Hrvatska bi kršila međunarodne obveze

Korisnička ocjena:  / 0
LošeNajbolje 

dupini Smanjenjem tj. ukidanjem statusa zaštite Lošinjskom rezervatu za dupine Republika Hrvatska grubo bi prekršila niz prihvaćenih međunarodnih obveza koje imaju za cilj zaštitu pojedinih ugroženih životinjskih vrsta, priopćava eko koordinacija lošinjskih udruga.

Smatramo neprihvatljivom najavu Ministarstva kulture o mogućnosti smanjenja kategorije zaštite i površine Lošinjskog rezervata za dupine koji se proteže uz istočnu obalu Cresa i Lošinja.

dupini Podsjećamo da je Ministarstvo kulture u srpnju 2006. godine donijelo rješenje o preventivnoj zaštiti dijela mora uz istočne obale otoka Cresa i Lošinja u kategoriji posebnog rezervata - rezervata u moru temeljem Stručne podloge koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode. Posljednji uznemiravajući podaci govore da je u posljednjih petnaestak godina na predmetnom području došlo do smanjenja populacije dobrih dupina za čak 40%. Također, zbog ubijanja, onečišćenja mora, buke i prelova ribe druga vrsta dupina koja je obitavala u ovom području (obični dupin - Delphinus delphis) već je izumrla.

Posebno je potrebno naglasiti da je Vlada Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN109/2007) ovo područje proglasila dijelom Nacionalne ekološke mreže, a  čime je ovo područje identificirano kao kandidat za ekološku mrežu Europske unije NATURA 2000.

Smanjenjem stupnja zaštite izgubio bi se sam smisao proglašenja ovog rezervata s obzirom da kategorija koja se razmatra (Zaštićeni krajolik) ne može biti kategorija zaštite kojom se štite pojedine životinjske vrste. Također, smanjenjem tj. ukidanjem statusa zaštite Lošinjskom rezervatu za dupine Republika Hrvatska grubo bi prekršila niz prihvaćenih međunarodnih obveza koje imaju za cilj zaštitu pojedinih ugroženih životinjskih vrsta (Sporazum o zaštiti kitova u Crnom moru, Sredozemnom moru i Atlanskom oceanu - ACCOBAMS, Aneks 2 Direktive o staništima EU, Bernska, Bonnska, Barcelonska konvencija, CITES).

Smanjenjem stupnja zaštite omogućili bi se i značajni zahvati u okoliš kao što je npr. predložena gradnja marine u mjestu Nerezine do 400 vezova. Naime, buka i uznemiravanje identificirani su kao ključni faktori koji imaju negativan utjecaj na dupine, te u slučaju dodatnog, značajnog povećanja prometa ovim područjem možemo očekivati potpuno napuštanje ovog područja od strane ove kritično ugrožene zajednice dobrih dupina. Planirati gradnju takve marine unutar rezervata i u malom mjestu od svega 300 stanovnika, smatramo protivno načelima održivog razvoja i prevladavanjem pojedinačnih interesa nad interesima lokalne zajednice i interesima Republike Hrvatske u cjelini.

Istovremeno podsjećamo da smo već 2006. godine upozorili na činjenicu da Grad Mali Lošinj pokušava pomoću novog prostornog plana smanjiti stupanj zaštite Lošinjskom rezervatu dupina suprotno Rješenju Ministarstva kulture, iako je zaštićeno područje svega nekoliko mjeseci ranije proglašeno uz deklarativnu podršku te iste gradske vlasti.

Zbog svega navedenoga uputiti ćemo prosvjedno pismo svim relevantnim svjetskim institucijama i stručnjacima i upozoriti na opasnost koja prijeti prvom rezervatu za dupine na Mediteranu.

Tražimo da Ministarstvo kulture ne poduzima nikakve korake vezane uz smanjenje kategorije zaštite i površine Lošinjskog rezervata za dupine i da Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Državni zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova Priroda provedu otvorenu i strukturiranu javnu raspravu u kojoj će informirati sve dionike o mogućnostima provedbe mjera zaštite, te nakon provedenih konzultacija sa dionicima predlože pravilnik o mjerama zaštite i korištenja prostora zaštićenog područja.

 

EKO KOORDINACIJA UDRUGA:

Centar za zdravo odrastanje Mali Lošinj, Društvo za zaštitu životinja Mali Lošinj, Ekokvarner Cres - Lošinj, Plavi svijet Veli Lošinj, PostPesimisti Mali LošinjŽenska grupa Lošinj

Za eko koordinaciju udruga

Manuela Filipas