Marina Čikat

Korisnička ocjena:  / 11
LošeNajbolje 

SPOJENE POSUDE 

Izborno vrijeme je za nama i preostalo je još samo utvrditi tko ima većinu u vijeću, što je lako predvidljiv ishod. Većinu će imati HDZ-ova koalicija na čiju će stranu stati dosadašnji „opozicijski partneri" , lojalni partneri dosadašnje gradske vlasti vijećnici Maglievaz i Živković. Kadgod se na dnevnom redu Vijeća nađe točke od interesa za investitora kakvog bi svatko poželjeo (davanje suglasnosti za koncesije, usvajanje planova a la cart po hitnom postupku, koncesijska odobrenja i ostali prohtijevi investitora) ta će većina biti pojačana i službeno opozicijskim vijećnikom Domcem. Takva situacija omogućava kontinuitet politike opsluživanja nesmetanog i ničim obuzdanog neobudano provođenje tajnog plana investitora kojem je dosadašnja vlast prepustila destinacijski managemet ovog otočja. Pod istim uvjetima investitor će se isto ponašati, a poslušno prateći izvršnu i predstavničku vlast uspostavljenu kupnjom većine stručne službe će – kako se to lijepo naziva – stvarati poticajnu klimu za za ispunjavanje svih hirova investitora. Kad investitor poželi koncesiju na Čikatu za betoniranje mora, iako za to ne postoje uvjeti gradsko vijeće daje suglasnost. Kad investitor gradi šta hoće, gdje hoće i kako hoće grad daje suglasnosti iako ih ne bi smio dati iz jednostavnog razloga što su ti zahvati u suprotnosti s gradskim planovima. Ali Bože moj, u ljubavi je sve dopušteno. Takva ljubavna strast podatne vlasti i potentnog investitora podarit će nam mnoge nove plodova, a za početak - „Marinu Čikat".

I BI MARINA
DSC05460thNa specijaliziranim stranicama za nautičare spominje se „Marina Čikat". Na stranici Yachts Croatia nalazi se sljedeći tekst: „Nedaleko od lošinjskog hotela Bellevue, u prirodno zaštićenoj uvali, smještena je iznimno opremljena Marina Čikat koja pruža siguran vez i sidrište za sve vrste plovila. Uz brojne projekte, u tijeku je rekonstrukcija marine s povećanjem broja vezova i popratnih sadržaja, što će donijeti potpuno novu perspektivu lošinjskom turizmu. Prosječnih 2.600 sunčanih sati godišnje, kristalno bistro more i čisti miomirisni zrak temeljne su prirodne odlike Lošinja, a zaštita istoga neizostavni je dio vizije tvrtke. Tome u prilog govore dodijeljeni certifikati za upravljanje sustavom kvalitete, okoliša i energije."
Iznimno opremljena Marina Čikat?! Neobaviješteni šetač Čikatom ni uz najbolju volju ne može primjetiti iznimno opremljenu Marinu Čikat. No da nije riječ o pogrešci već o dobro informiranoj stranici svjedoče prospekti i cjenici Marine Čikat koji je izdala tvrtka Jadranka d.d. U prospektima se nude sve usluge koja svaka ozbiljna marina ima ili mora imati. Uz dosadašnji obrazac ponašanja pri swingerskim ljubavnim zagrljajima gradske vlasti, stručnih službi i Investitora ovog ljeta treba očakivati marinu Čikat premda za to ne postoje zakonski uvjeti. Prema prospektu marina će se prostirati između konobe Cigale i rekonstruiranog gata, imat će tri pontona sa sedamdesetak vezova s priključcima za struju i vodu. Prema cjeniku Marina Čikat će primati plovila od 6 do 56,99 m dužine.
Iako će Marina Čikat ovo ljeto profunkcionirati idemo vidjeti zašto ona teoretski nije moguća. Prostorni plan Grada Malog Lošinja i UPU Čikat kojeg su usvojili gradski vijećnici jednostavno na tom području ne predviđa marinu. To područje je u planovima predviđeno kao privezište.
Šta nam kaže prostrni plan odnosno UPU Čikat? U čl. 21. St.1. se utvrđuje:
„Na površinama privezišta (PR) može se graditi privezište – turistička lučica u sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene, koje obuhvaća kopneni i morski dio, namijenjen privezima sportskih i rekreacijskih brodica korisnika ugostiteljskoturističke zone Čikat, te turističkog linijskog broda/brodice, a nije dozvoljen privez plovila u kojima gosti borave." Dakle privezište a ne marina.
Naravno da u prostonim planovima u uvali Čikat nema ni primisli o marini. Marina kao ozbiljan i po okoliš vrlo rizičan zahvat planira se na području koje može podnijeti takvu vrstu zahvata a to zatvorena, osjetljiva i vrijedna uvala koja je cijela u naravi plaža za kupanje nikako nije. Čak i u planu koji je skrojen, naručen i plaćen od strane zainteresirnog investitora nije mogla biti planirana marina. Tako zahtjevan i ekološki invazivan zahvat pretpostavlja i složenu proceduru ishođenja dozvola za gradnju a kojoj prethode ozbiljne studije, a jedna od njih je i studija utjecaja na okoliš. Prvi preduvjet da bi se marina mogla negdje i dogoditi jest da je to predviđeno prostornim planovima.

SINERGIJA

Iako prostornim planovima na Čikatu koji su složeni po zahtjevu investitora nije previđena marina već samo privezište, ona će se dogoditi. Da bi se pontoni mogli postaviti potrebno je za to ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu. Budući da je investitoru kakvog se samo poželjeti može ishođenje papira za tako beznačajan zahvat kao što je marina na Čikatu bespotreban gublitak vremena imat ćemo marinu Čikat u kratkom roku bez ikavih dozvola i suprotno prostornim planovima. Koliko je takvo ponašanje (gradnja bez dozvole na pomorskom dobru) bahato pokazala bi rekacija pomorske policije i lučke kapetanije u slučaju da bilo kojeg građanina zatekne prilkom popravka kojeg postojećeg mola ili ne daj bože postavljanja kakovog manjeg pontona ili improviziranog privezišta. Uslijedilo bi privođenje i kaznena prijava. Zbog toga običnim smrtnicima ne pada na pamet išta pokušati raditi na pomorskom dobru. Zato i jesmo obični smrtnici.
Pored nedostatka interesa za ishođenje potebnih dozvola za marinu Čikat vehementni investitor nema potrebu ishoditi ni koncesiju za područje na kojem planira napraviti marinu. Kako je to moguće i kako se usudi? Vrlo jednostavno - s takvim modusom operandi ima vrlo ugodna iskustva. Prvo će napraviti marinu pa ako baš bude trebalo dobit će koncesiju uz suglasnot većine u gradskom vijeću, a onda onda će, ako baš bude morao, ishoditi i dozvole. Deja vu (već viđeno) na plaži hotela Belevue i Alhambra... Mimo plana, bez koncesije i bez dozvole. Kad je posao završen, nađe li se neki dosadni aktivist ili građanin da zanovijeta oko planova, propisa, zakona koncesije i građevinske dozvole bit će pribavljene. Suprotnost zahvata s planom rješava se blagonaklonim suglasnostima grada u postupcima ihođenja građevisnkih dozvola. Kako je to moguće? U sinergiji zaljubljenih nositelja gradske vlasti, ulizičke birokracije i potentnog investitora moguće je sve. Do kad? Dok god u gradskom vijeću budemo imali većinu kakvu smo imali, a sudeći prema svemu i kakvu ćemo imati. Kako je rekao jedan uspaljeni pobornik očekivane većine to će biti i slijedećih 20 godina.
No kad bi se forimiral neka druga većina u Vijeću, šanse da se protuzakonita pojava marine Čikat ne dogodi. No za stvaranje neke druge većine bilo bi nužno da vijećnici koji nisu izabrani s liste svjetonazorske koalicije HDZ-HRAST-HKDU-SU daju prednost političkom poštenju i demokrataskim načelima ispred svojih privatnih interesa. Nažalost, na ulazu u zgradu lošinjske gradske uprave ne piše »Obliti privatorum, publica curate« (»Zaboravite osobne stvari, brinite se za javne«), kako je pisalo na ulazu u središte vlasti Dubrovačke republike, nego zahvala netom izabrane gradonačelnice biračima što su joj približili mogućnost da nastavi tamo gdje je bivši gradonačelnik stao. No za to joj treba još samo uspjeh u snubljenju najmanje dvoje moralno labilnijih izabranih vijećnika.

DSC05460

DSC05464