Stanari naselja Zagazinjine: »Imamo pravo znati«

Korisnička ocjena:  / 7
LošeNajbolje 

kijac2Stanari naselja Zagazinjine podnijeli su Gradu Malom Lošinju i nizu drugih institucija i poduzeća predstavku sa zahtjevom za uvid u dokumentaciju u vezi s radovima koji se izvode na objektu UPOV Mali Lošinj na predjelu Kijac u neposrednoj blizini naselja »

 

 

 

GRAD MALI LOŠINJ, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/a, Cres
HRVATSKE VODE JADRANSKI PROJEKT d.o.o., Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb
HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, Rijeka
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA , PJ u Rijeci, Odjel PGŽ, Blaža Polića 2/I, Rijeka
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb

PREDMET: UPOV Mali Lošinj - predstavka i uvid u dokumentaciju sukladno pravu na pristup informacijama, traži se

Poštovani,
Ovim putem obraćamo se naznačenim organizacijama/institucijama u naslovu, iz svoje nadležnosti, a u povodu radova koji se izvode na objektu UPOV Mali Lošinj na predjelu Kijac, u neposrednoj blizini stambenog naselja Zagazinjine u Malom Lošinju.

Na današnji dan, 17. lipnja 2015. godine, nažalost kao i prethodnih dana, radovi se izvode intenzitetom gotovo kao i na početku izvođenja radova na navedenoj lokaciji. Od ranog jutra čuje se buka strojeva, buka od bušenja, prolaze ogromni kamioni, na trasi ceste prema UPOV-u strojevi buše, polažu neke kablove; na predjelu gdje su sagrađene građevine UPOV-a, iza glavne upravne zgrade, već neko vrijeme postavljen je zidić koji opasuje veliko područje iza zgrade, a gdje, prema navodima nekih djelatnika na gradilištu, treba doći prostor za smještaj vozila gradske čistoće te servisna radionica istih vozila. Investitor navedenih radova je Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o..

Nadalje, prije dva mijeseca započeti su i radovi investitora HEP Operatera distribucijskog sustava doo, Elektroprimorje Rijeka na izgradnji 10(20)kv kabelskog priključka za TS 10(20)0,4 kv UPOV-Mali Lošinj, a da do današnjeg dana nisu završeni; stoje otkopani dijelovi kanala, nabacano je kamenje i pijesak, stoje ostavljeni strojevi i sve to neposredno iznad plaže Zagazinjine te u neposrednoj blizini naselja Zagazinjine (naselje ima preko devedeset obiteljskih kuća od kojih se gotovo svaka, već 30-tak godina, bavi i iznajmljivanjem turističkih kapaciteta).

Navedeni radovi polaganja energetskog kabela su, nakon peticije građana naselja od 25.3.2015.god., preusmjereni drugom lokacijom (kroz šumu, a ne preko naših nogostupa kako je investitor namjeravao), a da za iste, vjerujemo, nije ishođena potvrda glavnog projekta, a koja nije bila izdata ni za prvotno namjeravanu trasu. O svemu posjedujemo fotodokumentaciju.

Mi stanari naselja Zagazinjine, koji gotovo graničimo sa UPOV-om Mali Lošinj i povezani smo istom prometnicom kroz naselje, nemamo službenih informacija lokalne zajednice ni investitora o tome što je predviđeno graditi građevinskom dozvolom za UPOV Mali Lošinj, kako će kompleks - objekt u konačnici izgledati, kako će se rješiti vanjski izgled područja i njegovo "maskiranje" odgovarajućim hortikulturnim uređenjem, kakva će biti radna organizacija postrojenja, koje službe će u postrojenju djelovati i sl. Ovo je iznimno važno za relativno novo naselje Zagazinjine i njegove stanovnike te turiste i goste koji već godinama ljetuju u našim obiteljskim kućama.

Mi stanovnici ovog dijela Malog Lošinja imamo pravo znati hoće li (i koliko će) izgradnja UPOV-a Mali Lošinj utjecati na našu kvalitetu života i našu egzistenciju! Stoga zahtjevamo od nadležnih službi da nam se, sukladno pravu na pristup informacijama, hitno dostave podaci što je građevinskom dozvolom predviđeno izgraditi na navedenoj lokaciji UPOV-a, je li sve izgrađeno u skladu s istom te što se eventualno još predviđa investirati. Tražimo od nadležnih institucija da na terenu utvrde činjenično stanje, da nam se građevinska dozvola dostavi na uvid odnosno da se pozovu predstavnici stanovnika kako bi se isti upoznali sa projektom te usaglasili optimalan načini korištenja objekta koji nikako ne bi smio ugrožavati našu dosadašnju kvalitetu i standard življenja.

Obzirom na činjenicu da se ulažu velika sredstva iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji u konačnici svi mi otplaćujemo i otpalaćivati ćemo još godinama, pa i stanovnici ovog naselja, imamo pravo znati izvode li se radovi u skladu sa natječajnom dokumentacijom i dozvolama.

Moramo napomenuti da je u Pozivu za nadmetanje Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, montaža, testiranje i primopredaja UPOV grada Malog Lošinja, Klasa: 325-04/10-03/133, Urbroj: 374-1-15-14-211 od 19. II. 2014. (103) bilo predviđeno sljedeće, citiramo: "da izvođač započne s radovima na građevinama početkom lipnja 2014., a završi najkasnije za 11 mjeseci. Vrijeme puštanja u rad uređaja je 4 mjeseca, tako da je ukupno vrijeme za završetak svih aktivnosti 15 mjeseci (vrijeme za usluge projektiranja, izrade, dobave, izgradnje, montaže, testiranja i primopredaje). U ukupno vrijeme uključena je i zabrana izvođenja radova u turističkoj sezoni (15. 6. – 15. 9). Puštanje u rad i testiranjeuređaja planirano je od početka svibnja do kraja kolovoza 2015.".

Navedeno se ne poštuje, radovi kasne te se izvode u periodu ovogodišnje turističke sezone; nije izvjesno postojanje potvrde glavnih projekata za sve što se izvodi, gradilište je otvoreno na dvije "fronte", izgleda očajno, nepropisno i nagrđuje izgled cijelog predjela, a to nije dobra slika za grad Mali Lošinj i njegov turizam (kojeg smo čekali gotovo devet mjeseci, a trajat će, nažalost, dva - tri mjeseca, ako turisti ne odu prije zbog buke radova i naruženog izgleda)!

Molimo za hitno djelovanje,

s poštovanjem
GRAĐANI GRADA MALOG LOŠINJA
u potpisu 75 građana