvatio bi da Ana aludira na slavnu povijest". Surfanjem po internetu bi mi pomoglo da shvatim što se krije u Aninom umu odnosno da sam surfanjem mogao shvatiti njen mentalni sklop? Teško?

A ako ti misliš da je svakom potrebno surfati po interentu da bi nešto znao o povjesti Venecije-Mletak a, sorry. Ima ljudi koji neko znanje nosi i usvojoj glavi.

Ali ajmo prihvatiti tvoju logiku. Dva sata sam surfao po internetu, istaživao povijest i naletim na povijest Mletaka. I opet ne mogu shvatiti kako smo mi oduvijek upućeni (GML i Venecija) jedni na druge. Mleci su vladali ovim otocima prije više od 200 godina. Danas fala Bogu Venecija ne vlada ovim prostroima.

Opet, koja je to slavna prošlost onoga koji je bio pod nečijom vlasti? Stvarno mi je teško shvatiti i priznajem da je problem u meni. U buduće neću razmišljati o čemu Ana lupeta da ne ispadnem budala, neznalica i čudak.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # http://sh.wikipedia.org/wiki/Poeov_zakonGondolijer 2018-05-15 09:55
Citat Ghost:
Opet, koja je to slavna prošlost onoga koji je bio pod nečijom vlasti? Stvarno mi je teško shvatiti i priznajem da je problem u meni. U buduće neću razmišljati o čemu Ana lupeta da ne ispadnem budala, neznalica i čudak.
Žao mi je što sam ironiju tako dobro zakamuflirao da je nisi prepoznao :lol: No u vezi s tim nije problem u tebi nego u mjestu i vremenu u kojem živimo pa je sve teže prepoznati što je istina, a što satiričarska izmišljotina.

sh.wikipedia.org/wiki/Poeov_zakon
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Delirium tremensgost 2018-05-15 12:40
Citat Gondolijer:
No u vezi s tim nije problem u tebi nego u mjestu i vremenu u kojem živimo pa je sve teže prepoznati što je istina, a što satiričarska izmišljotina.
Da ne znam tko je rekao da je ostavka Martine Dalić razborit i odgovoran politički čin i da na račun poreskih obveza ide u Fatimu da se moli Gospi za Hrvatsku mislio bih da je iz newsbara ili spdexa. Ali kad znam da je to rekla KGK znam da je istina. Komedijaši s ovih portala takvo što ne mogu izmisliti ni pijani.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # odgovor je jednostavanPapa Joe 2018-05-15 10:17
Citat Ghost:
Ali ajmo prihvatiti tvoju logiku. Dva sata sam surfao po internetu, istaživao povijest i naletim na povijest Mletaka. I opet ne mogu shvatiti kako smo mi oduvijek upućeni (GML i Venecija) jedni na druge. Mleci su vladali ovim otocima prije više od 200 godina. Danas fala Bogu Venecija ne vlada ovim prostroima.
čista nostalgija.
neki tuguju za Yugom, neki za nekim drugim vladarima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Ana kao KokolindaIspeci pa reci 2018-05-16 14:09
Citat Papa Joe:
čista nostalgija.
neki tuguju za Yugom, neki za nekim drugim vladarima.
Nije da u Italiji ne postoje desne političke struje koje bi opet željele zagospodariti Istrom i otocima na sjevernom Jadranu, a nije ni da u Istri i na ovim otocima ne postoje čisti ili danas već dobro izmiješani potomci okupatora iz onih vremena kojima to ne bi smetalo.
Trenutno kao nemamo dovoljno problema sa svim susjednim državama, pa ne znam čemu služi ovo potpuno bespotrebno puhanje u jedra talijanske desnice?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # ...Lussignano 2018-05-15 16:49
Citat Ghost:
Opet, koja je to slavna prošlost onoga koji je bio pod nečijom vlasti? Stvarno mi je teško shvatiti i priznajem da je problem u meni. U buduće neću razmišljati o čemu Ana lupeta da ne ispadnem budala, neznalica i čudak.
Mozda da odgovor na svoje pitanje potražiš na pregled povjesti Hrvatske od 1992 do danas kada ovi otoci nisu više "pod tuđinskom vlasti" nego u krilu majčice domovine Hrvatske.
Svo to pljuvanje po tuđiskoj vlasti od Venecije, Austrije, Italije i Juge pokazalo je da su najviše štete napravili upravo Hrvati koji su devastirali sve ono što se pod "tuđinskom vlasti" gradilo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # ////Zujo 2018-05-15 17:53
Citat Lussignano:
Svo to pljuvanje po tuđiskoj vlasti od Venecije, Austrije, Italije i Juge pokazalo je da su najviše štete napravili upravo Hrvati koji su devastirali sve ono što se pod "tuđinskom vlasti" gradilo.
Nisu to devastirali Hrvati nego HDZ. A na vlasti je i na Lošinju pa vidi što i kako se radi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # *Lošinjski dužd 2018-05-15 09:48
Nema jutra da se probudim a da se ne sjetim Vencije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # TransparentnoSutra je novi dan 2018-05-14 16:39
Kada nešto želiš prikriti onda primjeniš davno iskušani recept, novu točku dnevnog reda uvrstiš u dnevni red na samoj sjednici pa nitko niti ne vidi materijale, ili je formalno objaviš na webu u zadnji tren, ili dan prije sjednice i nadaš se da će ga vidjeti što manji broj ljudi.

Ne znam na koji način gradski vijećnici dobivaju materijale, ali ovo su datumi kada su materijali objavljeni na gradskom webu.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # date & timeTransparentno 2018-05-15 15:35
Citat Sutra je novi dan:
Ne znam na koji način gradski vijećnici dobivaju materijale, ali ovo su datumi kada su materijali objavljeni na gradskom webu.

datum i vrijeme su sa servera
kontrola: Adobe Reader, File, Properties, Description
pozdrav gradskom službeniku koji je dislajkao originalni komentar
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Služba je službaRadnik 2018-05-15 15:53
Ja ga razumijem (gradskog službenika), nije mu lako a i u opisu posla mu je to i po novoj sistematizaciji .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # *gost 2018-05-15 16:17
Vrijedno radi službenik, lupa palce dolje naveliko. Možda zbog povišice?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # greška , velike greškapriko 2018-05-15 14:23
U svom predizbornom programu nazvanim "Prvi od 1000", gospođi gradonačelnici se potkrala jedna nanamjerna, ali ogromna greška. Naime, umjesto brojke 1000, trebalo je stajati 000. Greška je utoliko veća što danas gradonačelnici nitko ništa ne bi mogao prigovoriti, osim da je još veća nula od tri nule.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # MonigaTozi 2018-05-17 19:00
Me dispiaze ma i Venesiani iera a Lusin tanto prime che ge ze venui queti salvagenti e i Venesiani non gaveva mai pretese che Lusin ze una parte de Venesia.Oggi ge ze altrimenti,ma el Leon con le ali ge ze in tante parti de Lusin e el restara per sempre.Braoooo Ana.Forza e coraio.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Medijski potpomognuta iluzija

  gost 09.08.2022 15:18
  Truli Anini projekti
  Recimo da je to tako, ali kakve veze to njeno NE ima s ovim što je autor napisao :lol: Bitno ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  hranitelj tuljana 09.08.2022 14:14
  ...
  Ne odvraćam ništa nego vam lijepo pišem kako jest. Dok vas se zamara s glupostima nitko ni ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  gost 09.08.2022 13:40
  Režimu korisni idiot
  Ti si budala ili Anin trol. Što god da jesi, ti si režimu korisni idiot jer odvraćaš pozornost ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  pio 09.08.2022 13:20
  može se
  Kučerina je navodno od nekog Srbina,bespravn a gradnja 100%,a veza mu je Kamalić,naša ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  hranitelj tuljana 09.08.2022 12:56
  ...
  Ne zna nitko, ali i ne mari, dobro vas trola i šopa Anina vojska, o kovrčama, stavu, zubima ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Zombi 09.08.2022 12:31
  *_*
  Nije bitno zanima li devastacija one koji "vole Lošinj". Bitno je zanima li devastacija one ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Čombe 09.08.2022 12:22
  Politika prevrtljivosti
  U njenoj politici ništa se nije promijenilo. Bila ljigavica - ostala ljigavica. Dva mandata ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Kučerina 09.08.2022 11:38
  Kučić
  Ima KuČerina na sve strane, evo i usred sezone se gradi punom parom po najljepšim uvalama.
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  zen 09.08.2022 11:25
  mi hrvati
  Dali možda netko zna čija je ono kučerina niknula na Liskoj Slatini?
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  hranitelj tuljana 09.08.2022 11:21
  Joj, nemojte...
  To o čemu pišete, ta silna devastacija ne zanima ni one koji "vole Lošinj"... "bitno" im je ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  zt 09.08.2022 10:15
  Skrivanje hadezejstva?
  [Na lanjske izbore Kučićka je izišla kao kandidat HDZ-a i partnera. Ali kad je izabrana za ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  da uzjaši Murta 09.08.2022 08:22
  Sjaši Kurta
  Nasa lijepa gradonačelnica. Lajk. Stotinu lajkova. A narod glup, stalno bira iste korumpirane ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  gost 08.08.2022 20:32
  Lud čovjek
  Ovaj GOST ka da ja pao s marsa. Njemu je sreća da imamo gradonačelnicu iz stranke osuđene za ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Zašto 08.08.2022 19:16
  Zašto
  Zašto nije rekla NE ovome koji se slika s njom pred križem, a prijeti vatrenim oružjem ?
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Tovar 08.08.2022 19:02
  Sve je počelo dolaskom HDZa na vlast
  Imamo gradonačelnicu iz HDZ-a koja je rekla NE klijentima svoga bivšeg šefa isto iz HDZ-a da ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  ..... 08.08.2022 18:41
  GOST
  Zar je sve ovo počelo dolaskom gradonačelnice na mjesto gradonačelnice. ili je prije nje ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Tovar 08.08.2022 17:51
  Nije ovo Grad za svakoga
  Kako vrjeme odmiče tako Anina parola "Grad za tebe" iz predizborne kampanje a sada na njenoj ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Nije Beg cicija 08.08.2022 17:14
  A nije ni kum dugme
  Zašto ne bi gradonačelnica pitala zašto je muž njene glasnogovornice povukao prijavu protiv ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Katastar 08.08.2022 16:49
  Bedaci
  Bedasti moji sugrađani bez stana, trebao kao g.Dašmir,g.Kama lić i g.Jančić graditi na ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Gost a 08.08.2022 14:59
  Luđaci
  Dal' je Mrtvaška Lošinjski model?
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Građanin drugog reda 08.08.2022 14:36
  ???
  Nije uspjela pokrenuti gradnju znatno jeftinijih POS stanova u Ćunskom, a sada bi mi trebali ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Bože, Bože 08.08.2022 14:34
  Zašto si nas ostavio ?
  Nevjerojatno je koliko oholosti ima u ovim svakodnevnim predstavljanjim a kula od ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  Hahar 08.08.2022 13:35
  Lažna obećanja
  da to što će biti za 20 godina Ana Kučić ne smatra svojim problemom znamo i po tome što je ...
   
 • Medijski potpomognuta iluzija

  toko 08.08.2022 13:17
  kako da ne
  Zbrinuti će se kao na Rukaviću:Sloven ci,Slovaci,Njem ci i ostali,kao i građani RH da dođu ...
   
 • Banalnost neznanja

  Baba se češlja 08.08.2022 09:19
  Selo gori
  Čak je i Hatunić bolji od Ane.
   
 • Banalnost neznanja

  robert 07.08.2022 21:31
  Nova Ana
  A kaj ćete naći bolju Anu od ove? :lol: :lol: :lol:
   
 • Ajoj! Nešto stvarno nije u redu!

  Bože, Bože zašto si nas ostavi 07.08.2022 14:12
  Ratnici
  Bio je na istom kao i ovaj koji stoji na groblju pored Nedića, čovjek koji je prijetio ...
   
 • Ajoj! Nešto stvarno nije u redu!

  ... 07.08.2022 13:32
  GC, i sam branitelj
  Nekoliko puta se pohvalio da je kao branitelj sudjelovao u domovinskom ratu. Nikada nije ...
   
 • Ajoj! Nešto stvarno nije u redu!

  Grad za Tebe 07.08.2022 09:39
  Ratnici s kauča
  Ona nije ni mogla biti. To i nije problem,problem su ovi koji se prave da su bili u ratu, a ...
   
 • Ajoj! Nešto stvarno nije u redu!

  gost 06.08.2022 17:24
  Pinokio Kapeli
  Bez imalo stida gospodin saborski zastupnik se pred Saborom i pred TV kamerama znači za ...