Laž kao modus operandi

Korisnička ocjena:  / 6
LošeNajbolje 

Kako je gradonačelnički mandat započela tako će ga aktualna gradonačelnica i završti – lažima. Započela ga je s laži o Lošinju kao prvom od 1000 otoka da bi ga završavala – pored ostalog – s laži da je 6,5 milijuna kuna od prodaje stare osnovne škole na računu Grada. Između tih dviju laži odvija se ovaj žalosni i po građane štetan mandat ispunjen osim lažima i obmanama, pogrešnim potezima, štetnim odlukama, klečanjem pred velikim investitorima i prosinačkim rasprodajama nekretninama 

Nedostatak vizije, izostanak osobne radne etike i dokazanu organizacijsku nesposobnost pokušava prikriti sponzoriranim PR prilozima u medijima i prenemaganjem na društvenim mrežama uz lažne osmijehe te ispraznom retorikom u žanru političkog kiča. Svi ovi trikovi služe joj da bi promašeni mandat prikazala kao blještav i uspješan. U pozadini su samo jad i čemer vladanja Gradom utemeljenog na manipuliranju, laganju, prikrivanju, lažnom prikazivanju, obećanjima i prijetnjama.

Razdražena gradonačelnica
Očito razdražena javnim istupima ironično nazvanih „lokalnih stručnjaka za državnu reviziju", a svjesna katastrofalnog nalaza revizije, gradonačelnica je – mora se priznati – raspravu na sjednici Gradskog vijeća s nalaza revizije Grada Malog Lošinja za 2019.g. lukavo skrenula na poslovanje Grada od 2013. do 2020. g. Ni svojoj izvjestiteljici nije dozvolila da uvodno nešto progovori već je skočila za govornicu i samovoljno uzela riječ da bi pričala o svemu i svačemu osim o nalazu revizije za 2019. g.

Prema onom što je govorila predmet revizije nije bilo poslovanje Grada 2019. godine već poslovanje od 2013. do 2020. g. Tvrdnji da revizije za 2019. godinu nije bilo, iako je očito da se ta godina nalazi unutar razdoblja revizije od 2013 do 2020. godine, teško je naći pravi atribut, a da se ostane u granicama političke korektnosti. Zanimljivo je da se ograđivala od vlastite odgovornosti za poslovanje Grada od 2013. do 2019. g., kao da je tada bila teta u vrtiću, a ne zamjenica gradonačelnika i gradonačelnica. Valjda je zaboravila da je od 2013. do pred kraj 2016.g. bila zamjenica gradonačelnika, a od 2016. do svibnja 2017. g. obnašateljica dužnosti gradonačelnika, a nakon toga gradonačelnica. Pored svega toga ona se ne osjeća odgovornom za poslovanje Grada!

Nakon ovog pokušaja manipuliranja činjenicama upustila se u razglabanje o potraživanjima Grada, ali ne onih koje je propustila naplatiti i koja su istaknuta u nalazu revizije za 2019. g. (koje, prema njezinoj tvrdnji, nije bilo u reviziji za period od 2013. do 2020. godine) već se ulovila potraživanja od 31. prosinca 2020.g. – koja nisu bila predmet revizije. Od potraživanja Grada iz 2019. g. pobjegla je k'o vrag od tamjana. O tim nenaplaćenim dugovima nije rekla niti riječi. Da se podsjetimo što je Državna revizija navela u svom nalazu za 2019.:

„Činjenice koje su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja opisane su u nastavku.

- Ukupna potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine koncem godine iznose 21.616.578,00 kn. Dospjela potraživanja iznose 18.161.723,00 kn, od čega se na potraživanja starija od godinu dana odnosi 14.680.575,00 kn. Prema pregledu potraživanja po vrsti prihoda, dospjelosti te poduzetim mjerama naplate sa stanjem na 31. prosinca 2019., za potraživanja u iznosu od 841.047,00 kn poduzete su mjere naplate (tužbe, ovrhe i ugovaranje obročnog plaćanja). Za preostala potraživanja u iznosu od 17.320.676,00 kn ili 95,4 % dospjelih potraživanja, osim opomena, druge mjere za naplatu nisu poduzimane."

Da bi sakrila poraznu činjenicu da za 95,4 % potraživanja u 2019. nije poduzela mjere za naplatu vijećnicima je za vrijeme trajanja sjednice, a ne sedam dana prije sjednice, kako je to morala prema Poslovniku, predočila za tu priliku kreiranu, excel tablicu naziva „Ukupna potraživanja s mjerama" s navodnim stanjem na da 31. 12. 2020.g. Ovaj uradak neformalnog karaktera bez zaglavlja, pečata i potpisa odgovorne osobe gradonačelnica je iskoristila kako bi manipulirala vijećnicima i demantirala službeni dokument koji je izradila Državna revizija. A sve to da bi se obranila od optužbe da za 95,4 % dospjelih potraživanja 2019. godine, osim navodnog slanja opomena, što je nedokazivo, nije poduzimala druge mjere naplate. Neoborivu tvrdnju pokušala je demantirati prigodno sklepanim neslužbenim dokumentom o potraživanjima na dan 31.12.2020. i tvrdnjom da je za 85% tih potraživanja poduzela mjere naplate godinu dana kasnije. Naravno, umjesto o dugogodišnjem toleriranju dugova svoje obitelji raspričala se o dugu koji je nastao krajem 2020.g., a temeljem pravomoćne sudske presude za gradsku vijećnicu. Budući da Državna revizija nije revidirala poslovanje Grada u 2020. godini, a kako je gradonačelnica dokazana lažljivica, njezinu tvrdnja o poduzimanju radnji za naplatu 85% potraživanja temeljem neslužbenih tablica u 2020. g. treba uzeti s ozbiljnom rezervom. Sve i da su podaci iz te tablice istiniti, a nisu, to ne mijenja činjenicu koju je utvrdila Državna revizija da Grad nije u 2019. godini poduzeo ozbiljne mjere naplate za 95,4% potraživanja.

Gradska vijećnica kao smokvin list
Revizija se bavila i slučajem gradske vijećnice ali ne u vezi s potraživanjima Grada i propusta naplate potraživanja, kako je to na sjednici Vijeću podmetala prva gradska manipulatorica. Grad u 2019. g. nije imao potraživanja već samo sudski spor za vijećnicu. Državna revizija je zamjerila Gradu u slučaju vijećnice to što je pogrešno knjižio transakcije vezano za njeno stjecanje, pa su revizori naveli da je ukupno plaćenih 5,3 milijuna kuna Grad knjižio dvostruko i na dva mjesta. Vijećnica je u gradskim poslovnim knjigama knjižena kao vlastita imovina u iznosu od 11,4 milijuna kuna i to na dva mjesta. Jednom kao vlastita imovina u iznosu od 7,7 milijuna, a istovremeno i kao imovina u pripremi od 3,7 milijuna kuna. To su bili jedini prigovori revizora za postupanja Gradu u nalazu za 2019. g. u vezi s vijećnicom. O potraživanjima Grada za vijećnicu nema ni slova u nalazu revizije. Ipak za potrebe izbjegavanja priče o dvostrukim i duplo većim iskazivanjima ulaganja i u osnovi skandaloznom nalazu revizije gradonačelnica je bajala o potraživanjima Grada. Radi skretanja pažnje s merituma stvari – skandaloznog nalaza – ali i frustriranosti zbog pisanja jednog od „lokalnih stručnjaka za državnu reviziju" gradonačelnica je za vrijeme rasprave o reviziji dala vijećnicima tablicu s potraživanjima grada na dan 31.12.2020. iako 2020. nije bila predmet revizije gdje se na drugoj stranici prigodno sklepane tablice nalazi iznos potraživanja od gotovo 4 milijuna kuna za koji sugerira da se odnosi na vijećnicu. Ta i takva tablica govori o načinu rada gradonačelnice, odnosno sposobnosti, stručnosti i dignitetu njenih službenika koji su spremni ispunjavati njene naloge pa, bili oni i naredbe za krivotvorenje podataka. Kao što je autor ovoga članka već najavio slučaj vijećnica će biti predmet posebnog članka. S osobitim zadovoljstvom će pisati o temi koja će do kraja razgoliti njezine sposobnosti i etičnost njenih stručnih službi.

Laganje o stanju na žiro račinu računa
Problem gradonačelnice nije samo njena nedoraslost funkciji koju obnaša nego i to što svoju politiku temelji na lažima. Primjera je mnogo, ali za ovu priliku može se navesti laž sa zadnje sjednice Gradskog vijeća na kojoj je ponovno lagala da na računu Grada ima 6,5 milijuna kuna od prodaje osnovne škole. To ja tek mala varijacija laži izrečenoj na jednoj od prethodnih sjednica kad je na pitanje vijećnika Martusilovića odgovorila da su ta sredstva oročena uz banci. Uzgred rečeno, Revizija navodi da je u 2019. g. Grad od kamata na svoja sredstva imao prihoda u iznosu od 30,30 kuna, ali i trošak plaćanja zateznih kamata od gotovo 200.000 kuna. Da bi mogla i dalje lagati i manipulirati s 6,5 milijuna kuna od prodaje osnovne škole odbila je vijećnicima koji su to više puta tražili dati na uvid izvode bankovnog računa Grada. Razlog tom odbijanju mogla bi biti činjenica da su tih 6,5 milijuna kuna nenamjenski potrošeni.

A da je spremna lagati o stanju na računu utvrdila je i Državna revizija u svom nalazu. U financijskim izvještajima je prikazano da na dan 31.12.2019. na računu bilo 8.662.828,00 kn. Revizija je utvrdila da je to laž, odnosno da su ta sredstva pogrešno prikazana jer su u njih uključena i sredstva koja nisu na računu Grada, a koja se odnose na sredstva od ustupljenog dijela poreza na dohodak namijenjen financiranju projekata od interesa za razvoj otoka u iznosu od 4.682.800,00. Dakle, Revizija je konstatirala lažno navedenih gotovo pet milijuna kuna kojih stvarno nema na računu. Time je utvrdila da na računu Grada 31.12.2019. može biti najviše 3.362.668,00 kn. A stvarno Grad nije na računu imao ni toliko. No ovakvim nalazom Revizija je gradonačelnicu ulovila i u laži da ima 6,5 milijuna kuna na računu od prodaje stare osnovne škole. Školu je prodala i naplatila u prosincu 2019. što bi značilo da je na računu Grada 31.12.2012. moralo biti više od 6,5 milijuna kuna a ne 3.362.668,00 kako to navodi revizija.

Potemkinovo gradilište u Ćunskom
O sklonost gradonačelnice laganju i manipuliranju govori i nedavno lažno otvaranje dva gradilišta u Ćunskom. 27. prosinca 2020. g. prijavila je dva gradilišta u Ćunskom, a da ni jedan vijećnik o tome vjerojatno nema pojma. O tome će saznati u predizbornoj kampanji. U prijavi gradilišta na kojem će se navodno graditi višestambene zgrade kao izvoditelja radova navela je tvrtku Radnik Križevci, a nadzor UOI Mario Hofman. No to nije istina ili ne može biti istina jer je Grad tek 21. siječnja 2021. objavio plan javne nabave za tekuću godinu u kojem je navedno da se u veljači planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave s planiranim iznosom od 4,8 milijuna kuna. Iako još nije provela postupak izbora izvoditelja radova gradonačelnica je već uvela svog omiljenog poslovnog partnera Radnik Križevci u posao i započela radove. Kao što je spremna javno lagati i manipulirati pred Gradskim vijećem da su novci od prodaje osnovne škole na računu Grada još joj je lakše potpisivati neistinite službene isprave. Na primjer, lažno prijaviti početak radova. Tako radi gradonačelnica Grada Malog Lošinja.

Umjesto da se bavi svakodnevnim kreiranjem laži gradonačelnci bi bilo bolje da se koncentrira na svoj posao i da prati izmjene zakona i propisa. Tada se ne bi desilo da joj Statut Grada Malog Lošinja u pola mandata bude nezakonit. Takav je i sad. Prema odredbama zadnjih izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. g. potrebno je do 24. veljače 2021. izmjeniti Statut s obzirom da je novi Zakon odredio broj vijećnika prema broju upisanih birača, a prema kojem će buduće Gradsko vijeće Malog Lošinja imati manji broj vijećnika. Imat će ih 13. Naravno, gradonačelnici je promakla i obveza usklađenja statuta prema prethodnoj izmjeni istog zakona. Tako je u Statutu Grada Malog Lošinja i dalje za njegovu kontrolu zadužen sada već davno ukinuti Ured državne uprave. Ni obavljena državna revizija a ni zakonitost rada i važećih akata nisu predmet interesa gradonačelnice. U njezinom fokusu su „lokalni stručnjaci za državnu reviziju".