Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Onečišćivač ne plaća?

Korisnička ocjena:  / 14
LošeNajbolje 

smece1Ovih je dana Grad Mali Lošinj naprasno završio savjetovanje s javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Mada članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama nedvosmisleno utvrđuje rok savjetovanja od najmanje 30 dana, Grad Mali Lošinj – opet! – smatra da je iznad zakona. Vjerojatno se smatra i da su građani ionako nedovoljno bistri i motivirani da bi ih se hranilo informacijama i pitalo za mišljenje, nego su tu samo zato da bi punili proračun. 

I to ne samo proračun Grada Malog Lošinja nego i proračune komunalnih poduzeća, a da ta poduzeća baš nikome ne podnose račune za otaljavanje posla koji rade. U ovom slučaju otaljavanje je bilo sastavljanje prijedloga Odluke netom prije isteka zadatog roka, činjenica koja ne može biti razlogom skraćenja roka savjetovanja s javnošću. 

Zašto je ta Odluka građanima uopće bitna? Pretpostavimo li da nam se fućka za okoliš, održivost i slične apstrakcije čije su posljedice smještene u budućnost, još uvijek ostaje bitan element ovog dokumenta, a to je utjecaj na kućne budžete.

Temeljni cilj Odluke trebao bi biti da zadovolji načelo po kojemu onečišćivač plaća, dakle da naplati više onome tko proizvodi više otpada te da time stimulira proizvodnju manje otpada i više odvajanja otpada. Koliko je u tome prijedlog Odluke uspješan?

Kolektivna odgovornost
Prvo se valja osvrnuti na ingenioznu inovaciju Uredbe Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je uredno preslikana i u Odluku, a koja uvodi u hrvatski pravni sustav dosad nepoznatu kolektivnu odgovornost. Naime, određuje da u slučajevima kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima/predanom volumenu miješanog komunalnog otpada u određenom obračunskom razdoblju. Znači, ako unutar ili oko zajedničkog spremnika ne bude sve po regulama, platit će pravi i krivi. Neprihvatljivo je plaćanje građana za manjak komunalnih redara i neučinkovito postavljen sustav gospodarenja otpadom. Istina je da je u ovom slučaju kreator Odluke samo prepisivač, ali ova odredba gasi svaku želju za odgovornim ponašanjem pojedinca, a vjerojatno je i protuustavna.

Ono što tu želju posve dokida su predložene ugovorne kazne. Ugovorne kazne odnose se na „korisnike", to su vlasnici cijele nekretnine ili nekog dijela nekretnine, razvrstani u kategorije prema djelatnostima koje obavljaju u tim nekretninama. Bez obzira na to što su korisnici razvrstani u kategorije za potrebe formiranja cijena usluge, u slučaju nepridržavanja Odluke bit će jednako kažnjeni bilo kojoj kategoriji da pripadaju, u rasponu od opomene preko iznosa od 50 pa do 5.000 kuna. Dakle, baci li neka neinformirana nona, koja nije obvladala internetom ili se teško snalazi na nepreglednim stranicama Grada, u svoj spremnik ili oko njega ono što u njega ne pripada - ili tko drugi to učini – bit će jednako kažnjena kao neki hotel ne razvrstava li pravilno svoj otpad. (Naravno, postoje i kaznena djela protiv okoliša, no znamo li da je u RH u 2016. godini osuđena samo jedna pravna osoba za kazneno djelo protiv okoliša nije realno očekivati da se kaznenim postupcima discipliniraju nesavjesni odlagatelji komunalnog otpada.)

Koeficijenti opterećenja sustava
Ne samo da ugovorne kazne ne prave razliku između veličine štete koju ti nesavjesni odlagatelji mogu prouzročiti, nego priređivač Odluke nije smatrao potrebnim odrediti koeficijente opterećenja sustava miješanim komunalnim otpadom za svaku pojedinu skupinu iz 3. kategorije korisnika, nego ih tek kani odrediti cjenikom. Ili dogovoriti. Treća skupina korisnika su uredi, obrti, bolnice... pa sve do najvećih zagađivača, hotela, hotelskih naselja, kampova i marina. Koeficijenti opterećenja sustava miješanim komunalnim otpadom ključna su stvar naplate, a na skraćeno javno savjetovanje podastrijeta je samo podjela na korisnike, što bez koeficijenata nije baš nikakva informacija.

U Planu gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017. – 2022. stoji podatak da je prosječna količina turističkog komunalnog otpada 1,4 kg po noćenju te da je procijenjeno učešće otpada od turizma 53,28% u ukupnoj količini komunalnog otpada za Grad Mali Lošinj u 2016. godini. Grad Mali Lošinj ponosno ističe kako ima preko dva milijuna noćenja godišnje.

Svatko tko je ikad bio u hotelu zna da svaka smještajna jedinica ima posudu za otpatke u koju gosti bacaju sve otpatke zajedno. Čak i da prezaposlene sobarice – čije su plaće trošak i čije je radno vrijeme dakle racionalno i do kraja utrošeno – imaju vremena razvrstavati otpad, najčešće je on miješanjem već onečišćen i to više nije moguće. Hoteli su, dakle, uz kampove i marine najveći zagađivači i razložno je pitanje kojom su metodologijom i kako izračunati koeficijenti opterećenja sustava. Odgovor na to pitanje morao bi se nalaziti u predloženoj Odluci, a ne smije biti ostavljen da nam ga se servira tek u računima.

Minimalna cijena usluge
Problematična je također i metodologija određivanja minimalne cijene usluge, koja je, uz cijenu za količinu predanog otpada, kaznu i naknadu za građenje sastavnica ukupne cijene usluge.

Elementi koji sačinjavaju cijenu za količinu predanog otpada iz članka 32. Odluke su sljedeći: troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (trošak pretovarnih stanica, trošak prijevoza od pretovarne stanice do odlagališta/centara za gospodarenje otpadom te trošak obrade i zbrinjavanja) iskazuju se kao dio cijene javne usluge za količinu (u litrama) predanog miješanog komunalnog otpada, a izraženi su u kunama.

Premda su nas još u nižim razredima osnovne škole učili da nije moguće zbrajati jabuke i kruške, zakonodavac je to dopustio, a naše komunalno poduzeće u svojoj Odluci prigrlilo, pa će količina našeg otpada biti izražena volumenom, a konačne će podatke po kojima će Grad Mali Lošinj dobivati penale ili poticaje biti izražena masom. Mada bi, uz obvezu davatelja usluge iz članka 6. Uredbe o gospodarenju otpadom da osigura provjeru kako otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja, mogao odrediti i masu.

U članku 34. slijedi nabrajanje što sve će sadržavati minimalna cijene usluge, pa obvezna minimalna javna usluga obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove rada reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove osoblja, planirane troškove ulaganja u sustav i sve druge troškove osim direktnih troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada. Ukratko, sve.

I bez obzira na to što će se zbrajati litre predanog otpada, da bi bile preračunate u tone, ipak će minimalna cijena usluge biti određena tako da će naši stambeni kvadrati biti procijenjeni brojem ljudi koji u njima stanuju, a ovima pak dodijeljen mjesečni volumen miješanog komunalnog otpada na temelju kojeg se obračunava cijena minimalne javne usluge. Dok će se za skupine 3. kategorije korisnika, to su oni koji imaju najmanje razvijen sustav razvrstavanja otpada, cijena minimalne javne usluge obračunavati na temelju opterećenja sustava prema broju registriranih ležajeva, kapaciteta plovnog objekta i na temelju broja vezova. Ova odredba svakako poništava zahtjev da troškovi minimalne javne usluge budu raspoređeni na sve kategorije korisnika sukladno količini proizvedenog miješanog komunalnog otpada i opterećenju sustava gospodarenja otpadom. Teško da ovakav način obračuna minimalne cijene zadovoljava načelo da onečišćivač plaća i teško da će potaknuti građane na značajne promjene u ponašanju.

Građani kao investitori u komunalni sustav
Planirani troškovi ulaganja u sustav kao sastavni dio minimalne cijene usluge dovode građane u poziciju da pored toga što pune gradski proračun budu i investitori u sustav. Jednostavno se nameće analogija s telekomunikacijskim sustavom koji su građani gradili plaćajući visoke cijene usluge, da bi na kraju taj sustav bio privatiziran. Što u slučaju komunalnih poduzeća u predatorskom hrvatskom kapitalizmu uopće nije isključeno. Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito one koji se odnose na komunalno gospodarstvo. Nije slučajno da se lokalni izbori stoga nazivaju i komunalnim izborima. Grad Mali Lošinj, međutim, dočekuje trenutak u kojemu se moraju poštovati europski standardi zbrinjavanja otpada, trenutak za koji znamo od prvog dana pretpristupnih pregovora za ulazak u EU, na način da se kao sastavnica minimalne cijene usluge navodi ulaganje u sustav. Ulaganje u sustav nije tek kupnja kompostera ili kamiona; u ovaj sustav o kojemu se donosi Odluka o načinu zbrinjavanja komunalnog otpada valja ulagati milijune.

Ali to nije sve. Osim cijene za odlaganje predanog otpada i minimalne cijene usluge, koja prema predloženoj Odluci sadržava ulaganja u sustav, tu je i naknada za građenje. Naknadom za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom može se uvećati cijena usluge i to je prihod Grada Malog Lošinja, koji se obračunava po litri preuzetog otpada. Iznos naknade za građenje utvrđuje se temeljem godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji donosi Gradsko Vijeće.

Za usporedbu s planiranim troškovima ulaganja u sustav od oko 40 milijuna kuna, prodajom Čikata ostvareno je preko trideset milijuna kuna. Najviše od svega što gradu ostane od turista s Čikata je količina otpada, a ipak novac nije utrošen na upristojenje odlaganja otpada, nego na različite troškove zbog kojih je Državna revizija dala tek uvjetno pozitivno mišljenje na izvršenje proračuna.

Ono što je očito i što proizlazi iz Odluke jest da ćemo plaćati. Čini se izglednim da će se i u ispostavljenim nam računima zbrajati i jabuke i kruške da bi se u posljednji čas dosegnulo i platilo standard za koji se nije planiralo i u koji se nije ulagalo.

Penaliziranje bezemljaša do izgradnje kompostane
Davatelj javne usluge neće odvojeno sakupljati biorazgradivi komunalni otpad do izgradnje kompostane, koja je predviđena u posljednjoj, VI. fazi izgradnje, tamo negdje 2022. godine. Dakle, oni koji nemaju uvjeta za individualne kompostere, koji nemaju zemljišta, odlagat će biorazgradivi otpad s miješanim komunalnim otpadom vjerojatno narednih pet godina. Prema procjeni iz Plana gospodarenja otpadom ta vrsta otpada čini čak 65% kućanskog otpada. Dakle, zato jer se nikome nije žurilo s ispunjavanjem davno poznatih obveza, dio ionako imovinski ugroženijih građana plaćat će znatno veće račune jer nemaju kamo staviti kompostere. Lako bi se moglo desiti da hrpice građevinskog otpada uz ceste i u šumi budu obogaćene ljuskama krumpira i cikle te ostacima jelovnika, kako bi ljudi prevenirali njihovo skupo odvoženje na Marinšćinu.

S obzirom na to da nam davatelj usluge Odlukom jamči odvoz otpada tek jednom u dva tjedna, da nam namjerava naplatiti investicije za koje ni davatelj usluge niti Grad Mali Lošinj nisu sposobni namaknuti sredstva iz europskih fondova te da nam nikako nije objasnio kako će i kad osigurati da snosimo troškove razmjerno otpadu koji smo predali, jasno je da ćemo ovu Odluku masno platiti.

Jasno je i da ćemo biti penalizirani za to što davatelj usluge i Grad Mali Lošinj, u mjestu s preko dva milijuna noćenja godišnje, kao komunalni prioritet vide svakodnevno polijevanje rive i cvjetnjaka, ali za potrebe pristojnog odlagališta otpada nisu riješili vlasničke odnose, nemaju dozvole, nemaju izvore prihoda i većina onog što su nabrojali Planom i Odlukom tek su namjere. Neshvatljiv je izostanak strateškog planiranja i uživljenost u ulogu destinacijskog menadžera koji uporno glanca one dvije gradske ulice koju posjećuju turističke grupe, a odgađa do posljednjeg trenutka rješavanje strateškog pitanja odlaganja komunalnog otpada.

Odluka bi trebala biti provediva do 1. studenog ove, 2018. godine.

Komentari: 

014 # Ima li pilota u avionuGost 2018-01-29 19:20
Mene bi jako zanimalo da li su gradonačelnica i dogradonačelnik
pročitali ti odluku ili Plan gospodarenja otpadom za 2017.-2022.
Vjerojatno ce se izuzeti odgovornosti zbog obimnosti materijala jer imaju toliko posla da ne mogu sve pročitati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # Pilotpao 2018-01-29 20:28
Pilot pao u more!

Tu su se utopili svi piloti jer nisu znali kako se spuštati na morsku površinu!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Poslovi nazočenjaBazinga 2018-01-30 08:56
Citat Gost:
Mene bi jako zanimalo da li su gradonačelnica i dogradonačelnik pročitali ti odluku ili Plan gospodarenja otpadom za 2017.-2022.
Vjerojatno ce se izuzeti odgovornosti zbog obimnosti materijala jer imaju toliko posla da ne mogu sve pročitati.
Ne stigne se čitati materijale od obveza ceremonijalnog pokazivanja zubi, smiješkanja, rukovanja, grljenja i i inih prioritetnih poslova iz djelokruga radnih zadaća za koje smo ih izabrali. Toliko je tih nazočenja, otvaranja, zatvaranja, obilježavanja, posjećivanja, primanja, čestitanja, zahvaljivanja i potpisivanja da ne ostaje drugo do da materijale pročavaju građani.www.facebook.com/.../
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Strategija kvalitetnog osmijehagost 2018-01-30 10:13
Za Anu se i glasovalo radi onoga što je radila u Kapelijevoj sjeni, a to je bilo da samo "nazoči", čestita, zahvaljuje itd kad on neće ili ne može i da pritom u kvalitetnom garijevskom osmijehu pokazuje zube :lol:. I tako kroz dva mandata ... Zašto onda da ne nastavi i kao gradonačelnica kad joj to s nazočenjem i pokazivanjem zubi ide? A Nedić se samo prikrpio uz nju jer kao predsjednik vijeća i član odbora za prostorno planiranje bio je prema vlastitom priznanju "vitez bez mača". A većinu u GV HDZ nije dobio glasovima građana nego ju je kupio od dvojca bez moralnog kormilara iz udruženog pothvata kumpanije HNS&IDS.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # šepurenje u opisu poslaCocco Bill 2018-01-31 18:47
Ne znam postoji li u opisu posla gradskih dužnosnika kao glavna stavka spada i bezumno i pretjerano šepurenje.

Definicija pojma šepuriti se:
[cenzurirano]citi se, šetati se, kočoperiti se, dičiti se, širiti se.
Šepuri se kao paun, samo što je paunu to jedini posao u životu.
Osobina koju nerijetko posjeduje najomrženiji član u društvu, persona non grata.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # lalalola 2018-02-01 09:35
Citat Bazinga:
Citat Gost:
Mene bi jako zanimalo da li su gradonačelnica i dogradonačelnik pročitali ti odluku ili Plan gospodarenja otpadom za 2017.-2022.
Vjerojatno ce se izuzeti odgovornosti zbog obimnosti materijala jer imaju toliko posla da ne mogu sve pročitati.
Ne stigne se čitati materijale od obveza ceremonijalnog pokazivanja zubi, smiješkanja, rukovanja, grljenja i i inih prioritetnih poslova iz djelokruga radnih zadaća za koje smo ih izabrali. Toliko je tih nazočenja, otvaranja, zatvaranja, obilježavanja, posjećivanja, primanja, čestitanja, zahvaljivanja i potpisivanja da ne ostaje drugo do da materijale pročavaju građani.www.facebook.com/.../

Vidi ti našeg baju, ali se smije i smije. Njemu svaki mjesec kane 12.000 tisuća kuna a za ništa ne odgovara a samo kaže da za sve nema vremena previše je toga, da on može prožvakati (jer se ne razumije) ali što se tiće ića i pića e ds te brale tu vidim nema mi ravne ako treba i svaki dan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # Ipak je smeće a ne otpadGospodari smetlišta 2018-01-29 19:46
Pohvala Genov a nek se srame oni koji vode grad i Kumunalne usluge.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Finta glancanjem ulicaGargamel 2018-01-30 09:11
Citat:
Neshvatljiv je izostanak strateškog planiranja i uživljenost u ulogu destinacijskog menadžera koji uporno glanca one dvije gradske ulice koju posjećuju turističke grupe, a odgađa do posljednjeg trenutka rješavanje strateškog pitanja odlaganja komunalnog otpada.
Možda to opsesivno glancanje već uglancanih ulica izvan sezone nije zbog turista (jer ih nema) nego se time čini finta da se ozbiljno radi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # karnevaljurica 2018-01-30 11:29
Citat Gargamel:
Možda to opsesivno glancanje već uglancanih ulica izvan sezone nije zbog turista (jer ih nema) nego se time čini finta da se ozbiljno radi.
Ulice se glancaju radi maškarane povorke i karnevala. :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
27 # Karnevalska utrka komunalacaD. J. 2018-01-30 18:23
Citat jurica:
Citat Gargamel:
Možda to opsesivno glancanje već uglancanih ulica izvan sezone nije zbog turista (jer ih nema) nego se time čini finta da se ozbiljno radi.
Ulice se glancaju radi maškarane povorke i karnevala. :P
Danas su imali karnevalsku utrku strojevima za glancanje na glavnom trgu :lol:

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # ...Gost 2018-01-31 07:57
Kud plovi ovaj brod...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # smradnik 2018-01-31 10:30
Mogu se glancati oronule ulice i uličice,stvarat i privid čistoče,pravdat i veliki broj uhljebljenih,.. .,ali grad doslovno smrdi po govn...,iz godine u godinu sve više,a taj smrad se ne može očistiti,on dolazi iznutra.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # smradSmrad 2018-02-01 10:30
Citat nik:
Mogu se glancati oronule ulice i uličice,stvarati privid čistoče,pravdati veliki broj uhljebljenih,...,ali grad doslovno smrdi po govn...,iz godine u godinu sve više,a taj smrad se ne može očistiti,on dolazi iznutra.
Smrad, smrad smrdi ,smrdi da vas nisam više čuo "da se igramo mačke i miša" rekla je naša pročelnica Jović na gradskom vijeću, ako ja kažem da ne smrdi onda ne smrdi...
A da drugarica Jović zatraži reviziju projekta, nadzora i izvedenih radova, kako bi stvarno netko rekao da više ne smrdi.
15 dana praćenja stanja smrada gdje i kada zar u kušaoni vina na zagazinjinama ili u birtiji ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Igranje mačke i mišaDario 2018-03-02 10:04
Citat Smrad:
Citat nik:
Mogu se glancati oronule ulice i uličice,stvarati privid čistoče,pravdati veliki broj uhljebljenih,...,ali grad doslovno smrdi po govn...,iz godine u godinu sve više,a taj smrad se ne može očistiti,on dolazi iznutra.
Smrad, smrad smrdi ,smrdi da vas nisam više čuo "da se igramo mačke i miša" rekla je naša pročelnica Jović na gradskom vijeću, ako ja kažem da ne smrdi onda ne smrdi...
A da drugarica Jović zatraži reviziju projekta, nadzora i izvedenih radova, kako bi stvarno netko rekao da više ne smrdi.
15 dana praćenja stanja smrada gdje i kada zar u kušaoni vina na zagazinjinama ili u birtiji ?
Kaće pročelnica Jović dat odgovor na pitanje od Čovjek po mjeri otoka na fejsuali da se ne igra s nami mačke i miša : Pitali smo Grad Mali Lošinj je li Fondu za zaštitu okoliša prijavio potrebe za spremnicima za otpad u okviru natječaja za bespovratna sredstva jedinicama lokalne samouprave, a čiji je rok istekao 13. veljače. Nestrpljivo čekamo odgovor.
Zašto je ta informacija važna svim građanima? Zato jer će cijena spremnika, ne budu li plaćeni bespovratnim sredstvima EU, biti ugrađena u naše račune komunalnih usluga.
Nedomaćinsko raspolaganje našim novcem, kao što je zapošljavanje isluženih političkih kadrova i članova obitelji, nesposobnost i nevoljkost za pisanje europskih projekata te odgađanje uključivanja u cirkularnu ekonomiju plaćamo svi mi sve većim iznosima za (ne)gospodarenj e otpadom.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # yebi sepa rasti 2018-03-02 14:19
Citat Dario:
Kaće pročelnica Jović dat odgovor na pitanje od Čovjek po mjeri otoka na fejsu ali da se ne igra s nami mačke i miša : Pitali smo Grad Mali Lošinj je li Fondu za zaštitu okoliša prijavio potrebe za spremnicima za otpad u okviru natječaja za bespovratna sredstva jedinicama lokalne samouprave, a čiji je rok istekao 13. veljače. Nestrpljivo čekamo odgovor.
Dobit ćeš odgovor jednog dana, a možda i prije.
Davanje odgovora na postavljena pitanja nije demokratska praksa Hrvatske demokratske zajednice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Lošinjanima nema tko da pišeDuje 2018-01-31 10:33
O temi o odluke o prikupljanja otpada na temelju koje će komunalna poduzeća gurati ruke u naše džepove Novi list je imao koga da piše o situaciji u Rijeci, Crikvenici, Krku itd. ali ne i o Malom Lošinju. List koji se diči da je regionalni pa ima i stranicu za Otočane, zaobilazi "vruće" teme s Lošinja kao da su zabranjene. Neupućenom čitatelju bi se učinilo da je na Lošinju sve kao u HDZ-ovom materijalu za izbore pa da je po svemu zaista prvi od 1000 otoka. A nije. U današnjem Novom listu su članci o kazni koju će Rijeka platiti zbog grješke u koracima u svezi odluke o otpadu, o temi prikupljanja otpada u Krku i Crikvenici, a s Lošinja je samo već odavno objavljena sada već bajata "vijest" GRADNJA PRISTPNE CESTE U INDUSTRIJSKOJ ZONI. Potpisuje ju misteriozna osoba S. Ba., no i to je napredak prema "vijestima" (čitaj promidžbenim napisima) bez potpisa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Objavljen je izvještajBojana Genov 2018-01-31 13:13
mali-losinj.hr/.../...

Grad Mali Lošinj objavio je danas na svojim stranicama izvještaj o provedenom javnom savjetovanju. Napominjem da je inicijativa Čovjek po mjeri otoka podnijela pritužbu povjerenici za informiranje zbog kršenja članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama skraćenjem roka savjetovanja s javnošću.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # TOČKA PO HITNOM POSTUPKUmali-losinj.hr 2018-01-31 20:27
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAV. USLUGE PRIKUP. MIJEŠANOG KOM. OTP.

mali-losinj.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # kukavičja jajaAK-47 2018-01-31 17:59
na Balkanu ovo ne prolazi, može samo u kulturnim zemljama. ne zbog toga što stanari možda neće odvajati otpad, nego će uvijek biti kukavičkih jaja koje će u neko gluho doba noći iz nekog auta u prolazu završavati nerazvrstani po tuđim kontejnerima.
obzirom da se kontejneri većinom nalaze na javnim površinama, dostupni su svima, pa su moguće i zlouporabe. hoće li stanari neke zgrade imati ključ za svoje kontejnere, hoće li Grad ili Komunalac uvesti video nadzor nad kontejnerima, na koji način će se uopće pokušati utvrditi čije se nerazvstano smeće nalazi u nečijem kontejneru, pa da bi pokušali naplatiti kazne. mislim da je ovo na jako klimavim nogama i pada na ustavnom sudu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # škovaconparon 2018-01-31 18:17
Citat AK-47:
na Balkanu ovo ne prolazi, može samo u kulturnim zemljama. ne zbog toga što stanari možda neće odvajati otpad, nego će uvijek biti kukavičkih jaja koje će u neko gluho doba noći iz nekog auta u prolazu završavati nerazvrstani po tuđim kontejnerima.
obzirom da se kontejneri većinom nalaze na javnim površinama, dostupni su svima, pa su moguće i zlouporabe. hoće li stanari neke zgrade imati ključ za svoje kontejnere, hoće li Grad ili Komunalac uvesti video nadzor nad kontejnerima, na koji način će se uopće pokušati utvrditi čije se nerazvstano smeće nalazi u nečijem kontejneru, pa da bi pokušali naplatiti kazne. mislim da je ovo na jako klimavim nogama i pada na ustavnom sudu.
Mi se para da će škovaci bit posvuda a najmanje va kontejnere.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # bravo za gradbravo 2018-01-31 19:21
"a s Lošinja je samo već odavno objavljena sada već bajata "vijest" GRADNJA PRISTPNE CESTE U INDUSTRIJSKOJ ZONI"
Ta cesta se trebala izgraditi prije 20 godina ... ao i kanalizacija ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Kome odgovara?gost 2018-01-31 19:26
Citat bravo:
"a s Lošinja je samo već odavno objavljena sada već bajata "vijest" GRADNJA PRISTPNE CESTE U INDUSTRIJSKOJ ZONI"
Ta cesta se trebala izgraditi prije 20 godina ... ao i kanalizacija ...
Zanima me čijem terenu pristupna cesta treba da digne cijenu pa će je sada konačno graditi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # UličariGost 2018-01-31 19:45
A vidi tko sad gore gradi veliki objekt pored ceste pa veš doci do odgovora zašto se sada gradi ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # BudućiIzborni Apstinent 2018-01-31 21:45
Gledam što je Purić objavio o današnjoj sjednici gradskog vjeća. Više stvarno nema smisla izlaziti na izbore jer je vlast katastrofalna a opozicija smiješna. Šta to znači biti suzdržani vijećnik???!!!! neka se ubuduće suzdrže od kandidiranja na izborima. Ovom gradu nužno trebaju ljudi s mudima i mozgom koji se mogu suprotstaviti kriminalu i neznanju koji upravlja ovim gradom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # bijeda, bijeda i samo bijedafick Dich 2018-01-31 22:08
Citat Izborni Apstinent:
Gledam što je Purić objavio o današnjoj sjednici gradskog vjeća. Više stvarno nema smisla izlaziti na izbore jer je vlast katastrofalna a opozicija smiješna. Šta to znači biti suzdržani vijećnik???!!!! neka se ubuduće suzdrže od kandidiranja na izborima. Ovom gradu nužno trebaju ljudi s mudima i mozgom koji se mogu suprotstaviti kriminalu i neznanju koji upravlja ovim gradom.
Na temelju cijelog ovog cirkusa, mogu samo zaključiti da ovim gradom vladaju totalni šarlatani, impotentni kukci zakukuljeni u svoje smrdljive čahure, prodane duše koje žive u svom jadnom polusvijetu, bez kontakta sa građanima, a plaćeni od zna se koga.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # bezmudašiToto 2018-02-01 06:47
Citat Izborni Apstinent:
Šta to znači biti suzdržani vijećnik???!!!
Biti yeben, a kao ostati pošten.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Mozak bez mudag ost 2018-02-01 19:49
Citat Toto:
Citat Izborni Apstinent:
Šta to znači biti suzdržani vijećnik???!!!
Biti yeben, a kao ostati pošten.
Suzdržani je onaj tko zna da nešto ne valja, ali nema hrabrosti da se suprotstavi. Mozak bez muda.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Nezdravo suzdržavanjeDon Quijote 2018-02-01 10:22
Citat Izborni Apstinent:
Šta to znači biti suzdržani vijećnik???!!!! neka se ubuduće suzdrže od kandidiranja na izborima. Ovom gradu nužno trebaju ljudi s mudima i mozgom koji se mogu suprotstaviti kriminalu i neznanju koji upravlja ovim gradom.
Sve mi se čini da je najpošteniji na zadnjim izborima bio HDZ. Kandidirao je bivšu Kapelijevu "manekenku" osam godina uhljebljenu u fotelji dogradonačelnic e bez ikakve uloge u upravljanju Gradom. Svi smo to znali, a na zadnje izbore je izišla bez programa pod ispraznim i neistinitim sloganom da je Lošinj prvi od 1000 otoka. Ipak smo je izabrali za gradonačelnicu već u prvom krugu, ali sa znakovito neznatnom većinom. I sam HDZ kao stranka na izbore za gradsko vijeće izišao je bez programa pod sloganom o 1000 otoka, a u koaliciji s marginalnim Kamalićevim privatnim obrtom zvanim HSS, te Ilčićevim ultrakonzervati vnim klerikalnim lošinjskim HRAST-ovcima. Nismo im dali većinu, ali pomogli smo drugima da uđu u vijeće premda smo znali da je HDZ za kupovinu vlasti uvijek spreman još od prve uspješne kupovine. Tada je na račun naknada koje svi plaćama komunalnom poduzeću uz visoku plaću uhljebljen kao savjetnik i ustoličen na mjesto predsjednika GV "nezavisni" Milan Mužić. I nakon zadnjih izbora HDZ je učinio ono što smo od njega mogli očekivati. Kupio si je većinu ustoličenjem (za sada samo time, ako ugovor o "suradnji" nema neke tajne dodatke) dvojice vjećnika (IDS i HNS) na mjesta predsjednika i dopredsjednika GV. Dakle, HDZ je kupnjom većine ispunio očekivanja građana Lošinja, ali građani nezadovoljni takvim HDZ-om i njihovom gradskom vlašću koji su na zadnjim izborima izabrali čak pet nezavisnih vijećnika mogu se nakon zadnje sjednice GV s pravom osjećati prevarenima. Suzdržavanjem od glasovanja, umjesto da glasuju protiv, nezavisni vijećnici su dali puni legitimitet izmotavanju i zataškavanju odgovornosti svih sudionika ove farse u svezi donošenja odluke o prikupljanju otpada. Njihovo suzdržavanje od glasovanja je prvi, ali zloslutan znak degeneriranja demokracije na Lošinju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # kalvarijajesus 2018-02-01 11:20
Citat Don Quijote:
Sve mi se čini da je najpošteniji na zadnjim izborima bio HDZ. Kandidirao je bivšu Kapelijevu "manekenku" osam godina uhljebljenu u fotelji dogradonačelnice bez ikakve ulogu u upravljanju Gradom. Svi smo to znali, a na izbore je izišla bez programa pod ispraznim i neistinitim sloganom da je Lošinj prvi od 1000 otoka. Ipak smo je izabrali već u prvom krugu, ali sa znakovitom neznatnom većinom. I sam HDZ kao stranka na izbore za gradsko vijeće izišao je bez programa pod sloganom o 1000 otoka, a u koaliciji s marginalnim Kamalićevim privatnim obrtom zvanim HSS, te Ilčićevim ultrakonzervativnim klerikalnim lošinjskim HRAST-ovcima. Nismo im dali većinu, ali pomogli smo drugima da uđu u vijeće premda smo znali da je HDZ za kupovinu vlasti uvijek spreman još od prve uspješne kupovine. Tada je na račun naknada koje svi plaćama komunalnom poduzeću uz visoku plaću uhljebljen kao savjetnik i ustoličen na mjesto predsjednika GV "nezavisni" Milan Mužić. I nakon zadnjih izbora HDZ je učinio ono što smo od njega mogli očekivati. Kupio si je većinu ustoličenjem (za sada samo time, ako ugovor o "suradnji" nema neke tajne dodatke) dvojice vjećnika (IDS i HNS) na mjesta predsjednika i dopredsjednika GV. Dakle, HDZ je kupnjom većine ispunio očekivanja građana Lošinja, ali građani nezadovoljni takvim HDZ-om i njihovom gradskom vlašću koji su na zadnjim izborima izabrali čak pet nezavisnih vijećnika mogu se nakon zadnje sjednice GV s pravom osjećati prevarenima. Suzdržavanjem od glasovanja, umjesto da glasuju protiv, nezavisni vijećnici su dali su puni legitimitet izmotavanju i zataškavanju odgovornosti svih sudionika ove farse u svezi donošenja odluke o prikupljanju otpada. Njihovo suzdržavanje od glasovanja je prvi, ali zloslutan znak degeneriranja demokracije na Lošinju.
Eli, eli, lama sabahtani (Gospodine, zašto si me napustio).
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Simbolična oporba u GVGost 2018-02-01 12:53
Citat Don Quijote:
Suzdržavanjem od glasovanja, umjesto da glasuju protiv, nezavisni vijećnici su dali puni legitimitet izmotavanju i zataškavanju odgovornosti svih sudionika ove farse u svezi donošenja odluke o prikupljanju otpada. Njihovo suzdržavanje od glasovanja je prvi, ali zloslutan znak degeneriranja demokracije na Lošinju.
Prvi znak degeneriranja demokracije na Lošinju pojavio se mnogo ranije, samo što nismo bili svjesni toga. No izostanak glasovanja oporbe protiv prijedloga sadržajem sumnjivih odluka u iznuđenim rokovimaa, bez proučavanja materijala znak je da će se na isti način i nadalje donositi i sve druge odluke, a prvenstveno tzv. ciljane izmjene planova prostora prema prohtjevima investitora. HDZ si je od Elvisa i Andrina kupio većinu u GV, a sada ima i lojalnu oporbu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Lojalna oporba nije oporbaFilip 2018-02-01 18:36
Citat Gost:
HDZ si je od Elvisa i Andrina kupio većinu u GV, a sada ima i lojalnu oporbu.
Zanima me s čime su kupili veta :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Odgovornost na odgovorneZV 2018-03-06 09:56
Citat Don Quijote:
Citat Izborni Apstinent:
Šta to znači biti suzdržani vijećnik???!!!! neka se ubuduće suzdrže od kandidiranja na izborima. Ovom gradu nužno trebaju ljudi s mudima i mozgom koji se mogu suprotstaviti kriminalu i neznanju koji upravlja ovim gradom.
Sve mi se čini da je najpošteniji na zadnjim izborima bio HDZ. Kandidirao je bivšu Kapelijevu "manekenku" osam godina uhljebljenu u fotelji dogradonačelnice bez ikakve uloge u upravljanju Gradom. Svi smo to znali, a na zadnje izbore je izišla bez programa pod ispraznim i neistinitim sloganom da je Lošinj prvi od 1000 otoka. Ipak smo je izabrali za gradonačelnicu već u prvom krugu, ali sa znakovito neznatnom većinom. I sam HDZ kao stranka na izbore za gradsko vijeće izišao je bez programa pod sloganom o 1000 otoka, a u koaliciji s marginalnim Kamalićevim privatnim obrtom zvanim HSS, te Ilčićevim ultrakonzervativnim klerikalnim lošinjskim HRAST-ovcima. Nismo im dali većinu, ali pomogli smo drugima da uđu u vijeće premda smo znali da je HDZ za kupovinu vlasti uvijek spreman još od prve uspješne kupovine. Tada je na račun naknada koje svi plaćama komunalnom poduzeću uz visoku plaću uhljebljen kao savjetnik i ustoličen na mjesto predsjednika GV "nezavisni" Milan Mužić. I nakon zadnjih izbora HDZ je učinio ono što smo od njega mogli očekivati. Kupio si je većinu ustoličenjem (za sada samo time, ako ugovor o "suradnji" nema neke tajne dodatke) dvojice vjećnika (IDS i HNS) na mjesta predsjednika i dopredsjednika GV. Dakle, HDZ je kupnjom većine ispunio očekivanja građana Lošinja, ali građani nezadovoljni takvim HDZ-om i njihovom gradskom vlašću koji su na zadnjim izborima izabrali čak pet nezavisnih vijećnika mogu se nakon zadnje sjednice GV s pravom osjećati prevarenima. Suzdržavanjem od glasovanja, umjesto da glasuju protiv, nezavisni vijećnici su dali puni legitimitet izmotavanju i zataškavanju odgovornosti svih sudionika ove farse u svezi donošenja odluke o prikupljanju otpada. Njihovo suzdržavanje od glasovanja je prvi, ali zloslutan znak degeneriranja demokracije na Lošinju.
Sve o opstanku i ostanku HDZ-a na vlasti provlačenjem kroz ušicu igle i moralno upitnom kupovinom lažne alternative HNS-IDS stoji. Međutim, suzdržavanje Devčićeve ekipe od glasovanja o traljavo pripremljenoj odluci o prikupljanju otpada još nije znak degeneriranja demokracije na Lošinju. Naime, glasovanjem protiv prijedloga odluke ne bi spriječili da bude donesena, a suzdržavanjem od glasovanja svu odgovornost za propuste gradske uprave, posebno Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša svalili su na organizatore spašavanja pročelnice - na gradonačelnicu, dogradonačelnik a, predsjednika GV i članove vladajuće većine GV. A to što je odluka o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja UPU-9 za Mali Lošinj prošla s rezultatom 11:4, ali sada uz glasove "protiv" Devčića i kolega pokazuje da demokracija na Lošinju još nije sasvim degenerirala. Usput rečeno, na otoci.net bilo je objavljeno da su vijećnici s Devčićeve liste glasovali suzdržano i u svezi UPU-9, a nakon upozorenja na pogrešku unesena je izmjena.
Bilo bi fer da je ispravak popraćen isprikom zbog pogreške ... Ovako je za sve one koji su pročitali prvobitno (netočno) izviješće Devčićeva ekipa glasovala suzdržano i u svezu UPU -9 :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # .....gost 2018-03-18 08:41
Citat ZV:
Citat Don Quijote:
Citat Izborni Apstinent:
Šta to znači biti suzdržani vijećnik???!!!! neka se ubuduće suzdrže od kandidiranja na izborima. Ovom gradu nužno trebaju ljudi s mudima i mozgom koji se mogu suprotstaviti kriminalu i neznanju koji upravlja ovim gradom.
Sve mi se čini da je najpošteniji na zadnjim izborima bio HDZ. Kandidirao je bivšu Kapelijevu "manekenku" osam godina uhljebljenu u fotelji dogradonačelnice bez ikakve uloge u upravljanju Gradom. Svi smo to znali, a na zadnje izbore je izišla bez programa pod ispraznim i neistinitim sloganom da je Lošinj prvi od 1000 otoka. Ipak smo je izabrali za gradonačelnicu već u prvom krugu, ali sa znakovito neznatnom većinom. I sam HDZ kao stranka na izbore za gradsko vijeće izišao je bez programa pod sloganom o 1000 otoka, a u koaliciji s marginalnim Kamalićevim privatnim obrtom zvanim HSS, te Ilčićevim ultrakonzervativnim klerikalnim lošinjskim HRAST-ovcima. Nismo im dali većinu, ali pomogli smo drugima da uđu u vijeće premda smo znali da je HDZ za kupovinu vlasti uvijek spreman još od prve uspješne kupovine. Tada je na račun naknada koje svi plaćama komunalnom poduzeću uz visoku plaću uhljebljen kao savjetnik i ustoličen na mjesto predsjednika GV "nezavisni" Milan Mužić. I nakon zadnjih izbora HDZ je učinio ono što smo od njega mogli očekivati. Kupio si je većinu ustoličenjem (za sada samo time, ako ugovor o "suradnji" nema neke tajne dodatke) dvojice vjećnika (IDS i HNS) na mjesta predsjednika i dopredsjednika GV. Dakle, HDZ je kupnjom većine ispunio očekivanja građana Lošinja, ali građani nezadovoljni takvim HDZ-om i njihovom gradskom vlašću koji su na zadnjim izborima izabrali čak pet nezavisnih vijećnika mogu se nakon zadnje sjednice GV s pravom osjećati prevarenima. Suzdržavanjem od glasovanja, umjesto da glasuju protiv, nezavisni vijećnici su dali puni legitimitet izmotavanju i zataškavanju odgovornosti svih sudionika ove farse u svezi donošenja odluke o prikupljanju otpada. Njihovo suzdržavanje od glasovanja je prvi, ali zloslutan znak degeneriranja demokracije na Lošinju.
Sve o opstanku i ostanku HDZ-a na vlasti provlačenjem kroz ušicu igle i moralno upitnom kupovinom lažne alternative HNS-IDS stoji. Međutim, suzdržavanje Devčićeve ekipe od glasovanja o traljavo pripremljenoj odluci o prikupljanju otpada još nije znak degeneriranja demokracije na Lošinju. Naime, glasovanjem protiv prijedloga odluke ne bi spriječili da bude donesena, a suzdržavanjem od glasovanja svu odgovornost za propuste gradske uprave, posebno Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša svalili su na organizatore spašavanja pročelnice - na gradonačelnicu, dogradonačelnika, predsjednika GV i članove vladajuće većine GV. A to što je odluka o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja UPU-9 za Mali Lošinj prošla s rezultatom 11:4, ali sada uz glasove "protiv" Devčića i kolega pokazuje da demokracija na Lošinju još nije sasvim degenerirala. Usput rečeno, na otoci.net bilo je objavljeno da su vijećnici s Devčićeve liste glasovali suzdržano i u svezi UPU-9, a nakon upozorenja na pogrešku unesena je izmjena.
Bilo bi fer da je ispravak popraćen isprikom zbog pogreške ... Ovako je za sve one koji su pročitali prvobitno (netočno) izviješće Devčićeva ekipa glasovala suzdržano i u svezu UPU -9 :sad:
Naknadni ispravak objave neistinite vijesti da su Devčićevi vijećnici glasovali suzdržano u vezi UPU-9, a glasovali su PROTIV, bez isprike zbog pogreške možemo razumjeti kad znamo da otoci.net objavljuju sponzorirane članke ;-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
142 # DichMudrac 2018-01-31 22:55
Što se ti ne kandidiraš kad imaš i pamet i muda ili te kao destruktivca neće nitko neće slijediti osim njih 5 ( pet) a za listu ipak treba 15 ljudi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # .Gost 2018-01-31 23:20
A zašto se ti ljutiš što je netko nezadovoljan i ima negativan stav o cirkusantima u vijeću i vlasti. Ti si pametnjaković koji misli da se pristojan čovjek mora kandidirati da bi imao pravo iskazati svoje nezadovoljstvo političarima. Tako si bistar da si sigurno u vijeću.
Šta očekivati od lika koji sebe naziva Mudrac.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Mi destruktivciDugi 2018-02-01 09:00
Sigurno je hadezejac. Oni svi misle da građani imaju biti kuš dok oni vladaju. A sve koji kritiziraju vlast nazivaju destruktivcima, komunjarama i neprijateljima Hrvatske.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # ......Zeka 2018-03-18 08:53
Citat Dugi:
Sigurno je hadezejac. Oni svi misle da građani imaju biti kuš dok oni vladaju. A sve koji kritiziraju vlast nazivaju destruktivcima, komunjarama i neprijateljima Hrvatske.
Kladio bi se da to piše Nedić Oponaša Garia koji je nakon tribine pred punim kinom publike posprdno reko da to nije dosta glasova ni za jedno mjesto u vjeću.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # Mudrac. 2018-01-31 23:58
Kiko,nađi mi jednu jedinu pohvalu koju si napisao na ovom portalu od osnutka i citiraj je. Mogu se ja predstavljati kao mudrac ako se ti kao domaćin predstavljaš gostom. Na ovom portalu nema pristojnih koji izražavaju svoje nezadovoljstvo, nego se traže mudaši i pametnjakovići.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # .Gost 2018-02-01 07:35
Za pohvale Mudrac imaš dovoljno prostora u Novom Listu i drugim tiskovinama, u naručenim TV prilozima, vlastitoj stranici, pa imaš Fb, pa imate svoje i unajmljene PR stučnjake. Od toliko pohvala ste si umislili da ste prvi među tisuću. Šta te smeta malo objektivne kritike.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Stisnuti i prdnutiFuliranti 2018-02-01 08:47
Prvi smo samo po tome što gradska vlast pravi budale od svojih građana. A u tome joj, sklepanoj s kolca i konopca i sa kupljenom većinom u Gradskom vijeću pomaže i metiljava oporba. Umjesto da kao prava oporba glasuje PROTIV ovih ponižavajućih akata nesposobne vlasti fulira oporbu suzdržavanjem od glasovanja kako ZA tako i PROTIV. Oni bi i stisnuli i prdnuli na svoju sramotu. Suzdržali su se ali tu nešto jako smrdi :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # ~~~~~Tovar 2018-02-01 09:23
Citat .:
Kiko, nađi mi jednu jedinu pohvalu koju si napisao na ovom portalu od osnutka i citiraj je.
Pa daj ti navedi jednu jedinu stvar od osnutka portala vrijednu pohvale a da to nisu reklamne poruke iz PR kuhinja tvrtki GML, TZML, J. ili LP.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # PohvaleSeneka 2018-02-01 10:07
Citat .:
Kiko,nađi mi jednu jedinu pohvalu koju si napisao na ovom portalu od osnutka i citiraj je. Mogu se ja predstavljati kao mudrac ako se ti kao domaćin predstavljaš gostom. Na ovom portalu nema pristojnih koji izražavaju svoje nezadovoljstvo, nego se traže mudaši i pametnjakovići.
pa napiši neku pohvalu i bit će objavljena. Ovaj portal objavljuje sve tekstove. Možeš ih potpisati i kao Mudrac. Znamo tko si :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # istina o jednoj velikoj lažifick Dich 2018-02-01 11:41
Znamo koji je modus operandi lošinjskog HDZa. Čim su se prvi put dokopali vlasti, odmah su počeli stvarati vojsku svojih uhljeba, na način, učlani se u HDZ pa ćemo tebe ili nekog tvog zaposliti na neko prestižno ili laganini izmišljeno radno mjesto. Poštenim građanima (ne biste vjerovali, ali ima i takvih) se to u startu zgadilo pa su ih glatko odyebali, ali su mnogi na žalost prihvatili takve ponude. S godinama vladavine HDZa, vojska poslušnika i uhljeba je samo rasla i rasla. Raste i dalje.
Stoga je gotovo nevjerovatno da usprkos svemu tome, pa ako tome pribrojimo i obitelji ugostitelja i slastičara koji zbog raznih pogodovanja oko terasa i izvedbi nekih protuzakonitih krivina na ulici Priko, svi oni generalno glasaju za HDZ, ta stranka na Lošinju NIKADA nije uspjela dobiti ideološki i moralno čistu izbornu pobjedu. Vlasti su se uvijek dokopali postizbornim natezanjima i muljažama, znamo kako je to počelo, a znamo i kako je danas.I onda, umjesto da se kada su se već dokopali vlasti, prihvate posla, gospoda većinu vremena provode šepureći se po gradu kao paunovi, a za svoj posao, tko bi pročitao sve te strategije i planove, nemaju vremena.

Za gradonačelnicu fakat ne znam, ali gospodina dogradonačelnik a svako malo možete možete sresti negdje na cesti, voza se naokolo kao da je trgovački putnik.

Na kraju, bit če kako bude, svakome prema vlastitim zaslugama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # griješiti je HDZ-ovskiPresvetli 2018-02-01 14:33
Citat fick Dich:
Na kraju, bit če kako bude, svakome prema vlastitim zaslugama.
Bog prašta svaki grijeh, naročito onima koji su bliže oltaru, ako treba i svaki tjedan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # kada vukovi vode stadoBob Rock 2018-02-02 10:21
Citat Presvetli:
Citat fick Dich:

Na kraju, bit če kako bude, svakome prema vlastitim zaslugama.
Bog prašta svaki grijeh, naročito onima koji su bliže oltaru, ako treba i svaki tjedan.
Bolje jednom tjedno izigravati velikog vjernika, nego 100 godina živjeti u siromaštvu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # TehnomagPionirka 2018-02-01 12:59
Zašto se sjednice vijeća ne prenose u živo?
Ovo prepričavanje je bezveze..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # jednoumlje na lošinjski načinjosif 2018-02-01 15:02
Citat Pionirka:
Zašto se sjednice vijeća ne prenose u živo?
Ovo prepričavanje je bezveze..
Zašto bi bilo bezveze, ovako nitko ne zna tko pije a tko plaća.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
102 # vidim, jako si pogođenličan 2018-02-01 14:57
Fick Dich, vidim jako si pogođen, jer tebe vlast ništa nije pitala, niti ti je što nudila. Šteta, a ti si tako pametan i sposoban, a ova zloćesta vlast to ne primjećuje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # Vidim i jaKosta 2018-02-01 15:30
A tebe vlast sve pita ili su ti nešto dobro ponudili pa te smetaju kritike?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # i ja vidim da si jako pogođenfick Dich 2018-02-01 15:32
Citat ličan:
Fick Dich, vidim jako si pogođen, jer tebe vlast ništa nije pitala, niti ti je što nudila. Šteta, a ti si tako pametan i sposoban, a ova zloćesta vlast to ne primjećuje.
jer si se odjednom osjetio prozvan :lol:
nevjerovatno, koja si ti mona
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Vlast je morala pitatiHomer 2018-02-01 17:17
Citat ličan:
Fick Dich, vidim jako si pogođen, jer tebe vlast ništa nije pitala, niti ti je što nudila. Šteta, a ti si tako pametan i sposoban, a ova zloćesta vlast to ne primjećuje.
Svatko bi trebao biti pogođen što vlast donosi odluke bez da nas je pitala. Jer zakon je izričito naredio lokalnoj vlasti da pita građane, a lošinjska vladajuća bagra je protivzakonito skratila rok za davanje primjedbi da nabrzaka donese odluke bez primjedbi građana i tako zataška nerad i nered u gradskoj vlasti i Upravi. A mora da si ti tako pametan i sposoban da te je vlast primijetila, pa sad trolaš u njenu korist da ti nešto ponudi. Ili si već u vlasti pa odrađuješ za sebe i svoje.


i.imgur.com/Hbn0p6B.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Truth begins in lies.dr House 2018-02-01 17:39
Citat Homer:
Ili si već u vlasti pa odrađuješ za sebe i svoje.

Znamo tko je, sve je priznao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
7 0 # održivost košta, htjeli ste uživajtehranitelj tuljana 2018-02-01 17:43
Zanimljivo kako kritičari, vjerojatno slučajno, zaboravljaju istaknuti da:

- Hrvatskoj je ovaj paket drastičnih i skupih mjera nametnut izvana iz Berl.. ovaj Beogr... ovaj Brisela. Nema izbora.

- kako je nametnut Hrvatskoj, tako je nametnut i Malom Lošinju, Garešnici, Bjelovaru, Zagrebu, Pločama... Da pratite malo medije saznali biste da SVI gradovi muku muče sa ovim novim i restriktivnim pravilima;

- te nove mjere KOŠTAJU, koštaju PUNO i morat ćete ih platiti SVI. To nije do Grada Malog Lošinja. Nema besplatnog ručka, a ako ste do sada nešto dobili "besplatno", to samo znači da je to platio netko drugi.

Pogledajte kako će to izgledati gore u metropoli...

vecernji.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Trol opet u akcijiEl Nino 2018-02-01 17:56
Citat hranitelj tuljana:
Zanimljivo kako kritičari, vjerojatno slučajno, zaboravljaju istaknuti da: - Hrvatskoj je ovaj paket drastičnih i skupih mjera nametnut izvana iz Berl.. ovaj Beogr... ovaj Brisela.
Tuljan se opet benavi. Prešamara ga se u svezi jedne teme, on ušuti, a kad ocijeni da se zaboravilo pokrene novu i čeka da netko "zagrize".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
52 # true colorshranitelj tuljana 2018-02-01 19:13
Citat El Nino:
Prešamara ga se u svezi jedne teme, on ušuti.
Iako vama tako izgleda, to što me vi izvrjeđate a ja se povućem jer to a)nije moj nivo, b) ionako sam napisao što sam mislio, promatračima (osim onima sličnima vama) nije znak da ste pobijedili argumentima, nego ih upućuje kakvi ste zapravo ljudi ispod vaše maske.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # ...Gost 2018-02-01 18:42
Stvarno si trolčina. Tupane jedan, kome su problem restriktivna pravila?
Kave veze imaju Berlin i Beograd s nesposobnom gradskom vlasti u Malom Lošinju.
Nabrajaš gradove s nesposobnim upravama, a preskačeš npr. Krk ili Prelog čiji predstavnici uredno dolaze na gradske fešte. Dok maste brke ne stignu ih pitati savjet kako da rješe problem otpada.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
7 0 # osnovnoškolska logikahranitelj tuljana 2018-02-01 19:21
Citat Gost:
Stvarno si trolčina. Tupane jedan, kome su problem restriktivna pravila?
...možda...onim a koji će zbog istih pravila morati plaćati više nego do sad? Grad Mali Lošinj nije imao previše izbora, ovo na što dušebriznici ukazuju su tek formalnosti ili detalji, ako središnja vlast donese odluku da svako kućanstvo ima ugraditi podno grijanje, a vlasniku odredi slobodu da sam odlući kako, e onda će ukućani platiti, više ili manje ali plaćanje neće izbjeći (za trolove: Podno grijanje=novo gospodarenje otpadom, sloboda odabira realizacije=odl uka o gospodarenju otpadom, kućanstvo=grad, ukućani=građani ).
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # ..Kosta 2018-02-01 19:30
Restrikrtivna pravila su primjeniti načelo onečišćivać plaća? Restriktivno je usposataviti sustav koji će naplaćivati stvarno predani otpad koji će stimulirati odvajanje i recikliranje. A najpoštenije je po tebi da se otpad naplaćuje od oka odnsono za sve jednako.I one koje osvajaju otpad i oni koji ne odvajaju.
Restriktivna ti je moždana aktivnost.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Ne hrani trola!gost 2018-02-01 19:41
Hraniš trola gradske vlasti koji u obrani nesposobne gradske uprave tvrdi da da Grad nije imao izbora i da su zakoni tek "formalnosti ili detalji".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Stalna na svjetu samo mjena jest...gost 2018-02-01 19:59
Kaže drug tuljan: "..ovo na što dušebriznici ukazuju su tek formalnosti ili detalji" u maniri Titove legendarne izjave: Pa nećemo se držati zakona ko pijan plota."

Bit će da je to nesvjesno istisnuti atavizam sadašnjeg gorljivog libertijanca a bivšeg uspaljenog skojevca.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # branitelj komunalnih uhljebagost 2018-03-02 16:14
Citat gost:
Kaže drug tuljan: "..ovo na što dušebriznici ukazuju su tek formalnosti ili detalji" u maniri Titove legendarne izjave: Pa nećemo se držati zakona ko pijan plota."
Bit će da je to nesvjesno istisnuti atavizam sadašnjeg gorljivog libertijanca a bivšeg uspaljenog skojevca.
Hranitelj tuljana je branitelj komunalnih uhljeba. A za to mu treba savitljivost zakona radi prilagodbe uhljebničkim prohtjevima na račun korisnika usluga.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # poslije jeb...a nema kajanjagost 2018-03-06 10:16
Citat hranitelj tuljana:
Zanimljivo kako kritičari, vjerojatno slučajno, zaboravljaju istaknuti da:
- Hrvatskoj je ovaj paket drastičnih i skupih mjera nametnut izvana iz Berl.. ovaj Beogr... ovaj Brisela. Nema izbora.
Lažeš. Nije nametnut, jer se za taj paket drastičnih i skupih mjera znalo još u vrijeme vođenja predpristupnih pregovora. Moglo se odbiti članstvo u EU, zar ne. A poslije jeb...a nema kajanja. Uostalom, iz "Berl.. ovaj Beogr... ovaj Brisela" nude se hrpe eura za uvođenje tih mjera, ali na prvom od tisuću otoka po broju uhljeba u gradskoj upravi i komunalnom poduzeću nema tko da napiše projekte.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
28 # Po džepu građanagost 2018-02-01 18:41
Citat ličan:
Fick Dich, vidim jako si pogođen, jer tebe vlast ništa nije pitala,
Vole glupi, vlast je prema Zakonu bila dužna da ga kao građanina pita o temi odlaganja otpada jer će ga Odluka udariti po džepu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # politika lošinjskog HDZ-aOstap 2018-02-01 18:57
Citat gost:
Citat ličan:
Fick Dich, vidim jako si pogođen, jer tebe vlast ništa nije pitala,
Vole glupi, vlast je prema Zakonu bila dužna da ga kao građanina pita o temi odlaganja otpada jer će ga Odluka udariti po džepu.

Ideje naše, pare vaše.
I tko vas yebe.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # ......WD 40 2018-02-05 09:54
Citat ličan:
Fick Dich, vidim jako si pogođen, jer tebe vlast ništa nije pitala, niti ti je što nudila.
Vlast koja ništa ne pita građane je diktatorska vlast. A vlast koja nudi je korumpirana vlast. Vidim jako si pogođen što Fick Dich kritizira lošinjsku gradsku vlast koja se trudi biti takva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Nema potrebu ni skrivati...gost 2018-02-05 10:01
Ličan sa svojim komentarom najboje objašnjava koncept ove vlasti čiji je on jedan od stupova.
Mislim da bi na ovu stranicu radi takvih trebalo staviti upozorenje-"Glu pani ne komentirajte, ovdje će vas razotkriti"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Gradski webgost 2018-02-01 18:15
Purić je izvijestio da je na sjednici GV Branko Domac otvorio aktualni sat primjedbom na "konfuzne" web-stranice Grada, našto mu je gradonačelnica odgovorila da je novi web pred vrlo skorim otvaranjem. Da su te stranice za qratz jer su nepregledne i neinformativne napisano je bezbroj puta na ovom portalu i stalno nam se mažu oči da su u izradi. I tako još od vremena kad je bila ponovno otvorena nakon što je Gari naredio da se ugasi. Pogledajte članak od prije 11 godina :lol:

volim-losinj.org/komunalni-red/233-gradski-portal24
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # DezinformbiroGa Ga 2019-03-26 08:45
Ni danas službene gradske stranice nisu manje konfuzne. Neprofesionalno st? Ne bih rekao. Namjerno se održavaju takve.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Hrvatski stroj 'proguta' smeće i za 15 minuta ga razvrstava24sata.hr 2018-02-07 12:34
Zagreb kupuje 376.000 raznobojnih kanti, a drugi gradovi imaju strojeve za razvrstavanje. Tvrtka Tehnix kraj Čakovca proizvela je strojeve koji doslovce u 15 minuta mogu “progutati” kamion otpada i razvrstati ga.

Pročitajte više na:
24sata.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # odlaganje otpadaMad Max 2019-03-24 13:25
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # destinacija kulturnog turizmaLignjun 2019-03-24 15:49
Citat Mad Max:

Jeli to fotka sa prezentacije Lošinja kao destinacije kulturnog turizma, zdravlja, vitalnosti i svega ostalog u Europskom parlamentu ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # kako opaliti govnu šamarPrezime 2019-03-26 07:38
Citat Lignjun:
Citat Mad Max:

Jeli to fotka sa prezentacije Lošinja kao destinacije kulturnog turizma, zdravlja, vitalnosti i svega ostalog u Europskom parlamentu ?

Nije ovo jedini ovakav slučaj, ima toga naokolo koliko hoćeš, naročito po kalicama.
Ovo samo pokazuje totalni promašaj koncepta prikupljanja i odvoza otpada na Lošinju. Do najbližeg poluukopanog/po luiskopanog spremnika je više od 250 metara uzbrdo, po kiši, vjetru i suncu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # addendumwatafak 2019-03-26 07:59
Ušminkani izvještaji sa trovremenskim taftom su jedno, a stanje na terenu je nešto sasvim drugo. Trebalo bi ovakve primjere gospodarenja otpadom fotografirati i prijaviti Europskoj komisiji.
Nek se zna.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Grad za Gerija 07.12.2022 16:28
  Miodrag
  Danas se Geri smijulji iza leđa Matešiću dok ovaj raspreda o sumnjivom šeiku i još sumnjivijim ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Grad za Tebe 07.12.2022 16:22
  Lova za njih
  A smeta mu što se svi petljaju u poslovanje Grada, a on bi volio da se samo njegovi ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Realist 07.12.2022 14:32
  Trla baba lan da gradonačelnica žmiri na dugove
  Buđenje HDZ-a iz kome Volariću sigurno ne odgovara. Ima sve što mu treba (vodi čak tri ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  gost 07.12.2022 10:47
  Ne talasaj
  Buđenje članstva iz kome nekima ne bi odgovaralo. Kao napr. Nediću ,Volariću, Fabijaniću..
   
 • Pomorskom dobru ne piše se dobro

  Jojo 06.12.2022 12:27
  Ruske veze
  Koliko se sjećam koncesiju je dobio Rus preko svoje firme Katina d.o.o. Ne znam kako ...
   
 • Pomorskom dobru ne piše se dobro

  Jojo 06.12.2022 12:05
  Privatizacija javnog dobra
  Pomorskom dobru na Lošinju odzvonilo je odavno zahvaljujući poltronstvu gradskih vlasti.
   
 • Napuhavanje Proračuna

  Grad za Tebe 06.12.2022 08:41
  A lova za nju
  Ne zamišlja si. Jesu.
   
 • Napuhavanje Proračuna

  NN 06.12.2022 08:12
  a ona troši li ga troši
  Valjda si zamišlja da su građani kojima plaća nije povećana već 15 godina njen bankomat. I ...
   
 • Napuhavanje Proračuna

  Beg 05.12.2022 18:17
  Avaj
  Uskočit će pobratimi iz Turske s kojom miljom . Pa nije beg cicija. Šta će nama EU kad imamo ...
   
 • Napuhavanje Proračuna

  Licemjer 05.12.2022 13:10
  ...
  Ne možeš povećanje troškova uslijed inflacije i nestašice zbog rata u Ukrajini pokrivat iz ...
   
 • Napuhavanje Proračuna

  .... 05.12.2022 12:14
  ...
  Okrećemo se EU-u kao izvoru novca, reče gradonačelnica. A onda digne poreze i druge namete ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Jojo 04.12.2022 08:59
  Kapelijev terenski rad
  Kad im se ne da u Sabor, zastupnici pišu “terenski rad”, piše portal N1 ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Doktori i doktorice 03.12.2022 20:26
  Grad za tebe
  Ima tih hdz- ovih doktora i doktorica koliko god im treba. Nije ni skupo, treba samo obraz ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Z 03.12.2022 10:11
  Tko se okoristio pretrčavanjem
  Gari nije bio među osnivačima. Kad je grmilo bio je u HNS-u. Ali od pridošlica kad je prošla ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  .... 02.12.2022 20:33
  ....
  Gricko, Miško i Sivko
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  garda 02.12.2022 16:40
  Lago di
  Kako ne, pa Geri je bio na Lago di Garda i to više puta, nakon što je pretrčao iz Zvezdinog ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  gost 02.12.2022 13:20
  .....
  Napisao sam stara garda osnivača HDZ-a. Garda tj ZNG je osnovana kasnije oko mjesec dana ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Stara garda 02.12.2022 11:08
  ...
  Stara garda ,a većina ih nije bila ni u gardi kad je grmilo.
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Nosač kofera 02.12.2022 11:07
  Doktor klaun
  Taj klaun je trebao nositi kofere kako mu je i preporučio šef u Jadranci, a ne gurati nos ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  gost 02.12.2022 10:24
  Kad je prošla opasnost ....
  Dali će buđenju iz kome pomoći stara garda osnivača Prkačin, Kikić, Levinger i drugi. I991.
   
 • Cipelarenje oporbe

  Jel ga neko tražio 01.12.2022 13:54
  Nije, ali hoće
  Baš na toj zadnjoj objavi je njen kompanjon koji mlati lovu na kruzeru, a u ljubljenoj ...
   
 • Inducirana koma lošinjskoga HDZ-a

  Bijar 01.12.2022 12:56
  Pasivni agresivci
  Ana je prošlim mandatom neispunjenih obećanja i proteklim dijelom ovoga, tekućeg napravila ...
   
 • Cipelarenje oporbe

  asdf 01.12.2022 12:22
  Je li HDZ ML odumro?
  Izgleda da je njena nesposobnost zabrinula neumrežene hadezejce za budućnost stranke.
   
 • Cipelarenje oporbe

  OMG 01.12.2022 12:19
  ......
  Voditelj na lokalnom radiju koji sam sebi tepa da je novinar. Na jednom mjestu kaže "čitao ...
   
 • Cipelarenje oporbe

  gost 01.12.2022 10:02
  Svi sveci zaštitnici
  Nastupi na radiju Jadranka postaju redovita dopuna njenih propagandnih statusa na Fejsu.
   
 • Cipelarenje oporbe

  Kim 30.11.2022 17:25
  demokracija kao u Sjevernoj Koreji
  Ta žena stvarno nema pametnijeg posla, vrhunski domet joj je posjet lokalnom radiju i ...
   
 • Cipelarenje oporbe

  OMG 30.11.2022 15:11
  Cenzura
  Odmah nakon objave pao je komentar da je puno obećala a malo napravila. Sada ga više nema :P ...
   
 • Cipelarenje oporbe

  gost 30.11.2022 14:56
  Advent aktualniji od veze s Putinovim oligarsima
  Eno se opet slikala. Na fejsu je objavila Upravo na Radio Lošinj - Radio Jadranka govorimo ...
   
 • Napuhavanje Proračuna

  Jel ga neko tražio 29.11.2022 21:47
  Nije, ali hoće uskoro
  Taman za njenog kompanjona kad se iskrca d kruzera ukrca lovu od poticaja, Da ne mora ...
   
 • Napuhavanje Proračuna

  gost 29.11.2022 10:22
  Kupovanje potpore dijeljenjem potpore?
  Na fejsu je oglašeno "Grad Mali Lošinj objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ...