Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Siva zona poslovanja

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 

ustrine80thumbUz "epizodu" pod naslovom Znakovita šutnja mještana Ustrina serijala o navodnoj devastaciji prostora Ustrina nisu bile objavljene fotografije. Naknadno je poslano pet fotografija trenutnog stanja na česticama spomenutim u Primjeru 8. za uvid u prizore, kako autori navode, naše stvarnosti koji svjedoče o nedoraslosti i/ili nespremnosti vlasti na svim razinama za suočavanje s pojedincima koji uzurpiraju prostor i uništavaju sve pred sobom. Tvrde da se bez ikakvih oznaka na gradilištu o ishodovanim dozvolama, sudeći prema temeljima i do sada sagrađenom, priprema poveće iznenađenje 

Navode da MO Ustrine devastatoru pomaže šutnjom iako članovi znaju o čemu se radi i tko radi, a da lokalni kamenolom bezbrižno posluje u toj "sivoj zoni" prodajom materijala, mehanizacijom i ljudstvom. "A komunalnom redarstvu i inspekciji ni traga ...". 

ustrine3

ustrine4

 ustrine80

ustrine82

ustrine81

 

Komentari: 

33 # ...... 2023-12-27 18:38
Egone, Egone...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
212 # PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU PLOČE KOJOM SE OZNAČAVA GRADILIŠTENemo 2023-12-28 10:54
Citat ...:
Egone, Egone...
Ne znam da li tog nekog Egona grdiš ili ga hvališ ali čudno je da u tom mnoštvu fotki iz Ustrina nema baš ni jedne ploče koje su po Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište obvezatne. Gradilišta na fotkama ima , ploča nema :sad:
Na temelju članka 134. stavka 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU PLOČE KOJOM SE OZNAČAVA GRADILIŠTE
Članak 1.
Ovim pravilnikom se određuje sadržaj i izgled ploče kojom se označava gradilište (u daljnjem tekstu ploča).
Članak 2.
(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:
– građenje nove građevine
– rekonstrukciju postojeće građevine
– uklanjanje postojeće građevine ili njezinog dijela na temelju projekta uklanjanja
– građenje ili izvođenje radova koji se izvode na temelju glavnog /tipskog projekta te
– na održavanje postojeće građevine kada je potrebna provedba stručnog nadzora i prijava početka građenja.
(2) Ploču je obvezan postaviti izvođač odnosno glavni izvođač najkasnije na dan početka građenja.
(3) U slučaju da je izvođač/glavni izvođač napustio gradilište ili je došlo do prekida građenja, a gradilište je ostalo neoznačeno, obveza je investitora postaviti ploču u skladu s ovim Pravilnikom.
Članak 3.
(1) Ploča mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm × 594 mm (A2 format).
(2) Ploča se izrađuje od materijala i na način koji osiguravaju da tijekom vremena građenja zadrži propisani izgled i sadržaj, a po potrebi zamjenjuje se novom.
(3) Sadržaj ploče mora biti napisan na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i prikladne veličine slova.
(4) Ploča se postavlja na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) ploča se postavlja na početku i na kraju trase te po potrebi i na drugim prikladnim mjestima (npr. ulaz u gradilište na dijelu trase).
(5) Ploča mora biti na prikladan način osigurana od pada i oštećenja.
Članak 4.
Gradilište na kojem se gradi na temelju građevinske dozvole mora biti o označeno pločom koja obvezno sadrži:
– naziv i vrstu građevine koja se gradi
– broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa (ako je poznata)
– ime, odnosno tvrtku investitora,
– ime odnosno tvrtku projektanta,
– ime odnosno tvrtku izvođača,
– ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor građenja,
– naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu,
– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole,
– datum prijave početka građenja,
– naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Članak 5.
Gradilište na kojem se uklanja građevina na temelju projekta uklanjanja, gradi odnosno izvode radovi na temelju glavnog/tipskog projekta ili održava postojeća građevina, a potrebna je provedba stručnog nadzora i prijava početka građenja, mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži:
– naziv i vrstu građevine koja se uklanja odnosno naziv i vrsta radova koji se izvode odnosno naziv i vrsta radova održavanja postojeće građevine
– broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina uklanja odnosno radovi izvode te adresa (ako je poznata)
– ime odnosno tvrtku investitora/vlasnika,
– ime odnosno tvrtku projektanta,
– ime odnosno tvrtku izvođača/osobe kojoj su povjereni radovi održavanja,
– ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor,
– datum prijave početka uklanjanja/građ enja/izvođenja radova/održavanja,
– naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Članak 6.
Sadržaj ploče kojom se označava gradilište mora se promijeniti u skladu s izmjenama podataka koji su obvezni sadržaj ploče.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 362-01/14-01/661
Urbroj: 531-07-14-01
Zagreb, 24. ožujka 2014.
Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # Table na prodajuNjuškalo 2023-12-28 11:50
Tablu se može kupiti na Njuškalu. Doduše nepopunjenu ali nije problem upisati sve što zakon nalaže, a kao pošten investitor sigurno imaš.
njuskalo.hr/.../...
njuskalo.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # OggovorPalestinac 2024-01-09 02:21
Neznam Egona, ali tko god da je to je osoba koma ima KIČMU , integritet. Po tvom potpisu bi se reklo da si zmija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
# Spriječimo ekocid ustrinske uvale!Guest 2023-12-29 17:22
Ovaj komentar je obrisao administrator
010 # Nasrtaj na ustrinjsku uvaluNN 2023-12-31 09:45
Sprema se još jedan nasrtaj na Ustrine. Ovaj pokušava biti legalan, ali prijeti da bude razoran po Ustrinjsku uvalu.

Privatni gospodarski subjekt izradio je projektnu dokumentaciju koja se sada postavlja na bazu prostornih planova Primorsko-goran ske županije te Gradova Cresa i Malog Lošinja s krajnjim ciljem instalacije ribogojilišta u
Ustrinjsku uvalu (Ustrinjska uvala podijeljena je granicom između Grada Cresa i Grada Malog Lošinja).

Prema dostupnim informacijama radi se o postavljanju glomazne infrastrukture – kaveza za uzgoj ribe, sidrenih elemenata, zaštitnih oznaka te sve ostale prateće opreme na lokacije oko registriranih prirodnih te
zaštićenih plaža Porat, Baneštrovica, Veli Žal do Sadića te predjela Ugrade – gotovo sve uvalice unutar Ustrinjske uvale.

Iz već instaliranih primjera poznato je da na mjestima gdje su postavljena ribogojilišta, područja postaju komercijalno ograđena odnosno štićenog pristupa za korisnike okolnog prostora.

Praktički radi se o komercijalnim bazenima gospodarskog značaja slično gospodarsko-luč kim područjima gdje je moguće i daljnje komercijalno širenje djelatnosti. Upravo se radi na tome da Ustrinjska uvala i spomenute uvalice postaju dio navedenoga i od jedne od
najljepših uvala na otoku Cresu postane industrijalizir ana i komercijalno eksploatirana uz daljnje mogućnosti širenja komercijalnih djelatnosti te popratne infrastrukture.

Ovakva investicija koju slobodno možemo nazvati i “ekocidom” smatra se suprotno planovima razvoja Ustrina kao prirodne uvale s kupalištima, razvojem turizma u skladu s prirodom, s pratećim djelatnostima autohtonog
primorskog sela te nadasve zaštite krajolika uz očuvanje prirodne i kulturne baštine.

U članku 45. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) o zaštićenom obalnom području (ZOP) navodi se sljedeće:
– ZOP je područje od posebnog interesa za Državu
– ZOP obuhvaća područje obalnih jedinica lokalne samouprave – planiranje i korištenje prostora ZOP-a se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 m od
obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte – Granice i područje prostora ograničenja prikazuju se na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) dopunjenoj ortofotokartama.

Članak 46. Zakona kaže da se u ZOP-u prostornim planiranjem mora:
1. očuvati i sanirati ugrožena područja prirodnih, kulturno-povije snih i tradicijskih vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtone vegetacije
2. odrediti mjere zaštite okoliša na kopnu i u moru te osobito zaštititi resurse pitke vode
3. osigurati slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u korištenju, pomorskog dobra.
4. očuvati nenaseljene otoke i otočiće prvenstveno za poljoprivredne djelatnosti, rekreaciju, organizirano posjećivanje, istraživanje i bez formiranja građevinskih područja
5. uvjetovati razvitak infrastrukture zaštitom i očuvanjem vrijednosti krajolika
6. ograničiti međusobno povezivanje i dužobalno proširenje postojećih građevinskih područja, odnosno nova građevinska područja planirati izvan površina koje su u naravi šume
7. sanirati napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina i proizvodna područja prvenstveno pejzažnom rekultivacijom ili ugostiteljsko-t urističkom i sportsko-rekrea cijskom namjenom.

Formiranje ribogojilišta u tako označenom zaštićenom obalnom pojasu, u konkretnom slučaju Ustrina, prostoru evidentnog ograničenog morskog strujanja te malih dubina zasigurno bi narušilo ekologiju mora uz trajne
posljedice.

Površina mora za marikulturu i područje za određivanje lokacije za marikulturu trebala bi se odrediti temeljem istraživanja i temeljem procjena utjecaja na okoliš te provesti javna rasprava naročito uvažavajući mišljenja
lokalnog stanovništva.

PLANIRANA LOKACIJA USTRINJSKE UVALE EVIDENTNO PREDSTAVLJA POGREŠNO UVRŠTAVANJE MARIKULTURE U PROSTORNI PLAN DJELATNOSTI GDJE UTJECAJ NA OKOLIŠ ZASIGURNO DEMANTIRA OPRAVDANOST PODRUCJA ZA KORIŠTENJE MARIKULTURE - RIBOGOJILISTA.

Odrednice kojima se često spominje razvoj te revitalizacija malih otočnih mjesta OVIM SE PLANOM I ZAHVATOM POTPUNO SUPROTNO SVRSTAVA U DJELATNOST KOJOM SE PRIVATNIM KAPITALOM TE POGODOVANJEM UNIŠTAVA MALO MJESTO TE MOGUĆNOST ODNOSNO DUŽNOST OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE UZ ODRŽIVI RAZVOJ JEDINSTVENIH OČUVANIH PRIMORSKIH SELA I KRAJOLIKA.

Činjenica je da na otoku Cresu nema ljepših uvala, prirodnih plaža od Ustrinjske i one podno Lubenica tako da ne znamo kome toliko smeta i da je želi uništiti, a to će se uvođenjem marikulture i dogoditi.

DAJTE SVOJ POTPIS I SPRIJEČIMO EKOCID DOK JOŠ MOŽEMO!!

Ovom peticijom želimo i tražimo od Primorsko-goran ske županije, Gradova Cres i Mali Lošinj da se u Županijskim i Gradskim prostornim planovima trajno briše mogućnost gospodarske djelatnosti bilo kakve marikulture na području Ustrina te ostalih prilaznih područja.
Također neprihvatljivo nam je formiranje sve kopnene i morske infrastrukture koju bi mogla za sobom donijeti marikultura u Ustrinjskoj uvali ili da bi ju podupirala.

Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih.

Na dnu ovog članka na portalu peticijeonline. com je link za potpisivanje peticije i za kontakt s pokretačima peticije.

shorturl.at/rNQZ1
shorturl.at/rNQZ1
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ► Ustrine protiv ribogojilišta ◄Admin. 2023-12-31 11:17
Citat NN:
Sprema se još jedan nasrtaj na Ustrine. Ovaj pokušava biti legalan, ali prijeti da bude razoran po Ustrinjsku uvalu.
...
Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih.
Na dnu ovog članka na portalu peticijeonline.com je link za potpisivanje peticije i za kontakt s pokretačima peticije.

shorturl.at/rNQZ1
shorturl.at/rNQZ1
O temi ribogojilišta u ustrinjskoj uvali pisalo se na ovom portalu prije 14 godina. I komentiralo.

volim-losinj.org/.../...
volim-losinj.org/.../...
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Mogući scenarij gradnje ribogojilištaN.N. 2024-02-09 09:41
Citat Admin.:
Citat NN:
Sprema se još jedan nasrtaj na Ustrine. Ovaj pokušava biti legalan, ali prijeti da bude razoran po Ustrinjsku uvalu.
...
Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih.
Na dnu ovog članka na portalu peticijeonline.com je link za potpisivanje peticije i za kontakt s pokretačima peticije.
shorturl.at/rNQZ1
shorturl.at/rNQZ1
O temi ribogojilišta u ustrinjskoj uvali pisalo se na ovom portalu prije 14 godina. I komentiralo.
volim-losinj.org/.../...
volim-losinj.org/.../...
volim-losinj.org/.../...
Inicijativa za legalnost Lošinj je na FB stranici gradske uprave objavila Osvrt na očitovanje Zavoda za prostorno planiranje PGŽ.
Definitivno je izvjesno da Grad Mali Lošinj nije izvršio obvezu i uskladio UPU Mali Lošinj sa Prostornim planom višeg reda.
Izvjesno je da je prostornim planom višeg reda, na prostoru Ustrina određeno da je to zaštićena zona, te da nije dozvoljeno postavljanje marikulture.
Pa nam tako nadležni iz PGŽ "otvaraju oči" i kažu da nikakva marikultura nije moguća! Uistinu?
Pa nisu ni Investitiri ni odgovorne osobe Grada, baš tako neinformirani. No činjenica je da su određene radnje za postavljanje marikulture, već odrađene.
Bit ću slobodan, pa ću izložiti mogući scenarij.
► Investitori, temeljem važećeg UPU-a, ishoduju koncesiju te počnu postavljati kaveze. Pitanje tko ima ovlasti zaustaviti ih u toj fazi. Nitko, rade po zakonu. Kad se postave kavezi i sve ostalo, zatraže Uporabnu dozvolu, koju i ishode i počnu legalno raditi.
► Nitko ih ništa ne pita i onda netko pita Grad da kako je to moguće? Grad, kako bi skinuo odgovornost sa sebe, kreće sa usklađenjem UPU-a! Ali gle tu je marikultura, stvarno kako?
► Onda se UPU uskladi na način da se prostor marikulture, zbog gospodarske vrijednosti za Lošinj, otvaranje novih radnih mjesta i trt, trt, trt, izuzme iz usklađenja UPU-a!
► I marikultura postane legalna, dobrodošla investicija od strane investitora "koji se samo poželjeti može" u destinaciji "prvog od ► stotinu otoka"!
► A priroda, interesi lokalnog stanovništva i cca. 2000 potpisa građana, potpisnika Peticije PROTIV, a tko još o tome misli.
Važno je zadovoljiti apetite pohlepnih investitora kojima očito ništa nije sveto.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Ustrine više nisu dio netaknute prirodeNN 2024-01-01 10:31
Peticiju ću potpisati, ali me smeta što u pozivu za potpisivanje piše Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih.
Nakon serije članka s mnoštvom zabrinjavajućih fotografija o bespravnoj gradnji neozbiljno je napisati "Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih" kad one to više nisu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Ismijavanje zakonagost 2024-01-07 11:02
Citat NN:
Peticiju ću potpisati, ali me smeta što u pozivu za potpisivanje piše Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih.
Nakon serije članka s mnoštvom zabrinjavajućih fotografija o bespravnoj gradnji neozbiljno je napisati "Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih" kad one to više nisu.
Ove fotke iz Ustrina su već zastarjele. Radi se i gradi da se sve praši. Bageri bruje vozila jure. Krajolik se ubrzano mjenja. Ustrine nisu mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih nego mjesto u kojem se zakon ismijava na korist nekih.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # ...hranitelj tuljana 2024-01-07 12:31
Citat gost:
Citat NN:
Peticiju ću potpisati, ali me smeta što u pozivu za potpisivanje piše Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih.
Nakon serije članka s mnoštvom zabrinjavajućih fotografija o bespravnoj gradnji neozbiljno je napisati "Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih" kad one to više nisu.
Ove fotke iz Ustrina su već zastarjele. Radi se i gradi da se sve praši. Bageri bruje vozila jure. Krajolik se ubrzano mjenja. Ustrine nisu mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih nego mjesto u kojem se zakon ismijava na korist nekih.
Još vi o Ustrinama? To je stara tema, kao i zagađenje Auguste kao i sto drugih stvari. Potrošena tema za par "članaka" i to je to. Vidiš da više nikoga ne zanima.
Nema na otoku ionako ni jednog aktivista za zaštitu okoliša ili prirode, i po tome smo prvi od tisuću.
Uostalom, kad sam ponudio pomoć u obliku savjeta za učinkovitu borbu protiv devastacije, na ovom portalu sam popljuvan i ismijan od strane komentatora.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # Lako je davati savjete kad si anonimangost 2024-01-07 13:04
Citat hranitelj tuljana:
Citat gost:
Ove fotke iz Ustrina su već zastarjele. Radi se i gradi da se sve praši. Bageri bruje vozila jure. Krajolik se ubrzano mjenja. Ustrine nisu mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih nego mjesto u kojem se zakon ismijava na korist nekih.
Još vi o Ustrinama? To je stara tema, ... Uostalom, kad sam ponudio pomoć u obliku savjeta za učinkovitu borbu protiv devastacije, na ovom portalu sam popljuvan i ismijan od strane komentatora.
Pomoć savjetima za učinkovitu borbu protiv devastacije si nudio kao kad čovjeku s natečenim obrazom savjetuješ da ide zubaru. Popljuvan si zato što si htio da se drugi izlažu a ismijan jer si nudio nepotrebne savjete. Svatko zna što treba činiti. A lako je davati savjete drugima kad si anoniman.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # AktivizamEkolog 2024-01-07 13:36
Citat hranitelj tuljana:
Nema na otoku ionako ni jednog aktivista za zaštitu okoliša ili prirode,
A što misliš otkud ovaj niz članaka o devastaciji Ustrina? Aktivist je svaka osoba koja se aktivno zalaže za neku ideju, načela, prava, stranku, pokret... Aktivisti su na primjer i oni što su jučer javno klečali. Aktivisti su spriječili nastavak gradnje luke Mrtvaška. Serija ovih članaka s fotografijama o Ustrinama dokazuje da aktivista za zaštitu okoliša na ovim otocima ima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # O aktivistima rodehranitelj tuljana 2024-01-07 20:39
Citat Ekolog:
Aktivist je svaka osoba koja se aktivno zalaže za neku ideju, načela, prava, stranku, pokret...
Čovjek koji ima nekoliko susjeda koji pzštaju glasnu glazbu, a on uporno i jedino prijavljuje samo jednog nije "borac protiv buke" nego jednostavno pojedinac koji iz nekog njemu poznatog razloga djeluje protiv tog točno određenog čovjeka, dok ga za buku zapravo zaboli, samo ju koristi kao alat pritiska.
Čovjek koji po cijele dane na Fejsu ili bekoj drugoj stranici objavljuje statuse ili članke gdje se (načelno) zalaže za svoje siromašne sugrađane, ali im na nikoji konkretan način ne pomišla pomoći je čovjek koji iz nekog, njemu poznatog razloga (npr. borbe za vlast ili javni novac) signalizira vrline.
Čovjek koji umjesto da šalje prijave ibspekciji, objavljuje negdje nevažno "članke"...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # ......Ekolog 2024-01-08 06:46
Za mene je aktivizam ono što se navodi u relevantnim izvorima a ne nekakvo anonimno trabunjanje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Autom na aktivistaabc 2024-01-07 13:53
Citat hranitelj tuljana:
Nema na otoku ionako ni jednog aktivista za zaštitu okoliša ili prirode
Ima, ima aktivista. Jednog od njih pokušalo zgaziti autom. Ali taj nije anoniman kao vi što u interesu prirode i zaštite okoliša nudite samo savjete.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Spasimo ustrinsku uvaluEkolog 2024-01-18 15:47
Citat NN:
Sprema se još jedan nasrtaj na Ustrine. Ovaj pokušava biti legalan, ali prijeti da bude razoran po Ustrinjsku uvalu.

Privatni gospodarski subjekt izradio je projektnu dokumentaciju koja se sada postavlja na bazu prostornih planova Primorsko-goran ske županije te Gradova Cresa i Malog Lošinja s krajnjim ciljem instalacije ribogojilišta u Ustrinjsku uvalu (Ustrinjska uvala podijeljena je granicom između Grada Cresa i Grada Malog Lošinja).

Prema dostupnim informacijama radi se o postavljanju glomazne infrastrukture – kaveza za uzgoj ribe, sidrenih elemenata, zaštitnih oznaka te sve ostale prateće opreme na lokacije oko registriranih prirodnih te
zaštićenih plaža Porat, Baneštrovica, Veli Žal do Sadića te predjela Ugrade – gotovo sve uvalice unutar Ustrinjske uvale...
... Na dnu ovog članka na portalu peticijeonline.com je link za potpisivanje peticije i za kontakt s pokretačima peticije.

shorturl.at/rNQZ1
shorturl.at/rNQZ1
Za sada je prikupljeno preko 1700 potpisa protiv ribogojilišta u akvatoriju Ustrinjske uvale - i tu se neće stati! naslov je izvješća na portalu morski.hr www.morski.hr/.../
Građani, ne samo oni koji u Ustrinama na Cresu žive, već i oni koji ovo mjesto posjećuju i nose u srcu, svjesni su potrebe direktne akcije i sprječavanja uništavanja netaknute uvale i ovog malog sanjivog mjesta! Broj do sada prikupljenih potpisa protiv ekocida koji je netko odlučio "priuštiti" Ustrinama sugerira kako je i sve šira javnost svjesnija ovog gorućeg problema.
Predstoji borba za poštivanje Zakona i zdravog razuma i ostvarivanje krajnjeg cilja ovih "malih ljudi" - zaustavljanje štetnog privatnog projekta marikulture u ustrinjskoj uvali te njezino brisanje iz prostornih planova Primorsko-goran ske županije te gradova Malog Lošinja i Cresa.
Nažalost izradu plana prostora po želji privatnog investitora platio je Grad Mali Lošinj a sadašnja vlast je sklona realizaciji te ekocidne investicije radi interesa lošinjskog i creskog škvera za izradu i održavanje infrastrukture – kaveza za uzgoj ribe, sidrenih elemenata, zaštitnih oznaka te sve ostale prateće opreme.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ekocid ustrinjske uvaleFiga 2024-01-19 13:26
Citat Ekolog:
Nažalost izradu plana prostora po želji privatnog investitora platio je Grad Mali Lošinj a sadašnja vlast je sklona realizaciji te ekocidne investicije radi interesa lošinjskog i creskog škvera za izradu i održavanje infrastrukture – kaveza za uzgoj ribe, sidrenih elemenata, zaštitnih oznaka te sve ostale prateće opreme.
Vladajuće ekipe će se skompati i za ustrinsku uvalu kao su se udružile za Mrtvašku. Za Anu Kučić znamo kako "diše" i ko je podržava a gradonačelnik Cresa je Marin Gregorović uz potporu SDP-a. Na potporu može računati i od tri desna vijećnika s liste “Forteca” HDZ-a, Hrasta i Hrvatskih suverenista. Zanimljivo je da je Gregorović bio i predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # O aktivizmu trolegost 2024-01-08 07:23
aktivizam (francuski activisme, njemački Aktivismus, prema latinskom activus: djelatan), raspoloženje, nazor, odnosno pogled na svijet koji naglašuje vrijednost aktivno-svjesne voljne djelatnosti za teorijsko-prakt ične tvorevine i utjecanje na okoliš, društvo, kulturu. Susreće se već kod stoika, F. Bacona, T. Hobbesa, G. W. Leibniza, C. Wolffa i posebice u doba prosvjetiteljst va. Suprotno pasivizam
www.enciklopedija.hr/.../
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # O pismenosti, rode!gost 2024-01-08 09:54
Citat hranitelj tuljana:
Citat Ekolog:
Aktivist je svaka osoba koja se aktivno zalaže za neku ideju, načela, prava, stranku, pokret...
Čovjek koji umjesto da šalje prijave ibspekciji, objavljuje negdje nevažno "članke"...
Nevezano za sadržaj komentara... o formi. Jako voliš stavljati navodnike. Citiram (što se vidi po navodnicima) "Navodnici su dvostruki interpunkcijski znakovi kojima označavamo tekst koji se doslovno navodi. Navodnicima nekog citiramo ili riječima koje smo označili navodnicima pridajemo drugo značenje." OK. Sada ćeš sigurno napisati da si riječ članak pod navodnike stavio da istakneš ironiju, pa ti odmah ističem značenje te riječi: općenit naziv za sastavak na razne teme bez unaprijed zadana sadržaja i načina pisanja [novinski članak] b. int. sastavak za određenu tematsku skupinu na usenetu, poruka poslana u usenet novinsku grupu; prilog.
www.lektire.hr/navodnici/
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Aktivist Klečavac napao fotoreporteraKK 2024-01-08 15:45
Citat Ekolog:
Citat hranitelj tuljana:
Nema na otoku ionako ni jednog aktivista za zaštitu okoliša ili prirode,
A što misliš otkud ovaj niz članaka o devastaciji Ustrina? Aktivist je svaka osoba koja se aktivno zalaže za neku ideju, načela, prava, stranku, pokret... Aktivisti su na primjer i oni što su jučer javno klečali.
NA MOLITVENOM skupu vjerskih fanatika održanom u Rijeci, u organizaciji građanske inicijative Marijinih sinova, dogodio se incident u kojem je napadnut fotoreporter FaH-a, fotografske agencije Hine, a policija je nakon provjere izvijestila da nije bilo prekršaja ili drugih protupravnih radnji.

www.index.hr/.../2526773.aspx
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
51 # Diskriminacija i cenzura?hranitelj tuljana 2024-01-09 07:50
Zašto afmin dopušta nekom (možda sebi?!) da ispod članka o Ustrinama lijepi članak o nepovezanom događaju iz Rijeke, a ne dopušta stavljanje nekog drugog, isto tako nepovezanog događaja (unaprijed ako je objašnjenje vezano uz "aktivitam" kao takav, što PODSJEĆAM nije trma članka, i ono što sam ja stavio isto ima veze s aktivizmom tj onim što je aktivizam proizveo). Što je admine, tretiraš različite ljude koji imaju ista prava različito, znaš kako se to zove?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # ......... 2024-01-09 08:14
Ja vezu vidim u temi aktivizam koju si baš ti pokrenuo :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

● ZADNJI KOMENTARI

 • Građani kao publika za naslikavanje

  Doremi 21.02.2024 10:33
  Strah od aktualnog sata?
  Još je pokroviteljski kazala da će imati aktualni sat na sljedećoj redovnoj sjednici za tjedan dana, ali sjednice nije bilo premda je tjedan već prošao.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  glupkokur 20.02.2024 14:32
  oporba u kope premijer u spade
  Iz perspektive današnjeg Hrvata, recimo, Andrej Plenković glup je kao [cenzurirano]: Demonstracije i javni gnjev zbog funkcije državnog odvjetnika za jednog najblaže rečeno suspektnog tipa, intimnog prijatelja cijele prve lige hrvatskog organiziranog ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 20.02.2024 10:14
  Savjetnik
  To pitanje bi ležalo vijećniku Joviću. On je na sjednici GV već (uzalud) pitao gradonačelnicu o ulozi i plačanju njenog osobnog savjetnika. youtu.be/Y_3QHry96Ao (http://youtu.be/Y_3QHry96Ao) http://www.youtube.com/watch?v=Y_3QHry96Ao

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Pa sad će 20.02.2024 06:34
  Još malo
  Ne pada snijeg, ali tragova ima, još malo pa će i plima.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 19.02.2024 20:56
  ......
  Nadam se da će neki oporbeni vijećnik tražiti pojašnjenje zašto se do sada nije prikazivalo plaćanja savjetniku.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  .... 19.02.2024 20:46
  Njonjo je najbolji
  Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković nazvao je u ponedjeljak prosvjed oporbenih stranaka na Markovom trgu prije dva dana proruskim skupom, na kojemu je ‘‘jedanaest razularenih revolucionara vrijeđalo premijera i vladajuću stranku‘‘.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 19.02.2024 11:43
  vrati pare
  A da vratiš pare što ti je plaćala dopunsko osiguranje ?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Gost 18.02.2024 16:08
  Ministar panj
  Ovoj "proturazvojnoj " budali ozbiljno konkurira ministar Beroš koji je izvalio da je prosvjed bio tragikomičan jer da ti ljudi kao da žive u svemiru. Taj panj kojem je AP povjerio hrvatsko zdravstvo još nije saznao da i on, cijeli njegov HDZ i svi ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 18.02.2024 11:54
  ...
  Možda čovjek nema djece, a braća su mu poumirali. Uostalom, šta to tebe briga? Koliko znam ni AK nije stvorila svoju familiju. Je li to problem? Jesi li ti nečiji odvjetnik ili bi moguće za sebe htio nužni dio?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Grunf 18.02.2024 11:53
  Test inteligencije
  Bio je to očito test inteligencije. Ti ga nisi prošao. Istraživanje koje je proveo Harvard Business School došlo je do zaključaka kako je sarkazam "najviši oblik inteligencije", prije čega su istraživali kognitivna iskustva mozga i ponašanja pojedinca ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 18.02.2024 10:43
  ni vau ni mjau
  Za razliku od - tebe? Nemaš nikome ostaviti nego neznanki? Ili - besramno i patetično lažeš?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Grunf 18.02.2024 10:28
  Proturazvojni ljevičari
  Nakon prosvjeda oporbe na Markovom trgu uz objavu jednog od Plenkijevih ministranata HDZ piše "Zar nekoliko tisuća proturazvojnih ljevičara, jedva okupljenih iz cijele Hrvatske uz tjedan dana priprema i agresivne kampanje, stvarno misli da ćemo zbog njih ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Mikula 18.02.2024 09:55
  budimo realni
  Ja sam star i nemoćan, nalazi mi nisu dobri i neću još dugo. Zato Njoj koja u 20 godina rada i radnim danom i vikendom nije stvorila ništa, u imovinskoj kartici nema upisanih ni nekretnina ni pokretnina, ovime poklanjam Uskrsnicu, te svoj stan u Ćunskom ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Venerin brežuljak 18.02.2024 06:50
  Mjesečni troškovi njene Radosti
  Čekaj malo, polako, bez guranja, samo jedan po jedan... Prvo mora podmiriti mjesečne troškove od 1659,04 eura svom osobnom savjetniku koji već dvije godine svaki mjesec umjesto nje neumorno radi na EU fondovima, radi čega se po cijelom otoku grade ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  samo na Prvom od 1000 17.02.2024 23:57
  Uskrsnice?
  Nakon što je krajem prošle godine podijelila poticaje i onima kojima treba i onima kojima ne treba, postavlja se pitanje hoće li ove godine umirovljenici kao najugroženija skupina građana dobiti Uskrsnice. Mnogi gradovi su već davno najavili ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 17.02.2024 15:31
  Smještajni kapaciteti
  Izgleda da su počeli brinuti za budući smještaj pa sada ulažu u modernizaciju smještajnih kapaciteta. i.imgur.com/1brM1zN.jpg (http://i.imgur.com/1brM1zN.jpg)

  Read more...

   
 • Građani kao publika za naslikavanje

  ..... 16.02.2024 15:17
  ...
  Snimka početka sjednice youtu.be/.../ (http://youtu.be/AVC60X4jWEA?si=eOTTJdOYsH3C2PZG) http://www.youtube.com/watch?v=AVC60X4jWEA

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Građanin drugog reda 16.02.2024 15:13
  Uspjesi Vlade se nižu dok ih ne uhvate da rukama pekmezu
  Opet su mu zakazali radari, građane zanima kad će banda završiti iza rešetaka. Kako se ono zove ona uspješna ministrica, Lažac? A samo je jedna u nizu.

  Read more...

   
 • Građani kao publika za naslikavanje

  gost 16.02.2024 15:06
  Tko vodi sjednice GV
  I na ovoj sjednici se pokazalo da sjednice GV formalno vodi Devčić a da njega vodi Nedić. Snimka uvodnog dijela sjednice u kojem Nedić govori bez da traži i dobije riječ to nedvojbeno pokazuje. Ivkovićevo čuđenje što Devčić dopušta da se drugima radi ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 16.02.2024 14:16
  Tako se razgovara s novinarima
  Plenković nakon upada policije u Ministarstvo: ‘Mediji trebaju izvještavati o uspjehu Vlade, to je ono što zanima građane’ Premijera je malo zasmetalo pitanje o razlici između reduciranog izričaja i laži TELEGRAM

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  WoW 16.02.2024 12:53
  I to je to?
  Stari i nevažeći poslovnik iz 2009. godine?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Venerin brežuljak 16.02.2024 12:09
  licentia poetica
  Pravi iskreni katolici su najčešće skromni i ponizni, i ne hvale se na pasja kola svojom vjerom. P.S. Moguće je da će sad onaj psihopat skočiti i reći da citiram kad je on to spominjao pasja kola. _ _

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 16.02.2024 11:18
  ...
  Postoje i tzv. katolici ravnozemljaši. Oni se drže Biblije kao pijan plota i ne priznaju tekovine moderne znanosti. Tako npr. ne priznaju postojanje i opasnosti bolesti koja je u pandemijskim razmjerima poharala svijet. Naravno, bolest je najviše ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 16.02.2024 10:52
  Gradsko vijeće bez Poslovnika o radu
  Pa Poslovnika zapravo ni nema. Pokušaj ga naći na gradskom webu na ovo linku gdje bi se morao nalaziti: mali-losinj.hr/.../... (https://www.mali-losinj.hr/sluzbene-informacije/akti-grada/poslovnik-gradskog-vijeca-grada-malog-losinja/) Zato ga se vodi ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Popaj 16.02.2024 09:53
  Jedini katolik
  h.t. ne poriče da je veliki vjernik. Poriče samo da je to napisao na ovoj stranici. A s linka koji si poslao proizlazi da se smatra JEDINIM KATOLIKOM koji koji posjećuje ovu stranicu.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 16.02.2024 07:52
  ...
  Možda ovo može poslužiti, ali ti sigurno čuvaš svoje skinšotove za slučaj da admin obriše tvoje veleumne komentare. volim-losinj.org/.../... (http://volim-losinj.org/politika/3017-izborna-podvala-obecanjima-bez-roka-ispunjenja#comment-78687) Čuo sam da ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 15.02.2024 20:29
  Ne jagiti...
  Pa kad je tako, zasigurno ti neće biti isuviše teško staviti koji moj citat u kojem tvrdim kako sam "veliki vjernik". Nije valjda da si - kukavni lažac?! Jer netko u komentarima laže, i netko lašca štiti, sad ćemo vidjeti tko.

  Read more...

   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Krnjo 15.02.2024 15:33
  Korizmeni smijeh
  Korizmeni smijeh ministra vanjskih poslova u Vladi Andreja Plenkovića. i.imgur.com/iBHWwJZ.jpg (http://i.imgur.com/iBHWwJZ.jpg)

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Lino 15.02.2024 14:36
  ...
  Iako mu to nitko ne zamjera ili osporava, h.t. ponosno ističe da je veliki vjernik. Kao da to nekoga zanima, to je isključivo njegov osobni stav. A poznato je da su vjernici uviđavni, fini i pristojni ljudi, i naravno, da nikada ne lažu.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 15.02.2024 13:48
  ......
  Možda bi se rasprava trebao ti kloniti zbog nesposobnosti da pišeš razumljivo. Jer odgovornost za razumijevanje pisanog teksta nije na čitatelju nego na autoru. A ni manjak dobrog odgoja te ne čini poželnim sugovornikom.

  Read more...

ZADNJI KOMENTARI (desno)

 • Građani kao publika za naslikavanje

  Doremi 21.02.2024 10:33
  Strah od aktualnog sata?
  Još je pokroviteljski kazala da će imati aktualni sat na sljedećoj redovnoj sjednici za ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  glupkokur 20.02.2024 14:32
  oporba u kope premijer u spade
  Iz perspektive današnjeg Hrvata, recimo, Andrej Plenković glup je kao [cenzurirano] ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 20.02.2024 10:14
  Savjetnik
  To pitanje bi ležalo vijećniku Joviću. On je na sjednici GV već (uzalud) pitao gradonačelnicu ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Pa sad će 20.02.2024 06:34
  Još malo
  Ne pada snijeg, ali tragova ima, još malo pa će i plima.
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 19.02.2024 20:56
  ......
  Nadam se da će neki oporbeni vijećnik tražiti pojašnjenje zašto se do sada nije prikazivalo ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  .... 19.02.2024 20:46
  Njonjo je najbolji
  Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković nazvao je u ponedjeljak prosvjed oporbenih ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 19.02.2024 11:43
  vrati pare
  A da vratiš pare što ti je plaćala dopunsko osiguranje ?
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Gost 18.02.2024 16:08
  Ministar panj
  Ovoj "proturazvojnoj " budali ozbiljno konkurira ministar Beroš koji je izvalio da je ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 18.02.2024 11:54
  ...
  Možda čovjek nema djece, a braća su mu poumirali. Uostalom, šta to tebe briga? Koliko znam ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Grunf 18.02.2024 11:53
  Test inteligencije
  Bio je to očito test inteligencije. Ti ga nisi prošao. Istraživanje koje je proveo Harvard ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 18.02.2024 10:43
  ni vau ni mjau
  Za razliku od - tebe? Nemaš nikome ostaviti nego neznanki? Ili - besramno i patetično ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Grunf 18.02.2024 10:28
  Proturazvojni ljevičari
  Nakon prosvjeda oporbe na Markovom trgu uz objavu jednog od Plenkijevih ministranata HDZ ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Mikula 18.02.2024 09:55
  budimo realni
  Ja sam star i nemoćan, nalazi mi nisu dobri i neću još dugo. Zato Njoj koja u 20 godina ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Venerin brežuljak 18.02.2024 06:50
  Mjesečni troškovi njene Radosti
  Čekaj malo, polako, bez guranja, samo jedan po jedan... Prvo mora podmiriti mjesečne troškove ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  samo na Prvom od 1000 17.02.2024 23:57
  Uskrsnice?
  Nakon što je krajem prošle godine podijelila poticaje i onima kojima treba i onima kojima ne ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 17.02.2024 15:31
  Smještajni kapaciteti
  Izgleda da su počeli brinuti za budući smještaj pa sada ulažu u modernizaciju smještajnih kapaciteta.
   
 • Građani kao publika za naslikavanje

  ..... 16.02.2024 15:17
  ...
  Snimka početka sjednice youtu.be/.../ (http://youtu.be/AVC60X4jWEA?si=eOTTJdOYsH3C2PZG) ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Građanin drugog reda 16.02.2024 15:13
  Uspjesi Vlade se nižu dok ih ne uhvate da rukama pekmezu
  Opet su mu zakazali radari, građane zanima kad će banda završiti iza rešetaka. Kako se ono ...
   
 • Građani kao publika za naslikavanje

  gost 16.02.2024 15:06
  Tko vodi sjednice GV
  I na ovoj sjednici se pokazalo da sjednice GV formalno vodi Devčić a da njega vodi Nedić. Snimka ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 16.02.2024 14:16
  Tako se razgovara s novinarima
  Plenković nakon upada policije u Ministarstvo: ‘Mediji trebaju izvještavati o uspjehu Vlade ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  WoW 16.02.2024 12:53
  I to je to?
  Stari i nevažeći poslovnik iz 2009. godine?
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Venerin brežuljak 16.02.2024 12:09
  licentia poetica
  Pravi iskreni katolici su najčešće skromni i ponizni, i ne hvale se na pasja kola svojom ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 16.02.2024 11:18
  ...
  Postoje i tzv. katolici ravnozemljaši. Oni se drže Biblije kao pijan plota i ne priznaju ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 16.02.2024 10:52
  Gradsko vijeće bez Poslovnika o radu
  Pa Poslovnika zapravo ni nema. Pokušaj ga naći na gradskom webu na ovo linku gdje bi se ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Popaj 16.02.2024 09:53
  Jedini katolik
  h.t. ne poriče da je veliki vjernik. Poriče samo da je to napisao na ovoj stranici. A s ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 16.02.2024 07:52
  ...
  Možda ovo može poslužiti, ali ti sigurno čuvaš svoje skinšotove za slučaj da admin obriše tvoje ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 15.02.2024 20:29
  Ne jagiti...
  Pa kad je tako, zasigurno ti neće biti isuviše teško staviti koji moj citat u kojem tvrdim ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Krnjo 15.02.2024 15:33
  Korizmeni smijeh
  Korizmeni smijeh ministra vanjskih poslova u Vladi Andreja Plenkovića. i.imgur.com/iBHWwJZ.jpg ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Lino 15.02.2024 14:36
  ...
  Iako mu to nitko ne zamjera ili osporava, h.t. ponosno ističe da je veliki vjernik. Kao da ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 15.02.2024 13:48
  ......
  Možda bi se rasprava trebao ti kloniti zbog nesposobnosti da pišeš razumljivo. Jer odgovornost ...