Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Fatamorgana marina Čikat

Korisnička ocjena:  / 15
LošeNajbolje 

fatamorganaO fenomenu marine "Čikat" bilo je više članaka na ovoj stranici, a neposredni povod za pisanje o toj temi bili su tiskani cjenici i reklame za "marinu Čikat" koja ni teoretski nije mogla postojati drugačije do kao kao birokratska fatamorgana. U više članaka, s više aspekata sam se bavio fenomenom "marine Čikat", a u zadnjem članku pod naslovom Nazovi G. radi kategorizacije bavio sam se s kategorizacijom marine "Stari gat" izdane 3.kolovoza 2015. godine pod KL: UP/I 335-05/15-06/3 koju je potpisao stavnoviti Glušac. Tada sam postavio i pitanje kako je moguće imati kategorizaciju marine s 50 vezova u moru koja u naravi ne postoji i koja je po prostornim planovima nemoguća. 

Odgovore sam potražio u Zakona o pružanju usluga u turizmu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma. Ministarstvu turizma sam poslao analizu neusklađenosti Zakona o pružanju usluga u turizmu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma koja je pokazala da postoje pravne rupe u pravilniku koje omogućavaju kategoruirazije nelegalnih marina kakv je marina "Stari gat" ili "Čikat" svejedno kako je zvali. U analizi sam utvrdio da Pravilnik suprotno Zakonu ni u jednoj svoj odredbi ne zahtijeva utvrđivanje legalnosti nautičke luke kao ni legalnosti obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru. Zakon utvrđuje da se nautički turizam obavlja u lukama nautičkog turizma a da se usluge smiju pružati "ako ishodi rješenje da su ispunjeni uvjeti za pružanje tih usluga propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te uvjeti propisani drugim propisima bez kojih se prema tim propisima ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti" a sam pravilnik uopće ne utvrđuje ispunjenje tih uvjeta. Npr. Pravilnik ne traži ni uporabnu dozvolu. Također Zakon izričito utvrđuje da se ne mogu obavljati usluge u nautičkom turizmu ako pravna ili fizička osoba nema koncesiju za korištenje luke nautičkog turizma a samim pravilnikom se ne traži dokaz o tome - koncesija. Takvim nepreciznim i neozbiljnim pravilnikom koji je suprotan zakonu, ministarstvo može kategorizirati marinu koja je nelegalna, koja nema  uporabnu dozvolu niti postoji koncesija za to. 

Na to sam od Ministarstva turizma dobio odgovor s obrazloženjem da je to nemoguće. Citiram odgovor Ministarstva turizma:

• "...najljepše zahvaljujemo emailu i prijedlozima odnosno analizi neusklađenosti Zakona o pružanju usluga u turizmu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma, te u nastavku dostavljamo objašnjenje:

Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) u članku 47. propisuje da je za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu potrebno ishoditi rješenje.

Za ishođenje rješenja potrebno je ispuniti uvjete propisane:
- Zakonom o pružanju usluga u turizmu,
- propisima donesenim na temelju ovog Zakona (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma, NN 72/2008),
- drugim propisima (Zakon o građenju - akt o uporabljivosti),
- te ishoditi koncesiju za korištenje luke nautičkog turizma.

Za ishođenje rješenja je potrebno ispuniti sve uvjete propisane ovim Zakonom (Pravilnik, akt o uporabljivosti, koncesija) i ti uvjeti se ne propisuju Pravilnikom već se ispunjavaju po sili Zakona.
Ono što je propisano Zakonom nije potrebno još jednom dodatno propisivati Pravilnikom. Uvjeti propisani Pravilnikom, u okviru Zakona, odnosno standardi koji čine proizvod prepoznatljiv na tržištu, samo su jedan od uvjeta koje je potrebno ispuniti prema Zakonu. Iz navedenog, ne postoji mogućnost da se u upravnom postupku kategorizacije marina kategorizira „marina koja je nelegalna".

Konačno, Zakon nedvosmisleno propisuje uvjete koje Ministar propisuje Pravilnikom i to u članku 46. Stavku 4.: „(4) Ministar pravilnikom propisuje vrste i kategorije luka i plovnih objekata nautičkog turizma, minimalne uvjete koje moraju ispunjavati luke nautičkog turizma te kategorije i način kategorizacije luka i plovnih objekata nautičkog turizma.". Ti uvjeti su propisani Pravilnikom i to je u istome napisano u članku 1.: „Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, minimalni uvjeti, kategorije i način kategorizacije luka nautičkog turizma.". Za propisivanje drugih zakonskih uvjeta u Pravilniku (koncesija, uporabljivost i drugo) Zakon ne daje ovlaštenja.

 U odgovoru na takav stav Ministarstvu turizma pišem:

• "Sa sadržajem odgovora na žalost nisam zadovoljan. Prije rasprave o Vašem odgovoru želim Vas podsjetiti na slijedeće bitne činjenice vezane za moj upit odnosno primjedbu o zakonitosti pravilnika:

1. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli u članak 52. stavku 2. stoji odredba: "U zahtjevu ugostitelj navodi podatke o tvrtki ugostitelja (adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, broju, vrsti i površinama modula smještajnih jedinica, ugostiteljskim sadržaji s kapacitetima i dr.) te prilaže registraciju tvrtke, dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine i drugu dokumentaciju po potrebi;
2. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) u članak 45. stavku 3. se utvrđuje da zahtjevu (za kategorizaciju) se prilaže sljedeća dokumentacija: dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora i akt o uporabljivosti objekta (uporabna dozvola i drugo);
3. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, u članak 28. u stavku 2. zahtijeva dokaz o pravu korištenja i akt o uporabljivosti građevine.;
4. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16) u članak 48. stavak 2 utvrđuje da u zahtjevu ugostitelj ...prilaže registraciju tvrtke, dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine.
Dakle svi pravilnici o kategorizaciji zahtijevaju dokazivanje prava korištenja prostora a što bi u slučaju kategorizacije marina bila odgovarajuća koncesija o korištenju pomorskog dobra, i akt o uporabljivosti građevine. Iako se radi u konkretnom o objektima na pomorskom dobru, za kategorizaciju marina Pravilnik ne traži ni dokaz o pravu korištenja prostora a niti akt o uporabljivosti a svi ostali pravilnici o kategorizaciji zahtijevaju dokaze o tome. Dakle za kategorizirati privatne hotele, ugostiteljske objekte, apartmane, sobe i sl. ministarstvo pored toga što su to uvjeti koje se moraju ispuniti po "sili zakona" pravilnicima utvrđuje da se moraju dokazati u postupku kategorizacije. U postupku kategoriziranja marina to se pravilnikom ne traži?
Iako su koncesija i uporabna dozvola conditio sine qua non za kategorizaciju, pravilnik o kategorizaciji marina ne utvrđuje postojanost toga uvjeta jer je to obveza po zakonu??? Teško shvatljivo i neobrazovanim i prosječno inteligentim osobama.
Upravni postupak kategorizacije marina se provodi prema Pravilniku u razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08) i stranka koja pokreće upravni postupak mora ispuniti uvjete iz pravilnika. S obzirom da pravilnik ne traži dokaze o pravu korištenja prostora ni akt o uporabljivosti teoretski je moguće kategorizirati i nelegalne marine a na žalost to se događa i u praksi.
A, ako ne uskladite pravilnik s Zakonom te će se i u buduće događati iako je to u suprotnosti s zakonom. Poznato mi je da se također priprema jedan takav postupak, kategoriziranja nelegalne marine u uvali Čikat u Malom Lošinju a što planira Jadranka hoteli d.o.o.. Iako investitor Jadranka hoteli d.o.o. nema valjanu koncesiju za marinu Čikat a niti postoji građevinska dozvola pa posljedično niti uporabna dozvola za marnu već imaju cjenik i oglašavaju odnosno reklamiraju Marinu Čikat te će ostvarivati nelegalne prihode."

U to vrijeme, na pitanje o legalnosti gradnje marine Čikat iz Jadranka hotela izjavljuju:

• "Na predmetnoj lokaciji, 'Jadranka hoteli' je, sukladno namjeni iz prostorno-planske dokumentacije, ugovoru o koncesiji i dozvolama za realizirane projekte-zahvate, ishodilo odgovarajuće rješenje o kategorizaciji (dozvolu za rad) od strane Ministarstva turizma, temeljem kojega uredno obavlja dozvoljenu djelatnost, a što dokazuju i zapisnici o izvršenim kontrolama nadležnih tijela u prethodnom razdoblju".

Provjeravajući tu izjavu na stranici Ministarstva turizma u registru koncesija pod rednim brojem 8574, iako šokantno, pokazuje se istinitorst tvrdnje-stvarno postoji kategorizacija marine "Stari gat". To je naravno bila potvrda početne teze o lošem pravilniku koji omogućava čuda. Tada, 17.lipnja podnosim prijavu Minstarstvu turizma slijedećeg sadržaja:

• "Nastavno na korespodenciju koju smo vodili na temu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji marina (NN 72/08) i na primjedbe da pravilnik zbog svojih pravnih nedostataka omogućava kategorizaciju nelegalnih objekata-marina ponovno Vam se obraćam. U svom prethodnom podnesku sam naivno utvrdio da Jadranka hoteli d.o.o. planiraju kategorizirati nelegalnu odnosno nezakonitu marinu. Oni su to već učinili. Pregledom evidencijekategorizacija koje vodi ministarstvo u kategoriji marina pod rednim brojem 8574 nalazi se kategorizacija marine "Stari gat" Jadranka hotela d.o.o.. To je povod ovom obraćanja a na žalost i potvrđuje osnovnu tezu da je Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji marina (NN 72/08), nepotpun i s puno postupovnih manjkavosti a što omogućava u konačnici kategorizaciju nelegalnih marina. U konkretnom slučaju se pokazuje i nepostojećih marina odnosno pravilnik omogućava kategorizaciju marina koje se tek planiraju izgraditi. Zbog toga sam u drugom postupku od Vašeg ministarstva a po proceduri i pravu Zakona o pravu na pristup informacijama pokrenuo postupak radi detaljnog uvida u postupanje ministarstva i osoba koje su bile u povjerenstvu. Neovisno o tome što još nemam sve podatke o postupku te kategorizacije s punom sigurnosti i odgovornosti mogu utvrditi da je kategorizacija marine "Stari gat" po zahtjevu Jadranka hoteli d.o.o. nezakonita.
Jadranka hoteli d.o.o. su preuzeli koncesiju od prethodnog koncesionara za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem "Stari gat" a u okviru koje koncesije se omogućuje do 20 vezova a za privez i za potrebe koncesionara, spasilačku službu i sl.. Dakle Jadranka hoteli nemaju koncesiju za luku nautičkog turizma već za sportsko, rekreacijski, ronilački centar.
Jadranka hoteli d.o.o. su dana 25.05.2017. godine ishodila lokacijsku dozvolu Kl.:UP/I350-05/17-03/7; Ur.br.: 2170/1-03-05/3-17-7. Lokacijska dozvola još nije ni pravomoćna a izdana je za izgradnju privezišta.
Prostornim planovima konkretno, detaljnije određeno UPU-om Čikat, područje za koju Jadranka hoteli d.o.o. imaju koncesiju za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra ,kao privezište a nikako to nije luka nautičkog turizma.
Unatoč gore navedenim činjenicama po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. Pravilnik je omogućio kategorizaciju marine "Stari gat" koja stvarno trenutno ne postoji, za koju ne postoji odgovarajuća koncesija, za koju je tek izdana lokacijska dozvola, koja nema uporabnu dozvolu a nema stvarno niti jednog drugo minimalnog uvjeta za marinu (tuševi, wc-i, zbrinjavanje otpada...). To je moguće zbog pravnih nedostataka Pravilnika na koje sam vas upozorio.
U zadnjem mailu docirali ste mi o pravnim normama tvrdeći da ono što se zakonom traži nije potrebno dodatno pravilnikom propisivati. Kao da je zakonski uvjet dodatni uvjet. Takvim odgovorom pogrešno definirate da pravilnik nije podzakonski propis koji detaljnije provodi zakonsku normu o kategorizaciji i da je ispunjavanje zakonskih preduvjeta nametanje dodatnih uvjeta. Da tome nije tako potvrđuju svi ostali pravilnici Ministarstvaturizma o kategorizacijama od koji baš svaki uvjetuje kategorizaciju dokazivanjem u postupku onoga što je zakonski uvjet a to jest dokaz o pravu korištenja prostora (koncesija) i akt o uporabljivosti građevine.
Kako to nije pravilnikom propisano tako je i po pravilniku moguće kategorizirati marinu na dijelu luke čija je prostorno planska namjena privezište a ne nautička luka, bez koncesije za luku nautičkog turizma, bez građevinske dozvole a kamo li uporabne dozvole.
U konkretnom slučaju marina "Stari gat" Jadranka hoteli d.o.o. dobila je kategorizaciju (dva sidra) iako ne posjeduje koncesiju za luku nautičkogturizma, nema dozvolu za gradnju, nema uporabne dozvole a nije ni počela izgradnja. Kakav to pravilnik omogućuje? Naravno loš pravilnik. Zbog toga sam vam se i obratio.
Molim zbog svega gore navednog da:
- hitno pokrenete proceduru izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji marina (NN 72/08) kojim bi ste zakrpali pravne rupe a kojim izmjenama bi ste i preciznije definirali procedure kod promjene koncesinara, prenošenje kategorizacije kao i kontroliranje postojanja uvjeta iz kategorizacije ne samo u trenutku kategorizacije već i naknadno provjeravanje opstajanja uvjeta koji su postojali u trenutku kategorizacije.
-da hitno ukinete rješenje o kategorizaciji marine "Stari gat" Jadranka hotelima d.o.o. a sukladno čl.48. st.1. Alineja 2. i 3. koje utvrđuju da rješenje o kategorizaciji prestaje važiti "ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima...", te "ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenju temeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima".

Nakon provedenih službenih radnji Turističke inspekcije, Misnitarstvo turizma dana 7. ožujka 2018. donosi rješenje kojim se ukida katergorizacija marine "Stari gat" odnosno marine "Čikat". Kao i svaka optička varka, fatamorgana, i marina "Čikat" bila je samo privid i kratkotrajna pojava. Za razliku od geofizike gdje je svjetlost preduvjet za optičku iluziju kod birokratske fatamorgane za to je preduvjet mrak. Na pravnoj državi je zadatak da javna uprava radi pod stalnim svjetlom odnosno nadzorom javnosti, a ne da svjetlo moraju paliti građani.

rjesenjears

 

 

Komentari: 

320 # I plovi,plovi, mala barka...Roki 2018-03-09 15:18
Kako će Gari OVO objasniti Mihi????
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # mulićgliser 2018-03-09 16:20
Citat Roki:
Kako će Gari OVO objasniti Mihi????
Vrati pare, a di su pare ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # a la carteMasterChef 2018-03-09 17:31
Citat Roki:
Kako će Gari OVO objasniti Mihi????
Pojesti će govno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # fatamorganawatafak 2018-03-09 15:21
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3624 # Pogled u budućnost.Pocetak kraja 2018-03-09 16:19
Nadam se da svi vidite da je ovo početak kraja bahatosti i arogancije grupacije Jadranka i njihovih vlasnika, bivsih sluzbenika UDBe...
Arsene, svaka ti čast
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3913 # nebu oni menesamo dalje 2018-03-09 16:26
Citat Pocetak kraja:
Nadam se da svi vidite da je ovo početak kraja bahatosti i arogancije grupacije Jadranka i njihovih vlasnika, bivsih sluzbenika UDBe...
Arsene, svaka ti čast
A što ako Arsen i dalje progovori (počelo je počelo).
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # From Russia with Love007 2018-03-09 17:35
Citat Pocetak kraja:
Nadam se da svi vidite da je ovo početak kraja bahatosti i arogancije grupacije Jadranka i njihovih vlasnika, bivsih sluzbenika UDBe...
Nije ni čudo da ih svi mrze, čak i zaposlenici, samo to ne smiju javno reći.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # početaktom 2018-03-09 16:28
"Jadranka" je balon koji samo što nije puknuo,što je bilo i za očekivati s obzirom na sve.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # Je bačPlivač 2018-03-09 18:44
Predsjednik uprave je u toplicama i boli ga ona stvar za probleme !!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # čim čim dalje, tim tim boljeDominikana 2018-03-09 19:08
Citat Plivač:
Predsjednik uprave je u toplicama i boli ga ona stvar za probleme !!
Onda neka primjeni Todorićev poučak, pametnije mu je da otpliva što dalje i više se ne vraća na Lošinj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Spin majstorlukWazelin 2018-03-09 19:10
Citat tom:
"Jadranka" je balon koji samo što nije puknuo,što je bilo i za očekivati s obzirom na sve.
Zato je angažirala stručnjake iz firme Milenium promocija za profesionalno manipuliranje javnošću. O sebi kažu "U svome poslu uspješno objedinjujemo znanje, iskustvo i profesionalan pristup, i to iz strateškoga i korporativnoga komuniciranja, odnosa s medijima, odnosa s javnim institucijama, lobiranja, upravljanja korporativnom društvenom odgovornosti, kriznoga komuniciranja, brendiranja proizvoda, usluga i destinacija, edukacije i medijskih treninga, organiziranja događaja, poslovne i političke analitike, medijskoga planiranja i zakupa te kreativnosti, dizajna i produkcije", što prevedeno na obični jezik znači da su stručnjaci za prodaju muda pod bubrege. Na otoci.net su nam ih već uvalili pričom kako je pikamiranje obale na Čikatu zapravo "podizanje razine uređenosti ponude i usluge ugostiteljsko-t urističke zone Čikat i čitave destinacije", a u današnjem NL na pola stranice primamljivim obećanjima bacaju ješku radnicima za predstojeću sezonu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3816 # uskoro rekonstrukcija vlade008 2018-03-09 18:58
potpuno je jasno da Arsen bolje poznaje zakone i pravilnike od aktualnog ministra turizma i svih tamo zaposlenih ministranata (čitaj: uhljeba)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
372 # Suncena kraju tunela? 2018-03-11 22:39
Normalno, morao je naučiti sve zakone i to bolje od njih jer ga stalno vozaju i šlepaju se pod njegovim imenom.
Ovo ne valja, ono ne valja, ma to je Arsen kriv.....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # a jelo se i pilo na račun russaima puno toga nesmim kazat 2018-03-09 19:41
Što sa koncesijama (ako se ih provjeri, koliko je jadranka trebala investirati zato što je dobila koncesiju)
Što je sa ulaganjima grada na infrastrukturi uvale čikat (kanalizacija voda struja telefon)ako je to bila obveza jadranke, dodjelom koncesaije.
Tko to izdaje dozvole za rekonstrukciju grota u moru ? Zato treba tražiti od ministrastva očitovanje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # andrijajarak 2018-03-09 20:13
Citat ima puno toga nesmim kazat:
Što sa koncesijama (ako se ih provjeri, koliko je jadranka trebala investirati zato što je dobila koncesiju)
Što je sa ulaganjima grada na infrastrukturi uvale čikat (kanalizacija voda struja telefon)ako je to bila obveza jadranke, dodjelom koncesaije.
Tko to izdaje dozvole za rekonstrukciju grota u moru ? Zato treba tražiti od ministrastva očitovanje.
Ovo sve više sliči na Agrokor, samo nije jasno tko je iz lokalne vlasti "unutra".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # lakše je nabrojati tko nije?Crna Marica 2018-03-09 23:21
Citat jarak:
Ovo sve više sliči na Agrokor, samo nije jasno tko je iz lokalne vlasti "unutra".
skoro svi glavni iz GML, uključujući glasačku mašineriju u GV
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
378 # za Arsenalošinjan 2018-03-09 21:31
Arsene, da li znaš hoće li rusi poslije kupnje svih hotela i vila na čikatu,uređenje šetnica po njihovoj želji i na kraju piketiranja stoljetnih grota u moru krenuti u kupnju crkvice Majke Božje i napraviti za svoje potrebe Pravoslavnu crkvu?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # MaryAna 2018-03-09 22:00
Citat lošinjan:
Arsene, da li znaš hoće li rusi poslije kupnje svih hotela i vila na čikatu,uređenje šetnica po njihovoj želji i na kraju piketiranja stoljetnih grota u moru krenuti u kupnju crkvice Majke Božje i napraviti za svoje potrebe Pravoslavnu crkvu?
.. s obzirom da je potrebno renovirati crkvicu to bi se moglo i obestiniti, a neće ju morati kupiti ona je popust na količinu :(
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # jel da palim pilu?bagerista 2018-03-11 10:46
Citat Ana:
Citat lošinjan:
Arsene, da li znaš hoće li rusi poslije kupnje svih hotela i vila na čikatu,uređenje šetnica po njihovoj želji i na kraju piketiranja stoljetnih grota u moru krenuti u kupnju crkvice Majke Božje i napraviti za svoje potrebe Pravoslavnu crkvu?
.. s obzirom da je potrebno renovirati crkvicu to bi se moglo i obestiniti, a neće ju morati kupiti ona je popust na količinu :(


hoće li i crkvicu renovirati bagerima kao i sve do sad?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # Rekonstrukcija rušenjemVoytech 2018-03-11 11:06
Citat bagerista:
Citat Ana:
Citat lošinjan:
Arsene, da li znaš hoće li rusi poslije kupnje svih hotela i vila na čikatu,uređenje šetnica po njihovoj želji i na kraju piketiranja stoljetnih grota u moru krenuti u kupnju crkvice Majke Božje i napraviti za svoje potrebe Pravoslavnu crkvu?
.. s obzirom da je potrebno renovirati crkvicu to bi se moglo i obestiniti, a neće ju morati kupiti ona je popust na količinu :(
hoće li i crkvicu renovirati bagerima kao i sve do sad?
Nakon što je lošinjska kompanija Jadranka d.d. s Krčkom biskupijom potpisala ugovor o dugogodišnjem najmu terena i pravu građenja na Mataldi u predjelu Punta Križa na Cresu, čime su stvoreni preduvjeti za realizaciju projekta Golf Matalda, započeti su pregovori o nastavku poslovne suradnje uzimanjem u najam crkvice Navještenja Blažene djevice Marije, popularno zvane »Annunziata« na krajnjem rtu uvale Čikat.

Budući da će Jadranka na Mataldi graditi hotel, vile i bungalove, heliodrom, pa i jednu crkvenu zgradu, rodila se ideja da se ponuda beskompromisnog luksuza gostima hotela i vila na Čikatu u vidu luksuznih sauna, fitnes studija, Spa Suite tretmanima, njege lica i tijela, masaža i tretmana s mirisima i aromama Lošinja i posebno osmišljenim ritualima obogati i ponudom duhovnih sadržaja.

Sukladno odredbama urbanističkog plana za Čikat, malena i derutna crkvica bit će srušena te rekonstruirana metodom faksimila i za nekoliko metara odmaknuta od obale kako bi se povećala površina obližnjeg sunčališta.

Građevini rekonstruiranoj u originalnim gabaritima bit će dograđen aneks s dodatnim sadržajima, a radi ciljane skupine turista visoke platežne moći kompleks će biti multikonfesiona lan po uzoru na grobnicu patrijarha u Hebronu, Izrael. Zbog očekivanog priljeva turista iz Ruske federacije arhitektonskim rješenjem aneksa citirat će se elementi ruskog sakralnog graditeljstva.volim-losinj.org/.../...
Objavljeno Petak, 01. 04. 2016.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Dream Baby DreamCrna Marica 2018-03-11 11:30
Citat Voytech:
Budući da će Jadranka na Mataldi graditi hotel, vile i bungalove, heliodrom, pa i jednu crkvenu zgradu,
hoće qratz
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Matilda, čisto sumnjamVjenceslav 2018-03-11 12:50
Ja isto mislim da od golfa na Martaldi neće biti ništa. Krenuli su mijenjati prostorne planove prema metodologiji kojom su ishodili kategorizaciju marine Čikat.
Mislim da se netko već bavi time.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # novo za starotvrtko 2018-03-11 18:06
Citat bagerista:
hoće li i crkvicu renovirati bagerima kao i sve do sad?
...a nego što si mislio, izgraditi će još ljepšu i još stariju. :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
27 # svim Lošinjanimalošinjan 2018-03-09 21:35
da li ste razmišljali o tome da je jedino crkvica još ostala naša (ne znam do kada)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
49 # Naše? Malo sutra ...IT 2018-03-10 09:20
Citat lošinjan:
da li ste razmišljali o tome da je jedino crkvica još ostala naša (ne znam do kada)
Otkud ti ideja da je nešto što je crkveno NAŠE?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
36 # krivi navodlošinjan 2018-03-09 21:39
Pardon, i Marko Mužić i Ružić se još nedaju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
043 # MužićPocetak kraja 2018-03-09 22:34
Tarcizijo Mužić se ne da s Čikata. Kvinsling
Marko Mužić je dobio 6 vezova na Poljani. On će otići
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # Sve je legalno...gost 2018-03-10 10:01
U ovom kontekstu je zanimljiva tadašnja izjava Jadranka hotela. Vjerodostojni su koliko i te njihove kategorizacije odnosno građevinske dozvole i koncesije kojima mašu dok se rugaju začuđenoj javnosti.

"Na predmetnoj lokaciji, 'Jadranka hoteli' je, sukladno namjeni iz prostorno-plans ke dokumentacije, ugovoru o koncesiji i dozvolama za realizirane projekte-zahvat e, ishodilo odgovarajuće rješenje o kategorizaciji (dozvolu za rad) od strane Ministarstva turizma, temeljem kojega uredno obavlja dozvoljenu djelatnost, a što dokazuju i zapisnici o izvršenim kontrolama nadležnih tijela u prethodnom razdoblju".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
138 # Pojeo vuk tovara.gost 2018-03-10 13:41
Citat gost:
U ovom kontekstu je zanimljiva tadašnja izjava Jadranka hotela. Vjerodostojni su koliko i te njihove kategorizacije odnosno građevinske dozvole i koncesije kojima mašu dok se rugaju začuđenoj javnosti.
I ovo je lijep primjer "vjerodostojnos ti" menađmenta Jadranke DD Je li tko odgovarao? Nije. Rade li i nadalje tako? Rade. Dokad? Dok je na vlasti HDZ.
Imali smo rok od sedam mjeseci za projektiranje i izvedbu hotela Bellevue u Malom Lošinju, rekao je poznati hrvatski arhitekt Andrija Rusan pred 400-tinjak kolega okupljenih upravo u Bellevueu na Danima Orisa, susretu arhitekata, dizajnera i poklonika arhitekture i umjetnosti, izvijestio je Novi list. »
Bilo je to nezaboravno iskustvo, rekao je Rusan, i onda, znajući da je za svaku gradnju potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, šokirao izjavom: »Tek sedam dana prije tehničkog pregleda koji je bio tri dana prije otvaranja, dobili smo građevinsku dozvolu«.

volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
135 # iskustvo je dobra stvar, ali ga ponekad nije dobro sticati vlastitim iskustvimawatafak 2018-03-11 14:56
Citat gost:
Bilo je to nezaboravno iskustvo, rekao je Rusan
Bilo bi mu još nezaboravnije iskustvo da je gospon dvorski arhitekt radi ove izjave trajno izgubio arhitektonsku licencu, a predstavnici investitora i izvođača odgulili nekoliko vagona krumpira.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
235 # Termoelektrana Bellevue ★★★★★Zorro 2018-03-11 16:14
Komentar od prije skoro pune tri godine:
# Z — Oroz 2015-03-25 09:23
Tog Rusana treba zauvjek potjerati s Lošinja.
1. Priznaje da su gradili bez građevinske dozvole.
2. Projektira bez u to vrijeme donesenog plana Čikat u park šumi što je za njega kao projektanta i izvođača radova kazneno djelo.
3. U ambijentu starih austrougarskih vila gradi hotel koji više slici bolnici ili termoelektrani.
4. Pokušava investitorima prodati projekt lanterne u V.lošinju nalik na Dubaj ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # javno pomorsko dobrokastro 2018-03-10 16:43
Ojme, a di će sada novi direktor marine Čikat ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # *gost 2018-03-10 16:57
Bit će čuvar plaže u zimskom periodu
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Danijel KaštelanPocetak kraja 2018-03-10 18:18
Vjerojatno mislis na tog direktora Marine. On će i dalje biti kralj rada na crno. Vozit će brodove braće Filipović kao i inače.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2140 # vjerodostojnogost 2018-03-10 17:21
Ova stranica sve više liči na iživljavanje ridikula koji u životu nisu u stanju ništa postići.Recimo Arsen koji je ostao dužan ljudima milione sad glumi neku moralnu vertikalu.Brine za otok..smrdi mi tu nešto
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4013 # Kad si jadan i dupelizac...gost 2018-03-10 17:50
Gdje ti vidiš iživljavanje i redikule? Tebi su u glavi bijeli miševi. Članak koji je tebe jako uzrujao nije iživljavanje nego dokumentirani članak koji pokazuje Arsenovu sposobnost i upornost. Arsen zasigurno nije redikul. Redikul si ti jer si se iznervirao zbog činjenica a nisi niti faca u Jadranki d.d. niti si vlasnik Jadranke. Dakle ti si dupelizac odnosno redikul.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3616 # Smrdi, smrdi, užasno smrdigost 2018-03-10 17:50
Citat gost:
Ova stranica sve više liči na iživljavanje ridikula koji u životu nisu u stanju ništa postići.Recimo Arsen koji je ostao dužan ljudima milione sad glumi neku moralnu vertikalu.Brine za otok..smrdi mi tu nešto
Smrdi i meni, a znam i što mi smrdi. Smrdi mi tvoj prozirni pokušaj da raspravu s nepobitne činjenice da je Arsen istjerao zeca iz šume ukidanjem kategorizacija nepostojeće marine "Stari gat" odnosno marine "Čikat" skreneš na raspravu o njegovim dugovima i moralu. Bio on dužan ili ne, glumio on vertikalu ili horizontalu, to neće promijeniti činjenicu da je priča o kategorizaciji fantomske marine Čikat vrlo sumnjiva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
032 # vrlo vjerodostojnoVox Populi 2018-03-10 20:00
Citat gost:
Ova stranica sve više liči na iživljavanje ridikula koji u životu nisu u stanju ništa postići.Recimo Arsen koji je ostao dužan ljudima milione sad glumi neku moralnu vertikalu.Brine za otok..smrdi mi tu nešto
Da ti nešto kažem cijenjeni goste.
Ova stranica vrlo vjerodostojno odražava mišljenje građana o dešavanjima i stanju na otoku Lošinju, a najviše zahvaljujući ignorantskom, bezobzirnom i bahatom ponašanju gradske vlasti u sinergiji sa izvjesnom ruskom firmom koju vode mafijaši.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
430 # istina je svuda oko nasMulder 2018-03-11 12:24
Citat gost:
Ova stranica sve više liči na iživljavanje ridikula koji u životu nisu u stanju ništa postići.Recimo Arsen koji je ostao dužan ljudima milione sad glumi neku moralnu vertikalu.Brine za otok..smrdi mi tu nešto
Nešto ti ovdje smrdi?
Onda dobro pomiriši odakle na Lošinju najviše smrdi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
384 # Svjetlona kraju tunela? 2018-03-11 22:53
najvjerojatnije si ti moralna vertikala kada olako drugoga spominješ koji je imao grande kojoni da napiše članak i lijepo se potpiše.
Niti ja a niti ti nemamo muda!
Arsena su kada je počeo tonuti svi ostali koji su mu bili dužni gurnuli dublje ispod vode i nisu njemu platili ono što su bili dužni.
Znam konkretno čovjeka koji je rekao dužan sam mu 500.000,00 kuna ali što ću mu to dati kada je ionako propao.
Arsen je isplivao i to među pešekanima tako da je morao raditi kako i što je radio.
Uglavnom sve se radilo pod imenom Arsen i za sve je on uvijek bio kriv a pravi režiseri svega su ostajali u sjeni.
Toliko su ga driblali i još pokušavaju da je valjda odlučio progovoriti.
Ne treba njega voljeti ili idelizirati ali svi ostali?
Niti neznate tko je sve bio svih ovih godina u igri tako da je samo Arsen uvijek pobrao .........

Svi su vam ostali sveci u Lošinju?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # Ugled i kako ga stećiM. 2018-03-12 08:48
Citat na kraju tunela?:
Niti neznate tko je sve bio svih ovih godina u igri tako da je samo Arsen uvijek pobrao .........
Svi su vam ostali sveci u Lošinju?
Naravno. Ugled stječu poziranjem na misama u prvim crkvenim redovima pa im je sve oprošteno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3421 # ---Ghost 2018-03-10 18:20
Da je Arsen u životu samo napisao ovaj članak odnosno da je samo ukinuo ovu kategorizaciju napravio je 100 x više od gosta koji ga proglašava redikulom.

A još kad ukine i neke dozvole i koncesije...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1837 # stoljetni borgost 2018-03-10 18:32
Čekaj malo,sad vam odjednom nisu bitni svi oni posječeni borovi na Rukaviću?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3914 # iiĐuro 2018-03-10 18:34
Kakve veze imaju posječeni borovi na Rukaviću s nezakonitom kategorizacijom marine Ćikat?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3223 # 1Šunjerga 2018-03-10 19:06
A te i ne smetaju posječeni borovi u park šumi Čikat a smetaju te oni na Rukaviću koji su legalno posečeni. Tema je inače nelegalna kategorizacija fantomske marine Čikat.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1738 # borovi na RukavićuDron 2018-03-10 19:42
Citat gost:
Čekaj malo,sad vam odjednom nisu bitni svi oni posječeni borovi na Rukaviću?
Sječu borova i to na vlastitom zemljištu je omogućio Grad Mali Lošinj i Gradsko vijeće (čitaj: HDZ koji već predugo žari i pali po Lošinju bez usvajanja mišljenja i potreba građana) koje je usvojilo urbanistički plan koji omogućava sječu borova i gradnju stanova na Rukaviću.
Jesi li sad sretan?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1933 # jazavcigost 2018-03-10 20:09
Aha,sad kužim,vama ništa ne smeta ako je legalno,sve kandidati za ustavne cuce
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3621 # Kvazi ekologFotosinteza 2018-03-10 20:30
Tebi smeta (legalna) sječa borova na Rukaviću zato što je članak napisao Arsen a ne smeta te (nelegalna) sječa borova u park šumi Čikat jer radiš u Jadranci ili u marini Čikat? Krasan ekološki refleks imaš...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
037 # dronlošinjan 2018-03-11 22:21
Citat Fotosinteza:
Tebi smeta (legalna) sječa borova na Rukaviću zato što je članak napisao Arsen a ne smeta te (nelegalna) sječa borova u park šumi Čikat jer radiš u Jadranci ili u marini Čikat? Krasan ekološki refleks imaš...
Da li se smije pisati o sječi park šume na sunčanoj uvali, gdje je gđa Hofman izgradila rasadnik, ili se ne smije pisati zbog njene mame, koja je šefica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo (čitaj rušiteljstvo) i zaštitu okoliša ispostave Mali Lošinj? Što mislite o tome?Do sada je ovaj dio park šume bio prešućivan, pitam se zašto?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
035 # Smeta mi legalna pljačkagost 2018-03-11 08:57
Citat gost:
Aha,sad kužim, vama ništa ne smeta ako je legalno,sve kandidati za ustavne cuce
Nešto smeta, nešto ne smeta. Legalna pljačka društvene imovine ne smeta hadezejcima koji su te zakone donijeli, a ne smeta ni njihovim tajkunima od Kutle do Todorića, ali smeta običnim građanima od kojih mnogi kopaju po kontejnerima da prežive. Mnogima smeta i legalna pljačka svih građana u korist tzv. braniteljske populacije. Smeta čak i Europskoj komisiji koja se osvrnula na novi zakon o braniteljim. Upozorava da se, umjesto podrške reintegriranju na tržište rada, tijekom mandata aktualne Vlade događa proširenje povlastica za branitelje. Komisija navodi da su njihove mirovine više nego dvostruko veće od običnih te da novi zakon ponovno otvara mogućnost registriranja statusa branitelja, smanjuje dob za njihov odlazak u mirovinu i proširuje prava članova njihovih obitelji da tu mirovinu naslijede. Smeta mi što me se legalno prisiljava da radim za gomilu besposličara čija glavna zanimacija je ispunjavanje kladioničkih listića.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
24 # Napuhanom gostuStjepan G. 2018-03-11 09:11
Ti si jazavac.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3620 # Samo naprijedZadovoljni građanin 2018-03-10 20:17
Prema očekivanom konceptu, nakon prvotnog šoka od članka, javljaju se ljuti i glupi komentatori s napadima na autora članka koji se uredno potpisao. Budući im ne odgovara tema odnosno sadržaj članka ili su dirnuti njihovi interesi a nemaju nikakvog kontra argumenta preostaje im samo hrakati po osobi autora. Uvijeno se to kaže da koriste argumente ad hominem.
Autor je pokazao i dokazao da jest ozbiljna osoba i nikako se ne može nazvati redikulom.
Čovjek je napisao ministarstvu analizu zakona i pravilnika i dokazao im je da je u pravu. Ministarstvo je moralo podrapati kategorizaciju koje je samo izdalo i koju je u startu branilo. To jedan redikul ne može napraviti.
I zar stvarno ti koji hraču misle da će time zaustaviti pisanje Arsena?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
349 # .....A.V. 2018-03-10 20:21
Zašto se admin ne drži vlastitog pravila "Komentari koji nemaju veze s temom uz koju su uneseni bit će premješteni u "škovacu" ili uklonjeni. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara."? Mislim da bi od komentara
# vjerodostojno — gost 2018-03-10 17:21
Ova stranica sve više liči na iživljavanje ridikula koji u životu nisu u stanju ništa postići.Recimo Arsen koji je ostao dužan ljudima milione sad glumi neku moralnu vertikalu.Brine za otok..smrdi mi tu nešto
trebao sve pobrisati da nam omogući normalnu raspravu o temi članka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # ###Mad Max 2018-03-10 20:32
Citat A.V.:
Zašto se admin ne drži vlastitog pravila "Komentari koji nemaju veze s temom uz koju su uneseni bit će premješteni u "škovacu" ili uklonjeni. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara."? Mislim da bi od komentara
# vjerodostojno — gost 2018-03-10 17:21
Ova stranica sve više liči na iživljavanje ridikula koji u životu nisu u stanju ništa postići.Recimo Arsen koji je ostao dužan ljudima milione sad glumi neku moralnu vertikalu.Brine za otok..smrdi mi tu nešto
trebao sve pobrisati da nam omogući normalnu raspravu o temi članka.
pusti sad to, ovo samo još bolje pokazuje svu jad i bijedu firme koja je na nezakonit način u suradnji sa ministarstvom turizma pokušalo izvesti još jednu prevaru zahvaljujući nesavršenom sustavu zakona i pravilnika ove države
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # daleko je to od nesavršenogwatafak 2018-03-11 14:40
Citat Mad Max:
pusti sad to, ovo samo još bolje pokazuje svu jad i bijedu firme koja je na nezakonit način u suradnji sa ministarstvom turizma pokušalo izvesti još jednu prevaru zahvaljujući nesavršenom sustavu zakona i pravilnika ove države
Nije tu ništa nesavršeno nego totalno u banani, mnogi zakoni i pravilnici su u tolikom neskladu jedni s drugima da si opravdano možeš postavili pitanje, koje budale su to pisale. Zar je ova država u tolikoj banani, da ne zna lijeva što radi desna, ili netko namjerno piše zakone i pravilnike koji su u tolikom neskladu jedni sa drugima da su neupotrebljivi. Dobro je da imamo vrlo efikasno sudstvo, pa za mnoge konkretne slučajeve svaka instanca sudovanja ima svoje mišljenje i donosi presude kontra svih drugih.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
324 # Uzalud vam trudPjevači 2018-03-11 20:23
Analizirajući sve ovo što se ovdje piše čovjek si postavlja pitanje tko je tu lud. Vi koji se najviše bunite prvi ste prodali dionice novim vlasnicima. Vi ste glasali za Garia s sada za Nedića. Novi vlasnici su vam ponudili novce a vi ste brže bolje pokupili pare i sada vam smeta što oni uređuju po njihovom ukusu. Tako je jednom davno došao na Lošinj i ekipa Franka Ferdinanda i počela je uređivati Čikat po vlastitom ukusu. Lošinhani su se bunili ali napravljno je bilo poželji Austrijanac.Tak o je to i danas.Dšli su ljudi s novcima, ponudili da prodate dionice,postali su vlasnici i sada su u pravu da rade kako se njima sviđa. Budimo iskreni pa lijepo je uređeno.Tako je bilo i nakon rata kada je komunistička partija određivala što će se raditi pod vodstvom Galjanića Rukonića Lekića. Oni su čak prodali Jadranku Progresu Beograd. Nakon novog rata dolaze novi ljudi, nove ideje, nova lova i uređuje se. I uredilo se.Tako da bez obzira vas bivših dioničara Jadranke mislim da je mudrošću gospodina Tokarenje(današ nji Franz Ferdinanda)koji je podupro projekt Lošinj uređen, a vjerovao je gospodinu Perenčeviću i gospodi Filipovićima koji su odradili posao. Zato treba spustiti loptu i ne pljuvati po onima koji nisu oteli nego su vam pošteno platili.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Suncena kraju tunela? 2018-03-11 23:16
U tvojoj analizi najviše me se dojmilo tvoj zaključak KAKO JE SVE LIJEPO vidi se da imaš svjetski ukus ha ha ha

Doma si imao lumin pa ti sada ona blješteća svjetla izazivaju ugodu.

Austrijanci su napravili i sve što su napravili bilo je prvo kvalitetno i lijepo.

Jadranka nije ništa napravila pa nije niti uništila što je i bilo bolje jer bi i one pokondirene tikve tko zna što napravile.

Sada su došla djećica tih pokondirenih jer su im ćaće ostavili vlast i sada daju oduška svojem primitivnom mentalitetu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
226 # Kič i lažZero ground 2018-03-12 08:35
Citat Pjevači:
Analizirajući sve ovo što se ovdje piše čovjek si postavlja pitanje tko je tu lud. Vi koji se najviše bunite prvi ste prodali dionice novim vlasnicima.
Ne znam tko je tu lud, ali znam tko nam prodaje muda pod bubrege: TI. Već ova prva rečenica te odaje kao takvog. Naime, nemaš nikakve osnove za tvrdnju da se najviše bune oni koji su prvi prodali dionice novim vlasnicima.Citat:
Vi ste glasali za Garia s sada za Nedića.
Još jedna bezobraština s tvoje strane. Nemaš nikakve osnove tvrditi da su oni koji se sada bune, a "prvi su prodali dionice" glasovali za Garija, a sada za Nedića.Citat:
Novi vlasnici su vam ponudili novce a vi ste brže bolje pokupili pare i sada vam smeta što oni uređuju po njihovom ukusu.
Vlasništvo ti prema ustavu i zakonima ne daje apsolutno pravo da to što si kupio uređuješ prema svom ukusu". Kupiš li, na primjer, teren pored moje kuće, vlasništvo nad terenom ti ne daje pravo da na njemu urediš spalionicu smećaDošli su ljudi s novcima, ponudili da prodate dionice, postali su vlasnici i sada su u pravu da rade kako se njima sviđa.Ponuda da prodamo dionice bila je popraćena ucjenama i prijetnjama vlasnicima dionica, najavom izlaska Jadranke s burze popraćena zastrašivanjem da ih nakon toga vlasnici neće moći prodati. I još jednom: To što su kupili dionice nije im dalo pravo da rade kako se njima sviđa. No budući da su to ipak radili kršeći čak i zakone koji važe za sve druge, daju osnova za zaključak da su kupili još nešto osim dionica. Budimo iskreni pa lijepo je uređeno. To je stvar ukusa. No srušiti ono što su Austrijanci sagradili, pa sklepati njihove kopije je kič, a reklamirati ih kao povijesne građevine je gola laž.Citat:
Tako da bez obzira vas bivših dioničara Jadranke mislim da je mudrošću gospodina Tokarenje (današnji Franz Ferdinanda) koji je podupro projekt Lošinj uređen, a vjerovao je gospodinu Perenčeviću i gospodi Filipovićima koji su odradili posao. Zato treba spustiti loptu i ne pljuvati po onima koji nisu oteli nego su vam pošteno platili.
Pošteno plaćanje ne daje pravo na nepošteno korištenje vlasništva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
34 0 # Himzo... 2018-03-12 12:31
1.i ti se buniš protiv Jadranke a prvi si prodao dionice. 2.Svi ste vi glasali za Nedića a sada se bunite za njegova djela. 3.Jadranka je kupila jer su im gradske vlasti prodale i zato imaju pravo uređivati kako njima paše. I tako će i biti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
336 # pričaš glupostigrađanin 2018-03-12 13:12
Citat ...:
1.i ti se buniš protiv Jadranke a prvi si prodao dionice. 2.Svi ste vi glasali za Nedića a sada se bunite za njegova djela. 3.Jadranka je kupila jer su im gradske vlasti prodale i zato imaju pravo uređivati kako njima paše. I tako će i biti.
ja niti sam rusima prodao dionice, niti sam ikada i nikada neću glasati za Nedića i druge HDZ lopove, a za broj 3. se educiraj prije nego napišeš glupost
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # Prodaja prava da rade što im pašeTovar 2018-03-12 16:51
Citat građanin:
Citat ...:
1.i ti se buniš protiv Jadranke a prvi si prodao dionice. 2.Svi ste vi glasali za Nedića a sada se bunite za njegova djela. 3.Jadranka je kupila jer su im gradske vlasti prodale i zato imaju pravo uređivati kako njima paše. I tako će i biti.
ja niti sam rusima prodao dionice, niti sam ikada i nikada neću glasati za Nedića i druge HDZ lopove, a za broj 3. se educiraj prije nego napišeš glupost
Ovo pod broj 3. ("Jadranka je kupila jer su im gradske vlasti prodale i zato imaju pravo uređivati kako njima paše. I tako će i biti.") nije glupost nego se Himzi omaknula žalosna istina. Uređuju kako im paše jer im je Grad prodao pravo da mogu raditi štogod ih je volja. I tako će biti dogod je HDZ na vlasti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # trgovina na velikograđanin 2018-03-12 16:59
Citat Tovar:
Uređuju kako im paše jer im je Grad prodao pravo da mogu raditi štogod ih je volja.
prodaja ispod stola je najbolja prodaja
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
125 # tovarlošinjan 2018-03-12 17:12
Prodaja s uređenjem nema nikakve veze.Pr.Ako ja nekome nešto prodam,moram tražiti dozvole od županijskih vlasti,čitaj:Up ravni odjel za prostorno uređenje,gradit eljstvo i zaštitu okoliša ispostava Mali Lošinj, a sve pod pokroviteljstvo m:Republika Hrvatska Primorsko-Goran ska Županija koju vodi naša vrla građanka gđa.Hofman Jadranka.Možda prezime nije bitno za grad Mali Lošinj, ali je jako zvučno njeno ime"Jadranka"ko je se slučajno podudara sa d.d.Jadranka,pa normalno da oni u odnosu na druge mogu dobiti sve(nelegalne)d ozvole za gradnju.Pa upitajte se tko će njih kontrolirati,on i mogu sve što se i vidi!!!!!!!!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Jadni HimzoKapetan pomorskog dobra 2018-03-12 17:20
Kaže nesmotreni Himzo" Jadranka je kupila jer su im gradske vlasti prodale i zato imaju pravo uređivati kako njima paše. I tako će i biti."
Jadranka nije mogla kupiti ni more a ni pomorsko dobro. Jadranka je mogla samo dobiti u zakonitom postupku koncesiju ali ju nije mogla kupiti. To što njima grad daje koncesije za koje nama pravo kao i to što Jadranka radi što hoće na pomorskom dobru neukom i priprostom Himzi stvara dojam da su oni nešto kupili i da imaju pravo ponašati se tako kako se ponašaju. To što razne inspekcije i kapetanija to toleriraju i što Jadanka slobodno i neometano radi na Čikatu što hoće takvim likovima stvara uvjerenje do je to "pošteno plaćeno" i da na to imaju pravo. Strašno...
Zanimljiv je i izbor nicka-Himzo
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
034 # Prodaja prava na nekažnjivostLero 2018-03-12 17:44
Kad glavni Mihin arhitekt smije pred 400-tinjak svojih kolega okupljenih u Bellevueu na susretu arhitekata javno reći »Tek sedam dana prije tehničkog pregleda koji je bio tri dana prije otvaranja, dobili smo građevinsku dozvolu« bez ikakvih posljedica teško je oteti se dojmu da je tu bilo neke kupoprodaje. Čovjek je javno priznao flagrantno kršenje zakona, tim činom se očigledno ponosio, novine su njegovo priznanje prenijele ... i ništa se nije dogodilo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
316 # Upornost jedinoNeymar 2018-03-12 17:52
Zato što se stvari ne rješavaju same po sebi. Upravo je ova priča o kategorizaciji dobar primjer kako stvari funkcioniraju. Tek ako je netko uporan istjerat će lisicu iz šume...
Stvari se neće popraviti same od sebe.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
228 # baba Vanga iz MLIvo S. 2018-03-12 18:27
Prodaja prava na nekažnjivost je predviđena na ovoj stranici još prije ljeta 2014- godine u članku " Doktrina šoka" volim-losinj.org/.../...

"U današnje vrijeme ulaganje od 200.000.000 eura u Hrvatskoj koja tavori u depresiji bez vidljive perspektive, zaista predstavlja šok kako za premijera tako i za ministre, župana, pa na niže kao i za sve nas obične smrtnike. U takvoj je situaciji sasvim moguće da su šokirani ministri, župani, državni službenici po uredima, agencijama i uredima područne samouprave te predstavnici lokalne vlasti spremni ovdje zažmiriti, ondje prešutjeti, zaobići uobičajene ili propisane procedure, standarde i propise kako bi se ispunile želje ili zahtjevi investitora koji se razmahuje tokim novcem".

Sve to smo i dobili: nezakonite građevinske dozvole, nezakonite koncesije, nezakonite uporabne, nezakonite kategorizacije uz brzinu i ljubaznost Jadranke Hofman, Tanje Jović. župana, gradonačelnika, vijećnika, odbora za prostorno planiranje. Idila koju kvari samo izgleda ova stranica...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Kapetan pomorskog dobralošinjan 2018-03-12 17:52
Bravo Kapetane,sve si postavio na pravo mjesto, a zamisli ti Himzu(možda stranci ne znaju tko je to)pa on po službenoj dužnosti mora braniti firmu za koju radi, on ništa ne skriva dok je mali od kužine.Tako se na brodu to kaže.Epa Himzo plovi i dalje dok brod ne potone.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # razbijanje mobielagrađanin 2018-03-12 17:55
Himzo to računa kao kad je razbio svoj mobitel.
Kupiš mobitel, pa ga možeš koristiti takav kakav si kupio, ali ga možeš i zgaziti, pregaziti bagerom, ili ga baciti u more.
Mobitel je tvoj, možeš s njim raditi što te volja.
na videu se vidi kako to radi mali Himzo

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1621 # MobiTel 2018-03-12 20:44
Pričajte vi šta hoćete ali da vam nije bilo Mihe i Arsena mnogo bi vas bilo gladnih i bez krova nad glavom.Zsposlil i su vas nsjrsnili vaše obitelji sagradili vam stanove i još niste zadovoljni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # netko zarađuje na baušteli, a netko pere tanjureDron 2018-03-13 07:12
Citat Tel:
Pričajte vi šta hoćete ali da vam nije bilo Mihe i Arsena mnogo bi vas bilo gladnih i bez krova nad glavom.Zsposlili su vas nsjrsnili vaše obitelji sagradili vam stanove i još niste zadovoljni.
nisu ni Miha ni Arsen krivi što na Lošinju nema prave građevinske firme, ali najviše je radnika zaposlio Radnik Križevci sa svojim vanjskim kooperantima
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # On Her Majesty's Secret Service007 2018-03-13 09:28
Citat Dron:
netko zarađuje na baušteli, a netko pere tanjure
... a netko iz žute zgrade zarađuje plaću dislajkajući komentare
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3312 # Suncena kraju tunela? 2018-03-11 23:08
Kako uvijek skrenete ili barem pokušate skretati i mjenjati smjer.
Sada spominjete sve što se do sada napravilo nakaradno i eto ti na opet je sve Arsen kriv?
Gdje ste svi vi ostali Arseni pa da i vi napravite što je on napravio za sve što vam smeta i što bi trebalo napraviti da se spasi naš otok.
Arsen nije samo tu napisao nešto nego je nešto napravio i to vam pokazao.
Dajte vi ostali napravite nešto slično, materijala o čemu pisati ima na pretek na ovom otoku.
Počnite prvo sa vjećem jer sve ono što vam kod Arsena ne štima sve je amenovano.
Da nije radio Arsen radio bi netko drugi.
Zašto ne pišete što su radili ostali i oni koji sada rade.
Valjda niste slijepi bageri se na Čikatu čuju i vide a sve se lijepo radi s mojim i vašim novcima.
Koji ste licemjeri kada netko nešto napravi umjesto da kažete hvala bogu da je netko nešto napravio kada ja nemam muda vi morate kriviti nekoga i to onoga tko ta muda ima.
Jadno u ovom Lošinju, umjesto da svi pokažemo m....
Sve će nam uništit i uzet kod takvih bjednika koji tu žive.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # DOKAZW G 2018-03-12 05:24
Kojeg datuma je JADRANKA prodana PROGRESU?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # DušanDragosavac 2018-03-12 18:59
1967.godine kada je asfaltirana cesta porozine-Veli Lošinj
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
355 # Razmišljajte malo!Petar Pan 2018-03-12 23:02
Ako Arsen Mujagić sruši nelegalnu kategorizacije marine Čikat, činjenicu da je nelegalna ne može promijeniti niti broj srušenih stabala na njegovom gradilištu niti ako se otkrije da je prepisivao u školi, a još manje to što netko smatra da je neimarski rad tvrtke Jadranka na pomorskom dobru lijep.

Naučite se, ljudi, držati teme i argumentirati tako da drži vodu! Ad hominem napadima svjedočite samo o sebi i svojim motivima, a ne i o onima koje kudite.

Što god i kako god Mujagić napravio prije i(li) poslije ishođenja ukidanja kategorizacije marine Čikat

A
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
125 # AnaLitičar 2018-03-13 06:55
Mnogima koji ovdje kritizirate Jadranku a pogotovo Perenčevića bilo bo čast i zadovoljstvo kad bi samo imali priliku povući vodu u wc za njima jer u životu niste učinili niti jedan korak kao što ga je napravio Miha ili Tarčizio
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # ###Dron 2018-03-13 07:26
Citat Litičar:
Mnogima koji ovdje kritizirate Jadranku a pogotovo Perenčevića bilo bo čast i zadovoljstvo kad bi samo imali priliku povući vodu u wc za njima
kasniš nekoliko godina, to mjesto je već popunjeno, za aktivnosti po Mihinom WC-u su se izborili časni zaposlenici iz gradske upraveCitat:
jer u životu niste učinili niti jedan korak kao što ga je napravio Miha ili Tarčizio
i udarac nogom u guzicu je korak naprijed,
a toga nam bar ne fali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Sinergijael Vazelino 2018-03-13 11:14
Citat Dron:
Citat Litičar:
Mnogima koji ovdje kritizirate Jadranku a pogotovo Perenčevića bilo bo čast i zadovoljstvo kad bi samo imali priliku povući vodu u wc za njima
kasniš nekoliko godina, to mjesto je već popunjeno, za aktivnosti po Mihinom WC-u su se izborili časni zaposlenici iz gradske uprave
Zaposlenici gradske uprave samo slijede primjer i zapovijedi gradonačelnika/ ice, dogradonačelnik i vladajuća većine HDZ+HRAST+HSS+S U+HNS+IDS+"neza visni" Dakić u GV. Svi se guraju oko ručke za puštanje vode iza Mihe u WC-u. Tko je bliže, veća mu je čast A sve je počelo s ovim:El Vazelino

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
339 # Razmišlajti a ne pljuvatiRazum M. 2018-03-13 14:23
Slažem se da treba malo razmišljati. Sudeći po komentarima, s velikom sigurnošću se može zaključiti da je malo ljudi pažljivo čitalo članak. Da se pažljivo čita članak, shvatila bi se težina puta do tjeranja ministarstva da radi svoj posao po zakonu. Na upozorenje ministarstvu da:"Takvim nepreciznim i neozbiljnim pravilnikom koji je suprotan zakonu, ministarstvo može kategorizirati marinu koja je nelegalna, koja nema uporabnu dozvolu niti postoji koncesija za to." Ministarstvo turizma je odgovorilo:" Iz navedenog, ne postoji mogućnost da se u upravnom postupku kategorizacije marina kategorizira „marina koja je nelegalna". Na kraju je to isto ministarsvo ipak priznalo grešku i ukinula kategorizaciju nelegalne marine. Time je potrvrdila da je Arsen a ne ministarstvo u pravu. Da čovjek nije uporan ne bi se ništa desilo.

Zbog vremena, truda i znanja respekt Arsenu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Kreativci iz ministarstvaPišem uz vjetar 2018-03-14 09:10
Citat Razum M.:
ne postoji mogućnost da se u upravnom postupku kategorizacije marina kategorizira „marina koja je nelegalna".
Ali u Hrvatskoj je sve moguće. Kad se može dodijeliti diplomu kriminalista (!) čovjeku koji je lažirao diplomski rad, može se kategorizirati i nelegalnu marinu. A kad je prepisivač diplomskog rada uhvaćen "spuštenih gaća" dopušteno mu je da napiše novi diplomski rad ako želi zadržati status diplomiranog kriminalista. I napisao ga je. Siguran sam da će kreativci u Capelijevom ministarstvu iznaći način da se i problem Mihine marine rješi na zadovoljavajući način.

www.youtube.com/.../

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # .gost 2018-03-14 10:05
Dobar podsjetnik na početak radova na postavi pontona u proljeće 2017.g. za, pokazat će se kasnije, nelegalnu marinu marinu Čikat.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
035 # gumica za obrazgumica 2018-03-13 18:48
Gdje je nestao profešur Nedić i mešetasr Badurina?
Obrisao ih admin, spašava im obraz.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
133 # Mrakna kraju tunela? 2018-03-13 22:14
Što gdje su negdje iz prikrajka u tišini smišljaju što je još ostalo za refinancirati na ovim prostorima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
225 # Medić i BadurinaMarina 2018-03-15 12:47
Očito sam takla osinje gnijezdo,nečija se imena ne smiju spominjati,dakl e ovdje nije dozvoljena sloboda govora. Da ponovim sve se to događa zbog prikrivanja zlodjela jataka Nedić-Badurina.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
032 # vukmedo 2018-03-15 12:55
Citat Marina:
Očito sam takla osinje gnijezdo,nečija se imena ne smiju spominjati,dakle ovdje nije dozvoljena sloboda govora.Da ponovim sve se to događa zbog prikrivanja zlodjela jataka Nedić-Badurina.
Pogodak u sridu .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # AnaLitičar 2018-03-18 08:35
Da ste jučer vidjeli sastanak na vrhu visoko pozicioniranih dužnosnika u prostorijama kina. Kako ide ona pjesma, Laži laži laži me. A nitko nikome ne vjeruje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Sastanak na vrhuKokobil 2018-03-18 09:03
Jeli se sastančilo o istambulskoj konvenciji, ciljanim prostornim planovima ili razvrstavanju smeća?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # panika u graduFranko K. 2018-03-18 09:04
Citat Litičar:
Da ste jučer vidjeli sastanak na vrhu visoko pozicioniranih dužnosnika u prostorijama kina. Kako ide ona pjesma, Laži laži laži me. A nitko nikome ne vjeruje.
Sprema se nova sistematizacija u gradskim službama i očekuju se velike promjene. Mnogi će ostati bez privlačnih pozicija jer dolaze nove snage.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # hoće li hostesa konačno postati gradonačelnica?građanin 2018-03-18 14:57
Citat Franko K.:
Citat Litičar:
Da ste jučer vidjeli sastanak na vrhu visoko pozicioniranih dužnosnika u prostorijama kina. Kako ide ona pjesma, Laži laži laži me. A nitko nikome ne vjeruje.
Sprema se nova sistematizacija u gradskim službama i očekuju se velike promjene. Mnogi će ostati bez privlačnih pozicija jer dolaze nove snage.
i najuriti svog beskorisnog zamjenika i neke nestručne pročelnice koje samo glumataju, ili ćemo dobiti još nekoliko novih uhljeba?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # javni wcuhljeb 2018-03-18 17:28
"najuriti svog beskorisnog zamjenika i neke nestručne pročelnice koje samo glumataju",
Pročelnice ne glumataju, znaju što i za koga rade naime raspisan pozivni natječaj za jedan sanitarni čvor za plažu vrijednost nabave 300.000,00 kuna prije dvije godine isti ovaj naš grada dobio dva sanitarna čvora za cijenu od 260.000,00 kuna.
Koji je taj sretnik koji dobija nabavu ovog sanitarnog čvora (i koliko je provizija pročelnice ?)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # otok koji umire od sramaorco porco 2018-03-18 19:28
Citat uhljeb:
Pročelnice ne glumataju , znaju što i za koga rade naime raspisan pozivni natječaj za jedan sanitarni čvor za plažu vrijednost nabave 300.000,00 kuna prije dvije godine isti ovaj naš grada dobio dva sanitarna čvora za cijenu od 260.000,00 kuna.
Koji je taj sretnik koji dobija nabavu ovog sanitarnog čvora (i koliko je provizija pročelnice ?)
Ovo je previše i za mirne lošinjane, treba raspisati nove izbore. :eek:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
131 # školovani uhljebmaher 2018-03-18 21:41
Citat uhljeb:
"najuriti svog beskorisnog zamjenika i neke nestručne pročelnice koje samo glumataju",
Pročelnice ne glumataju , znaju što i za koga rade naime raspisan pozivni natječaj za jedan sanitarni čvor za plažu vrijednost nabave 300.000,00 kuna prije dvije godine isti ovaj naš grada dobio dva sanitarna čvora za cijenu od 260.000,00 kuna.
Koji je taj sretnik koji dobija nabavu ovog sanitarnog čvora (i koliko je provizija pročelnice ?)
To mi miriše na Klaića direktora za pranje love pod patronatom profesora.
Od zadnjih izbora njega ima gdje je i lova, pokazao se kao jako poslovan u svoju korist ( zna direktor znanje )
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # đir po gradugogo 2018-05-29 16:11
Citat maher:
To mi miriše na Klaića direktora za pranje love pod patronatom profesora.
Od zadnjih izbora njega ima gdje je i lova, pokazao se kao jako poslovan u svoju korist ( zna direktor znanje )
Priča se da mu gradonačelnica sprema "pakrački dekret" :oops:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
217 # koncesijakoncesija 2018-03-24 10:02
prijašnjem vlasniku je izdana koncesija iz Županije (Diver Sport Centru), uz uvjet da u 5 godina rekonstruira stari mul. Kako je rok došao a koncesionar bio švorc, uletili su rusi sa lovom i izgradili gat. Na njih je župan prenio koncesiju, a sad, kakvo su tražili rješenje za rad odnosno kategorizaciju, marina, privezište, to je njihova stvar. Pa da se ni ne zovu marina isti će kao nekakvo privezište vezati brodove, baš kao što to čine i oni u Gradu i luci. Pretvaraju se da je cijeli Grad marina a imaju tri pišljiva pontona s kojih silaze goli Mađari i hodaju oukolo odnosno tuširaju se na krmama jedrilica onako, kao od majke rođeni da ih ceo svet gleda. Pa prolaziš Gradom i misliš si, jel ovo neki spa na otvorenom ili sam ja na krivom mjestu? I ta tri pišljiva pontona oko kojih se radi tolika drama imaju kategoriju privezišta ili tako nekog nižeg ranga, bez popratnih sadržaja. Najobičnijeg. A po izvedenom stanju ŽLU hoće svoje privezište proširiti uzduž i poprijeko jer su mularija prvi put u životu vidjeli i osjetili šuškavu veću količinu gotovine. Treba njima Uskok poslati. Prave se da je sve po p.s.-u a ilegalni su do maksimuma. Zlorabe svoju funkciju, ne poštuju etički kodeks službenika, umislili su si da rade u svojoj privatnoj firmi i da im je to sve ćaćino. A Šegarići uredno skupljaju gotovinu i predaju šefu. Nekada Gracijanu, sada Baliji. I mali se svaki dan lupa po onoj ograničenoj glavi jer nikada nije mogao sanjati da će ovako plivati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Lošinj ruši rekorde i bez noćnih klubova

  JazierRib 28.01.2022 01:09
  Get with disregard vulgar valuation pharmacy
  kriteriet ivermectin pill(s) (stromectol) echanges ivermectin scabies buy ivermectin 6mg ...
   
 • Svaštara br. 2

  Federiktel 28.01.2022 00:51
  купить набор бит для шуруповерта
  Здравствуйте товарищи.: heavydutytool.by/ (https://heavydutytool.by/) Есть такой замечательный ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ..... 27.01.2022 20:59
  .....
  i on se ponaša kao da zna o čemu se radi, zadnjih godinu dana ga demantira
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 27.01.2022 18:22
  ####
  Kad makneš one koji ne znaju zamjene ih korumpirani. Govna uvijek isplivaju na površinu.
   
 • Vrijedilo je ...

  TITO 27.01.2022 15:23
  Drug
  "Po kratkom postupku SDP oduzeti sve lučke uprave,bez rasprave!" Pokazali su da ne znaju!
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 27.01.2022 14:15
  Poslovnik
  Prijedlog A. Volarić da se uvede internetska stranica groblja s pretraživačem pokojnika ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Zomby 27.01.2022 10:56
  Virtualna šetnja među grobovima
  Po partijskom zadatku oglasila se i Aleksandra Volarić (HDZ) lani na aktualnom satu. Inače ...
   
 • Vrijedilo je ...

  .... 27.01.2022 09:41
  ....
  .....4 riva koja je u banani..
   
 • Vrijedilo je ...

  Deva 26.01.2022 15:33
  Riva
  Vidim danas nova tema na našem otočju. Sada i Cresani kao Ilovčani nezadovoljni rivom, jar ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Hahar 26.01.2022 15:27
  Demokracija
  Demokracija je ozbiljna stvar koju treba godinama graditi i poštivati pravila ponašanja.
   
 • Vrijedilo je ...

  Bambi 26.01.2022 10:18
  Pitanja po partijskom zadatku
  Nedićeva pitanja nisu poslužila samo za predstavu gradonačelnice nego i da se oporbi oduzme ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Bjesomar 25.01.2022 17:54
  Policija trenira strogoću
  “Udri munjo, pukni grome… zar i ti pavijanu s Frkom nijesi u Ukrajini”, komentar je s ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 25.01.2022 14:16
  Predstava za naivne
  Nakon njenih izlaganja Nedić skače za govornicu da prisnaži njene riječi, daje obrazloženja ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ZC 25.01.2022 13:44
  Politika&kriminal
  Telegram ju je opisao kao živopisnu :lol: Pod naslovom Živopisna HDZ-ova gradonačelnica ne ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 25.01.2022 11:44
  Isti, isti...
  Opisao bih je jednako kao i sve druge koji se zalažu za ukidanje ljudskih sloboda i prava ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 25.01.2022 10:55
  Zajamčena karijera
  Kćerka je već drugi mandat u GV. Na pretprošlim izborima bila je na listi ali nije izabrana.
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 25.01.2022 10:18
  Suspenzija osnovnih ljudskih prava
  A kako bi ti opisao osobu koja je zbog pandemije samovoljno zabranila slobodno kretanje ...
   
 • Vrijedilo je ...

  !!! 25.01.2022 09:11
  !!!
  Misliš li da se premijer uvrijedio jer mu ovaj nije pripremio fritaju?
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 25.01.2022 08:08
  Čudo, čudo...
  A kako bi ste vi opisali osobu koja nakon dvije godine najgrubljih kršenja osnovnih ljudskih ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 24.01.2022 19:27
  ha ha ha demokrati
  Da razumije što je demokraciji ne bi te ničim izazvan vrijeđao pretpostavkom da si se upravo ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 24.01.2022 19:12
  Što je demokracija? Koliko % glasača mora glasati da bih ja nešto morao na silu uštrcati u ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ... 24.01.2022 18:43
  ....
  Nemoj mi o takvoj demokraciji,o kojoj ti pričaš.Ti si prespavao ovaj period corone i ne ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 24.01.2022 16:45
  Dobro jutro!
  ...da... ne znam jesi li se upravo probudio iz dulje kome da bi ostavio taj komentar ali ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ... 24.01.2022 14:18
  ...
  ukoliko se ovakve stvari dešavaju, jasno je da ne živimo u demokraciji
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 24.01.2022 13:10
  kritika kao narušavanje javnog reda i mira
  Na zLošinju barem još ne uhićuju. Ali ovo treba uzeti kao upozorenje: Priveden zbog komentara ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Grunf 24.01.2022 10:24
  Vulgarni šminkeraj
  Dupelizac je na svom fejsu objavio i ovu fotku na kojoj "jake snage cresko-lošinjsk og ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Hahar 24.01.2022 08:05
  Dubinska zgađenost
  Neprestane afere, krupni politički promašaji, bahato poistovjećivanj e države sa strankom ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 24.01.2022 07:32
  Frka u HDZ-u
  Bahatost i bezobrazluk bez granica. [youtube]vZ-ko1 oS-Zc[/youtube]
   
 • Vrijedilo je ...

  Zemo 23.01.2022 20:45
  Priko i Adamićeva
  Deva dobro zboriš!!!! U tijeku su pripreme. Koliko čujem Ilovčani već pripremaju neke ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 23.01.2022 19:23
  Ništa?
  Ništa, što bi bilo? To su njihova djeca, RODITELJI imaju razumljivo i prirodno pravo boriti ...