Ignoriranje javnosti

Korisnička ocjena:  / 8
LošeNajbolje 

povjerenikOvog ljeta sam Povjereniku za informiranje (dalje PI) poslao predstavku na postupanja Grada Malog Lošinja u postupcima koje određuje Zakon o pravu na pristup informacijama. U predstavci sam naveo da Grad Mali Lošinj ima ozbiljnih problema sa Zakonom o pravu na pristup informacijama na svim razinama. Službene mrežne stranice su nepregledne i ne sadrže sve nužne informacije. Prema zahtjevima za pristup informacijama Grad Mali Lošinj se odnosi na ignorantski način. Zahtjeve za pristup informacijama Grad Mali Lošinj, odnosno Službenica za informiranje doživljava kao smetanje u poslu ... 

Rokove za ispunjavanje zahtjeva ne smatra(ju) obvezujućim, pa niti orijentacijskim. Na zahtjev će odgovoriti ili dostaviti traženo kad im bude zgodno, kad budu imali vremena ili kad sami procjene da je vrijeme za odgovor. Javna savjetovanja za opće akte provode prema sličnim voluntarističkim principima. Javne rasprave za opće akte ne provode uvijek, a kad se provode u pravilu traju od 7 do15 dana. Javnu raspravu često skraćuju i nakon objave javne rasprave, odnosno nakon što je ista već započela. Opće akte koji su u javnoj raspravi i na koje su stigle primjedbe ne usvajaju već usvajaju bitno promijenjene opće akte koji nisu bili u javnoj raspravi ... I pored nebrojenih upozorenja, Grad Mali Lošinj tvrdoglavo ustraje na kršenju zakonskih odredbi o javnom savjetovanju pa prisiljava građane da se obraćaju za to nadležnom tijelu da u okviru svojih ovlasti i dogovornosti poduzme zakonom predviđene radnje da primora Grad Mali Lošinj na zakonito postupanje. Osobno, kao pojedinac sam puno pokušavao, ali malo sam postigao. Nadam se da će Povjerenik za informiranje imati više uspjeha. 

Ignoriranje institucije Povjerenika za informiranje
Na moju predstavku Povjerenik za informiranje je Gradu Malom Lošinju, 17. kolovoza. 2018. uputio upozorenje i zahtjev da mu se dostavi traženo očitovanje u roku od 15 dana. Naravno, Grad Mali Lošinj i Službenica za informiranje nisu impresionirani ni institucijom PI, pa ne reagiraju u roku kako je to traženo. Dana 21. rujna, PI požurnicom se obraća Gradu da dostavi traženo. Nakon dugog oklijevanja Grad i Službenica za informiranje su se ipak udostojili i PI dostavili traženo očitovanje. Nakon toga je PI proveo zakonom određeni postupak i dana 13. prosinca 2018. poslao Gradu Malom Lošinj upozorenja i zahtjeve za postupanjem kako bi svoju praksu korigirali i počeli raditi sukladno odredbama, smislu i duhu Zakona o pravu na pristup informacijama. PI je utvrdio da i prilikom ispunjavanja zahtjeva kojim Grad djelomično ograničava pristup traženim informacijama griješi jer ne obrazlaže razloge ograničenja niti provodi test razmjernosti i javnog interesa te ne donosi rješenje o tome.

Ignoriranje Zakona
U pogledu proaktivne objave informacija PI navodi da je Grad Mali Lošinj izradio nove internetske stranice. Pregledom istih utvrdena je povreda članka 10. stavka 1. Zakona u sljedećim točkama:

- GML ne objavljuje zakone i ostale podzakonske propise koji se odnose na djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela u elektronskom obliku/ili putem poveznica;
- nisu objavljena izvješća o radu gradonačelnice. Ako ista postoje unutar zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća ili Službenog glasila, potrebno ih je izdvojiti i objaviti u rubrici vezanoj uz gradonadelnicu. Takoder, potrebno je objaviti strategije koji se odnose na djelokrug Naslova;
- GML ne objavljuje u cijelosti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadleznosti i nadinu pristupa i ponovne uporabe, konkretno registar pravnih propisa, kojeg je prvotno potrebno izuzeti iz službenog vjesnika TJV i samostalno objaviti registar koncesija;
- pružanje javnih usluga elektroničkim putem nije omogućeno u potpunosti s obzirom da su u rubrici "Obrasci" neki obrasci objavljeni u .pdf formatu koji ne omogućuje elektronsko popunjavanje te ih treba objaviti u za to prikladnom formatu, na primjer Ms word.doc;
- tijela javne vlasti trebaju objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, ukljućujući popis korisnika i visinu iznosa. Grad ima rubriku "Financijske potpore i stipendije", ali u njoj nisu objavljene informacije sukladno ovoj točki članka 10. stavka 1 . Zakona;
-tijela javne vlasti trebaju objavljivati informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava. Grad ima rubriku "Javna nabava", ali u njoj nisu objavljene informacije sukladno ovoj točki dlanka 10. stavka 1 . Zakona;
- u rubrici "Natječaji" objavljeni su oglasi za prijem u službu na određeno vrijeme no nisu objavljeni ishodi oglasnog postupka. Navedeno znači da je potrebno objaviti ime i prezime izabranog kandidata i stupanj stručne spreme;
- nisu objavljene informacije o imenima voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontak;
- ne objavljuju se zaključci sa službenih sjednica Gradskog vijeća;
- u rubrici ,,pristup informacijama,, spominje se i objavljen je nevažeći Zakon i Katalog informacija, kojeg treba ukloniti, jer od stupanja na snagu Zakona tijela javne vlasti imaju obvezu proaktivne objave informacija, a ne objavu navedenog Kataloga;
- u pogledu obveze savjetovanja s javnošću GML navodi da je usvojen i objavljen Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu. Medutim, pregledom rubrike "Savjetovanja s javnošću" isti nije pronađen. Također, s obzirom da je kraj godine, sukladno članku 11. stavku 5. Zakona, potrebno je objaviti i plan savetovanja s javnošću za 2019. godinu.

Povjerenik za informiranje na kraju nalaže Gradu Malom Lošinju da ubuduće rješava zahtjeve za pristup informacijama u zakonskim rokovima, da ubuduće provodi test razmjernosti i javnog interesa te da vodi računa da se u slučaju ograničenja pristupa traženoj informaciji u cijelosti ili djelomično donosi rjesenje o odbijanju zahtjeva (u cijelosti ili djelomično), da ispuni obvezu proaktivne objave informacija iz članka 10. stavka 1.Zakona.

O poduzetom, potrebno je dostaviti izvješće s dokazima o postupanju (poveznicama na kojima su objavljene potrebne informacije) u roku od 10 dana od dana zaprimanja ovog akta.

Prilično sam siguran da Grad Mali Lošinj, odnosno Službenica za informiranje, koja se inače javno hvali svojim sposobnostima da skriva informacije od nepoćudne javnosti, trenutno ima pametnijeg i važnijeg posla nego li je to informiranje javnosti te da će traženo izvjeće s dokazima dostaviti tek nakon par požurnica Povjerenika za informiranje.

"Bermudski" trokut građanin - Grad - povjerenik za informiranje