Odgovori kandidata na pitanja postavljena na tribini

Korisnička ocjena:  / 8
LošeNajbolje 

usklObjavljujemo odgovore na pitanja postavljena kandidatima koji su se odazvali pozivu na građansku tribinu Nezavisnog odbora za praćenje javnih politika inicijative »Čovjek po mjeri otoka«

 


Pitanja i odgovore predstavljamo građanima sa željom da do dana izbora doznaju što o njima misle kandidati i kandidatkinje kako bi znali kome će povjeriti da u njihovo ime upravlja prostorom, plažama, proračunom i drugim zajedničkim resursima.


Uvodno izlaganje


1. Predstavite tri najvažnija projekta / prioriteta kojim biste se bavili kao obnašatelj lokalne vlasti.

2. Koji je Vaš stav prema dosadašnjoj prodaji najvrjednijih prirodnih resursa i namjeravate li i nadalje puniti gradski proračun prodajom nefinancijske imovine?

4. Koji je Vaš stav prema planiranim hotelskim objektima s planiranih 8 katova? Mislite li da je to doprinos brendu Lošinja?

5. Imate li stav o tome koji je optimalni broj turističkih kapaciteta; podržavate li pretvaranje svih kapaciteta u 5 zvjezdica? Ako nemate o tome mišljenje, koju vrstu stručnih podloga odnosno istraživanja namjeravate i od koga zatražiti?

6. Jeste li za reviziju prostornoplanske dokumentacije u smislu smanjenja kapaciteta i dokidanja dalje betonizacije? Mislite li da treba spriječiti dalju sječu na Bojčiću i urbanizaciju Valdarki?

7. Mislite li i na koji način zaštititi najvrjednije resurse Čikata i Sunčane uvale (obala, plaže, putevi, šuma) od najavljenih postupaka privatizacije i koncesioniranja? Što bi bile javne plaže za slobodno korištenje lokalnog stanovništva i njihovih gostiju?

8. Što planirate s borovom šumom unutar zaštićene park šume Čikat i Podjavori? Imate li konkretan plan ili barem namjeru zaštititi je od daljnje nepotrebne sječe, tražiti sanitarnu sječu, inicirati sadnju novih kultura sukladno stručnim podlogama?

10. Smatrate li da je potrebno načiniti lokalnu strategiju Natura 2000? Biste li to učinili i osigurali financijska sredstva u proračunu?

11. Važeći prostorni planovi određuju spajanje kanalizacijskog sustava turističkih kapaciteta Čikata i Sunčane uvale na sustav javne kanalizacije Kijac. Jeste li spremni naručiti i koristiti stručnu nezavisnu ekspertizu i vrednovanje postojećeg idejnog projekta, koje neće uzeti u obzir samo troškove, nego i utjecaj na okoliš, rizike i utjecaj na lokalnu zajednicu?

1.      Predstavite tri najvažnija projekta / prioriteta kojim biste se bavili kao obnašatelj lokalne vlasti.

 

2.      Koji je Vaš stav prema dosadašnjoj prodaji najvrjednijih prirodnih resursa i namjeravate li i nadalje puniti gradski proračun prodajom nefinancijske imovine?

 

3.      Ako je Vaš odgovor DA, jeste li spremni objaviti godišnji plan prodaje s detaljima o zemljišnim česticama i nekretninama koje su na prodaju?

 

4.      Koji je Vaš stav prema planiranim hotelskim objektima s planiranih 8 katova? Mislite li da je to doprinos brendu Lošinja?

 

5.      Imate li stav o tome koji je optimalni broj turističkih kapaciteta; podržavate li pretvaranje svih kapaciteta u 5 zvjezdica? Ako nemate o tome mišljenje, koju vrstu stručnih podloga odnosno istraživanja namjeravate i od koga zatražiti?

 

6.      Jeste li za reviziju prostornoplanske dokumentacije u smislu smanjenja kapaciteta i dokidanja dalje betonizacije? Mislite li da treba spriječiti dalju sječu na Bojčiću i urbanizaciju Valdarki?

 

7.      Mislite li i na koji način zaštititi najvrjednije resurse Čikata i Sunčane uvale (obala, plaže, putevi, šuma) od najavljenih postupaka privatizacije i koncesioniranja? Što bi bile javne plaže  za slobodno korištenje lokalnog stanovništva i njihovih gostiju?

 

8.      Što planirate s borovom šumom unutar zaštićene park šume Čikat i Podjavori? Imate li konkretan plan ili barem namjeru zaštititi je od daljnje nepotrebne sječe, tražiti sanitarnu sječu, inicirati sadnju novih kultura sukladno stručnim podlogama?

 

9.      Kako mislite održavati ostale šume unutar građevinskog područja, koje su direktno u nadležnosti Grada? Namjeravate li organizirati službu za održavanje šuma unutar i izvan naselja?

 

10.  Smatrate li da je potrebno načiniti lokalnu strategiju Natura 2000? Biste li to učinili i osigurali financijska sredstva u proračunu?

 

11.  Važeći prostorni planovi određuju spajanje kanalizacijskog sustava turističkih kapaciteta Čikata i Sunčane uvale na sustav javne kanalizacije Kijac. Jeste li spremni naručiti i koristiti stručnu nezavisnu ekspertizu i vrednovanje postojećeg idejnog projekta, koje neće uzeti u obzir samo troškove, nego i utjecaj na okoliš, rizike i utjecaj na lokalnu zajednicu?

 

12.  Biste li podržali uređenje obale i plaže Zagazinjine, Bojčić, Borik, Sunčana uvala, Valdarke i nudističke plaže koji uključuju nasipavanje mora i promjenu obalne crte?

Biste li podržali koncesioniranje tih plaža?

 

13.  Podržavate li izgradnju golf terena na Punti Križa? Kakav je vaš stav prema bojazni za narušavanje prirodne ravnoteže (zelenilo, voda za navodnjavanje, voda za prateće objekte)?

 

 

14.  Na potezu od trga do Mlječnog ima barem 4 glavna pravca prema gornjim djelovima M.L, od Studenca, Tritona, Mlječnog: zapušteni putevi, kamenje staro, glatko i odlomljeno, neriješene oborinske vode nema pa se slijevaju bujice i za manjih kiša, nedovoljna rasvjeta. Smatrate li nužnim da se sredstva ulažu u kvalitetnije uređenje, popločenje i rasvjetu malih uličica unutar naselja Malog Lošinja? Što planirate i u kojem roku na uređenju puteva koji vode od centra prema Gornjoj i Donjoj Bričini?

 

15.  Kakav je Vaš stav prema pretvaranju javnih površina u rezervirana parkirna mjesta? Smatrate li uspješnom i pravednom sadašnju politiku parkiranja koju provodi Lošinj usluge? Imate li viziju uređenja parkiranja na drugi način i koji? Planirate li gradnju parkirališne zgrade i gdje?

 

16.  Planirate li i na koji način i kojim okvirnim rokovima poduzeti mjere za zaštitu  i obnovu suhozida?

 

17.  Ukoliko prođe predloženi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji omogućuje privatizaciju komunalnih poduzeća, biste li dozvolili privatizaciju poduzeća u vlasništvu grada ili ne?

 

18.  Kojim mjerama namjeravate potaknuti još neke oblike gospodarstva osim turizma?

 

19.  Na koji način namjeravate zaštititi ovčarstvo i poljoprivredu od alohtonih vrsta i u kojim rokovima?

 

20.  Kojim mjerama namjeravate raditi na zadržavanju i stjecanju uvjeta za zapošljavanje mladog lokalnog stanovništva? Mislite li da je Gradu ML potrebna lokalna politika za mlade? Ako da, u kojim rokovima biste ju usvojili?

 

21.  Imate li namjeru realizirati projekt poduzetničkog inkubatora, u kojem roku i na kojem zemljištu?

 

22.  Kojim sredstvima i mjerama namjeravate oživjeti i potpomoći nezavisnu kulturu i kulturu mladih?

 

23.  Koje projekte namjeravate realizirati za poboljšanje života osoba treće dobi?

 

24.  Hoćete  li osigurati rad dječjeg vrtića u dvije smjene?

 

25.  Jeste li zadovoljni radom lokalne uprave i brojem zaposlenih koji se je udvostručio u posljednjih 15 godina?

 

26.  Hoćete  li nastaviti i unaprijediti proces sudjelovanja građana u donošenju proračuna na dosadašnji način?

 

27.   Hoćete li pokrenuti postupak osnivanja mjesnih odbora u naselju Mali Lošinj?

 

28.  Hoćete li objaviti financijska izvješća komunalnih poduzeća koja su u vlasništvu GML?

 

29.  Imate li plan za poboljšanje komunikacije s građanima i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka? Hoćete li provoditi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću? Hoćete li napraviti interaktivni veb?

 

30.  Mislite li da je poželjna praksa da komunalna poduzeća preuzimaju ulogu građevinskih poduzetnika?  (Lošinj usluge su sagradile i prodale nekoliko stanova)

 

31.  Imate li stambenu politiku za socijalno ugrožene? Kakvu?

 

32.  kako tumačite dosadašnji zanemarivi rezultat u povlačenju sredstava EU fondova (usprkos višegodišnjeg postojanja djelatnika za to u upravi)?  Što ćete Vi učiniti na tom planu  kako bi se rasteretio proračun?

 

33.  Što namjeravate učiniti na pitanju konačnog uređenja ceste D 100, koji projekt je trebao biti završen 2010.god? Kako ocjenjujete dosadašnju aktivnost gradskih vlasti na tom kapitalnom projektu za stanovnike otoka?

 

34.  Usprkos višegodišnjoj sinergiji političkih opcija na lokalnoj i državnoj razini dosadašnja vlast nije postigla nikakav pomak prema preuzimanju bivših vojnih objekata u lokalne ruke. Za što ćete se zalagati u njihovoj prenamjeni?

 

35.  Stare školske zgrade su u vlasništvu Grada i nema uspjeha u namjeri da se prodaju. Što planirate sa starim školskim zgradama?

 

36.   Na čiju podršku računate ako biste formirali vlast? S kime ćete koalirati? Jeste li spremni objaviti koalicijske sporazume?

 

Povezani članci
Predstavka zbog smrada iz UPOV KIJAC
Stanari naselja Zagazinjine: »Imamo pravo znati«
Snimak s tribine - projekt Kijac

13. Podržavate li izgradnju golf terena na Punti Križa? Kakav je vaš stav prema bojazni za narušavanje prirodne ravnoteže (zelenilo, voda za navodnjavanje, voda za prateće objekte)?

14. Na potezu od trga do Mlječnog ima barem 4 glavna pravca prema gornjim djelovima M.L, od Studenca, Tritona, Mlječnog: zapušteni putevi, kamenje staro, glatko i odlomljeno, neriješene oborinske vode nema pa se slijevaju bujice i za manjih kiša, nedovoljna rasvjeta. Smatrate li nužnim da se sredstva ulažu u kvalitetnije uređenje, popločenje i rasvjetu malih uličica unutar naselja Malog Lošinja? Što planirate i u kojem roku na uređenju puteva koji vode od centra prema Gornjoj i Donjoj Bričini?

 

 15. Kakav je Vaš stav prema pretvaranju javnih površina u rezervirana parkirna mjesta? Smatrate li uspješnom i pravednom sadašnju politiku parkiranja koju provodi Lošinj usluge? Imate li viziju uređenja parkiranja na drugi način i koji? Planirate li gradnju parkirališne zgrade i gdje?

16. Planirate li i na koji način i kojim okvirnim rokovima poduzeti mjere za zaštitu i obnovu suhozida?

17. Ukoliko prođe predloženi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji omogućuje privatizaciju komunalnih poduzeća, biste li dozvolili privatizaciju poduzeća u vlasništvu grada ili ne?

18. Kojim mjerama namjeravate potaknuti još neke oblike gospodarstva osim turizma?

19. Na koji način namjeravate zaštititi ovčarstvo i poljoprivredu od alohtonih vrsta i u kojim rokovima?

20. Kojim mjerama namjeravate raditi na zadržavanju i stjecanju uvjeta za zapošljavanje mladog lokalnog stanovništva? Mislite li da je Gradu ML potrebna lokalna politika za mlade? Ako da, u kojim rokovima biste ju usvojili?

22. Kojim sredstvima i mjerama namjeravate oživjeti i potpomoći nezavisnu kulturu i kulturu mladih?


23. Koje projekte namjeravate realizirati za poboljšanje života osoba treće dobi?

24. Hoćete li osigurati rad dječjeg vrtića u dvije smjene?

25. Jeste li zadovoljni radom lokalne uprave i brojem zaposlenih koji se je udvostručio u posljednjih 15 godina?


26. Hoćete li nastaviti i unaprijediti proces sudjelovanja građana u donošenju proračuna na dosadašnji način?
27. Hoćete li pokrenuti postupak osnivanja mjesnih odbora u naselju Mali Lošinj?
28. Hoćete li objaviti financijska izvješća komunalnih poduzeća koja su u vlasništvu GML?

29. Imate li plan za poboljšanje komunikacije s građanima i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka? Hoćete li provoditi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću? Hoćete li napraviti interaktivni web?


30. Mislite li da je poželjna praksa da komunalna poduzeća preuzimaju ulogu građevinskih poduzetnika? (Lošinj usluge su sagradile i prodale nekoliko stanova)

31. Imate li stambenu politiku za socijalno ugrožene? Kakvu?

32. Kako tumačite dosadašnji zanemarivi rezultat u povlačenju sredstava EU fondova (usprkos višegodišnjeg postojanja djelatnika za to u upravi)? Što ćete Vi učiniti na tom planu kako bi se rasteretio proračun?


33. Što namjeravate učiniti na pitanju konačnog uređenja ceste D 100, koji projekt je trebao biti završen 2010.god? Kako ocjenjujete dosadašnju aktivnost gradskih vlasti na tom kapitalnom projektu za stanovnike otoka?

35. Stare školske zgrade su u vlasništvu Grada i nema uspjeha u namjeri da se prodaju. Što planirate sa starim školskim zgradama?


36. Na čiju podršku računate ako biste formirali vlast? S kime ćete koalirati? Jeste li spremni objaviti već sklopljene i buduće koalicijske sporazume?