Novci za zdravsvo povećani četiri puta

Korisnička ocjena:  / 0
LošeNajbolje 

dz_mlO financiranju zdravstvenih i socijalnih potreba iz gradskog proračuna u otočnom prilogu Novog lista za ožujak 2009.

Iako se za život na otoku često kaže kako je puno teži nego život na kopnu, Mali Lošinj je primjer otoka koji je vlastitim ulaganjima znatno unaprijedio zdravstveni standard građana. Koliko je uloženo pitali smo gradonačelnika Garija Cappellija. 

Koliki značaj pridajete ulaganju u zdravstvo i zdravstveni   program?

- Grad je od 2005. do 2009. godine učinio vrijedne pomake u unaprjeđenju zdravstvenog standarda, a najvjerniji pokazatelj je gradski proračun Malog Lošinja u kojem su u tom razdoblju sredstva gotovo učetverostručena. Naime, 2004. godine zdravstvo je sufinancirano sa 380 tisuća kuna, 2005. godine sa 700, 2006. godine sa 650 tisuća, 2007. godine sa 1,1 milijun, 2008. godine je izdvojeno 1,3 milijuna kuna, dok je za 2009. godinu planirano sredstva u iznosu od 1.6 milijuna kuna. Mislim da navedeni podaci sasvim dovoljno govore o našoj brizi za građane.

Prije gotovo dvije godine otvoren je i Centar za hemodijalizu.

- Najbitnija investicija za koju slobodno možemo reci da je obilježila 2007. godinu je otvaranje tog centra koji raspolaže sa sedam dijaliziranih mjesta. Ne samo da smo potpomogli otvorenje centra, već Grad svake godine izdvaja novce kojima se osigurava redovan rad centra u iznosu od 340 tisuća kuna. Uz centar za hemodijalizu kao bitna potreba stanovnika pokazao se nedostatak liječnika specijalista te je Grad proteklih godina osigurao dolazak kirurga dajući mu stan na korištenje, te mu se sufinancira dio plaće. Uz vrhunskog kirurga koji je neophodan, grad, također, financira dolaske drugih liječnika specijalista i to psihijatra jednom mjesečno po dva dana, otorinolaringologa i okuliste, a od lani i dolaske ortopeda. U pregovorima smo sa kardiologom koji bi jednom ili dvaput mjesečno obavljao specijalističke preglede.   

No, to nije sve što Grad financira.

- Tako je, Grad također financira i medicinske sestre na otocima Susku i Unijama, rad turističkih ambulanti, te smještaj još troje zdravstvenih djelatnika, zaposlenih dijelom na hemodijalizi, a dijelom u hitnoj pomoći. Uz sve navedeno Grad financira pripravnost u Domu zdravlja, brojne programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te za prevenciju ovisnosti, rad medicinsko - biokemijskog laboratorija, zubotehnički laboratorij, te hitnu pomoć i pedijatrijsku ambulantu.

Od nedavno otvorena je i logopedska ambulanta u Malom Lošinju.

-  U prostorijama Centra za zdravo odrastanje otvorena je logopedska ordinacija te sve osobe s govorno - jezičnim teškoćama konačno mogu odahnuti jer je na otoku otvoren prvi logopedski kabinet, pa za tretmane i dijagnostiku otočani više neće morati na kopno. Grad je u proračunu za 2009. godinu osigurao više od 100 tisuća kuna. Procjenjuje se kako je do danas usluge logopeda koristilo više od 40 osoba, što je dovoljan pokazatelj kako nam je mlada, stručna osoba poput logopedice Deane Bertović zaista bila neophodna.

Kakva je situacija sa socijalnim programom, koliko se tu izdvaja.

- Za socijalni program u 2009. godini planirano je 2,4 milijuna kuna. Jednako kao i u zdravstvu, i za taj se program izdvaja sve više tako da smo u 2005. godini izdvojili 1,1 milijun kuna, 2006. godine 1,2 milijuna kuna, 2007. godine 1,6 milijuna kuna, a u 2008. godini 1,8 milijuna kuna.

Lani je poglavarstvo povećalo naknade roditeljima novorođene djece. Koliko sredstava se izdvaja za to?

- Za ovo povećanje naknada, u gradskom proračunu je umjesto dotadašnjih 90.000 kuna, predviđeno 300.000 kuna. Sredstva se dodjeljuju na sljedeći način: roditeljima prvorođenog djeteta, sa prebivalištem na području Grada dodijeljuje se 2.500 kuna, za drugorođeno dijete daje se 5.000, dok se roditeljima trećeg djeteta daje 10.000 kuna. Iznos za svako slijedeće rođeno dijete povećava se za 5.000 kuna. Roditeljima djeteta koje se rodi u obitelji u stanju socijalne potrebe na iznos koji mu pripada dodaje se dodatnih 2.000 kuna. Roditeljima novorođene djece koji su najmanje godinu dana prije rođenja djeteta imali prebivalište u malim mjestima sa područja Grada, na iznos koji im pripada dodaje se dodatnih 5.000 kuna.

Koje još subvencije Grad osigurava socijalno ugroženim građanima?

-  Pružamo naknade djeci poginulih branitelja, subvencije hrane za dojenčad, subvencije za autobusne karte, za školski obrok, za jaslice i vrtić, poklon pakete za djecu, pomoć i njegu u kući, za troškove sahrane, jednokratne naknade umirovljenicima, za zimnicu, drva za ogrijev, komunalne naknade, odvoza smeća, potrošnje vode, najamnine za stanovanje, subvencije troškova električne energije, jednokratne naknade osobama s posebnim potrebama i osiguranje nužnog smještaja.

Koliko udruga koje su vezane uz socijalnu skrb financira Grad?

-  Na otoku Lošinju postoji 19 udruga i organizacija u socijalnoj skrbi za čiji rad se samo u 2009. godini izdvojilo 692 tisuće kuna. Nekima od njih smo do danas osigurali prostorije za rad poput Udruge dijabetičara, a nekima to tek planiramo. U nastavku ću nabrojiti samo neke od njih: Crveni križ, Udruga umirovljenika, Pokret za život, Udruga Idem i ja, Udruga dijabetičara, Caritas, Udruga Bonaca, Udruga DADO, Udruga multiple skleroze Miranda i brojne druge.