Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Ista pašta, drugo pakovanje

Korisnička ocjena:  / 6
LošeNajbolje 

glasanjeNesposobnost odgovornih u gradskoj upravi da na vrijeme ispune zakonske obveze ne može biti opravdani razlog za hitni postupak. To može biti razlog za traženje odgovornosti nadležnih od gradonačelnice do pročelnica, a ne razlog za hitni postupak u donošenju odluka. No umjesto da odgovorne pozovu na odovornost vijećnici usvajaju Odluku koja nije bila u javnoj raspravi 

 

Javno savjetovanje - smetnja efikasnosti
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog gradskog odjela "polazi od potrebe za reorganizacijom sadašnjeg ustrojstva gradske uprave, a u cilju poboljšanja efikasnosti rada i veće učinkovitosti gradske uprave" izjava je kojom je gradonačelnica obrazložila svoj naum da reorganizacijom poveća efikasnost i poboljša kvalitet rada gradske uprave. I takvo isprazno obrazloženje bez stvarnog sadržaja bilo je dovoljno da dvadesetak ljudi u Gradskom odboru HDZ-a i 14 gradskih vijećnika prihvate prijedlog za preustrojem kojim će povećati efikasnost i poboljšati kvalitet rada gradske uprave. No sudeći prema materijalima za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja nikakve pomake na bolje ne treba očekivati. Tako se u materijalima koje je prodložila gradonačelnica za 8. sjednicu GV nalaze i prijedlozi odluka koje ne bi trebali biti pred vijećem kao i prijedlozi odluka koje nisu kvalitetno pripremljene, a k tome nisu prošle proceduru koju su morale proći. Naravno, ovaj saziv vijeća u tome ne vidi nikakav problem.

Čini se da je stav gradonačelnice i gradskih vijećnika prema zakonitim procedurama prema kojima se trebaju usvajati odluke vrlo sličan. Za njih su propisane procedure gnjavaža koju treba izbjeći kad god je to moguće. Česta je, na primjer, praksa da se odluke i opći akti usvajaju po hitnom postupku bez ikakvog obrazloženja potrebe za hitnosti postupka. Tako se po hitnom postupku odluke usvajaju zadnjeg dana zakonskog roka iako su ti rokovi poznati mjesecima ranije. Po hitnom postupku donose se i odluke koje su u javnoj raspravi, a za koje se zna kada je zadnji rok za usvajanje.

Na primjer, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na pdoručju Grada Malog Lošinja usvojena je po hitnom postupku 31.siječnja 2018. na 6. sjednici Gradskog vijeća - zadnjeg dana za usvajanje, iako je krajni rok za uvajanje odluke poznat još od od mjeseca svibnja 2017. godine. A da bi odluka bila usvojena "na vrijeme" čak je skraćeno vrijeme javne rasprave. Iako je izvještaj s javne rasprave objavljen 24. siječnja 2018. materijali za sjednicu Gradskog vijeća razaslani vijećnicima nisu sadržali prijedlog odluke. Prijedlog odluke vijećnicima je poslan tek 30. siječnja 2018. - samo dan prije sjednice po hitnom postupku - a bez ikakvog obraloženja zahtjeva za hitni postupak.

Da ponovimo: Iako je odluka bila u javnoj raspravi, iako je izvještaj s javne rasprave objavljen 24. siječnja 2018., dana kad su poslani materijeli za vijeće, iako se mjesecima zna da se odluku trebe usvojiti do 31. siječnja 2018., prijedlog odluke nije bio u materijalima. Dan prije sjednice vijećnicima se dostavlja prijedlog odluke uz zahtjev da ga usvoje u hitnom postupku - bez obrazloženja razloga za takav zahtjev.

Ni jednom gradskom vijećniku, a kamoli predsjedniku Vijeća nije palo na pamet pitati zašto se zahtijeva usvajanje odluke po hitnom postupku, niti je ikome palo na um da upita zašto nema obrazloženja za hitni postupak. A mogli su jednostavno pitati zašto odluka nije pred GV došla redovnim putem. Budući da to nisu učinili, ne mogu osporavati sumnju građana da se ne žele zamjerati gradonačelnici traženjem da učini ono što mora kad u izuzetnim situacijama predloži da se neka odluka donose po hitnom postupku. Jer prema zakonu, prema propisima i prema Poslovniku o radu Gradskog vijeća, gradonačelnik mora obrazložiti razloge traženja hitnog postupka.

Naravno, nesposobnost odgovornih u gradskoj upravi da na vrijeme ispune zakonske obveze ne može biti opravdani razlog za hitni postupak. To može biti razlog za traženje odgovornosti nadležnih osoba od gradonačelnice do pročelnica, a ne razlog za hitni postupak u donošenju odluka. No umjesto da odgovorne pozovu na odovornost vijećnici usvajaju Odluku koja nije bila u javnoj raspravi. To je razlog zbog kojeg odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja koja je usvojena ima gotovo stotinu članaka manje od prijedloga odluke koja je bila u javnoj raspravi.

Hitni postupak je, dakle, poslužio da se na brzini i na prepad usvoji odluka koju se nije smijelo usvojiti. Sjetimo se samo da su na zadnjoj, 7. sjednici GV po hitnom postupku usvojene tri odluke. Ni za jednu od njih nije dato nužno objašnjenje i obrazloženje hitnog postupka iako se radi o odlukama koje se tiču višegodišnjih sporova i predmeta o kojima se mjesecima raspravlja i za koje se znalo da će biti pred Gradskim vijećem. Zašto onda hitni postupak? Zašto tajnost?

Dvaput je dvaput

U materijalima za 8. sjednicu GV nalazi se i prijedlog da se usvoji Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Mali Lošinj poduzeću Komunalne usluge Cres  Lošinj d.o.o.   Dakle odlukom bi se obavljanje te javne usluge povjerilo komunalnom poduzeću u suvlasništvu gradova Cresa i Malog Lošinja, poduzeću koje tu usluga obavlja već “stoljećima”. Da bi stvar bila zanimljivija Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je prije tri mjeseca, 31. siječnja 2018. usvojilo već spomenutu  Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja u kojoj članak 6. Jasno kaže, citiram, citiram: “Davatelj javne usluge, usluge povezane s javnom uslugom i usluge koja se pruža na zahtjev korisnika javne usluge iz članka 1. ove Odluke je trgovačko društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.,Turion 20/A, 51557 Cres, OIB: 43600498596 (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).” Provjerom OIB-a ustanovio sam da se radi o istoj tvrtci navedenoj u obje odluke. Dakle, gradskom komunalnom društvu koje već godinama obavlja uslugu zbrinjavanja otpada, u samo tri mjeseca gradsko vijeće treba dva puta povjeriti posao koji ono već godinam obavlja. U obrazloženju odluke za 8. sjednicu predlagač se poziva na čl.31. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. A što kaže ta odredba Zakona?  Kaže: "(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samoupravemožeodlukom dodijeliti obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada pravnoj osobi iz stavka 1. točki 1. i 2. ovoga članka." Dakle u ovom slučaju, kad zakon kaže da se nešto može, a ne mora, gradske stručne službe to ipak rade, a posve nepotrebno i po više puta. A ono što se prema zakonu mora raditi – ne rade. Naprimjer mora se provoditi javna raspava, ali Grad ju ne provodi, skraćuje ili ju skriva. Ipak, gradonačelnicu treba pohvaliti što navedena točka nije predložena po hitnom postupku tako da će gradski vijećnici imati vremena provjeriti ozbiljnost ovih tvrdnji o svojevrsnoj pravnoj tautologiji gradskih stručnih službi.

Proizvodnja logičkih problema

Iz mađioničarskog šešira gradskih stručnih službi izvučena je i vijećnicima predložena još jedna u nizu izmjena Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja. Radi se o šestoj po redu izmjeni. No i pored tolikih izmjena nikome u gradskoj upravi nije palo na pamet izraditi pročišćeni tekst, ali i ovom prilikom vrijedi istaknuti da se ni ovo javno savjetovanje ne provodi u skladu sa zakonom. I dalje se inzistira na savjetovanju samo sa stručnom javnosti, štogod to značilo. Javna rasprava (sa stručnom javnosti) prekinuta je 16. travnja kad je sadržaj skinut sa službene web stranice Grada, dakle dva dana prije završetka javne rasprave (sa stručnom javnosti). Na službenoj stanici ni danas nema ni odluke o javnoj raspravi, niti teksta prijedloga odluke, a ni izjvještaja o javnom savjetovanju (sa stručnom javnosti). Time se nositelji gradske vlasti opetovano, a sada već bezobrazno rugaju zakonskoj obvezi javnog savjetovanja, ograničivši je prethodno samo na stručnu javnost, štogod to značilo. Za ozbiljniju analizu procedure donošenja Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja potrebno je imati i tekst prijedloga odluke koji je bio u javnoj raspravi. Naime, postoje indicije da tekst koji je u materijalima nije tekst koji je bio u javnoj raspravi. No o tome drugom prilikom. Za sada samo o pojedinostima uočljivim već na prvi pogled.

Odluka o izmjenama i dopunama (šesta po redu) Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja temelji se na Pravilniku o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. Predloženom Odlukom se u osnovi želi omogućiti postavljanje šankova na javnim površinama. Iako se šankovi postavljaju na javne terase da bi se obavljala ugostiteljska djelatnost, prijedlog odluke temelji se na pravilniku koji regulira trgovačku djelatnost. Zašto se odluka ne temelji i na Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga (NN 82/07; NN 82/09; NN 75/12; NN 69/13; NN 150/14? Možda zato što navedeni pravilnik ne omogućava ono što se želi postići ovom odlukom?

Napravi problem da bi ga "elegantno" riješio

Članak 2. odluke o izmjeni odluke glasi:

"U članku 3. stavak 9. mijenja se i glasi: „Ugostiteljska terasa u smislu ove Odluke predstavlja dio javne površine smještena ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog poslovnog prostora, koja služi ugostiteljskoj i uslužnoj namjeni, te se na njoj mogu postaviti stolovi, stolice, šankovi do 3 (tri) m2, izložbene vitrine, tende ili suncobrani.

Šankovi i izložbene vitrine moraju biti smješteni isključivo uz fasadu poslovnog prostora priključeni na infrastrukturu poslovnog prostora.
Postojeći šankovi koji na dan donošenja ove Odluke imaju minimalno-tehničke uvjete, odobrit će se sukladno izdanim uvjetima..."

U stavku prvom citiranog članka, omogućava se postava šanka do 3 m2. Zašto za taj limit od 3m2 nema obrazoženja? U trećem stavku istog članak utvrđuje se Postojeći šankovi koji na dan donošenja ove Odluke imaju minimalno-tehničke uvjete, odobrit će se sukladno izdanim uvjetima. Logički problem je kako je uopće moguće da već postoje šankovi kad se tek ovom odlukom to omogućava. Kako će eksperti u gradskim stručnim službama riještiti mogući problem i u praksi vjerojatnu koliziju prvog i trećeg stavka? U stavku prvom dozvoljava se postava šanka površine do 3 m2, u stavku trećem predviđa se odobrenje i postojećim šankovima, a postojeći šank je možda veći od 3 m2. Hoće li stručne službe postupati prema stavku prvom ili prema trećem? Hoće li dozvoliti samo postavu šanka do 3 m2 ili će odobriti i veći šank koji već ima izdane uvjete. Dakle stavak prvi i treći su u vjerojatnoj koliziji. Zašto? Možda zato što takve neprecizne i nedorečene odredbe omogućavaju gradonačelnici mnogo manevarskog prostora i daju moć da postupi i ovako i onako prema svom hiru, subjektivnom stavu ili političkoj pragmi kad je u pitanju korisnik javne površine, na primjer neki gradski vijećnik ...

U svakom slučaju, pokazuje se da novi ustroj gradske uprave i s Jedinstvenim upravnim odjelom, a s istim "stručnjacima" na istim poslovima (iako još uvijek bez nove sistematizacije) radi na isti način kao i do sada. Loše i nekvalitetno. Do kad će na to gradski vijećenici slijegati ramenima i u gradskom vijeću nekritički usvjati predložene odluke? Na primjer, hoće li bez rasprave i po treći put usvojiti odluku kojom se Kumunalnim uslugama Cres Lošinj d.o.o. dodjeljuje obavljanje usluge odvoza otpada, valjda u strahu da tu uslugu ne bi obavljao netko nepozvan.

 

 

Komentari: 

318 # Domaća paštaŠpageta 2018-04-30 17:37
Sramotno, jadno i sramotno. Ima li itko u toj općini obraza??? Zar se ni Boga ni Vraga ne boje? Do kad ćemo mi građani biti ovce za šišanje?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # Diletantimulić 2018-04-30 22:06
Pa iz dana u dan me ovi članci na ovoj stranici uvjeravaju da u našoj gradskoj upravi rade diletnati i smušenjaci. A uz to gradonačelnica to iskorištava kupujući ovo bijednike koji bi se .ebali za pola kvadrata javne površine.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
219 # LexKamalić 2018-05-02 13:03
Zakon je donesen isključivo kako bi se pogodovalo Kamaliću a na štetu ostalih ugostitelja pred koje su stavljeni nemogući uslovi.
Nije nam potrebno napraviti preustroj pročelnica i gradske uprave nego ih je potrebno pola otpustiti jer se samo tako može riješiti ta kriminalna hobotnica.Nažal ost gradonačelnica nema petlju da poduzme potrebne korake pa se na internim sjednicama može i čuti kako pročelnica Baumgartner gradonačelnici kaže da je ona za nju nitko i ništa obična nula.
Krajnje je vrijeme da gradonačelnica preuzme konce u svoje ruke ili da ostavku jer do sada se pokazala neodlučnom na štetu građana čije bi interese trebala zastupati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # kramer protiv krameramarkov 2018-05-02 13:39
Citat Kamalić:

Krajnje je vrijeme da gradonačelnica preuzme konce u svoje ruke ili da ostavku jer do sada se pokazala neodlučnom na štetu građana čije bi interese trebala zastupati.
..nije to sukob između gradonačelnice i jedne pročelnice nego između dvije nepomirljive frakcije u HDZ-u.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # samo dvorske spletkegost 2018-05-02 13:55
Pa nije Ana u Hfz-u da bi bile frakcijske borbe...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Potajni član hdz-agost 2018-05-02 15:12
Citat gost:
Pa nije Ana u Hfz-u da bi bile frakcijske borbe...
Nije u Hfz-u ali jeste u hdz-u. Ulazak u HDZ bio je uvijet da je kaddiraju za gradonačelnicu ali tajilo se da ne bi odbije "crvene " birače.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Riba od glave smrdiKozmetičar 2018-05-03 12:36
Citat Kamalić:
Nije nam potrebno napraviti preustroj pročelnica i gradske uprave nego ih je potrebno pola otpustiti jer se samo tako može riješiti ta kriminalna hobotnica. Nažalost gradonačelnica nema petlju da poduzme potrebne korake
Ako o gradskoj upravi govorimo kao o kriminalnoj hobotnici treba znati da pročelnice i djelatnici uprave nisu glava i mozak hobotnice nego krakovi koji rade ono što im mozak zapovjeda. Pa i sama gradonačelnica je za sječu kadrova izjavila da "Ovo nije promjena iz razloga što pročelnice nisu u svom radu bile odgovorne. Dugi niz godina pročelnice su radile odgovorno. No, složit ćemo se da neke stvari nisu funkcionirale kako treba, a gradonačelnik je uvijek odgovoran i zato su nam trebale drastične promjene", obrazložila je Ana Kučić uoči glasanja." Pa kad nas već zove da se složimo, složimo se da neke stvari zaista nisu funkcionirale kako treba, ali složimo se i da problem nije u pročelnicama budući da su "dugi niz godina radile odgovorno". Pa u čemu je onda problem? Problem je u politici koju su pročelnice poslušno pa i bahato provodile. Zato nakon Garievog odlaska problem nisu pročelnice nego njegova politička ostavština te dugovi i obveze koje je preuzeo pa ostavio svojoj nasljednici. A s njima i kadrove koje je sam izabirao. Ana je to nasljeđe preuzela, skupa s njim i obveze i dugove i očito želi nastaviti staru politiku s novim ljudima. Zato će sve promjene biti kozmetičke, a ne suštinske. Ispod šminke i deodoranta vidjet će se i namirisat Šolićev slogan "Jadranka planira, Grad nas prati".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Transformacija otokaYoda 2018-05-03 15:50
Citat Kozmetičar:
nakon Garievog odlaska problem nisu pročelnice nego njegova politička ostavština te dugovi i obveze koje je preuzeo pa ostavio svojoj nasljednici. A s njima i kadrove koje je sam izabirao. Ana je to nasljeđe preuzela, skupa s njim i obveze i dugove i očito želi nastaviti staru politiku s novim ljudima. Zato će sve promjene biti kozmetičke, a ne suštinske. Ispod šminke i deodoranta vidjet će se i namirisat Šolićev slogan "Jadranka planira, Grad nas prati".
Slogan "Jadranka planira, Grad nas prati" širi se i na Vladu :P Nakon kraćeg zatišja nastavlja se medijski pritisak Jadranke na Vladu da i ona poprati planove Jadranke te da lošinjsku zračnu luku konačno skine s liste čekanja i stavi na listu proglašenih strateških projekata. Planira se da bude neisplativa, ali "Raditi golf bez aerodroma je nezamislivo. Treba nam pista od 1800 metara kako bi mogli slijetati veći avioni, mlažnjaci. Inače ne možemo razmišljati o vrhunskom turizmu. Tada će moći slijetati Airbusovi i slični veliki avioni, koji će dovoziti turiste izravno iz Moskve ili Londona, objašnjava Sanjin Šolić u Nedjeljnom Jutarnjem pod naslovom PROJEKT KOJI ĆE TRANSFORMIRATI JEDAN OD NAŠIH NAJLJEPŠIH OTOKA 'Nema računice po kojoj je zračna luka isplativa, ali naprosto je moramo izgraditi'. Priča se da je za lošinjsku političku kremu održana prezentacija ovog projekta s radnim nazivom "Ideja naša, benzin vaš" i da je oduševio nazočne.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Pusta željaaeroporto 2018-05-03 16:28
Citat Yoda:
'Nema računice po kojoj je zračna luka isplativa, ali naprosto je moramo izgraditi'. Priča se da je za lošinjsku političku kremu održana prezentacija ovog projekta s radnim nazivom "Ideja naša, benzin vaš" i da je oduševio nazočne.
U kojem je svojstvu prezentaciji prisustvovao gospodin B. Badurina, niti je vijećnik niti se bavi politikom niti išta radi osim što mešetari i ubire % nema mu više pročelnica, nema više Nedića ostaje samo Živković i Satalić za ispunjenje želja.
Mjerodavnije bi bilo da je bila pozvana Bojana Genov ipak je ona u odboru za prostorno planiranje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # gost 2018-05-03 16:41
Zvali su samo one od kojih očekuju podrsku...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # podrškastatističar 2018-05-03 16:48
Citat gost:
Zvali su samo one od kojih očekuju podrsku...

barem 99%
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # airbusAK 2018-05-03 17:49
Citat aeroporto:
U kojem je svojstvu prezentaciji prisustvovao gospodin B. Badurina, niti je vijećnik niti se bavi politikom niti išta radi osim što mešetari i ubire % nema mu više pročelnica, nema više Nedića ostaje samo Živković i Satalić za ispunjenje želja.
Mjerodavnije bi bilo da je bila pozvana Bojana Genov ipak je ona u odboru za prostorno planiranje.
Ima i Nedića i Badurine i sve su Pročelnice na broju. Nisi valjda povjerovao u ovu kozmetičku sistematizaciju ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # kopilotpilot 2018-05-03 18:36
Citat AK:
Citat aeroporto:
U kojem je svojstvu prezentaciji prisustvovao gospodin B. Badurina, niti je vijećnik niti se bavi politikom niti išta radi osim što mešetari i ubire % nema mu više pročelnica, nema više Nedića ostaje samo Živković i Satalić za ispunjenje želja.
Mjerodavnije bi bilo da je bila pozvana Bojana Genov ipak je ona u odboru za prostorno planiranje.
Ima i Nedića i Badurine i sve su Pročelnice na broju. Nisi valjda povjerovao u ovu kozmetičku sistematizaciju ???
Koga predstavlja Badurina, po tome je trebao biti pozvan i Horvatliži je Mihi ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Odabrao Ernie ElsDe Bill 2018-05-04 11:59
Citat Yoda:
'Nema računice po kojoj je zračna luka isplativa, ali naprosto je moramo izgraditi'. Priča se da je za lošinjsku političku kremu održana prezentacija ovog projekta s radnim nazivom "Ideja naša, benzin vaš" i da je oduševio nazočne.
A tko ne bi bio oduševljen? Samo stoka sitnog zuba i oni koji prije prezentacije nisu pročitali intervju u Jutarnjem listu gdje je Šolić pokazao svoju marketinšku genijalnosti. Kaže: "Kada smo krenuli s tom idejom, i sam sam počeo učiti igrati golf. Putujem radi posla, pa sam počeo igrati na raznim mjestima na svijetu - Tajlandu, Mauricijusu, Barbadosu; išao sam se upoznavati s time. Znam da Michael Jordan igra golf, da ga Toni Kukoč igra, a kako sam i ja bivši košarkaš, pomislio sam da je to nešto dobro za nas košarkaše. Počeo sam sve pratiti i onda shvatio da kad spomeneš da ti je teren radio Ernie Els, onda svi stanu u razgovoru i otvoreno se dive. Zato je to marketinški potez, jer će mnogi htjeti doći ovamo igrati na takvom terenu. Zbog toga nam postojeća aerodromska pista dugačka 900 metara nije dovoljna. Treba nam pista od 1800 metara kako bi mogli slijetati veći avioni, mlažnjaci. Inače ne možemo razmišljati o vrhunskom turizmu. Tada će moći slijetati veliki avioni, koji će dovoziti turiste izravno iz Moskve ili Londona." A stoka sitnog zuba nije ni pozvana na prezentaciju da ne bi cjepidlačila o planu gradnje aerodroma bez ekonomske računice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # u očekivanju aerodroma, golfa i Rihannevilica do poda 2018-05-04 13:37
Citat De Bill:
Kaže: "Kada smo krenuli s tom idejom, i sam sam počeo učiti igrati golf. Putujem radi posla, pa sam počeo igrati na raznim mjestima na svijetu - Tajlandu, Mauricijusu, Barbadosu; išao sam se upoznavati s time.
S tim da je na Barbados išao igrati golf sa Rihannom. Šteta što nije bio i na Mjesecu i tamo odigrao partiju golfa, kao Alan Shepard.
junior.24sata.hr/zanimljivosti/astronaut-alan-shepard-prvi-na-mjesecu-zaigrao-golf-405147
Citat:
Znam da Michael Jordan igra golf, da ga Toni Kukoč igra, a kako sam i ja bivši košarkaš, pomislio sam da je to nešto dobro za nas košarkaše. Počeo sam sve pratiti i onda shvatio da kad spomeneš da ti je teren radio Ernie Els, onda svi stanu u razgovoru i otvoreno se dive.
Wow!!! (uzvik divljenja, vilica do poda).
Jordan, Kukoč i Šolić. Dream Team.
Kažu da je za bivše košarkaše koji nisu igrali u NBA na Mjesecu još povoljnija klima nego na Barbadosu, ali tamo nema Rihanne.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # malo morgenPut putujem 2018-05-04 13:58
Citat:
intervju u Jutarnjem listu gdje je Šolić pokazao svoju marketinšku genijalnosti. Kaže: "Kada smo krenuli s tom idejom, i sam sam počeo učiti igrati golf. Putujem radi posla, pa sam počeo igrati na raznim mjestima na svijetu - Tajlandu, Mauricijusu, Barbadosu; išao sam se upoznavati s time.
U Europi ima golfa koliko hoćeš, a on se ide s njim upoznavati po egzotičnim otočnim državama. Malo morgen. Zaboravio je još spomenuti i Dominikanu. Meni se čini da sva ta putovanja imaju više veze sa offshore računima, nego sa golfom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # malo danas, malo sutra, a najviše nikadaĆa je bilo tega više ni 2018-05-04 15:45
Citat Yoda:
Slogan "Jadranka planira, Grad nas prati" širi se i na Vladu :P Nakon kraćeg zatišja nastavlja se medijski pritisak Jadranke na Vladu da i ona poprati planove Jadranke te da lošinjsku zračnu luku konačno skine s liste čekanja i stavi na listu proglašenih strateških projekata.
Nema ništa od aerodroma, a onda ni od golfa. Gari pred Plenkovićem i Marićem neće izložiti svoju političku guzicu, tako da za mjesec dana ispadaju sa liste čekanja. Znači da neće biti izvlaštenja, a država nije luda ulaziti u neisplative equity investicije sa tamo nekim rusima koji se nalaze na Putinovoj crnoj listi.

A kada krenu žalbe na postupanje Zavoda prema javnosti i na samu suštinu stvari, županija još 10 godina neće donijeti plan o prenamjeni Matalde u golf terene.

Šolić svojim postupanjem samo maže oči ruskim vlasnicima i kupuje si vrijeme da ga ne bi odmah najurili.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
8 0 # obicna nulainsider 2018-05-04 23:30
prije koju godinu gđa. Baumgartner je za dlaku letila jer se nešto u tom stilu obratila/izvrij eđala sadašnju gradonač. Saved by the bell. Ako se ne varam bilo je i opomena pred otkaz. Osim toga, svi znamo da su sposobnosti dotične u njezinoj domeni te koja su čista nula. Organizacija rada, nula, zk izvatci - jel se to maže na kruh? Nekako mi je teško pojmiti da gđa. Baumgartner, ma i nasamo, kaže gradonačelnici ovakve uvrede. A kamoli pred svjedocima. I nekako mi je teško pojmiti da joj ova to šuteći tolerira. Koliko ju površno poznajem, prije bih rekla da bi u takvoj situaciji gđa. Baugartner, ionako crna ovca i pred let, letila kroz zatvoreni prozor. Moje skromno mišljenje. Nema šanse.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Nema šansegost 2018-05-05 07:27
Čim kažeš "svi znamo" znam da lažeš. Ñema toga što SVI znaju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Kako ispasti budala?Dundo 2018-05-05 11:38
Citat gost:
Čim kažeš "svi znamo" znam da lažeš. Ñema toga što SVI znaju.
Lako. Nasjedni na jeftin trik koji je upotrijebila insider, tzv. argumentum ad populum. To je trik iz priručnika za prevođenje žednih preko vode i uopće uvjeravanje reatardiranih u nešto što nije istina. Rado ga koriste političari, prodavači falš robe i prevaranti. Kako piše u Wikipediji onaj tko ga koristi ne oslanja se na stvarne činjenice i razloge, nego na tvrdnju da je neko mnoštvo za ili protiv nekog stava. No čak i kad neko mnoštvo jeste za ili protiv tog stava, to samo po sebi nije argument. Onaj tko nasjedne na objašnjenja kao "svi znaju", "svi kažu", "svi se slažu oko toga", "većina je za to", "nema među nama takvog koji ne bi vjerovao da...", "opće je poznato" i t.d. sam si je kriv što je ispao budala.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
7 0 # svi znaju da je svi znaju frazahranitelj tuljana 2018-05-05 12:40
Citat gost:
Čim kažeš "svi znamo" znam da lažeš. Ñema toga što SVI znaju.
Majstore doslovnog shvaćanja ti vjerojatno izludiš kad netko kaže "čekao sam trajekt 100 godina", "umro sam od brige", "jučer sam se ubio od pive" ili "vani padaju sjekire", a kakve napadaje dobiješ kad čuješ "prvi od 1000 otoka" boim se i pomisliti...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Lete trolovi kao muhe na govnaDundo 2018-05-05 13:17
Da je iskaz "svi znaju" fraza tvrde oni koji ne znaju razliku između namjerne logičke pogreške radi obrane neke neodržive tvrdnje (sofizma) i frazema kao ustaljenog skupa riječi koji ima ima preneseno značenje, ali samo kao cjelina. Skup riječi "svi znaju" nije cjelina sam po sebi nego argument, za razliku od skupa "umro sam od brige" koji jeste cjelina. Nama koji smo obrazovaniji nego što je to normalno ta je razlika poznata. Istina, ima i onih koji za tu razliku znaju, ali u bolesnoj želji da nametnu raspravu i pod svaku cijenu u njoj pobijede ignoriraju istinu. Takve tipove nazivamo trolovima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
027 # Provjerio indicijeNula bodova 2018-05-02 14:15
Provjerio sam indicije da tekst koji je u materijalima nije tekst koji je bio u javnoj raspravi. Indicije autora su bile dobre. U javnoj raspavi je bila drukčija odluka. U prijedlogu odluke koji je bio u javnoj raspravi, a koja je skinuta sa gradske stranice dva dana prije isteka javne rasprave, uopće nije bila odredba o tome da će se postojeći šankovi legalizirati. A poznato je da u stvari postoji, doduše već godinama, samo jedan nelegalni šank na javnoj površini. I to osobe koja iznosi u javnoj raspravi primjedbe u ime Udruženja obrtnika a sa svoje privatne mail adrese.

Jesmo li s novim ustojem dobili bolju gradsku upravu? Ni slučajno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
026 # Radi koga pas laje ?Priko 2018-05-02 15:22
Citat Nula bodova:
Provjerio sam indicije da tekst koji je u materijalima nije tekst koji je bio u javnoj raspravi. Indicije autora su bile dobre. U javnoj raspavi je bila drukčija odluka. U prijedlogu odluke koji je bio u javnoj raspravi, a koja je skinuta sa gradske stranice dva dana prije isteka javne rasprave, uopće nije bila odredba o tome da će se postojeći šankovi legalizirati. A poznato je da u stvari postoji, doduše već godinama, samo jedan nelegalni šank na javnoj površini. I to osobe koja iznosi u javnoj raspravi primjedbe u ime Udruženja obrtnika a sa svoje privatne mail adrese.
A ta osoba na čelu Udruženja obrtnika daje puni smisao poslovici da ne laje pas zbog sela nego radi sebe. U ime Udruženja predlaže da mu se odobri da mu terasa na kojoj će mu legalizirati bespravno postavljen šank može imati glazbu kao da je diskoklub. Evo teksta i slike njegovog prijedloga poslatog s privatne adrese

Predlaže se da se Odluka nadopuni sa mogućnošću postavljanja zvučnih naprava na terase ugost. Objekata( zvučnika ) i to samo u slučaju kada Ugost. objekat ima Riješenje od ovlaštene institucije ( Zavoda za mjeriteljstvo )
o izvršenim mjerenjima Zaštite od buke.
Obrazloženje:
obzirom da već svaka terasa ima postavljene zvučnike, smatramo
primjerenim da se to putem Odluke legalizira , pod uslovom predloženim u prijašnjem
tekstu.


i.imgur.com/XvMeGGX.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
128 # nije uvijek problem u psu, nego i u gazdilegalis 2018-05-02 18:00
Nisam brojao imaju li svi kafići vanjske zvučnike, ali se sjećam da su prigovori od građana dolazili samo zbog noćnog divljanja sa terasa kafića Priko i Godimento.
Građani Lošinja se još uvijek dobro sjećaju kako ih je Kamala godinama noću terorizirao bukom sa terase kafića, a Kamala je izgleda zaboravio kako mu je jedna od inspekcija usred sezone zatvorila kafić.
Repetitio est mater studiorum.
Ako se divljanje ponovi, nema problema pozvati ćemo sve moguće inspekcije iz Lošinja, Rijeke i Zagreba, uključujući i policiju. Neka mu svaka pojedinačno zatvori kafić za cijelo ljeto, pa neka onda dragom Bogu naokolo priča kako se na Lošinju guši turizam i poduzetnoštvo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # .avanturist 2018-05-02 19:13
Citat legalis:

Ako se divljanje ponovi, nema problema pozvati ćemo sve moguće inspekcije iz Lošinja, Rijeke i Zagreba, uključujući i policiju. Neka mu svaka pojedinačno zatvori kafić za cijelo ljeto, pa neka onda dragom Bogu naokolo priča kako se na Lošinju guši turizam i poduzetnoštvo.
ima on tamo lijevo i desno konkurenciju koja ga baš jako voli
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
221 # Kako su ugostitelji pokušali ušutkati građaneNjofra 2018-05-02 19:27
Citat legalis:
Nisam brojao imaju li svi kafići vanjske zvučnike, ali se sjećam da su prigovori od građana dolazili samo zbog noćnog divljanja sa terasa kafića Priko i Godimento.
Građani Lošinja se još uvijek dobro sjećaju kako ih je Kamala godinama noću terorizirao bukom sa terase kafića, a Kamala je izgleda zaboravio kako mu je jedna od inspekcija usred sezone zatvorila kafić.
Kamala, vlasnik Prika i vlasnik Godimenta (ne sjećam se kako se zvao) svojim noćnim terorom bukom sa terasa svojih birtija zaslužni su za nastanak ovog portala. Zvučnicima iz svojih birtija natjecali su se preko lošinjske luke čiji zvučnici će proizvesti više decibela, a o tome se žustro raspravljalo na gradskoj web stranici na kojoj se tada moglo pisati komentare. Komentatori nisu hvalili ove uglednike koji su uz blagonaklonost policije, lokalne sanitarne inspektorice i gradske vlasti terorizirali čitav grad, pa su se požalili gadonačelniku Kapeliju. Kapeli je uslužno naredio da se pisanje komentara smjesta onemogući. Što je i učinjeno.
Dosje "Godimento": Buka iz kafića ušutkala raspravu na forumu gradskog portala
volim-losinj.org/.../...
No kao reakcija na ovo ušutkavanje građana da ne uznemiruju ugostitelje ubrzo je nastao ovaj portal pod parolom "Nitko ne može ugasiti toliko web stranica koliko ih mi možemo otvoriti".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
123 # KonstantaNois 2018-05-02 19:42
Dakle sve se mjenja samo Kamala ostaje ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
217 # prljavo kazalištešetač 2018-05-03 07:44
Citat Nois:
Dakle sve se mjenja samo Kamala ostaje ...
Navodno je Kamala na sastanku vladajuće koalicije rekao HDZ-ovcima: "vi ste se dobro potkožili u prošlom mandatu a sad je red na meni".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
117 # Ganuti građanin 2018-05-03 08:25
...inače je politika po definiciji briga za opće dobro. Baš čovjeku ispune
dušu kad vidi tu borbu losinjskih političara kako se brinu za svoje sugrađane. Kad u oku suza krene...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
123 # Jadno a isplativogost 2018-05-03 09:08
Na tom tragu je i primjedba politicara Kamalića u javnoj raspravi kojom traži da se porez za šank smanji sa 5.000 na 1.000 kuna godišnje. U tome ga svesrdno podrzava i predsjednik Udruzenja obrtnik Kamalić.
Hoće li uspjeti u toj herojskoj borbi protiv nezasitne gradske uprave.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # mirisi, zlato i tamjanMad Max 2018-05-03 09:08
Svaka čast ugostitelju Gadži, čovjek samo radi svoj posao.
Ali da ovi dobro potkoženi ljigavci smiju građanima dijeliti hranu bez sanitarne knjižice! Pa poslije njih bi trebalo sterilizirati cijeli trg.
I jedno pitanje, gdje nam je glavna hostesa?


Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # ???ugostitelj 2018-05-03 11:31
Citat Mad Max:
Svaka čast ugostitelju Gadži, čovjek samo radi svoj posao.
Ali da ovi dobro potkoženi ljigavci smiju građanima dijeliti hranu bez sanitarne knjižice! Pa poslije njih bi trebalo sterilizirati cijeli trg.
I jedno pitanje, gdje nam je glavna hostesa?
Možda je išla napraviti sanitarnu knjižicu?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Politika u rukavicamaTerminator 2018-05-03 13:10
Citat ugostitelj:
Ali da ovi dobro potkoženi ljigavci smiju građanima dijeliti hranu bez sanitarne knjižice! Pa poslije njih bi trebalo sterilizirati cijeli trg.
Ovi neki političari vlastitog kova nose rukavice pa misle da im ne treba sanitarna knjižica.
Ali to nije ništa novo, jer oni i inače sve rade u rukavicama, da ne ostave tragove. Jedini im je stvarni problem što u rukavicama ne mogu čačkati nos.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
215 # ???ugostitelj 2018-05-03 11:59
Pregledi za sanitarne knjižice provode se prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007, 113/2008, 43/09, 22/14 i 130/2017) i obavezni su za osobe:

1. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju (trgovci, djelatnici u ugostiteljskim objektima, pekari, mesari i sl.);
itd.
stampar.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # tuk na lukTerminator 2018-05-03 15:30
Citat ugostitelj:
Pregledi za sanitarne knjižice provode se prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007, 113/2008, 43/09, 22/14 i 130/2017) i obavezni su za osobe:
1. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju (trgovci, djelatnici u ugostiteljskim objektima, pekari, mesari i sl.);
itd.
stampar.hr/.../...

Ovo je zanimljivo, citiraš zakon i od dežurnog poslušnika gradske vlasti dobiješ palac dole. Sve je jasno. Umjesto priznanja greške, dobijemo još jedno bahato ponašanje gradske vlasti, i to ne samo prema građanima nego i prema zakonima RH.
Sada će uz prijavu sanitarnoj inspekciji biti dostavljene i fotografije, pa neka plate kaznu i samozvani ugostitelji bez sanitarne knjižice i odgovorna pravna osoba koja je organizirala cijeli cirkus.

I'll be back.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # Financijsko izvješćeRevizor 2018-05-03 17:01
Citat Terminator:
Sada će uz prijavu sanitarnoj inspekciji biti dostavljene i fotografije, pa neka plate kaznu i samozvani ugostitelji bez sanitarne knjižice i odgovorna pravna osoba koja je organizirala cijeli cirkus.
Baš me zanima kako će odgovorna pravna osoba u godišnjem financijskom izvješću prikazati novčanu kaznu u iznosu od 30.000,00 do 80.000,00 kuna.
Možda će to podvesti pod intelektualne usluge?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Akcija BljesakZumbalo 2018-05-03 15:04
Citat Mad Max:
I jedno pitanje, gdje nam je glavna hostesa?
Samozatajno je izočila da svojim zubalom ne zasjeni bljesak Garijevog.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # ne lake gazda radi sela, nego radi sebegrađanin 2018-05-03 08:37
Citat šetač:
Citat Nois:
Dakle sve se mjenja samo Kamala ostaje ...
Navodno je Kamala na sastanku vladajuće koalicije rekao HDZ-ovcima: "vi ste se dobro potkožili u prošlom mandatu a sad je red na meni".
toliko o lošinjskim političarima koje ste si izabrali i načelu "Obliti privatorum, publica curate".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # politikatko zna zna 2018-05-03 09:00
Citat šetač:
Citat Nois:
Dakle sve se mjenja samo Kamala ostaje ...
Navodno je Kamala na sastanku vladajuće koalicije rekao HDZ-ovcima: "vi ste se dobro potkožili u prošlom mandatu a sad je red na meni".
Ljubomorni Kamala Na Badurinu koji se potkožio i otišao iz politike, ali i dalje je prisutan gdje se vrti lova pliva između Mihe i Pinkija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # genetikaSin City 2018-05-03 09:20
Citat tko zna zna:

Ljubomorni Kamala Na Badurinu koji se potkožio i otišao iz politike, ali i dalje je prisutan gdje se vrti lova pliva između Mihe i Pinkija.
Nije Kamala ljubomoran, on je takav po difoltu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # kako HDZ shvaća demokracijugrađanin 2018-05-02 19:46
Citat Njofra:
Kapeli je uslužno naredio da se pisanje komentara smjesta onemogući. Što je i učinjeno.
Sirova bolesna bahatost. Gade mi se.Citat:
No kao reakcija na ovo ušutkavanje građana da ne uznemiruju ugostitelje ubrzo je nastao ovaj portal pod parolom "Nitko ne može ugasiti toliko web stranica koliko ih mi možemo otvoriti".
Točno tako, hvala na podsjećanju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # umirovljenik obrtnik Kamalapredsjednik UO 2018-05-02 20:44
Citat Priko:
Citat Nula bodova:
Provjerio sam indicije da tekst koji je u materijalima nije tekst koji je bio u javnoj raspravi. Indicije autora su bile dobre. U javnoj raspavi je bila drukčija odluka. U prijedlogu odluke koji je bio u javnoj raspravi, a koja je skinuta sa gradske stranice dva dana prije isteka javne rasprave, uopće nije bila odredba o tome da će se postojeći šankovi legalizirati. A poznato je da u stvari postoji, doduše već godinama, samo jedan nelegalni šank na javnoj površini. I to osobe koja iznosi u javnoj raspravi primjedbe u ime Udruženja obrtnika a sa svoje privatne mail adrese.
A ta osoba na čelu Udruženja obrtnika daje puni smisao poslovici da ne laje pas zbog sela nego radi sebe. U ime Udruženja predlaže da mu se odobri da mu terasa na kojoj će mu legalizirati bespravno postavljen šank može imati glazbu kao da je diskoklub. Evo teksta i slike njegovog prijedloga poslatog s privatne adrese

Predlaže se da se Odluka nadopuni sa mogućnošću postavljanja zvučnih naprava na terase ugost. Objekata( zvučnika ) i to samo u slučaju kada Ugost. objekat ima Riješenje od ovlaštene institucije ( Zavoda za mjeriteljstvo )
o izvršenim mjerenjima Zaštite od buke.
Obrazloženje:
obzirom da već svaka terasa ima postavljene zvučnike, smatramo
primjerenim da se to putem Odluke legalizira , pod uslovom predloženim u prijašnjem
tekstu.


i.imgur.com/XvMeGGX.jpg

Interesantno?
U ime i za interes kamale "Udruženje obrtnika ..." a interes samo Kamala ma bravo za grad i zastupnika Kamalu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # koliko %bravo za Mužiće 2018-05-12 09:35
Ako o gradskoj upravi govorimo kao o kriminalnoj hobotnici treba znati da pročelnice i djelatnici uprave nisu glava i mozak hobotnice nego krakovi koji rade ono što im mozak zapovjeda.
Kako je moguće da novcima poreznih obveznika isfinancira privatna cesta i parkiralište u gospodarskoj zoni za velikog biznismena gospodina Mužića koji je izgradio zgradu veličine mimo svih zakonskih propisa, platio komunalni doprinos za pola izgrađenog objekta, grad za nagradu mu izgradi cestu iparkiralište
Pa tko je tu više lud od puste provizije
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Ništa bez sinergijePino 2018-05-12 13:14
Citat bravo za Mužiće:
Ako o gradskoj upravi govorimo kao o kriminalnoj hobotnici treba znati da pročelnice i djelatnici uprave nisu glava i mozak hobotnice nego krakovi koji rade ono što im mozak zapovjeda.
Govoriti o gradskoj upravi kao o kriminalnoj hobotnici pogrešno je, jer se svalivanjem odgovornosti na nju prikriva uloga gradonačelnika, svakog pojedinog člana GV pa i nekih gradskih odbora u namirivanju povlaštenih biznismena. Ali ni uslužnost svih pobrojanih nije dovoljna bez sinergije s vanjskim čimbenicima kao što su inspektorat i županijski ured za urbanizam.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # veli mužićmužić mali 2018-05-12 21:31
Citat bravo za Mužiće:
Ako o gradskoj upravi govorimo kao o kriminalnoj hobotnici treba znati da pročelnice i djelatnici uprave nisu glava i mozak hobotnice nego krakovi koji rade ono što im mozak zapovjeda.
Kako je moguće da novcima poreznih obveznika isfinancira privatna cesta i parkiralište u gospodarskoj zoni za velikog biznismena gospodina Mužića koji je izgradio zgradu veličine mimo svih zakonskih propisa, platio komunalni doprinos za pola izgrađenog objekta, grad za nagradu mu izgradi cestu iparkiralište
Pa tko je tu više lud od puste provizije
To je dobro pitanje za gradsko vijeće, gdje idu novci poreznih obveznika u provizije pročelnica ?
A tko je to hrabar postaviti pitanje u vijeću ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # projekat,nadzor ,dozvolasukob interesa 2018-05-15 11:28
Citat mužić mali:
Citat bravo za Mužiće:
Ako o gradskoj upravi govorimo kao o kriminalnoj hobotnici treba znati da pročelnice i djelatnici uprave nisu glava i mozak hobotnice nego krakovi koji rade ono što im mozak zapovjeda.
Kako je moguće da novcima poreznih obveznika isfinancira privatna cesta i parkiralište u gospodarskoj zoni za velikog biznismena gospodina Mužića koji je izgradio zgradu veličine mimo svih zakonskih propisa, platio komunalni doprinos za pola izgrađenog objekta, grad za nagradu mu izgradi cestu iparkiralište
Pa tko je tu više lud od puste provizije
To je dobro pitanje za gradsko vijeće, gdje idu novci poreznih obveznika u provizije pročelnica ?
A tko je to hrabar postaviti pitanje u vijeću ...
E sada treba vidjeti gospođu Hofman, kako će izdati uporabnu dozvolu za cestu u gospodarskoj zoni gdje je bez projekta i bez građevinske dozvole izvedena cesta i parkiralište za gospodina Mužića i njegov neboder .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # pred mirovinompročelnica 2018-05-12 09:44
Pa zar opet Jovićka ?
Bratu je u brodogradilištu izvela kompletnu kanalizaciju unutar svih objekata sadašnjih i budućih, dok je izvodila radove na kanalizaciji od poljane do vatrogasaca.
Ko može može...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Javno uhljebilišteDJ 2018-05-12 10:49
Citat pročelnica:
Pa zar opet Jovićka ?
Bratu je u brodogradilištu izvela kompletnu kanalizaciju unutar svih objekata sadašnjih i budućih, dok je izvodila radove na kanalizaciji od poljane do vatrogasaca.
Ko može može...
Ko može izvesti ove, može i vlastitog supruga uhljebiti u poznato javno uhljebilište.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Vrijedilo je ...

  Gost 18.01.2022 22:53
  Možda ser...,neznam.
  Kad čekaš građevinsku za kuću preko 10 g. Na kraju je napraviš na crno(dobro da se je dalo ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Liječeni HDZ-ovac 18.01.2022 20:14
  .....
  Nisi naveo nikakav brojčani dokaz niti si naveo zašto. Samo postavljaš glupa pitanja. Očito ...
   
 • Vrijedilo je ...

  NN 18.01.2022 20:14
  ....
  Amiš hoće reći da su lošinjanke u zadnjih 10 godina trebale roditi još 551 dijete kako ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 18.01.2022 19:28
  Brojčano dokazano i napisao sam zašto a sad vi imate neki argument osim "Ana loša hadeze ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Liječeni HDZ-ovac 18.01.2022 19:10
  Činjenice nisu blaćenje
  Ako HDZ u Zagrebu pod motom demografije optužuje Tomaševića znači da laje pod krivim drvetom.
   
 • Vrijedilo je ...

  Lokalni akter 18.01.2022 18:51
  Trend licemjerja
  Melješ li ga melješ o svemu i svačemu, ali tema nisu Amiši i pravi katolici ni natalitet ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 18.01.2022 18:36
  .....
  Čitajući komentar koji ovdje navodite,ima tu puno istine,i to su činjenice.Uvaže ni vijećnik ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 18.01.2022 16:56
  Ne rađa HDZSDP...
  A dobro, koliko djece je prosječna Lošinjanka rodila u zadnjih 10 godina a koliko npr. 1900?
   
 • Vrijedilo je ...

  S.T. 18.01.2022 13:24
  Budimo precizni a ne Volarići
  Na tu glupost Volarić je dobio odgovore: - ali sada pričamo o razlici od popisa 2011 do ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 18.01.2022 11:57
  Elementrano, Volariću!
  Možemo ali ne moramo to znati. Jer mi govorimo o popisu za zadnjih deset, a ne za ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Domestos 18.01.2022 11:00
  Razjareni sponzor
  Razjaren Frankovićevim osvrtom na demografsku katastrofu otoka Aninih djedova oglasio se ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Haker 18.01.2022 10:23
  Bolest Balkana traži reset sustava
  U tom pravcu idu i komentari uz ovaj Frankovicev status: ~ Matematicki gledano, brojka ...
   
 • Organizirano nečinjenje nadležnih

  Lokalni akter 18.01.2022 09:43
  Tko je dobio Hrvatsku?
  Dobili smo Hrvatsku, ali ostasmo bez Hrvata ... ... komentira Zoran Šprajc na RTL-u.
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 17.01.2022 22:05
  ...
  Može biti samo na dva mjesta, na Nerezincu ili u Stopu
   
 • Vrijedilo je ...

  Lokalni akter 17.01.2022 19:42
  Ne brinite, u trendu smo
  Prema odgovoru ureda gradonačelnice portalu otoci.net Lošinj je u trendu s ostatkom Hrvatske.
   
 • Vrijedilo je ...

  ...... 17.01.2022 19:18
  .......
  A di mi je Van Bohu?Da brani čast naše drage gradonačelnice? Daj čovječe javi se malo! Ali ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Krampus 17.01.2022 18:45
  Nestali u dva i pol mandata
  Ne znamo gdje su nestali ali znamo kad su nestali. Nestali su dok je Kapeli bio gradonačelnik ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Krmak 17.01.2022 18:13
  Car je gol
  Butković,Komadi na i Ana koji vam je k...?Zašto ne vrate liniju 311 u Mrtvašku?U cijeloj ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 17.01.2022 18:03
  Laže Plenki ko HDZ-ovac
  Kazao je da pad stanovništva u Hrvatskoj nije novost jer da to taje već 70 godina. Laže ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Zvekan 17.01.2022 16:40
  Problem je u građanima
  Premijer je snužden. Ide okolo i žali se da svi ignoriraju njegov krasan intervju, piše ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  Žuja 17.01.2022 12:40
  Segment nautičkog turizma
  A u životopisu uz izborni program joj piše Radno iskustvo stjecala je u segmentu nautičkog ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  ..... 17.01.2022 11:41
  ....
  ... nego za ono što je radila kod ćaće svog, klozetfrau
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  hranitelj tuljana 17.01.2022 10:51
  Seksizam naš svagdašnji
  ..nego za što je? Hajde, dovrši...:lol:
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 17.01.2022 10:49
  Mjesto ugodno za život
  Tu frazu je Ana Kučić uvela kad je shvatila da od obećanja kako će Lošinj biti prvi od ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gulanfer 17.01.2022 10:11
  Nedostatak vizije odgovornih
  Čeka da se prvo oglasi šef njene partije pa da pisac šalabahtera zna šta da napiše. Ali za ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Trubilo 17.01.2022 09:22
  Najveći otočki grad
  Znate onu vječnu frazu o Malom Lošinju kao najvećem gradu na našim otocima... Jesmo li još ...
   
 • Organizirano nečinjenje nadležnih

  ..... 17.01.2022 08:52
  Komadina kadar
  Nesposobnost Komadinog kadra: 1.riva na Susku 2.riva na Unijama 3.Mrtvaška 4.solarna elektrana ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 17.01.2022 08:21
  Demografija
  TKO JE OGOVORAN ZA DEMOGRAFSKU KATASTROFU? ZNA SE! A GRADONAČELNICA ŠUTI. i.imgur.com/hG6hHuA.jpg ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  Gost 16.01.2022 19:55
  ...
  Nije ona za mudraca
   
 • Organizirano nečinjenje nadležnih

  ..... 16.01.2022 18:19
  ....
  otoci.net/.../...